Sektore publikoaren kargudunak Justizia eta Herri Administrazioa

Mariola Serrano Argüeso

Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria (Justizia eta Herri Administrazioa) 2009-09-08 // 2012-12-19

Genero-in­darkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaritzaren buru naiz. Egin­kizun nagusiak hauek dira: Biktimenganako elkartasuna eta herritarren erre­konozimendua sustatzea, hartarako egokienak diren ekintza eta jardueren bitartez. Genero-indarkeriaren biktimei laguntza zuzena eta pertsonalizatua ematea, saileko prestazio, zerbitzu eta baliabideekin, baita informazioa erraztea eta ego­kiagoak diren gainontzeko prestazio, zerbitzu eta ba­liabideetara bideratzea, inguruabar pertsonalak aintzat hartuta.

Mariola Serrano Argüeso - Berriak