Sektore publikoaren kargudunak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Jorge Giménez Bech

Karguak Hasiera data - Bukaera data
Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura) 2013-01-25 // 2017-01-27

Zuzendaritzaren zeregin nagusiak:

Euskararen Aholku Batzordearen kudeaketa, eta hizkuntza ikerkuntza, bai Eusko Jaurlaritzaren eragiketa estatistiko ofizialei dagokienez, baita euskararen egoera eta bilakaerari dagokionez ere (besteak beste, honako ikerketa hauek: Inkesta Soziolinguistikoa, Mapa Soziolinguistikoa, Euskararen Aurrekontu eta Baliabide Publikoen Estatistika). Alor sozioekonomikoan, bestalde, euskararen erabilera lan munduan areagotzea (besteak veste, LanHitz diru-laguntza deialdiaren kudeaketa) eta Bikain Euskararen Kalitate Ziurtagiria. IKTen alorrari dagokionez, IKTetan euskararen erabilera sustatzeko programak (besteak beste, IKT deialdia).

Aurrekoez gain, Euskararen lurraldeetako EAEtik kanpoko herri erakundeekiko lankidetza hitzarmenak eta Estatu mailako eta nazioarteko sare eta foroetan hizkuntza aniztasunaren aldeko lankidetza hitzarmenak eta ekimenak.


Curriculum vitae

Jorge Giménez Bech - Agenda