Sektore publikoaren kargudunak Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa

Inmaculada Freije Obregón

Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Plangintza eta Estrategia zuzendaria (Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa) 2009-06-08 // 2013-01-11

Plangintza eta Estrategia Zuzendaritzari honako funtzio eta jardun-arlo hauek dagozkio: Lehiakortasun-politikaren jarraibideak eta orientazioak proposatzea, eta plangintza-dokumentuak eta horien jarraipen-txostenak lantzea. Barneko kudeaketa-planak eta haien jarraipen-txostenak prestatzeko koordinazio-lanak egitea. Klusterren politika (sortzen direnetik), klusterren funtzionamendu-hitzarmenak eta horiekiko harremanak garatzea, eta klusterren plan estrategikoak eta jardunak Sailaren politiken eta arloekin koordinatzea. Sailaren berezko arloen inguruko azterlanak, txostenak eta argitalpenak egitea, eta Sailaren barruan eta sozietate publikoetan egiten direnak koordinatzea.

Inmaculada Freije Obregón - Berriak