https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/2659

Irekia

Erabilerarako baldintzak

Ongi etorri IREKIAra, Eusko Jaurlaritzaren webgune ofiziala, hiritarren parte-hartzea sustatzeko eta hiritarrek herri administrazioarekin duten harremana hobetzeko xedez diseinatua.

Lehenik eta behin, IREKIAtik eskerrak eman nahi dizkizugu proiektu elkarreragile honetan parte hartzea erabakitzeagatik eta berarekin bat egiteagatik; halaber, etorkizunean ere hori egiten jarraitzera animatzen zaitugu, zeren IREKIAren helburu nagusia hiritarren eta instituzioen arteko harremana hobetzea baita, Interneten zuzenean parte hartzearen bidez. Horregatik, eskertzen dizugu espazio hau erabiltzea edozein gairi buruz duzun iritzia emateko; bereziki interesatzen zaigu zeure iradokizunak eta zalantzak azaltzea, zeure proposamen propioak aurkeztea, zeu eragile hiritar aktiboa izatea. Hori lortzearren, Eusko Jaurlaritzak apustu irmoa egin du gardentasuna sustatzeko eta hiritarrei tresna egokiak eskaintzeko Jaurlaritza kontrolatzeko eginkizuna gauzatu dezaten; era horretan, hiritarren zuzeneko parte-hartzea bultzatzen da euskal politikaren eguneroko jardunean, eta horrek hobetzen ditu gure demokraziaren kalitatea eta eraginkortasuna.

Erabilerarako Baldintza hauek IREKIArako sarbidea eta erabilera arautzen dituzte, kontuan hartuta bai edukiak eta bai IREKIAren bitartez Erabiltzaileen esku jarritako zerbitzuak, dela Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiaren aldetik, dela Erabiltzaileen aldetik edo hirugarrenen aldetik.

 

LEHENENGOA: ZERBITZUAREN HELBURUA

IREKIAren erabilerarako baldintzek bermatu nahi dute edozein hiritarrek iritzia eman eta ekarpenak egin ditzakeela, horren eraginez mehatxu edo irainak jasaten dituela sentitu gabe. Horregatik, dei egiten diegu pertsona erabiltzaile guztiei begirunezko hizkuntzez komunikatzera, bai IREKIAko gainerako erabiltzaileekin eta bai berton parte hartzen duten instituzio, enpresa eta pertsona publikoekin.

 

BIGARRENA: BALDINTZAK

IREKIAren erabilera Baldintza hauen araberakoa izango da. Baldintzak aldizka eguneratu daitezke; dena dela, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak jakinaraziko ditu Erabilerarako Baldintzen edo Pribatutasun Politikaren aldaketak, horrelakorik egonez gero. Erabiltzaileak erabakitzen badu Baldintzak ez onartzea, uko egin beharko dio IREKIAn sartzeri, bertan erregistratzeari eta beraren edukiak eta/edo zerbitzuak erabiltzeari.

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak badu eskubidea IREKIAren zerbitzuak eta/edo edukiak bere aldetik hobetzeko, aldatzeko edo ezabatzeko, askotariko irizpideak kontuan hartuta.

Ataria modu egokian erabiltzeko betebeharra: erabiltzaileak ataria modu egokian erabiltzeko konpromisoa hartzen du, eta, halaber, legearen, fede onaren eta lege-ordenamenduaren aurkako ekintzarik ez abiatzeko konpromisoa ere (adibide moduan, aukera guzti-guztiak aipatu gabe): kalteak sortzea arduradunaren, hornitzailearen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan; birus informatikoak edo lehen aipatutako kalteak sor ditzaketen sistema fisiko edo logikoak sarean sartzea edo hedatzea, honako hauek barne sartuta: ohorea, intimitate pertsonala edo familiarra eta pertsonen irudia urratzen dutenak eta hirugarrenen jabetza-eskubideak eta bestelako eskubideak urratzen dituztenak, edukiak edo irudia transmititzearen, hedatzearen, gordetzearen, eskura jartzearen, jasotzearen, lortzearen edo haietara iristearen ondorioz; lehia desleialeko eta publizitate ez-zilegiko ekintzak gauzatzea, edukiak transmititzearen, hedatzearen, gordetzearen, eskura jartzearen, jasotzearen, lortzearen edo haietara iristearen ondorioz; edukien egiazkotasun, zehaztasun exhaustibotasun, egokitasun eta/edo gaurkotasunik eza; kasu horietan guztietan, Erabiltzaileak kaltegabe uzten du Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza edozein erreklamazio judizial edo ez-judizialaren aurrean.

Iruzkinak edo iritziak ez diren ekarpen guztiak (adibidez: eskaerak, informazio-eskariak, eta abar) hiritarren Arretarako Zerbitzura bideratuko dira (ZUZENEAN), berak tramitatu ditzan eta/edo erantzuna eman diezaien.

Erabiltzailea da IREKIAren bidez eskura jar ditzakeen eduki, iruzkin eta fitxategien erantzule bakarra, eta, hortaz, ezin argitaratu dezake (edo igo) hirugarrenen jabetza intelektualaren (edo industrial) eskubideen mende dagoen ezein fitxategirik (alegia, bideoa, audioa, testua, eta abar), salbu eta eskubide horien titularrak lizentzia edo baimen formala eman badio, atari honetan indarrean dagoen lizentziarekin bat etorriz.

IREKIAk badu iruzkinak moderatzeko sistema bat, Erabilerarako Baldintza hauek hausten dituzten iruzkien/edukien argitalpena eragozteko.

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak ez du inolako erantzukizunik hartzen berarengandik kanpoko hirugarrenek utzitako edo hornitutako edukiengatik sor litezkeen era guztietako kalteengatik, eta baita erabiltzaileek adierazitako iritziengatik ere.

Erabiltzailearen izena eta pasahitza Erabiltzea eta Gordetzea. Erabiltzaileak pasahitza eta Erabiltzaile izena modu egokian erabiltzeko konpromisoa hartzen du, eta baita biak sekretuan gordetzeko konpromisoa ere. Bere pasahitzaren konfidentzialtasuna gordetzea Erabiltzailearen erantzukizun esklusiboa izango da, eta, beraz, bere gain hartuko ditu betebehar hori urratzetik edo pasahitza jakinaraztetik ondoriozta litezkeen kalte, gastu eta/edo eragozpen guztiak, eta, halaber, bere zaintza-betebeharra ez betetzearen eraginez hirugarrenek egin lezaketen erabilera txarraren kalte, gastu eta/edo eragozpen guztiak.

Atzipena, zerbitzuak eta edukiak ezeztatzea. Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak erabaki ahal izango du, bere kabuz, baldintza hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei ezezkoa ematea, kanpo uztea, etetea eta/edo blokeatzea, aurretik abisatu behar izan gabe; horri lotuta, haien kontua eta berari buruzko informazio guztia ezabatu ahal izango du, edo, hala dagokionean, artxibo horietara edo IREKIAra bertara iristeko bidea itxi. Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak ez du inongo erantzukizunik hartuko IREKIArako sarbidea ezeztatzeagatik. Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak badu eskumena Erabiltzaile jakin batzuen sarbidea osorik edo modu partzialean mugatzeko, eta baita eduki jakin batzuk ezeztatzeko, eteteko, blokeatzeko edo ezabatzeko eskumena ere, horretarako egokiak diren tresna teknologikoak erabiliz, baldin eta jakitun badago, modu frogagarrian, bildutako eta/edo hedatutako jarduera edo informazioa ez-zilegia dela edo kalte egiten diela hirugarrenen baten ondasun edo eskubideei.

Orobat, egokitzat joz gero, Erabiltzaileek erabilera-baldintza horiek urratzen dituzten eduki/iruzkin/erabiltzaileen berri eman diezaiokete Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzari. Salaketa horien egiazkotasuna frogatzen baldin bada, salatutako edukiak/erabiltzaileak ezabatu/ezeztatu ahal izango ditu, aurreko paragrafoetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Komunikazioak eta jakinarazpenak: egiten diren komunikazio eta jakinarazpen guztiak eraginkortzat joko dira ondorio guztietarako, Erabiltzaileak eman duen e-mailera zuzendutako posta elektronikoaren bidez egiten direnean. Erabiltzaileak aitortzen du espresuki datu horiek berak emandakoak direla eta guztiz egiazkoak direla.

 

HIRUGARRENA: JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

IREKIA atariaren bidez eskaintzen diren edukiak eta informazioa jabetza intelektualeko eskubideen mende daudenean eta haien titulartasuna Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrari, bere erabiltzaileei edo hirugarren batzuei dagokienean, eta IREKIA atariaren bitartez eskuragarri jartzen bada, edonork kopiatu, publikoki ezagutzera eman, eraldatu edo libreki atera ahalko ditu, modu ez esklusiboan, guztiz edo partzialki, denborarekin edo lurraldearekin lotutako mugarik gabe, eta geroagoko edozein erabilera legitimotarako, baldintza hauei jarraiki: Beti adierazi beharko da egilea, edozein kasutan ere, eta bere orrialde nagusian agertzen den Creative Commons lizentziaren mende egongo dira. Edukiren batek espezifikotasunen bat baldin badu, jabetza intelektualeko eskubideei dagokienez, modu garbian eta espresuki informatuko da aplikatzekoa den lizentziari buruz edo, hala dagokionean, eskubide guztien erreserbari buruz.

Egon litezkeen jabetza industrialeko eskubideei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarenak dira edo beraren jabe legitimoenak, eta, hortaz, haien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta geratzen dira.

Webgune honetan eskaintzen den informazioaren erabilerak urratzen baldin badu Erabilerarako Baldintza hauetan ezarritakoa, edo kalte egiten badie Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei, Administrazio horri legez dagozkion ekintzak abiatuko dira, eta, hala dagokionean, ekintza horietatik ondoriozta daitezkeen erantzukizunak sortuko dira.

 

LAUGARRENA: ADINGABEAK

Adingabeek eskura ditzaketen eduki eta zerbitzu konkretuak determinatzeari dagokionez, horren osoko erantzukizuna adingabe horien ardura duten adindunena izango da. Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak ulertzen du ezen, adingabe bat Atarira sartzen unetik aurrera, bere gurasoen, tutorearen edo legezko ordezkariaren baimena duela.

Internetek bidea ematen duenez adingabeentzat egokiak ez diren edukietara iristeko, Erabiltzaileei jakinarazten zaie badaudela mekanismoak, bereziki iragazki- eta blokeo-programa informatikoak, eskura dauden edukiak mugatzea ahalbidetzen dutenak. Programa horiek, hutsezinak ez badira ere, oso erabilgarriak dira adingabeen eskuetara irits daitezkeen materialak kontrolatzeko eta murrizteko.

 

BOSGARRENA: COOKIEAK ETA ESTEKAK

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak Cookieak erabiltzen dituela jakinarazten dio erabiltzaileari; Erabiltzailearen terminalean bertan gordetako informazio-fitxategiak dira, Erabiltzaileari errazten diotenak ataritik nabigatzea (adibidez: ez eskatzea berriro Erabiltzailea eta/edo pasahitza). Cookiek ez dute inoiz ere izaera pertsonaleko daturik jasoko, ezta tratatuko ere. Nolanahi ere, Erabiltzaileak badu aukera nabigatzailea modu jakin batean konfiguratzeko, alegia, artxibo horien instalazioa eragotziz.

Atariak estekak eskain ditzake bere kontrolpean ez dauden kanpo-orrialdeekin; horiei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak ez du inolako erantzukizun hartzen, eta, beraz, webgune honen erabiltzaileak esteka horien erabilera-baldintza espezifikoen arabera jokatu beharko du.

 

SEIGARRENA: PRIBATUTASUN POLITIKA

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak datu pertsonalak babesten ditu, Datuak Babesteko Lege Organikoan, beraren Garapen Araudian eta Datuak Babesteko Euskal Legean ezarritakoaren arabera. Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa Pribatutasun Politikan ikus daiteke.

Horri begira, beharrezkoak diren neurriak hartu dira datu pertsonalen aldaketa, galera, tratamendua edo baimendu gabeko atzipena eragozteko, teknologiaren egoera une orotan kontuan hartuta; dena dela, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

IREKIAn sartzen baldin badira pertsona fisikoei buruzko datuak, eta datu horiek ez badira datuak sartzen dituen pertsonari buruzkoak, pertsona horrek Pribatutasun Politikaren baldintzei buruzko informazioa eman behar die ukitutako pertsonei, datuak sartu baino lehen.