(ebaluazioan)
Gobernuaren proposamenak Lehendakaritza

Euskadi 2020 Gobernu Programa

4 parte hartze
Aurkezpena
2017-03-10 - 2017-04-09

Zer da Gobernu Programa?

 

Gobernu Programan, Eusko Jaurlaritzak bere legegintzaldiaren 

4 urteetan egin nahi dituen gauzak jasotzen dira 

 

Programa honek aditzera ematen ditu Jaurlaritzak

herritarrekiko hartutako konpromisoak, 2016-2020 aldirako.

Konpromiso horiek 4 zutabe edo gai nagusitan banatuta daude:

 

 1. Enplegua, Berraktibatzea  eta Jasangarritasuna
 2. Giza Garapena, Gizarteratzea , Berdintasuna eta Zerbitzu Publikoak.
 3. Bizikidetza eta Giza Eskubideak.
 4. Autogobernu gehiago eta hobea. 

 

Gai horietako bakoitzean sartzen dira lanerako plan edo ardatz batzuk (10),

bete beharreko konpromiso batzuk (175)

eta martxan jarri beharreko ekimen batzuk (650).

 

Zer lortu nahi da?

 

Eusko Jaurlaritzak, honekin guztiarekin, hau lortu nahi du Euskadin:

 • Biztanleriaren % 10 baino gutxiago egotea langabezian.
  Hau da, gutxienez, 10 pertsonatik 9k lana izatea.
 • Hogei mila gaztek lehen enplegua lortzeko aukera izatea.

 • Pobreziak gero eta jende gutxiagori eragitea.

 • Seme-alabak izan nahi dituzten familiek laguntza ekonomiko gehiago izatea.

 • Defizit-helburua betetzea. 

 

Oinarriak

Zergatia

Planak

Konpromisoak

Ekimenak

 

1.- Enplegua, Susperraldia eta Jasangarritasuna

 

 

Erantzukizuna

Gizarte Zerbitzuak (Osasuna, Hezkuntza, Gizarte-babesa...)

 

 

63

 

 

2.- Giza Garapena, Gizarteratzea, Berdintasuna eta Zerbitzu Publikoak

 

 

Lehentasuna

 

Enplegua

Industria

Nazioartekotzea

Berrikuntza

Inbertsio publikoa

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

3.- Bizikidetza

Giza Eskubideak

 

 

 

 

 

 

 

Premia

 

 

 

 

 

 

 

11

Aniztasunaren kudeaketa

 

 

Errefuxiatuen integrazioa

 

Bizikidetzaren kultura

 

Memoria

 

Biktimak

 

Indarkeriaren amaiera

 

4.- Autogobernu gehiago eta hobea

 

 

Aukera

Elkarrizketa

Akordioa

Estatuarekiko Ituna

Euskal gizartearen berrespena

 

 

4

 

GUZTIRA

 

10

175

650

 

 

Gardentasuna eta ebaluazioa

 

Horretaz gain, Jaurlaritzak konpromisoa hartu du

gardentasunez gobernatzeko,

ebaluazioa eginez eta herritar guztiei egiten duenaren berri emanez.

 

Intereseko dokumentuak:

 

 

#GobernuPrograma_EJGV
Eztabaida
2017-04-10 - 2020-02-11
75 %alde
4 boto (3/1)
Eztabaida fasea itxita dago. Sentitzen dugu baina jadanik ezin duzu parte hartu.

Gobernu-programa honi buruzko gauza gehiago kontsultatzeko

eta programari buruz eztabaidatzeko, hona jo dezakezu.

 

10 iruzkin
 • Lehendakaritza
  2020-02-11

  El Lehendakari convoca Elecciones al Parlamento Vasco el 5 de abril:https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60158-lehendakari-convoca-elecciones-parlamento-vasco-abril
  DECRETO 2/2020, de 10 de febrero, del Lehendakari, por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2000692a.shtml
  ______________________

  Lehendakariak apirilaren 5ean deituko ditu Eusko Biltzarrerako Hauteskundeak: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/60158-lehendakari-convoca-elecciones-parlamento-vasco-abril
  2/2020 DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Lehendakariarena, Eusko Legebiltzarra desegin eta hauteskundeetarako deia egiten duena: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/02/2000692e.shtml

 • Lehendakaritza
  2019-12-19

  *Enplegu Plan Estrategikoa 2020ren helburua gainditu du Gobernuak XI. legealdi honetan 16.400 plaza gehiago eskaintzen dituzten EPE deialdiak egitean.

  Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburu Josu Erkorekak jakinarazi duenez, Gobernu Kontseiluak (2019.12.17) egin du “2019ko Enplegu Publikorako Eskaintza” Euskal Administrazio Publiko osorako. Erkoreka sailburuak azaldu duenez, enplegu publikorako 6.592 plaza dira, Eusko Jaurlaritzak lehiaketara edo oposiziora aterako dituenak 2019. urtearen kargura. Gainera, bozeramaileak gogora ekarri duenez, XI. Legealdi honetan Eusko Jaurlaritzak onetsitako “Enplegu Plan Estrategikoa 2016-2020”-n, 2020ra arteko Enplegu Publikorako Eskaintzetan 13.500 plazaren deialdia konprometitu zuen; eta nabarmendu duenez, gaur onetsitako eskaintzarekin, 16.400 baino gehiago dira plazak Hezkuntzan, Osakidetzan, Segurtasunean eta Euskadiko Administrazio Orokorrean.

  Bere aldetik, Osasuneko sailburu Nekane Murgak Osakidetzako deialdi berriaren xehetasunak eman ditu. Murgak azaldu duenez, EPE 2018-2019 berriak 3.103 plaza eskainiko ditu; eta plantillaren zabalkuntza handiena izango da Euskal Osasun Zerbitzuaren historian. EPE berri honi esker, Osakidetzako plantilla estrukturala kategoria desberdinetako 27.496 profesionalek osatua izango da.

  =======================

  *El Gobierno supera el objetivo del Plan Estratégico de Empleo 2020 al convocar OPEs con más de 16.400 plazas en esta XI legislatura.

  El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno Josu Erkoreka ha informado que el Consejo de Gobierno (17.12.2019) ha aprobado la “Oferta Pública de Empleo de 2019” para el conjunto de la Administración Pública Vasca. Según ha explicado el Consejero Erkoreka, son 6.592 plazas de empleo público que sacará a concurso u oposición el Gobierno Vasco con cargo al año 2019. Asimismo, el Portavoz ha recordado que el “Plan Estratégico de Empleo 2016-2020” aprobado por el Gobierno Vasco comprometió la convocatoria, esta XI Legislatura, de 13.500 plazas en Ofertas de Empleo Público hasta el año 2020; y ha destacado que con la oferta aprobada hoy, el número de plazas en Educación, Osakidetza, Seguridad y Administración General de Euskadi supera, ya, las 16.400 plazas.

  Por su parte, la Consejera de Salud, Nekane Murga, ha ofrecido los detalles de la nueva convocatoria de Osakidetza. Según ha explicado Murga, la nueva OPE 2018-2019 contará con 3.103 plazas; y será la mayor ampliación de la plantilla en la historia del Servicio Vasco de Salud. Gracias a esta nueva OPE, la plantilla estructural de Osakidetza pasará a alcanzar la cifra de 27.496 profesionales de diferentes categorías.

 • Lehendakaritza
  2019-09-23

  *El Lehendakari plantea tres grandes retos de País: la demografía, la lucha contra el cambio climático y la transformación tecnológica

  El Lehendakari Iñigo Urkullu ha abogado por el diálogo, acuerdo y colaboración para seguir creciendo paso a paso, tanto entre los partidos que sustentan el Gobierno como con los tres grupos de la oposición. Durante su intervención en el Parlamento Vasco a lo largo del Debate de Política General ha planteado los tres grandes retos de País: la demografía, la lucha contra el cambio climático y la transformación tecnológica. Asimismo, ha anunciado diferentes medidas como la puesta enmarcha del Proyecto de Ley para la igualdad entre hombres y mujeres, el Pacto social vasco para la Migración, reducir el paro por debajo del 10% para lograr más empleo y de mayor calidad, responder al reto migratorio e impulsar un nuevo modelo de Estado que reconozca su realidad plurinacional y el carácter singular del Autogobierno vasco.
  El Debate de Política General ha comenzado a las 9:30 de la mañana con el discurso del Lehendakari Iñigo Urkullu. Su intervención ha estado estructurada en tres partes: actuaciones y retos de la estrategia del Gobierno Vasco;principales iniciativas a desarrollar en el último año de la Legislatura; y los retos de Euskadi en el horizonte 2030.
  Primeramente, el Lehendakari ha rendido cuentas, y ha remarcado que los 150 compromisos del Programa de Gobierno están en marcha, los 15 Planes Estratégicos se encuentran en ejecución. Además, ha recordado que se han aprobado 15 proyectos de ley y 5 proposiciones de ley han sido presentadas por los partidos que sustentan al Gobierno. “Mantenemos nuestro compromiso de remitir a esta Cámara 28 proyectos de ley”, ha añadido.
  En lo que respecta a las principales actuaciones y retos de la estrategia del Gobierno Vasco, el Lehendakari ha desgranado cuatro ejes prioritarios: Desarrollo Humano, crecimiento sostenible, Convivencia y Derechos Humanos y Autogobierno.
  Más información: http://bit.ly/2m2KuYU

  =================

  *Herrialdearen hiru erronka nagusiak planteatu ditu Lehendakariak: demografia, klima-aldaketaren aurkako borroka eta eraldaketa teknologikoa

  Elkarrizketaren, akordioaren eta lankidetzaren premia defendatu du Iñigo Urkulu Lehendakariak, horrela pausoz pauso hazten jarraitzeko, bai Gobernua osatzen duten alderdien artean bai oposizioko hiru taldeekin ere.Politika Orokorreko Debatean Legebiltzarrean izan duen jardunean Herrialdearen hiru erronka nagusiak planteatu ditu:demografia, klima-aldaketaren aurkako borroka eta eraldaketa teknologikoa.Gainera, zenbait neurri iragarri ditu, besteren artean, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako Lege Proiektua martxan jartzea, Migraziorako euskal Itun soziala, langabezia % 10etik behera murriztea enplegu gehiago eta kalitate handiagokoa lortzeko, migrazioaren erronkari erantzutea eta Estatu eredu berri bat bultzatzea, bere errealitate plurinazionala eta euskal Autogobernuaren izaera berezia aitortuko dituena.
  Politika Orokorreko Debatea goizeko 9:30ean hasi da Iñigo Urkullu Lehendakariaren diskurtsoarekin.Hiru ataletan egituratu da bere jarduna:Eusko Jaurlaritzaren estrategiaren ekintzak eta erronkak; Legealdiaren azken urtean garatu beharreko ekimen nagusiak; eta Euskadiren erronkak 2030 horizontean.
  Lehenik, kontu emateari ekin dio Lehendakariak, eta azpimarratu duenez, Gobernu Programaren 150 konpromisoak martxan daude jadanik, eta 15 Plan Estrategikoak, berriz, exekuzioan.Gainera, gogora ekarri duenez, 15 lege-proiektu onetsi dira eta 5 lege-proposamen aurkeztu dituzte Gobernua osatzen duten alderdiek.“Ganbera honetara 28 lege-proiektu igortzeko hartua dugun konpromisoari eusten diogu”, gaineratu du.
  Eusko Jaurlaritzaren estrategiaren ekintza eta erronka nagusiei dagokienez, Lehendakariak lehentasunezko lau ardatz xehakatu ditu:Giza Garapena, Hazkunde Jasangarria, Bizikidetza eta Giza Eskubideak, eta Autogobernua.
  Informazio gehiago: http://bit.ly/2kWZMhF

 • 2019-07-24

  Ligar también políticas de seguridad asociadas al mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo enfocado a personas puedan verse afectadas.

 • Lehendakaritza
  2019-07-23

  *El Gobierno Vasco activa nuevos instrumentos de financiación ligados a capital para contribuir al crecimiento y consolidación de las empresas industriales en Euskadi

  El Gobierno Vasco y el tejido empresarial de Euskadi disponen, desde ahora, de instrumentos de capital para tres fases o estadios en los que se puedan encontrar las empresas. Inversión en empresas en fase inicial o start up´s, inversión a corto plazo en empresas en fase de crecimiento, e inversión directa a largo plazo para empresas de carácter estratégico.
  El nuevo Fondo con participación Público-Privado será gestionado por la sociedad ABE Capital Partners. La puesta en marcha de la herramienta ya se ha comunicado a la CNMV y a la espera de su autorización, se prevé un primer cierre de 100 millones para otoño hasta llegar a 200 millones en una segunda fase.
  El nuevo fondo exclusivamente público, Finkatuz, arranca con 75 millones, con previsión de ampliar a 100 MM en 2020. Se concibe para participar a largo plazo en empresas de mayor volumen y de carácter estratégico y es gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas.
  Durante esta legislatura, el Gobierno Vasco ha intensificado su entrada en el capital de 41 nuevas start up´s, y destaca 6 operaciones relevantes en pymes con el objetivo de hacerlas crecer, y la entrada en CAF, por su condición de empresa estratégica.
  Más información: https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56025-gobierno-vasco-activa-nuevos-instrumentos-financiacion-ligados-capital-para-contribuir-crecimiento-consolidacion-las-empresas-industriales-euskadi?criterio_id=1109153&track=1

  ========================================

  *Eusko Jaurlaritzak kapitalari lotutako finantzazio-tresna berriak aktibatu ditu Euskadiko industria-enpresei hazten eta sendotzen laguntzeko

  Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko enpresa-ehunak kapital-tresnak izango dituzte hemendik aurrera, enpresen hiru fase eta egoeratarako: startup edo hasierako fasean dauden enpresetarako inbertsioa, hazkunde-fasean dauden enpresetarako epe laburreko inbertsioa eta enpresa estrategikoetarako epe luzeko inbertsio zuzena.
  Kapital publiko-pribatua duen funts berria ABE Capital Partners sozietateak kudeatuko du. Erreminta abian jarriko dela jada jakinarazi zaio Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (BMBN), eta honek baimena ematen duen bitartean, udazkenerako 100 milioiko lehenengo itxiera aurreikusten da, eta bigarren fase batean 200 milioira iritsiko da.
  Finkatuz funts berria, erabat publikoa dena, 75 milioirekin abiatuko da, eta 2020an 100 milioira handitzea aurreikusten da. Bolumen handia duten eta estrategikoak diren enpresetan epe luzera parte hartzeko sortu da, eta Finantzen Euskal Erakundeak kudeatuko du.
  Legealdi honetan Eusko Jaurlaritza 41 startup berrien kapitalean sartu da, azpimarragarriak dira 6 ETEetan eginiko operazioak hazkundean laguntzeko, eta baita CAFen ere, enpresa estrategiko moduan.
  Informazio gehiago: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/56025-gobierno-vasco-activa-nuevos-instrumentos-financiacion-ligados-capital-para-contribuir-crecimiento-consolidacion-las-empresas-industriales-euskadi?criterio_id=1109153&track=1

 • Lehendakaritza
  2019-07-23

  *Las directrices económicas del presupuesto 2020 recogen una apuesta firme por el enfoque de género

  El Consejo de Gobierno del 11 de junio de 2019 aprueba las directrices presupuestarias de los Presupuestos Generales de la CAE de 2020. Últimos presupuestos de la XI legislatura, que seguirán impulsando la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible que da forma al Programa de Gobierno 2016-2020. Unos presupuestos que ofrecen una “visión más allá del PIB” y en los que toma una especial relevancia el enfoque de género. El planteamiento de Desarrollo Humano Sostenible implica apostar por un crecimiento inclusivo, que fluya bajo criterios de cohesión social y sostenibilidad medioambiental, dando prioridad a las acciones que impulsen la economía como palanca de prosperidad.
  Así, el presupuesto 2020 busca reducir la brecha de género, salarial, social, generacional y digital; dar prioridad a las actuaciones que impulsen la equidad, excelencia e inclusión en la educación, así como la empleabilidad de las personas; y luchar contra el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Más información: https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/54939-las-directrices-economicas-del-presupuesto-2020-recogen-una-apuesta-firme-por-enfoque-genero-consejo-gobierno-2019?track=1

  ===============================

  *2020ko aurrekontuaren jarraibide ekonomikoek genero ikuspegiaren aldeko apustu sendoa jasotzen dute

  Gobernu Kontseiluak 2020ko EAEko Aurrekontu Orokorren aurrekontu jarraibideak onetsi ditu (2019-06-11) . XI. legealdiko azken aurrekontuak dira, eta 2016-2020 Gobernu Programari forma ematen dion Giza Garapen Jasangarrirako Estrategia bultzatzen jarraituko dute. “BPGtik haraindiko ikuspegia” eskainiko duten eta genero ikuspegiari garrantzi berezia emango dioten aurrekontuak. Giza Garapen Jasangarrirako planteamenduak hazkunde inklusiboaren aldeko apustua egitea inplikatzen du, gizarte kohesio eta ingurumen jasangarritasun irizpideetan oinarrituko dena, oparotasunaren palanka gisa ekonomia bultzatuko duten ekintzei lehentasuna emanez.
  Horrela, 2020ko aurrekontuak hainbat helburu ditu: soldatan, gizartean, belaunaldien artean eta arlo digitalean dagoen genero arrakala murriztea; hezkuntzan ekitatea, bikaintasuna eta inklusioa, eta pertsonen enplegagarritasuna bultzatzen duten jarduketei lehentasuna ematea; eta klimaren aldaketaren kontra borrokatzea eta mugikortasun jasangarria sustatzea. Informazio gehiago: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/54939-las-directrices-economicas-del-presupuesto-2020-recogen-una-apuesta-firme-por-enfoque-genero-consejo-gobierno-2019?track=1

 • 2019-05-07

  Mirar de dotar a la ciudadanía de más herramientas para reducir su impacto ambiental con educación en igualdad incluido, fomentando el consumo responsable. A veces pienso tanta vecindad con tanta mascota se reproducen además, y luego haya vecindad ser humano pasándolo mal cerca, por no decir tener vehículo en propiedad en vez de bicicleta eléctrica o no, para recorrer no muy largas distancias sirve y se puede recargar con energía verde incluso en la Comunidad.

 • Lehendakaritza
  2019-01-09

  El Consejo de Gobierno (08.01.2019) ha analizado el documento de seguimiento y evaluación del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 http://bit.ly/2AzDmI6.

  El Gobierno Vasco ha incentivado en los dos primeros años de la XI Legislatura 34.015 empleos, de los cuales 16.321 (48%) han servido para ofrecer una primera experiencia laboral a jóvenes vascos. Son datos que se desprenden del documento de seguimiento y evaluación del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 presentado esta mañana por el Lehendakari en el Consejo de Gobierno. A fecha de enero de 2018, se han logrado más de dos tercios de los objetivos globales establecidos para la Legislatura y 4.272 millones de euros entre 2017 y 2018. Este programa prevé también inversiones en 40 proyectos estratégicos de País, de los cuales 35 ya están en marcha.

  El programa se presentó en marzo de 2017 y busca reforzar la competitividad de las empresas vascas, así como lograr que la recuperación se materialice en términos de más empleo y de mejor calidad. Se destacó reducir el paro por debajo del 10% (actualmente se encuentra en el 9,5%) y ofrecer una primera experiencia laboral a 20.000 jóvenes, como objetivos de País. El programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 está estructurado en 2 grandes ejes: Empleo y Estrategia “4I” (Inversión, Innovación, Internacionalización e Industrialización). Los recursos estimados para este programa hasta 2020 ascienden a un total de 8.800 millones de euros. El documento presentado en el Consejo de Gobierno de hoy es un avance de los resultados ya que la versión definitiva se obtendrá en marzo, con los datos de ejecución presupuestaria.

  RESULTADO DE IMPACTO 2017-2018
  El impacto del Programa en los dos últimos años se resumiría en los siguientes indicadores:
  • 015 empleos incentivados
  • 321 jóvenes han tenido una oportunidad laboral
  • 593 nuevas empresas creadas
  • 67 proyectos estratégicos de investigación
  • 677 PYMEs han accedido a mercados exteriores
  • 1294 PYMEs (industriales) han sido apoyadas en sus proyectos de modernización y extensión.
  • 976 PYMEs han desarrollado proyectos de innovación
  • 35 proyectos estratégicos de inversión en marcha

  Empleo juvenil
  De los datos sobre el impacto de estas políticas en el empleo juvenil, destacan los puestos de trabajo generados en el marco de la transición del mundo educativo al laboral (6.908); o los derivados de Planes Locales y Comarcales (1.664) o del Programa Lehen Aukera (780).

  Competitividad de las empresas
  Entre los empleos incentivados constan los derivados de la creación de nuevas empresas (8.509), de los generados a través de incentivos de contratación (10.457) o las plazas incluidas en las diversas Ofertas Públicas de Empleo (8.583). Destacan también, los microemprendimientos (3.001) y el número de empresas innovadoras (592).

  INVERSIÓN EN 40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
  El Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica prevé inversiones para 40 proyectos estratégicos por un importe superior a los 1.100 millones de euros. 35 de los 40 proyectos ya están en marcha. Lo ámbitos en los que se enmarcan esos proyectos son:
  • Infraestructuras y movilidad: ampliación del Parque Tecnológico en la Margen Izquierda, TAV, Plataforma Logística Multimodal de Jundiz, Ferrocarril Pasante Donostialdea…
  • Regeneración urbana y medio ambiental: culminación de la regeneración del barrio Coronación; acondicionamiento hidráulico en Gasteiz, encauzamiento del Urumea, rehabilitación del Puerto de Pasaia…
  • Infraestructuras educativas: nuevos centros educativos en Bizkaia (Bilbao, Gueñes y Basauri); en Gipuzkoa (Bergara, Zestoa y Zumaia) y Álava (Salburua y Zabalgana).
  • Infraestructuras sanitarias: nuevos Centros de Salud en Gipuzkoa (Alde Zaharra y Aiete), Araba (Amurrio, Kanpezu y Murgia) y Bizkaia (Zalla), nuevas infraestructuras hospitalarias…

  ======================

  Gobernu Kontseiluak (08.01.2019) “Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren Esparru Programa, 2017-2020”ren segimendu- eta ebaluazio-dokumentua aztertu du http://bit.ly/2QycvRA.

  Eusko Jaurlaritzak XI. legegintzaldiko lehen bi urteetan 34.015 enplegu sustatu ditu; horietatik, 16.321 (% 48) enpleguren bidez lehen lan-esperientzia eman zaie euskal gazteei. Datu horiek “Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren Esparru Programa, 2017-2020”ren segimendu- eta ebaluazio-dokumentutik atera dira; dokumentua Lehendakariak aurkeztu dio, gaur goizean, Gobernu Kontseiluari. 2018ko urtarrilean, legegintzaldirako ezarritako helburu globalen bi heren baino gehiago lortu dira, eta 4.272 milioi euro 2017aren eta 2018aren artean. Programa horrek, halaber, herrialdeko 40 proiektu estrategikotan inbertsioak aurreikusten ditu; horietatik, 35, dagoeneko, martxan dira.

  Programa 2017ko martxoan aurkeztu zen, eta helburu du euskal enpresen lehiakortasuna sendotzea, eta berreskuratzea enplegu gehiagoren eta kalitate hobearen bidez gauzatzea. Herrialdeko helburu gisa, langabezia % 10etik behera murriztea nabarmendu zen (gaur egun % 9,5ean dago), bai eta 20.000 gazteri lehen lan-esperientzia ematea ere. “Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren Esparru Programa, 2017-2020” programa 2 ardatz nagusitan egituratzen da: Enplegua eta Inbertsioaren, Berrikuntzaren, Nazioartekotzearen eta Industrializazioaren Estrategia. Programa honetarako 2020ra arte aurreikusitako baliabideak 8.800 milioi eurokoak dira. Gobernu Kontseiluan gaur aurkeztu den dokumentua emaitzen aurrerapena da; izan ere, behin betiko bertsioa martxoan eskuratuko da, aurrekontuaren betearazpeneko datuekin.

  2017-2018 INPAKTUAREN EMAITZA
  Azken bi urteotan Programak izan duen inpaktua honako adierazle hauen arabera laburtu daiteke:
  • 015 enplegu sustatu dira
  • 321 gaztek lehen lan-aukera izan dute
  • 593 enpresa berri sortu dira
  • Ikerketako 67 proiektu estrategiko
  • 677 ETEk jo dute kanpo-merkatuetara
  • 1294 ETEk (industrialak) jaso dute laguntza beren modernizazio- eta hedapen-proiektuetan.
  • 976 ETEk berrikuntza-proiektuak garatu dituzte
  • Inbertsioko 35 proiektu estrategiko jarri dira martxan

  Gazte-enplegua
  Politika horiek gazte-enpleguan izan duten inpaktuari buruzko datuetik honako hauek nabarmendu behar dira: hezkuntza-mundutik lan-mundura igarotzeko esparruan sortutako lanpostuak (6.908); edo tokiko eta eskualdeko planen ondoriozkoak (1.664); edo Lehen Aukera programakoak (780).

  Enpresen lehiakortasuna
  Sustatutako enpleguen artean, honako hauek daude: enpresa berriak sortzearen ondoriozkoak (8.509), kontrataziorako pizgarrien bidez sortutakoak (10.457) edo lan-eskaintza publikoetan jasotako plazak (8.583). Nabarmentzekoak dira, halaber, mikroekintzailetzak (3.001) eta enpresa berritzaileen kopurua (592).

  INBERTSIOA 40 PROIEKTU ESTRATEGIKOTAN
  Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren Esparru Programak 40 proiektu estrategikotarako inbertsioak aurreikusten ditu, 1.100 milioi eurotik gora. 40 proiektu horietako 35, dagoeneko, martxan daude. Proiektu horiek honako eremu hauetakoak dira:
  • Azpiegiturak eta mugikortasuna: teknologia-parkea handitzea Ezkerraldean, AHT, Jundizko Plataforma Logistiko Multimodala, Donostialdea trenbide laguntzailea…
  • Hiri-berroneratzea eta ingurumena: Koroatze auzoa berroneratzeko lanak amaitzea; Gasteizko egokitzapen hidraulikoa, Urumea bideratzeko lanak, Pasaiako Portua birgaitzeko lanak…
  • Hezkuntza-azpiegiturak: ikastetxe berriak Bizkaian (Bilbo, Gueñes eta Basauri); Gipuzkoan (Bergara, Zestoa eta Zumaia) eta Araban (Salburua eta Zabalgana).
  • Osasun-azpiegiturak: osasun-zentro berriak Gipuzkoan (Alde Zaharra eta Aiete), Araban (Amurrio, Kanpezu eta Murgia) eta Bizkaian (Zalla), ospitale-azpiegitura berriak…

 • Lehendakaritza
  2018-09-28

  El Lehendakari Urkullu ha hecho balance de la acción del Gobierno Vasco en el Pleno de Política General, que marca el inicio del curso parlamentario (20 de septiembre de 2018).

  Nos encontramos en el ecuador de la legislatura y es momento de hacer balance tanto de las actuaciones desarrolladas como de las próximas iniciativas a poner en marcha en cumplimiento del Programa de Gobierno.

  Los principales resultados son los siguientes:

  -Hemos implementado el 100% del Programa Operativo. Los 175 Compromisos y las 655 iniciativas cuentan con actuaciones en ejecución. Suman 3.268 actuaciones publicadas en el Portal de transparencia IREKIA.

  -De los 28 proyectos de ley que integran el Calendario Legislativo, 3 han sido aprobados en esta Cámara (Dopaje en el deporte, Formación Profesional, Puertos y transporte marítimo); otros 7 están en tramitación y 9 han iniciado su tramitación en el Gobierno. Hemos puesto en marcha 19 iniciativas y las 9 restantes las completaremos en la segunda parte de la legislatura.

  -Los 15 Planes Estratégicos han sido aprobados y están en vigor. Desde el pasado mes de septiembre se han aprobado: Plan de Convivencia y Derechos Humanos; Plan Estratégico de Empleo; Agenda Estratégica del Euskera; Plan de Turismo, Comercio y Consumo y Plan de Gobernanza e Innovación Pública; también la Estrategia de Internacionalización “Euskadi Basque Country” y el VII Plan para la Igualdad de Hombre y Mujeres.

  -De los 58 Planes departamentales, 45 están en vigor, un 77%. Sólo el primer semestre se han aprobado 14 Planes, entre ellos: Plan Interinstitucional por las Familias, Plan Director de Vivienda, Plan de Internacionalización empresarial o V Plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración.

  -Los Departamentos, Organismos Autónomos y Entes Institucionales han aprobado sus Planes Estratégicos de Subvenciones para 2018. Estos Planes movilizan 1.528 millones de euros en líneas de apoyo al Eje de la Reactivación Económica, el Empleo y la Sostenibilidad; así como el Desarrollo humano, la integración social y la igualdad.

  ----------------------

  Legebiltzarraren urteko jardunari hasiera ematen dion Politika Orokorreko Osoko Bilkuran Lehendakariak Gobernuaren ekintzaren balantzea egin du (2018ko irailak 20).

  Legegintzaldi honetako lehenengo bi urteak igaro dira jada, eta balantzea egiteko unea da, bai egindako jarduerena, bai Gobernu Programa betetzeko abian jarriko diren hurrengo ekimenena.

  Ikus ditzagun emaitza nagusiak:

  -Programa Eragilearen % 100 jarri dugu martxan. 175 konpromisoetan eta 655 ekimenetan bada jarduerarik martxan. IREKIA gardentasun-atarian 3.268 jarduera argitaratu ditugu.

  -Legegintzako egutegia osatzen duten 28 lege-proiektuetatik, 3 jada ganbera honetan onartuta daude (Kiroletako Dopina, Lanbide Heziketa eta Portuak eta Itsas Garraioa); beste 7, tramitazio-bidean dira, eta 9, Gobernuan dira tramitatzen hasiak. 19 ekimen jarri ditugu martxan; eta, gainerako 9ak, legegintzaldiko bigarren zatian osatuko ditugu.

  -15 plan estrategikoak onartu ditugu, eta indarrean dira. Joan den irailetik, hauek onartu dira: Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana; Enplegu Plan Estrategikoa; Euskararen Agenda Estrategikoa; Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Plana; eta Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plana; eta baita beste bi ere: “Euskadi Basque Country” Nazioartekotze Estrategia, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana.

  -Sailetarako 58 planetatik, 45 indarrean dira, % 77. Lehen seihilekoan soilik, 14 plan onartu dira. Horien artean: Familiei Laguntza emateko Erakundeen arteko Plana; Etxebizitza Plan Zuzentzailea; Enpresak Nazioartekotzeko Plana; edo Herritartasunaren, Kultura Aniztasunaren eta Immigrazioaren arloko Jarduketa Plana.

  -Sailek, erakunde autonomoek eta ente instituzionalek onartuak dituzten 2018rako beren Dirulaguntzetarako Plan Estrategikoak. Plan horiek 1.528 milioi euro mugiarazten dituzte ildo hauetan: Ekonomia Suspertzeko, Enplegurako eta Jasangarritasunerako ardatzean, eta giza garapenean, gizarte-integrazioan eta berdintasunean.

 • Lehendakaritza
  2018-08-07

  El Gobierno Vasco comparte una valoración positiva del cumplimiento del “Programa de Gobierno” de esta undécima legislatura.

  Josu Erkoreka ha informado en rueda de prensa (30/07/2018) sobre el balance realizado, por parte del Consejo de Gobierno, del año y medio largo de legislatura. “Hemos compartido una valoración positiva del cumplimiento del “Programa de Gobierno” de esta undécima legislatura”, ha señalado el Portavoz del Gobierno Vasco. Así, ha explicado que ya están en marcha 655 iniciativas y 175 compromisos del “Programa de Gobierno”. Entre otras, ha destacado la aprobación de la “Estrategia Euskadi Basque Country 2020”, el “VII Plan de igualdad”, y el “IV Plan de Formación Profesional”.
  Además, Erkoreka ha remarcado que el objetivo del primer semestre de este año era alcanzar las 18 leyes y, a día de hoy, 15 normas se encuentran en tramitación, quedando pendientes la ley de movilidad sostenible, la de aportaciones, y la de erradicación de la violencia contra las mujeres.

  Más información: http://bit.ly/2MrSD1w
  ----------------------
  Hamaikagarren legealdi honetako “Gobernu Programaren” betearazpenaren balorazio positiboa egin du Eusko Jaurlaritzak.

  Gobernu Kontseiluaren aldetik egindako legealdiaren urte-erdiko balantzearen berri eman du Josu Erkorekak prentsaurrekoan. “Hamaikagarren legealdi honetako “Gobernu Programaren” betearazpenaren balorazio positiboa egin dugu”, adierazi du Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak. Hala, azaldu duenez, martxan daude dagoeneko “Gobernu Programako” 655 ekimen eta 175 konpromiso. Besteren artean, “Euskadi Basque Country 2020 Estrategia”, “VII. Berdintasun Plana” eta “Lanbide Heziketako IV. Plana” onetsi izana nabarmendu du.
  Gainera, Erkorekak azpimarratu duenez, aurtengo lehenengo seihilekoaren helburua zen 18 legeetara iristea eta, orain, 15 arau ari dira izapidetzen; mugikortasun jasangarriari buruzko legea, ekarpenei buruzkoa, eta emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeari buruzkoa geratzen dira.

  Informazio gehiago: http://bit.ly/2KyaCl9

Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ondorioak
2020-02-12 - 2020-04-01
Eztabaidaren fase honen edukiak prestatzen ari gara. Laister egongo dira eskuragarri.