Bideoak Herri Administrazioa eta Justizia
(*) Azpititulazio-zerbitzu hau sortzen da probetako software bertsio batekiko automatizatutako eran. Barka itzazue akatsak.

UPV-EHUk 2016/2017 ikasturteari hasiera eman dio gaur

2016-09-12
Transkripzioa
Aldun Nagusia, Bilboko alkatea, sailburua,Deusto Mondragon eta Nafarroko
errektoreak, errektore ohiak, idazkarinagusia, Astorga Burgo doktore andrea,
irakasle, ikasleen, Administrazio etaZerbitzuetako langileak, jaun andreok
egunon guztioi.
Gaurkoa egun garrantzitsua da. BaiJaurlaritzarentzat, bai gure
unibertsitate publikoarentzat. Dakizuenezgure lehendakariak izaten da normalean
ekitaldi hau bizitzen duena, bainaoraingo honetan ezinezkoa izan zaio
etortzea eta neri dagokit bere ordezekitaldi honetan hitza hartzea.
Esan beharra daukat niretzat benetanpozgarria dela une berezi hau zuokin
guztiokin partekatu ahal izatea, izan ereaurtengoa ekitaldi berezia da.
Ikasturte berriari hasiera emateaz gain,legealdiari bukaera emango diolako. Eusko
Legebiltzarreko hauteskundeak bertandira eta horiekin bukatzen da oso bizia
emankorra eta interesgarria izan denlegealdi hau.
Ezer, baino lehen Euskal HerrikoUnibertsitatean ere hauteskundeak izango
dira, 2012an ospatu ziren UPV_EHUkoerrektore aukeratzeko azken
hauteskundeak.
Orain lau urte geroago Hauteskundeberriak gehitu beharko dira. Etapa bati
amaiera emateko ordua heldu da, eta nolaez, etapa horretan egindako lan eta
esfortzu guztia eskertzeko unea da.
Beraz, gure esker ona Errektoreari etaberonen gobernurako taldeari egindako
lan eta esfortzu guztiagatik.
Euskal Herriko Unibertsitateak markoiraunkorra eta egonkorra dauka hiru
hamarkada luzeetan, ekinerez ekinezeraikitako oinarri sendo hori ezker.
Aurrera begiratzen jarraitu behar dugu,baina beti ere atzean uzten duguna
kontutan izanik. Iraganari behatuetorkizuna ikusteko. Jaurlaritzatik
Unibertsitatearekin batera lan esfortzueta apustu sendoa egin dugu urte guzti
hauetan Euskal Herriko Unibertsitatearenalde pertsona guztiei zuzendutako
kalitatezko Unibertsitatea bermatzeko.
Batzuetan une zoragarriak bizi izanditugu beste batzuetan ibilbidea
malkarrakoa izan da baina beti erehelburu argi batekin, aurrera ekin diogu
gure herriarekiko konpromisoari helduz.
Azken urte hauek oso zailak izan dirahorregatik bereziki eskertzekoa da
guztion artean egindako esfortzua etaerakutsitako erantzukizuna.
Krisialdiak arlo guztietan izan dunolabaiteko eragina.
Ondorioz beharrezkoa izan zaigu egoeraberri batera egokitzea, inoiz baino
konpromiso erantzukizun eta zorroztasunhandiagoarekin aritu behar izan gara.
Benetan ez dela erreza.
Krisialdi ekonomiko alde batetik etaEspainiako Gobernuaren politika
alder haiak eta araudi atzerakoiakbestetik, ez dira batere lagungarriak
izan.
Hauek, gure Unibertsitatearen garapenabaldintzatu dute nolabait hainbat
arloetan, adibidez, irakasleenkontratazioa ibilbide akademikoaren
garapenean edo ikasketa eskaintzarenegituran, besteak beste.
Baina hala eta guztiz ere,zailtasunak egon direla onartuta, gauzak
oraindik hobetu daitezkeela aitortutaharro esan dezakegu egindako esfortzu
eta elkarlanari esker, egoera zail horriaurre egin diogula eta gaur Euskal
Herriko Unibertsitateak kalitatezkozerbitzua eskaintzen jarraitzen duela.
Legealdi honetan izan ditugun apustuargi izan da pertsona helburu.
Nuestro compromiso ha sido claro a favorde una educación superior inclusiva y
equitativa, una educación superiorenmarcada en Europa.
El Pueblo Vasco ha mantenido y mantieneuna fuerte vocación europea, también en
el ámbito de la formación superior, yesta vocación europea, se pone de
manifiesto en términos de una educaciónsuperior en Euskadi, con una fuerte
relación con el resto de paíseseuropeos. En la formación, en la
investigación, en la transferencia, en lasoportunidades para formarse y desarrollarse.
Una educación superior, que da cabida atodas las personas, con independencia de
sus circunstancias personales, económicaso sociales, acogiendo alumnado de
personal de otros países europeos, en unmodelo en el que nuestro alumnado y
personal también disfruta de esasmismas oportunidades como parte de un
amplio sistema universitario Europeo.
Y en ese entorno, el proyecto de launiversidad pública del País Vasco es
indispensable, tanto dentro de Euskadi,como para Euskadi en el contexto europeo
e internacional.
Así pues la UPV-EHU, es una prioridadpara este Gobierno y para el País Vasco.
Desde el Gobierno Vasco hemos realizadoun importante esfuerzo presupuestario
para dotar la financiación quegarantiza la sostenibilidad de una
universidad pública y de su proyecto,así como para desarrollar políticas
dirigidas a apoyar el sistema deformación e investigación en Euskadi,
en el que la Universidad desarrolla su labor,desarrollando una política
universitaria y científica efectiva enEuskadi, preservando el sistema general
de becas, manteniendo el coste de lastasas académicas y apoyando la
estabilidad de los trabajadores entreotras cuestiones. Nuestro compromiso
con la financiación y sostenibilidad conla universidad pública ha venido a
través de la garantía de la financiaciónbasada en base a objetivos de la mano
del plan universitario 2015 2018, asícomo el desarrollo de una política
científica que persigue garantizar lasostenibilidad de los grupos de
investigación y la formación, retención yatracción de investigadores e
investigadoras, con criterios deexcelencia internacional.
El Plan Universitario está basado en dosprincipios rectores, la proyección
internacional y la especialización.
Un plan prudente flexible y realista quenos permite garantizar la contratación
de personas y avanzar en los trespilares de la Universidad, como son la
formación, la investigación y latransferencia.
Y esto se debe hacer compartiendoobjetivos y activando las
potencialidades de la Universidad. Esese el espíritu del Plan Universitario,
un plan por el cual el Gobierno Vascoaporta a la Universidad del País Vasco
1200 millones de euros que contribuyen aseguir avanzando hacia la excelencia.
Este plan apuesta por la formación, porla calidad, por la excelencia en la
investigación y su transferencia a lasociedad realizada desde la Universidad.
Ámbitos en los que la UPV-EHU esespecialmente activa y relevante para el
desarrollo social y económico deEuskadi.
Pues bien, este Plan Universitario hasignificado que la Universidad Pública
Vasca en relación a otras ComunidadesAutónomas, haya recibido la mayor
financiación pública para desarrollar suproyecto.
En todo caso, resulta necesario abordarnuevas vías de financiación, un reto en
el que nos consta que la UPV-EHU estátrabajando ya con ahínco y que esperamos
de sus frutos.
Bestalde azpimarratu nahi dut, nahiz etaEspainiako Gobernua Madrildik ezartzen
dizkigun oztopoak errekerimenduak etagure konpetentziak urratzea beste
helbururik ez duten errekurtsojudizialak ugari izan, Eusko Jaurlaritzak
gure eskumenak defendatzen eta babestenjarraituko duela. Helburu argi batekin,
euskal hezkuntza eta Unibertsitateasistemaren kalitatea eta ekitatea
jarraitzea.
Por ello, a pesar del empeño delMinisterio en que los umbrales para obtener
la beca sean más elevados, de manera queun número de personas relevante dejaría de
percibirla,como digo, a pesar de todoslos obstáculos externos que tienen como
objetivo minar nuestras competencias,Euskadi, este Gobierno seguirá
apostando por un modelo de becas que lleguea todos los estudiantes que la necesitan.
Un número que hoy día supera los 11300estudiantes.
Les digo más, este Gobierno lo seguiráhaciendo, incluso en un escenario en el
que prosperen esos recursos y esténseguros de ello, buscaremos la manera de
seguir desarrollando nuestracompetencia, apostando por nuestro
propio sistema de becas, lo consideramosimprescindible y necesario.
Hemos mantenido las tasas académicas enun nivel mínimo. Una cuestión que implica un
esfuerzo para el Gobierno y para lapropia Universidad. Y es que en este
contexto, económico complicado, hemosoptado por realizar ese esfuerzo con más
motivo.
Se ha impuesto la tesis de que lasfamilias vascas hacen un esfuerzo que
debemos corresponder, cuando apuestan porque sus hijos e hijas se eduquen en la
Universidad.
También hemos mantenido un compromisodecidido con el personal docente
investigador y con el personal deadministración y servicios, porque somos
conscientes de que vosotros sois unpilar fundamental de la Universidad del
País Vasco y cómo no, de la educaciónsuperior en Euskadi. Y por supuesto, la
mejor garantía para el éxito de lamisma.
En ese sentido, este año el GobiernoVasco ha autorizado la oferta pública de
empleo que incluye la dotación de 44plazas de PAS y noventa y siete plazas
dirigidas al PDI, además de unapromoción interna dirigida a dotar 20
cátedras de Universidad. Una apuestalimitada por el empeño ministerial y que
por tanto, requiere seguir realizandoOPES de manera regular en los siguientes
años.
Soy consciente de que las dificultadespara la estabilización del personal de
la Universidad, una cuestión que ocurretambién en muchos otros ámbitos
públicos. Muchas de estas dificultadestienen de nuevo un origen externo, es
lamentable que se nos límite en lonormativo, que se recurra una y otra vez
hacer tabla rasa, y se imponga lahomogeneización con el resto, por que? o
mejor dicho para que?. La carreraprofesional en adversidades demandante
extremadamente larga y además, estáplagada de requerimientos y dificultades
normativas, que dificultan laincorporación de personal a la
plantilla.
Creo que esas dificultades debensuperarse, y entiendo que las claves para
abordar esta cuestión se centran en eltrabajo conjunto, en la colaboración
entre las instituciones en lo que compete ala parte normativa, pero sobre todo en lo
que compete a compartir objetivos.
Eusko Jaurlaritzaren erronkarik nagusitzatnagusienetako bat unibertsitate
publikoaren jasangarritasuna bermatzeada. Eta hori nazioarteko testuinguru
guztiz lehiakorrean. Horregatik,pertsonaz hornitu behar da
unibertsitateak. Bikaintasun mailahandiko pertsonaz bai, irakasleen
trebakuntzari dagokionean, bai ikerketaneta baita kudeaketan ere. Entendiendo
además que excelente significa concriterios internacionales, es decir,
unos criterios que garanticen laUniversidad, que la Universidad avance con
capacidad para competir en el contextointernacional. En este sentido quiero
felicitar a la Universidad del PaísVasco, por su posicionamiento
internacional. Por quinta vez haconseguido demostrar en el exterior, en
libre competencia con criteriosinternacionales, que es una Universidad de
referencia. Zorionak animo eta segiaurrera. Pertsonak, helburuak,
elkarlana, bikaintasuna, Europa,hoiek dira Eusko Jaurlaritzak UPV-EHUaren
egiten duen apostuaren
aldatzak, apostu hori, esan beharradaukat, krisi ekonomiko gai gara saio
honetan ere burutu ahal izan dugu. Esanbezala, lan asko eginda bidea egin dugu
eta hainbat erronkei aurre egin diogueta jarraituko dugu zalantzarik gabe
Unibertsitate eta Gobernua biokelkarrekin lanari egiten. Baina oraindik
ibilbide luzea daukagu aurretik, erronkaberriz aurkezten zaigun ibilbideak,
ilusioz eta indarrez urratu beharkoduguna. No podemos caer en la tentación de la
autocomplacencia.
Debemos seguir trabajando duro paraafianzar y mejorar nuestra posición en
el espacio internacional de educaciónsuperior y de investigación.
Se nos presenta un camino ilusionantecon ambiciosos retos que afrontar. La
consecución de la excelenciainternacional en la investigación y en
la docencia y la transferencia delconocimiento a toda nuestra sociedad,
son algunos de los retos más importantesque debemos afrontar.
Nire azken hitza gure unibertsitatekomunitate osoari eskerrak emateko eta
ikasturte berri honetan arrakastarikhandiena opatzeko eragin nahi ditut.
Ziur nago arrakasta hori zuen lan etaesfortzuarekin lortuko duzuela izan ere,
ez dago Arrakastako beste sekreturik,sekretu bakarra norberaren lana eta
esfortzua baita.
Oraindik ez dago iruzkinik
  • Zerbait esan nahi duzu?… iruzkindu bideo hau
Ekitaldiko kargudunak
(X legealdia 2012 - 2016)