Hauteskundeak 2024
Bideoak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Podcasts
(*) Azpititulazio-zerbitzu hau sortzen da probetako software bertsio batekiko automatizatutako eran. Barka itzazue akatsak.

"Gu gazteok" ikerketaren aurkezpena

2016-06-08
Transkripzioa
Eskerrik asko etorri zaretelako eta lehenik eta behin mahaikide ditudanak aurkeztuko dizkizuet ezagunak baldin badituzue ere. Nire ezkerretara dagoena Nire ezkerretara dagoena Jone Miren Hernandez da euskaldun izateko irakaslea, ezaguna duzue eta bera da, Euskaren Aholku-Batzordean, Gazteria Batzordeko zuzendaria, eta nire eskuinetara dagoena berriz Itsaso Andueza Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren presidentea da bera eta Euskararen Batzordeko Gazteria Batzordeko kidea baita ere. Zuen Aholku Batzordea aipatzen ari natzaizue gaur hemen aurkeztuko dizueguna, hain zuzen ere, Euskararen Aholku Batzordearen emaitza bat edo lan bat delako. Gazteria Batzordeak egindakoa, batzorde honetan presidentea neu naiz, zuzendaria esan bezala Jone Miren Hernandez da eta 18 kidek osatzen dute eta horietako bat, Euskadiko Gazteria Kontseiluaren presidentea da Itsaso Andueza. Aurkeztuko dizuegun lana nondik nora datorren situatzeko kontuan eduki beahar da 18 00:01:29.380 --> 00:01:35.520 2014ko abenduan Euskaren Aholku Batzordearen berritu egin genuela. Eta berritu genuen, ez bakarrik kideei zegokienez, baizik eta baita ere egitekoei zegokienez. Orduan, bi batzorde jarraitzen zuten zuten Euskal Hogeita Batzordeak eta lege Garapeneko Batzordeak, baina bi batzorde berri sortu genituen. Gazteriaren Batzordea eta Informazioaren eta Komunikazioen teknologien Batzordea. Hor pantailan ikusten dituzuen horiek dira Gazteria Batzordea osatzen duten 18 kideak, non esan bezala, zuzendaria Jone Miren Hernandez den. Batzorde honi, Gazteria Batzordeari, eginkizun zehatz bat eman zion zerak Euskararen Aholku Batzordeak, hori eratzea, hori sortzea erabaki zen bere momentuan. Izan zen azterketa eta gogoeta egitea, gazteek euskararen gainean hizkuntza aniztasunari buruz dituzten pertzepzio, identitate edo identifikazio, bizipen, jarrera eta jokamoldeei buruz. Horretaz gogoeta eta azterketa egitea eta horrekin batera, etorkizunerako lan-ildoak planteatzea eta baita ere oso garrantzitsua den ñabardura bat edo matiz bat inkorporatu zen eskaera horretan, eta zen gogoeta eta azterketa hori gazteen beraien buru bihotzetan egitea zela beharrezko, alegia gazteei entzun behar zitzaiela eta gazteei eman behar zitzaiela ahotsa. Hori horrela Gazteria Batzordea eratzea, Gazteria Batzordeari eginkizun hau ematea zergatik? Pentsatu genuen bueno ba erraz ulertzekoa da, azken hiru hamarkada honetako euskera biziberritzeko prozesuan gertatu den euskaren hazkundea batez ere gazteriari lotzen zaielako. Hezkuntza sistemari esker gazteen artean gertatu da, euskaraz dakitenen hazkundearen eta euskeraren erabileraren hazkundearen proportziorik altuena. Aldiz, gaur elebidun diren gazte gaur, orain dela 20 urte elebidun zirenek baino proportzio apalagoan erabiltzen dute euskera eta hori esanda, aldi berean esan behar da azkeneko hamar urtetan horrek berak ere gazte elebidunen euskararen erabilerak horrek berak ere goranzko joera hartu duela geroxeago ikusiko duzuenez. Hiru hamarkada hauetan gauza asko aldatu dira noski, gizartea bera globalizazioaren testuinguruan horrek esan nahi duen guztiarekin euskararekiko bizipennak identifikazio mota eta maila gazte itunaren beraren euskara gaitasuna, gazte euskaldunen lehen hizkuntza edo gazte euskaldunen testuinguru soziolinguistikoa, euskara eta hizkuntzekiko motibazioak eta pertzepzioak. Gauzak asko aldatu dira azken bizpahiru hamarkada hauetan oro har eta bereziki gazteriari dagokionez. Faktore horiek eta beste asko dira kontuan izan beharrekoak, noski, etorkizunerako bide berriak bilatuta aukeratzerakoan. Euskal etorkizuna nola ez gazteei begiratzen die, gazteak dira etorkizun horren protagonista, baina etorkizunaz eta etorkizuneko ildoez asmatuko baldin badugu gazteei eman behar zaie hitza beraiei buruz, hitz egitea baina askoz eraginkorragoa delako edo izango delako beraiek zer dioten ondo jakinda jardutea. Esan dizuet hazkundea, hain zuzen ere, gazteen eskutik etorri dela nabarmen azkeneko hamarkada hauetan, eta pantaila horretan duzuen diapositiba begiratu besterik ez dago ikusteko 10-19 urte bitartekoen kasuan, 20 urtetan, 1991-2011ra bitartean zer-nolako saltoa ere gertatu den gazte euskaldunei dagokienez. 10-19 urte bitarteko gazteak 1991ean gizartean heren bat ziren, %33. Eta 2011ean, hau diot hori direlako azkeneko datu ofizialak, adin-tarte horretan 10-19ko adin-tartean, bostetik lau dira euskaldunak. Hauek Mapa Soziolinguistiko datuak dira. Eta euskararen erabilerari begiratzen baldin badiogu, hemen inkestako datuak ditugu. Beraz, 16 24 urte bitarteko gazteak ditugu 20 urte horietan, 1991etik 2011ra bitartean, 16-24 urte bitarteko gazteen kasuan euskaren erabilera %12 izatetik %27 izatera pasatu da; bikoiztu eta zerbait gehiago izatera. Lehen esan dizuet gaurko gazte elebidunek egiten duten euskeraren erabilera duela 20 urte egiten zutenek baino proportzio apalagokoa dela eta hemen bakar bakarrik fijatu zaitezte barra gorri hauetan, hemen ikusiko duzue 1991ean, 16-24 urte bitarteko gazte elebidunek, euskaldun zirenek egiten zuten erabilera maila 77 00:07:18.030 --> 00:07:24.680 hor dago, hamar urte beranduago, 2011ean, hona jaisten da eta 2011ean, hamar urte geroago, gorantz doa errekuperatzen doa gazte elebidunen euskaren erabilera hemendik honako bidea hartzen du oraindik ez da iritsi maila honetara, baina bide horretan situatzen da. Nola etor etorkizuna? Ezaguna duzue eta hemendik aurrera zer izeneko dokumentua Euskararen Aholku Batzordean hainbat hilabetetan parte-hartze zabalarekin landu ondoren onartu izan dena. Eta eta hemendik aurrera zer edo komentu horretan, besteak beste egiten da jasotzen da datozen 20 urteei begira egindako dokumentu bat denez jasotzen da 2036rako. Hizkuntzek proiekzioa edo euskeraren proiekzioa. Krisi horretan esan behar esana Eustatek egiten duen prezio demokratikoari dagokionez esan behar da 50 urtetik beherako herritarren kopurua jaitsi egingo dena da 50 urtetik gorako herritarren kopurua igo egingo da ez hain zuzen honekin ere luzatuko bakarrik ikusi euskaldunei dagokienez zer gabezia egiten dan 30ra barkatu, 20 urtera begira 56ra begira. 2036an 56an, hamar 19 urte bitarteko hau gaizki dago. Hau herritar guztiak dira 2036an herritar guztiak guztien artean, ia erdia %49,5 izango dira euskaldunak edo elebidunak eta gazteei begiratzen baldin badiegu hamar 19 urteko y hauek bai 1036an hemendik 20 urtera %83,4 izango dira euskaldunak eta %7,3 Berde horiek izango dira galdutzat tartean geratuko dira. Euskaraz ulertu bai, baina hitz egiteko zailtasuna dutenak. Beraz, binaka 36ko gizarte horretan hemendik 20 urtera begira jarrita %83,4 izango dira 25 urtetik beherako gazteak esandako eta hemendik aurrera zer den dokumentu eta hemendik aurrera zer dokumentu horretan esan behar da, lehen bi gauza egiten direla, batetik, datozen 20 urteetarako binaka eta 16036 datozen egunetarako hizkuntza politikaren oinarriak finkatzen dira eta bestetik, datozen 20 urteetarako hizkuntza politika horretan horren lehentasunen markoa definitzen da eta lehentasunetan lehentasun planteatzen da orain artekoari eustea. Berez ez baita mantenduko eta lehentasuna ematen zaion gizataldea fokua jartzen da da gazteena. Zergatik jartzen da eta hemendik aurrera zer dokumentu horretan Aholku Batzordeak aho batez onartu duen honetan zergatik esaten da lehen da zena jarri behar dela gazteen giza taldea hemen esaten diren arrazoiengatik euskaren hazkundean iraganean bezala etorkizunean ere gazteen eskutik etorriko delako, gazteen eskutik jarraituko duelako, euskarak azken. Bestetik, gaur bertan dagoenekoz, gazteen artean kontzentratzen direlako euskaldunen portzentajerik altuenak. Bestetik, dagoenekoz baditugu, baina etorkizunean are gehiago izango ditugu euskaraz jaio euskeraz ezin da euskaraz bizi diren gazte belaunaldiak eta bestetik, gazte Euskaldunak Denak, euskaraz azaleratutako gazteak dira duela 20 urte. Esa Eta bestetik. Euskadiko autonomía que demanda buen Universitat de título unen en tasa. Europa cotas Arica Altube neta tapada estado regresar este esan nahi du etorkizun economizar Legorreta n y la red CA consagrar quizá líder izango dira. Belaunaldi horiek euskaldunak izango direla horiek badira behar beste arrazoi gizatalderen batean jarri behar baldin bada jokoa lehentasunak markatzera, koan hain zuzen ere Gazteriaren dan jartzeko joko hori. Zer egin. Bueno ba zer egin ez gazteak euskarara erakartzeko, baizik eta euskara gazteengana eramateko. Alegia zer eskaintzen dute dio euskarak gazteriari euskararen erabileraren gazteen artean aurrera egin dezan. Zer eskaintzen dio euskarak gazteriari da gazteek euskara ez dezaten soilik Eskolarekin edo derrigorrez ikasi beharreko zerbaitekin lortzen. Beraz euskeraren inguruan hainbat egin dituzten ideia horiek. Euskeraren aldeko hau egiteko, ba euskara beraientzako erakargarriago izan dadin zerbait diferentea izan dadin, beste zerbaitek eskaintzen ez duen xarma bat izan dezan. Hizkuntza horrek komunikaziorako balio izateaz gain, komunikaziorako balio izateaz gain, beste balioaren batzuen arabera ere baliozkoa izan dakien edo balio bat eskain diezaieten euskarak gazte horiei eta beraz, euskara eraman gazteen eguneroko ohituretan a gozamen eko eremuetara eremu ludiko Enara teknologia berrien edo Informatitako edo teknologian eremu eta hori da daukagun ikuspegian. Ez bakarrik Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza tik baita ere Euskararen Aholku Batzordetik eta testuinguru honetan txertatuta ulertu behar da, Gazteria Batzordeak egin duen ikerlana, batetik eta Gazteria Batzordeak eta bestelako planteatu dituen lan-ildoak gomendioak. Bestetik, hori da orain hemen diren Hernandezek ikerlan horren zuzendaritza eraman duenak bera baita gazteria bat dela dendariak aurkeztuko dituela I G ba bueno egunon denoi. Bueno ba tira zer ekainean jarri du pixka bat ikerketaren markoa edo testuingurua modu ni zentratuko naiz zenduen azaltzen hainbat gauza ikerketan honetan sortu direnak eta bueno ba igual ñabardura bat, ikerketa beraren inguruan alde batetik, kontuan hartu behar dugu ikerketa hau egin dugula edo luzatu dugu Laneko denbora laburrean horrela zegoelako aurreikusita eska baten Gazteria Batzordea bildu zenean eman erabakiren nolabait, planteatzea da urtebeterako edo ongi egitasmoa. Eta bueno ba hor aukera ezberdinak zeuden ikerketari dagokionez, bueno ideala litzateke dugu hori pentsatu behin jarrita edo pentsatzen nahiko genuke ba ikerketa Abandoibarra gazte guztiak toki desberdinetakoak egoera ezberdinean dauden gazteagoen hor eta idealena bana bai balore izan ez, baina bueno digu kontuan hartu dugu gainditu momentu horretan zeuden aukerak baliabideak eta batez ere ba beno baita ere denborari. Quienes se dé Muga Queta pentsatu bueno en bueno helburua ERE. Ez zala ikerketa makro bat egitea ba hona orain arte ere gauza asko egin direlako. Gazte eta euskeraren arloan nolabait, baizik guk bilatzen duguna ikerketa non ekintzan. Bueno lortzea material bat ahalik eta bidezkoena ariketa gordinena nolabait esateko, ba gogoeta bat egiteko moduan. No la Bete ventas una eman dio pues en Beste cantidades Arieta Tristán Ikerketa edo esoso Ikerketa. Bai Sí, bueno van a un. Esango nuke ikerketa horren izaera ari den horri eman diogu lehentasuna bazen honako ikerketa, baita ere egin pentsatuz nahi genuela esan eten bezala material bat ahalik eta M berezkoena Baik ba gure gogoeta abiatzeko. Horregatik ere aipatu den den orain arte gauza desberdinak azkenengo hamarkadetan lan desberdinak egin dira gazteri Gazteria gazteak euskeraren inguruan eta ondo pentsatu genuen Batzordean ere interesgarria izango litzatekeela nolabait horren bilduma egitea eta horren nolabait, bueno guztiak eta edo azterketa egitea ez. Orduan, kasu honetan alde batetik doa orain aurkeztuko dudan behin ikerketa labur bada ere egun etengo dugu pixka bat horretaz eta Beste aldetikan aipatu nahi det ere nolabait halako Inbidi bilaketa bibliografiko egin da hori eta ez halako azterketa bibliografiko eginda n pixka bat jakiteko balio, orain arte azkenengo urteetan. Ser Bildu da se Nolako lana que indican Gazteak eta euskera en Ermua óptica nacerá ditu atraquen en iTunes hay matando Orio invada tu ENAT aspecto ETA Ordunte as que vengo ETA. Batzordea Batzordeak egin duen eta hortik ematera dira proposamena, mundu nolabait ere oinarrian bi elementu hauek eman azterketa bibliografiko hori eta baita ere bueno ba gazteekin batera egindako ikerketa. Non azkenengo esango nuke ondorioak eta baita ere proposamenak nolabait bi urre hauetatik datoz bai, hau argitu nahi diet ere hala nahi genuelako aprobetxatu orain arte egin dena moztea desberdinekin dira-eta eta ondo egin diren urrun hori ere kontuan hartzekoa izan du pixka bat bi elementuen uztarketa batez ere uztarketa dira ondorioak eta proposamenak ikerketari dagokionez, duen hor izenburuan ere agertzen da ez zen lehen aipatu ditudan arrazoiengatik erabaki genuen mugatzen da nolabait ikerketaren eremua, eta hor hartu genuen adin tarte bat 12 14 urteen hau da gazteak dira baina baita ere bueno gaur egun nerabeak eman diete mintzen dugunera behitzat gehiago izendatzeko tartean. Eta bueno hor erabaki genuen jartzea arreta duen helburu nagusia ba nik uste dute Patxi Baztarrikak ere laburtu du ez neurri batean ba bueno nahi genuen pixka bat ere euren gazte duen hizkuntza ohiturak ezagutu jarrera iritziak praktikak, non hizkuntzaren inguruan bereziki buru izan helburua hurbiltzea nazioengan egitea hurbilpen ahalik eta nolabait den banku zehatzena bai, bueno bada gauza hauekin aztertzeko, euren jarrerak batez ere praktikak ere eta gero horrekin batera inportantea iruditzen zaigulako hizkuntzarekin lotutako guztia hobeto ulertzeko. Ba bai, bai egitura jarrerak edo iritziak bueno beste gauza batzuk nahi genituen ere ezagutu edo aztertu du gazteen testuinguruan, esate baterako beraien bizipenak identitatearekin lotutako hainbat aspektu behin iruditzen zaigu hau nolabait hau osatzen honek osatzen duela ba derrigorrezko testuinguru bat hemen ezin dugu aztertu modu isolatu batean nolabait, bueno gazteak eta ez kideen arteko harreman hori zerbait. Ba nolabait berezia izango balitz bezala, baizik duen hori kokatu behar da testuinguru zabalago batean eta hori ere nolabait testuinguru zabal hori aztertu dugu eta asko interesatu zaigu ba jakitea gazte hauek nerabe hauei kasu honetan bueno ba zer egiten duten normalean euren bizitza nolakoa da euren egunerokotasuna. Hori zelako kezkatzen nolako afizioa dituzte ze gustatzen zaie zer ez zaio gustatzen. Orduna, delakoaz beto orokorragoak ere aztertu ditugu eta horrekin lotuta, noski duzun saiatu gara ere jasotzen da aurretik aipatu duten moduan ba bere beraien hizkuntza praktika hizkuntz esparruak ere eragileak hizkuntz eragileak ez euren eguneko lehen egunerokotasun horretan eta baita ere ba gazte hauek hizkuntzaren inguruan dituzten diskurtsoa, ez zareten moduan, kantitatea baino kalitatea interesatu edo kualitatea interesatu zaigu kasu honetan Ordun. Ordunte Ikerketa, bueno Muga to esanda etarra Ikuspegi y no la Bete en o gráfico, eran nuevo anteceden Ordunte SAIATU vea por Biltzen gastado en gana un. Behaketak egin ditugu teknikei dagokienez ikerkuntzarako teknikoei dagokienez egin ditugu beraiekin talde dinamika ezberdina euren hausnarketa euren iritzia jasotzeko bultzatzeko. Eta baita ere bueno poz elkarrizketa kasu batzuetan formalagoa beste batzuetan informal aho batez. Hau nolabait ere ahalbideratzeko erabili degu egitasmo bat koadrila eta egitasmoa da, alegia erabili ditugu martxan zeuden edo dauden hainbat talde gazte-taldeen non Ordun. Kontratatu genuen koadrilak egitasmoa eramaten duen pertsonen taldearekin ere ez zen agertu ziren segituan hasieratikan ENBA parte-hartzeko ikerketan Ordun, ikerlariak edo ikerlari bezala txertatu beha halako taldeetan edo pixka bat bueno ba sartu behar talde hauetan eta alde hauek normalean biltzen dira astean behin Ostiral arratsaldeetan eta guk ongi area eta egon da gazte hauekin duen bai, ikusten behatzen hitz egiten beraiekin M talde hauetan badiet egi egitasmo honen martxan dauden taldeak talde hauetan badago, hizkuntz ere ikuspegian, baina ez da ez da lantzen berez, nahi diete beraiek ere egiten dituzten jarduerak ez daukate zuzenean zerikusirik hizkuntzarekin horregatik ere nire taldeak egokiak ez Ikerketa honetarako, baizik bueno ba Aisialdi-taldeen diren nolabait, hizkuntza da helburu bat, bai nolabait. Bueno. Está la de ser de que sí, que lancen escuchar Ekin. Lotuta, baizik den ba eman zutenen grabatzen dituzten bideoak edo koreografiak edo kantak euskeraz, baina ez doaz nolabait hemen inongo Hizkuntza-trebakuntza jasotzera edo bat dira aisialdi nolabait eta aldeak ere. Ordun guztira 105 gazte parte hartu duten 12 duten moduan 12 14 urteko gazteak eta bueno hor ba irudi batzuk pixka bat irudikatzeko bazen nolako gazteen beraiekin egon dena da bost pare bat hiru hilabetez behin joaten ginen hori ez direla arratsaldeetan beraiekin egotera bermatzen da pasatzera, m eta bueno tartean ba bai dinamika bultzatu ditugu ba hori euren iritziak eta euren bizipenak jasotzeko eta esan dudan bezala, batzutan bai nonbait egin ditugu elkarrizketa formalagoa ez, batez ere ba euren diskurtsoak jasotzeko, baina bueno gure helburua da izan da bere bost beraiekin batera egon eta beste bat izan denez ba bueno nahiz eta M adin-mugak hor egon ez, baina bueno txertatu behar nik ondo eta gustura gainera Ordun, prozesu horretatik eta datu bilketa nolabait egin egin da. Bueno poz material horri nolabait. Material hori aztertu dugu eta hainbaten ondorio atera ditugu aukeran itun esan duten moduan ondorio hauek datoz alde batetik, ikerketa horretatik baina baita ere bai aurretik edo hasieran aipatu duten azterketa bibliografiko horretatik moduan, pixka bat fase honetan edo atal honetan saiatu gara bi iturri horiek uztartzen. Eta bueno hemen ondoren artean nik uste dut gauza batzuk jada esanda daude Patxi Baztarrika komentatu ditu. Ondorio lehenengo ondorioa. Ada, bueno va de que hay partes han dado en euskera Sarre mis kunza sala es pues bueno Gaur Egun Arregui dago, ETA actúa carburo Ikerketa SGA ingrato acordado. Daude banaz den hizkuntza da euskera gaur egun on hori esan daitekeen moduen azken hamarkadetan gertatu den aldaketa nabarmenena, gazteen eskutik etorri da han. Ordun gaur egun esan dezakegu zerbaitekin edo belaunaldi batekin edo adin tarte batekin hobeto esanda lotu behar badugu euskera goaz Euskadin gazteekin lotu behar dugu. Argi dago ba 2. ondorioen agertzen dena hiztun berrien belaunaldi bat sortu dugu gazte Arana nagusiki, unea gazteak belaunaldi bueno hau lehen aldia hauek zenbat baino gehiago pasa dira euskara ikasi dute eta nolabait bueno ba ezkerra dago gaur egun erkatuta euren bizitzan euren egunerokotasunean M Bestea da, bueno badakigu eske barneratu det dute ikasi dute baina muga batzuk dauzkate uste dugu eta hori da ikerketatik eta baita ere azterketa bibliografiko horretatik agertzen zaiguna ikasi dute baina. Eta orduan, nik uste dut ahalegin asko egin dira eta gainera ondo egin dira baina ez degu garatu horrekin batera ezagupen harekin batera ez dugu garatu nolabaiteko ezkerraren kultura bat ba beraiek hobeto txertatu ahal izateko eta beraiek hobeto uztartu ahal izateko ere gazte identitatea eta euren euskaldunen identitatea hor nolabait hutsune batzuk somatzen dira. Horregatik, baita ere Patxi Baztarrikak aipatu duen galdera ez, orain arte beti bueno joera izan da galdetzean gure buruari ere ba zergatikan gazteek ez dute euskera egiten den zergatikan. Hain gutxi erabiltzen dute edo konparatuta, noski, ezagupen haren datuekin. Baina bueno badira beste galdera posible batzuk ere ba ez hori bada bat interesgarri eta hortaz, orain arte horretan aritu beharrean erantzunen bila baina baita ere pentsatu dezakegu bueno eta ezkerrak zer eskaintzen die gazteei bai, ez bakarrik ezagupenari lotuta, hortan asko eginda aipatu duten moduan, baizik bueno zen bestelako tresnak elementua bai eskaini. Non orain arte eskaini dizkie eskaerak Gazte hauei nahiz. Buenos hori da. Nik uste dut galdera ere. Nolabait agertu zaigu ikerketan non. Eta hortik han eman 4. ondoriori, ikusten dena da baita euskeraren garapenean eta gazteen kasuan erreparatuta gauza asko egin dira. Patxi Baztarrikak ere komentatu duen bezala, eskolak hortan protagonismoa hartu du, baina baita ere bueno ba nolabaiteko araua eta derrigorra hor agertzen dira beste elementu batzuk eta hortan bai, nolabait gazte jasotzen duten edo jaso dutena da bueno ba hor bai nahiko elementu dituzten eta nahiko nolabait, bai ala bai, baina beste elementu batzuk falta dira ez eskolatik kanpo ba ikusten dutelako ez daudela hainbeste aukera beraiek ere euskara erabiltzeko euskara ez dela hainbeste garatu eta baita ere bueno araua oso lotuta dago Eskolarekin ikasi beharrekoarekin eta eskolan ere erabili beharrekoarekin, baina euren testuinguruan noski, mm gauzak aldatzen dira testuinguru soziolinguistiko batetik bestera, baina ez dute somatzen nire intentzioa de berdina nolabait edo indar berdina haurdun bueno hor bizi dira ez. Nolabait ere. Egoera kontraesankor nolabait ere horretan ez alde batetik, bueno nolabait ere sentitzen dute presio hori euskera erabiltzeko ikasteko baina gero kalean eta askotan egin duen aldetik, ba ez daukate inpresio berdina nolabait edo ez dute jasotzen intentsitate berdina eta horretaz ere, ba nik uste dute batez ere heldu hausnartu beharko genuke ez beraien diskurtsoetatik kezkaz jaso ditugun ideiak. Bueno euskera erabiltzeko garaian bi helduleku nagusi dituzte alde batetik ohitura bai bada helduleku ona eta polita, alegia bueno pasatzen dute egunean zehar, hainbat ordu euskeraz bizitzen nolabait esateko, batez ere eskolan eta horrek sortzen du ohitura eta bueno bada tresna bat beraiek nolabait ere Ezker erabiltzeko garaian bueno ba ote ohitura Batzordea garatu dituzte hainbat kideekin hainbat egoeretan ezkerraz egiteko. Eta gero baita ere beste helduleku bat da diskurtsoa orokorrean diskurtso positiboa duten euskararekiko E n nik ez nuke nahiko positiboa. Bueno ba euskalduna sentitzen dira euskera maite dute badakite kasu askotan zein den euskeraren egoera Ordun Bi helduleku horiek dituzten nolabait egitura alde batetik, diskurtsoa edo bueno identifikazio bati euskararekiko baina ikusten dena da ba askotan ez dira ehuneko nahikorik edo testuinguruaren arabera euren egoeraren arabera egoera zentzu zabalean ba familia hona laguna, koadrilak edo bestelako euren aisialdi en ba pixka bat errealitatearen arabera, ez dira batzutan helduleku nahikorik ohitura inportantea da, diskurtsoak nolabaiteko kontzientzia inportantea da, baina ez da nahikorik eta horregatik edo horrekin lotuta, ba ikusi da ez bakarrik gure ikerketan ezin beste egindako beste ikerketetan gaur egun oraindik ba euren. Eskolaque campo como bizitzan ere en comunica que tan hay baja hasta el niña que aprendí quiso ni ad hoc alavés, orden bueno. Ba euren aisialdian ba batez ere eta aisialdi horren barruan hainbat arlotan bai ikusten da gaztelania pisua daukala eta hor bueno ikusten da nahiko argi dela belaunaldi hauek nolabait ere guk irudikatu dugu ba zubi bat bezala ez bada dian belaunaldiak bizitzen ari direnak nolabait errealitate soziolinguistiko bat orain arte gertatu ez dena eta hor bueno ba Patxi Baztarrikak emandako datu horietan ez ikusi dugu zer-nolako jauzia. En manda, pues claro llegar en la Marca Think Gaur Egun hace por Don hablaba hija es Jaw, si horretan ocasionaría de la una ley hauek. ETA, bueno es capaz Ortún tránsito batean e irónica tres acebo desvelan al día Huidrobo Merana HLHI. Hauek eta horregatik ere euren hizkuntz praktiketan batzutan ba somatzen dira. Exijamos y hoy en Álava y que una isla debates. Eta hor, acertó seguro no hay como una barne han vagas ten Artean no Goikoa den ETA único natural hayan virtud en excusa Aldaketa Arín con Nahasketak a euskera ETA baste la bien Artean. Batzutan bueno bada nahasketa bat bueno hasten direlako euskaraz hitz egiten gero pasatzen dira gaztelera gero bueltatzen dira euskarara batzutan da ba ez aldi berdinean ere, bi hizkuntzak nazen dituztela. Bueno horrek nolabait eskatzen du azterketa bat zehatzagoa, baina ikusi dugu euren ni hitz egiteko moduan adierazteko moduan. MBA halako praktikak oso arruntak direla eta nahiko modu esango genukeen naturalean. Veo normales actúan en vicisitudes de la halako Agüera que es. Horregatik beraien hizkuntza praktiketan ba bai nahasketa bai, udalentzat bai. Bueno halako alternantziako nahiko ohikoa direla ikusi ditugu eta bueno ondorio du hauetatik dugu egin genuen nolabait ere propaganda proposamenen diseinatzera, Gazteria Batzordean. Eta bueno ba hauek dira Batzordean nolabait landu genituen proposamenak beti ere esan duten moduan kontuan hartuta bai egindako ikerketa hau. Eta bai, hasieran aipatu den azterketa hori ez ni nolabait jasotzeko orain arte egin den ibilbidea eta hortik han proposamen hauek. Bueno iruditzen zaigu bada jarraitu behar dela nolabait sakontzen, errealitate horretan gazteen eta Euskadiren arteko errealitate horretan harreman horretan bai ikerketa desberdina bultzatuz, ez hemen agertzen da laburbilduta ideia edo proposamena, baina bueno batzuk denean. Ba gu iritsi ginen zehaztea da hiru ildo posible batzuk. Hori alde batetik interesatzen zaigu ba bueno jarraitzea hil eta sakontzea harreman horretan eta errealitate horretan ezer gertatzen ari da zenbakiez aparte edo zenbakiez gain. Bueno jakitea horren zenbat gehien azpian zer dagoen. Hori alde batetik, beste alde bueno ba baita ere aipatu duguna ez ikusi dugu eskolatik kanpo euren egunerokotasuna euren praktiketan. Bueno vagas tenía gaste Lamiako Mendi presencia enviado cala Eta horrek usted una bueno va a la materia de e INDAR da la. Euskeraren presentzia euskeraren erabilera areagotzeko beste esparru batzuetan ezezko lanez Ezkon hezkuntzan bakarrik eta hor aipatu den aipatzen ditugu ba beste arlo batzuk kirola kultura eta orokorrean bada aisialdi da aisialdiarekin lotutako egitasmoa plangintzak eta hor ikusten da nolabait behar bat baita ere hizkuntz nolabaiteko hizkuntz plangintza bat ere eratzeko ez. Eskolari non papera bada pentsatzen dugu bere jarraitzen duela funtsezkoa izaten eta horregatik inportanteak iruditzen zaigu eta hor geratzen da ere beste proposamen bat bezala ba bere lana indartzea bai. Eta aurre horrekin lotuta ere ez ikusten dugu bai eskolan eta bai eskolatik kanpo ere parte hartzen duten hainbat agente eragile profesional ez harremanak dituztenak gazte hauekin ba bueno inportantea da bere lana bere bere papera azkenean gazteentzat erreferentea direlako eta gure proposamena litzateke ba eragile hauetan profesional hauetan ba arreta jartzea ez. Paper funtsezko dutelako hainbeste gu bazegoen ikuspegitik edo gazte hauen errealitatean. Eta gero bada baita ere eta hatzik ere Baztarrikak ere komentatu du inportantea iruditzen zaigu aktibatzea gazte hauen euskera en euskera jaso duten ikasi dute badute hala nola gaitasuna alde batera utzita, baina badute eta inportantea iruditzen zaigu hori aktibatzea, bai eta horretarako ba bueno sorkuntzarekin sormenarekin zerikusia daukan guztia iruditzen zaigu interesgarria eta nolabait lehentasunez zordun bueno ba euskera hori aktibatzeko behar diren baliabideak zabaldu behar direla sendotu sortu sortu beharrekoa. Eta bueno ba azkenengo proposamena litzateke ba euskararen prestigioa bueno asko egin da eta egiten ari da Hizkeren prestigioa bueno lantzeko eta indartzeko eta iruditzen zaigu ba bide horretatik jarraitu behar dela ez nonbaiten ahaleginak ere egin egin behar direla, bueno gazteen arloan ere ba euskeraren Prestige nolabait indartzeko ez. Eta hauek dira pixka bat batzordean egindako proposamenak. Oso ondo. Eskerrik asko egin diren. Eta zer nahi dut. Azpimarratzeko, benetan esker ona eta aitormena Batzordeak egin duenarena eta eta zehazki honi direnek egin duen zuzendaritza lanarena, denbora mugatua baliabide mugatua, baina gauza berri bat eta berritzaile bat berri baten aurrean gaudela, uste dut ezinbestez jarraipena behar duena, baina jarraitzeko, Bildu bat ireki da eta nik benetan aitortu nahi dut. Ahalegin hori oraindik jaso berri emango diot hitza. Labur-labur esango dizuet pare bat gauza bat, bai azpimarratu nahiko genuke, gazteagoen e a edo ba guretzat ere beharrezkoa zela bat sortzea gazteriarena. Bakarrik hizkuntza-politika maila eta arlo guztietan gazteriari arreta eta garrantzitsua dena, baino honetan ere ba baztertzen dela lanari eta ikerketari dagokionez. Bueno guk aipatu genuen 12 14 dela Gazteriaren Kontseiluak. Que la medida en que alimentar tea Baña Baleuko Adela estas alturas la lengua que han avalado tesitura tiene datos renuncian más ideológico hitos de la co Gazteriaren e gastaría. Kolektiboa, egunez egun berritzen doa bat gazte izateari uzten dute eta egunez egun batzuk gazte kolektibo horretan sartzen dira beraz, Batuetan diagnostikoek diagnostikoarekin ikerketekin gabiltzan eta bat 1000 kolektibo hori uzten dute beraz, gazte hauekin egin den ikerketa guretzako oso esanguratsua da eta nik ondo asko atera daitezke. Alde horretatik ikusi duguna da emaitzetan eskatzeko, gauza badaudela baina baita ere pozteko moduko. Horrek harritu gintuen hasierari ba bueno aipatu duena, baina guretzako inportantea da euskera gazteen hizkuntza dela baina ez dela hizkuntza bakarra, baina bada da eta eta hori oso positiboa eta baita ere eragileekin batera bai iritziaren gazteekin euskararekiko daukaten iritziari positiboa izatea da pozteko moduko ondorioa da emaitza bada ikerketa honetan eta proposamenei dagokienez guk hemen azpimarratu nahiko genituzke da ba pare bat baita hezkuntzari begiratuz, aurkakotasuna eta arintasuna lantzea ezinbestekotzat jotzen dugu ez dakigu ere gabezia eta gure belaunaldiaren gabezi baten, baina ikusten dago erabilera sustatzeko eta egunerokotasunean hezkuntza atera erabiltzeko eta askatasunari eta arintasunari garrantzia eman behar zaiola eta ordu gehien pasatzen dugun tokia eskola eredua bertan lantzea. Oso aproposa ikusten genuen eta bestetik hezkuntzarekin jarraituz, ba goi-mailako ikasketak euskaraz egin ahal izateko osorik. Euskaraz egin ahal izateko eskubideari bermatzea egin eskatuko genuke, batez ere unibertsitateaz ari dena, noski, baina baina garrantzitsua da arloez formalari dagokionez, aipatu da eta horrekin erabat ados gaude bat gatoz e kiroleta astialdia eta beste elkartegintza alor guztietan baliabideak eskaintzea ez dagoela tokiz kanpo material didaktikoak lagundu daiteke dezakeen guztiak tokia izango du ba ikerketan esaten dudan bezela, 12 14 urte arteko gazte hauek nahiz eta eskola eguneko ordu gehienak bazaie ere bere garrantzia ematen dioten eskolatik kanpo egiten dutenari Futbolari Eta bere gustuko gaude. Orduan, bueno ba horretan zentratu behar garela. Eta azkenik banoa, prestatzeari dagokionez dago gonbidatzen ditugu agintari eta kargu publiko guztiak eta beren adierazpenak euskaraz egitera alde guztietan eta mundu guztiari ebaztera gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko jaso zure hitzengatik eta orain ba bai han dagoen norbaiti talderen bat eginiko bazeniote bazenigute batzuen esan du. Bueno kritikez da badu eragina, bai gaitasuna badu eragileak eragina erabileran ezin dizut esan zenbatekoa ez, baina bueno horretaz dezente dago nik uste dut egin da eta bueno esan duten moduan, ikerketa honen helburua zen gauza gehiegi neurtzea du baina, bueno guretzako adibidez guk ikusi duguna eta beti ere azpimarratuz hori da adin-tarte bada hala eta muestra edo laginen ahal izateko mugatua dela ere, baina guretzako hori kasu honetan zen inportantea gazte guztietara iristea, baizik hori pixka bat prozesua bera ikerketa bera eta hortik han sortutako materiala ez. Guk zergan, adibidez niri ezinegon nahiz halako talde hauetako batzuetan. Eta bueno kasu batzuetan somatu dezakezu badagoela hor ez gaitasunen ba falta bat eta bueno horrek dituen mugekin, baina kasu batzutan ez kasu batzutan. Ikusten duzu badaudela gaztetxo batzuk astetan nerabeak oso gaitasun onarekin oso-oso onarekin, baina hainbat egoeretan erabiltzen dute gaztelera eta ez dago lotuta gaitasunarekin eta hor gazteen esango nuke bueno ba hasteaz ari garela badakigu beste elementu batzuk daudela tartean. Eta inkluso guk erabili dugu ezta gure marko teoriko edo gure bai egiteko erabili dugu kanal anto ikerlari egindako ikerketa bat notizia egin zuen Bilbon eta hor pixka bat aztertu zuen bera. Hori ideia berdina ere gazteen artean euskararen erabilera eta hor pixka bat gertatzen diren nahasketa haiek hizkuntzen artean eta bere ondorio bazan puztu komila artean euskaldunenak batzutan dira. Herrerara gehien erabiltzen dutena komila asko horiekin, baina batzutan zergatikan hainbat testuingurutan beraiek sentitzen direlako nolabait esateko legitimatuta erabiltzeko gaztelera mundu guztiak dakielako beraiek oso euskaldunak direla, ez daki nola esan Ordun al dute nolabaiteko aldaketarik egin. Bueno inork ez duelako jarriko nolabait zalantzan ba euren euskera una nolabait esateko ez. Aldiz kasu batzuetan. E ahora que esa persona en Bilboko hasta que torreta en caso azotan justo salta solitos tema no Bai, Bueno pues a la rica CECODET veré, es que era de. Jotzen dute euskarara edo al edo prest daude ahalegin bat egiteko euskeraz zordun batzutan gertatzen dira egoera hauek ez toki guztietan ez kasu guztietan, baina hau ere ikusi dugu gazte hauen artean batzuk oso gaitasun ona zutenak beste momentu batzuetan egoera konkretu batzuetan zergatikan bost gazte batez ere adin honetan informal tasuna oso inportantea delako. Eta bueno ba Dependentzia Giroa dagoen zer-nolako elkarrizketa gertatzen ari da ze nolako bai ari dira probetan edo ez edo. Bueno ez igual. Bere nolabait berez prezioari kutsu informala gu bat emateko edo erabiltzen dute edo gaztelera ezen haiek ez dala batzuetan nabarmen dago lotuta gaitasunarekin, baina beste batzuetan ez ikusten da beste era bateko elementuak daudela jokoan eta ez bereziki edo ez bakarrik gaitasun zordun ikusi duguna ikerketa honekin, baina egoera gehienetan askoz konplexuagoa dela bestelako elementu asko eta aldagai asko gurutzatzen direla. Ez bakarrik hizkuntzarena. Hori ere bai. Baina ez beste elementu batzuk gu gure mugak izan ditugu EAE alde batetik aipatu dugu ikerketa mugatua izan da denboran eta abar eta helburuak ere. Batzuk ziren. Baina ikusi duguna da hor badagoela esparru zabal bat ba lantzen jarraitzeko m koa du. Eta da. Non 2000. Bueno guri guri ere ez zaigu agertu ingelesa, ez asko adierazpenetan ez zaigu agertu esango, Miguel bada ez dugu dena entzun bai, bai, adibidez ikusi dugu bai musika edo hasi direnean kantatzen. Bai, euren igual zeuden koadrila bat eta bueno poz ordua Getxoko batean igual eta hazten dira edo dantza egiten edo eta kantak ba bai corpusa. Doseq usted a consumir cerdo tela inglesa es deudor y tan evidente estuvo ENTZUN verá IEC e Hitza qué era vigente, ingleses es Baña bai bai órdago órdago hacemos siguen vivió aquí gusten es vamos Correa negaba batzoki ingleses. Kantak eta hori bai eza hori oso presente dago bai. Zuzenean gu ez dugu entzun nik ezetz esaten gu Alai erabili izan dituztela ere, baina, baina ez dugu entzun in ingelesezko itxi den bi. Hiru I e a e a e a e a. Hay obligada que gure eskumenen o de élite en Laguardia proposamena Sota Baio proposamena asustada ahora e Batzordea tal eco proposamena eran sostiene Aja Sota dago, olas de ellas se doten euskeraz gaitas una saco no agota son atajando Tras. Bai bai. Aipatu da eta lehen aipatu da eta txostena jaso du. Él el punto de partida es estar en el Consejo Asesor de euskera donde donde precisamente cuando renovamos el Consejo Asesor del Euskera. Además de proceder al cambio de personas era habitual en estos casos. EEN También lo quisimos otras dos nuevas comisiones uno sobre las tengo que reconocen y comunicación y otra la comisión de de juventud, ni a unos recortes a integrador y personas y e y nombramos debidamente a mayo de Miguel Hernández, el Director de Estado de esta comisión que se le encomendó a esa comisión que llevar a cabo una reflexión y un análisis de las percepciones identidades y edificaciones actitudes y conductas que tienen los jóvenes sobre el euskera y sobre la pluralidad lingüística. Y que solo se hicieron con el objetivo de poder marcar también unas propuestas de líneas de actuación que para el futuro, pero es que se hiciera de una manera e también muy preciso, queda conociendo lo que realmente piensan y consideran los propios jóvenes, somos muy hábitos, que aquellos que hace tiempo dejamos de los años del juventud atrás. Opinamos sobre la importancia que dimos jueves por el euskera opinamos sobre la importancia de que las obras de jóvenes al futuro del euskera y opinamos sobre lo que deberían hacer o dejar de hacer los jóvenes cuando si realmente los protagonistas del euskera el euskera ha sido en esos jóvenes, los grandes saber qué es lo que como viven extremo los propios jóvenes. Éste es más, que es muy importante nada habitual. En este tipo de actuaciones que en este caso es introdujo e desde el primer momento, ni a la juventud si se le da esa importancia y se considera protagonista del futuro de euskera entre otras cosas es porque el crecimiento exponencial de euskera de esas dos o tres décadas. Ha sido debido fundamentalmente al crecimiento que se ha producido, tanto en el conocimiento como en el uso del euskera en la población joven, precisamente los gráficos que mostró vamos mostrados la evolución de 20 años de la población de 17 años, que donde una tercera parte el 33,5% de los jóvenes de diez 19 años, conoció del euskera en el 91 y 20 años más tarde, son cuatro de cada cinco jóvenes de 8,6% los que conocen los que no lo es por lo que lo es. Si es en cuanto al conocimiento en cuanto al uso del euskera, tomando el los datos que vienen recogidos en la encuesta sociolingüística encuesta sociolingüística se hace sobre la población de si somos años, por tanto, en la encuesta sociolingüística no hay datos de las personas menores de diseños y el grupo de población que se realiza de manera separada es el grupo de 16 y cuatro años. Por tanto, en la encuesta sociolingüística el nivel de uso de ese grupo de población joven de difícil y cuatro años, en ese período de 20 años, lo que en el 2011 se ha incrementado en 14 puntos. Lo que sí que se ha duplicado y un poco más. El uso del euskera la promoción y cuatro años. En el periodo de 20 años. Lo que el no y 2011 pasó el 12,4 al 26,8 porque al mismo tiempo que con este gráfico, explicaba que en ese mismo periodo de 20 años 1091 2011 haciendo también dando aportando también los datos intermedios del 2001 que decía que los jóvenes bilingües de hoy jueves vasco desde hoy, que utilizan el euskera. En una proporción menor que lo utilizaban los jóvenes bilingües hace 20 años, es decir, y eso es importante que se dice, sino en la población joven, el uso del euskera ha aumentado hasta duplicarse y poco más. Y un poco más. Aumentado más del doble. Pero esto no quiere decir que todos los jóvenes bilingües utilicen el euskera el 80 por 190 o el 50 es lo que indicar bueno pues el uso que hacen los jóvenes bilingües del euskera. Hoy es una proporción algo menor que lo que era hace 20 años, pero esto mismo esta tiene un evolución altamente positiva como se puede ver desde gráfico y es importante observar precisamente estaba ra Roja, que es la que se refiere a la población del sistema y cuatro años. Los jóvenes bilingües que utilizaban el euskera estar representados aquí, diez años más tarde, bajaban hasta aquí y diez años más tarde en 2011 suben hasta aquí vuelven a es decir, hay una tendencia clara y absolutamente favorables de recuperación para el uso del euskera de la población bilingüe joven, ni en lo que a la presión, el futuro que se refiere, el documento aprobado por el Consejo Asesor del Euskera denominado y a partir de ahora que es en cómo se refiere al periodo 2016 2000 36 se hace también se recoge una proyección de muy místico, la provisión de molino ísticos, se contemplan la evolución la competencia lingüística la evolución la primera lengua la evolución de las lenguas en Educación. Eludirlos condición de adultos pero aquí a todos el tema que tratamos hoy que nos estamos refiriendo únicamente únicamente el a los datos la población joven, como referencia como referencia, de que supone que ese porcentaje la población joven, en este gráfico, aparece no la población joven de sino del conjunto de la población el conjunto de la población el conjunto de la población. Dentro de 20 años 2036 se prevé que cuenten coma 5% es decir la mitad de la población sea vascohablante, sea bilingüe, hoy lo es el 36,4%. Pero si fijamos la mirada en la población. Pero, si fijamos la mirada en la población de la población joven, que es lo que hoy aquí. Se trata veremos que del año 2036 el 83,4% de la población hasta 25 años, sea menor de 25 años 83,4% se prevé que sea vasco y tan sólo el 7,3% se prevé que siga monolingüe, perdón, es decir que ni siquiera entiendo los que hoy es un 73,2%. La población joven de cinco 24 años, que conocer los que esto se incrementará, en diez puntos y el porcentaje de los monolingües erdaldun es se ha reducido en cuatro puntos pasando del Concierto siete del 2006. Entre las prioridades que nos proponemos para esos próximos 20 años. El grupo socio a priorizar, entendemos que es de los jóvenes y los jóvenes, porque pues porque el régimen del euskera seguirá viniendo de la mano los jóvenes, porque las proporciones claramente mayores de lo vasco donde se concentra la promoción juvenil, porque dispondremos de generaciones riadas formas y dudas del euskera, porque la totalidad los vascohablantes jóvenes están autorizados en euskera. Y esto no siempre ha sido si esto hace 20 25 años no era así y, porque no esos porcentajes de jóvenes con los residuos se encuentran entre los más altos del grupo. Y eso quiere decir que los futuros dirigentes hoy desde la sociedad, se encuentran entre la población juvenil, en la población juvenil queden en más del 80% será vasco. El entre las conclusiones que entre las conclusiones o líneas de trabajo que se plantean para el futuro, es destacar dos mm. Yo no me atrevería a destacar dos de las dosis que se plantean. Pero puedo comentar en los mismos la primera línea de actuación que se propone. Creo que es de una importancia extraordinaria que es seguir profundizando en la investigación, para conocer, mucho mejor con mayor precisión la relación de los jóvenes y las jóvenes que con el euskera y por otra parte, el que se preste especial atención al ámbito extra académico extraescolar y por tanto, se preste especial atención al ámbito del ocio al ámbito las actividades deportivas culturales. Las tres lúdicos y muy especialmente a las diez deportivos. En lo que a los usos que euskera se refiere estos fundamento. Si hace 30 años, todos esfuerzos se concentraron prácticamente en el mundo educativo de cara a los próximos 20 años, no se debe bajar la guardia del mundo educativo, incluso hay que que hay que dar pasos para mejorar en el propio sistema educativo, en lo que a los usos lingu ísticos, yo la conversión lingüística se refiere órganos, no hay que bajar la guardia. Insisto, si hace 30 años, los esfuerzos se concentraron casi únicamente en el ámbito educativo, con la vista puesta a los 20 años que siguientes. Creemos que concentrar los esfuerzos casi la misma medido en el ámbito no formal del ámbito del ocio, el ámbito deportivo, es decir, aquellos ámbitos que le son naturales y los que viven precisamente los jóvenes y las jóvenes que son las que decimos quejar rior que por tanto, que planificar el uso del euskera y crear oportunidades de uso del euskera hacer que el uso del euskera sea atractivo, en esos ámbitos en los que se mueven los jóvenes de las tecnologías de información y comunicación hasta los ámbitos como digo del deporte de actividades culturales de todo tipo, pero sin descuidar la escuela para nada en la línea que está comentando de reforzar, desde luego el el ámbito de la oralidad de la expresividad la competencia. El excesivo de la vengo. Y todo esto, tanto, Esto último que acabo decir, como lo que he dicho en relación al mundo del ocio. Nos lleva a tener muy en cuenta la cuarta recomendación la por metro se plantea que consiste en prestar especial atención. Lo que estrategias de uso del euskera se refiere a los profesionales de la diversidad profesionales que intervienen en el mundo de los jóvenes y de los colectivos jóvenes, como son por ejemplo, los monitores de tiempo de que los monitores de tantas y tantas qué actividades e impulsor, impulsor que es euskera que han adquirido los jóvenes y las jóvenes muchos de ellos en la familia. Pero la mayoría de ellos en la escuela. Bueno pues es euskera que van adquiriendo que para ello según Aguirre narra mienta no únicamente para la escuela o para adquirir la la formación académica, sino que sea una herramienta de uso natural y normal en el día a día. Y esto simplemente quiere decir que sea una red de una herramienta. Es que le sirva para desarrollar y su propia actividad en diferentes ámbitos todo esto, tiene que ir acompañado de condensados esta línea de actuación que se propone es la de prestigiar el los que yo siendo todos es un resumen sesión cesión de largo, pero gracias a ese es va a mí es que se trataba digamos posicionar.nar.
Oraindik ez dago iruzkinik
  •  erabiltzaile
Ekitaldiko kargudunak
(X legealdia 2012 - 2016)