TB online
  • Une honetan ez dago inolako emanaldirik programatuta.
Parte hartu gobernuaren proposamenetan lau fasetan, horren erraz:
Zure iritzia era ezazu proposamenari buruz.
Eztabaidan parte hartu, iritzia eman eta alde edo kontra bozkatu
Dokumentuari buruzko ekarpenak egin
Bideratuko diren ondorioak eskuratu.