Bideoak Lehendakaritza Itunes
(*) Azpititulazio-zerbitzu hau sortzen da probetako software bertsio batekiko automatizatutako eran. Barka itzazue akatsak.

Lehendakariak eta Barkos presidenteak Euskadiren eta Nafarroaren arteko lankidetza-protokoloa sinatu dute

2016.eko maiatzak 10
Transkripzioa
Guk Nafarroako presidente andrea,
sailburu jaun-andreok, egun on gure biGobernu Kontseilutan aurreko astean
lankidetza-protokolo orokorra onartugenuen eta gaur sinatu egin dugun lingua
navarrorum a erabiliz emango dioguhasiera aurkezpena agerraldi Nafarroako
Foru Komunitatean eta Euskal AutonomiaErkidegoan Sustrai historiko komunak
ditu komunitate historikoak gara.Loturan, sakonak eta zabalak izan ditugu
gure historian zehar euskarak etakulturak lotzen gaitu, baita ere
ekonomiaren gizartearen eta erakundeenharremanak ere harreman estua eta
lankidetza tradizio luzea da gurekomunitateen artekoa.
Orain aurrera pausu bat ematea da gurehelburua azken hamarkada hauetan gure
arteko desberdintasunetan arreta jarriden bezela etapa berri honetan
harremanak lankidetza eta elkarlanasustatu eta zabaldu nahi ditu.
Gaur sinatu dugun akordio hau ez dazerotik abiatzen duela bi hamarkada
lehen ahalegin bat jarri zen martxan. Bigobernuen artean lankidetza protokolo
bat sinatuz duela zazpi urte berretsizen, oinarri hori hartuta. Harremanak
areagotu nahi ditugu. Horregatikberreskuratu eta eguneratu dugu
protokolo hura azken urte honetan gurebi erkidegoen arteko harremanak sendotu
egin dira. Alde batetik, gure bigobernuetako sailburu eta ordezkariek
hainbat arlo sektorialetan lan bilerakantolatu eta akordioak sinatu dituzte
horien artean, osasuna hezkuntza etakultura azpiegiturak eta ingurugiroa
ekonomia eta lehiakortasuna.
Bestetik, Nafarroako GobernuakEuroeskualdean parte eskari aurkeztu du
estatutuak aldatu ditugu Nafarroarensarrera egiaztatzeko.
Gure bi gobernuen arteko harremanaksustatu nahi izan ditugu guztira 18 arlo
jasoko dituen lankidetza protokoloberria onartuz. Ziur gaude elkarlanaren
bidez hiritarrei eskaintzen dizkiegunzerbitzuak hobetu egingo ditugula eta
hazkunderako aukera berriak izangoditugula ere gaurko aurkezpen honetan
lankidetzaren bost xede azpimarratu nahiditugun bat garapen ekonomikoa
lehiakortasuna eta enplegu-aukerak itunekonomikoa partekatzen dugun eta Ogasun
politikak garatzen ditu ekonomiaren hirusektoreetan enpresa asko daude gure bi
erkidegoetan lanean eta elkarlaneanBerrikuntza eta Nazioartekotze
politiketan esperientziak etaeginkizunak partekatu nahi ditu. Enplegu
aukera berriak sustatzea gurelehentasuna.
Bi gizarte-zerbitzuak gizarte-eredu batpartekatzen du hiritarrentzako
oinarrizko zerbitzuak lehenesten ditugugure politika publikoetan krisialdi
ekonomikoak ekarri dituen ondorioakezagutzen ditugu eta okerren dauden
pertsonei eta familiei duintasunabermatzea da gure helburua honekin
batera Osakidetzak eta Osasunbideakelkarlana areagotuko dute hiru hezkuntza
kultura gazte-politika eta euskarabelaunaldi berri batentzako ahalegina
azpimarratu nahi dugun belaunaldi berrihorrek gure arteko harremanak
normaltasun osoz garatu behar ditu.Helburu estrategiko hori hezkuntzan eta
unibertsitatean oinarritu behar da.Helburu hori. Besteak beste kultura eta
kirol eginkizunetan sustatu daiteke.Helburu horrek euskara hartu dezake
harreman hizkuntza modura. Arlo honetan.
Euskal Irrati Telebista ven programaciónNafarroa normal tras unos todos
Hedatzeko compromiso hartu du lado.
Bakea eta Bizikidetza indarkeriarenhistoria elkarrekin jasan dugu eta
bizikidetzaren etorkizuna elkarrekineraiki nahi dugun. Betiere memoria
aitortuz eta biktimen eskubideakbermatuz,
bakeeta bizikidetza-arloan eginkizunaketa programak partekatu nahi ditugun
bost autogobernuaren etorkizuna, bigobernuek jasan dugu eta jasaten ari
gara Espainiako Gobernuaren jarrerazentralizatzailea, autogobernua itun
ekonomikoa eta Nafarroako Hitzarmenagure ongizatearen gakoa izan da.
Horregatik nahi dugu elkarrekindefendatu eguneratu eta areagotu ere,
gure foru lurraldeen eskubidehistorikoak lotzen gaituzte eta egun
eskubide hauek babesteko helburuakelkartzen gaitu. Horretarako historiak
Foru baimena sistema eskaintzen digu etasistema hau eguneratu nahi dugu
Estatuarekin benetako aldebikotasunabermatzeko Somoto Hazkundea ez
historikoaz beti naz Unida Sport lazosozialez ekonomikoz Culturales egin
zituzten aldiz.
Tenemos una constatación práctica de quetrabajando juntos podemos lograr mejorar
la calidad de vida y oportunidades ennuestras ciudadanas y ciudadanos.
Ésa fue la razón que impulsó al GobiernoVasco y al Gobierno de Navarra a firmar
un primer protocolo de colaboración delaño 1995 y a actualizarlo en 2009. Ésa
ha sido la razón por la que durante esteúltimo año hemos intensificado nuestras
o uniones bilaterales para avanzar enacuerdos de colaboración sectorial ha
sido también la razón por la que Navarraha solicitado su incorporación a la
Eurorregión Aquitania Euskadi, nuestroobjetivo compartido es afianzar y
extender las bases de esta cooperación.Ésta es la razón por la que hoy firmamos
este nuevo protocolo de colaboración,
hemos seleccionado 18 áreas de interéscomún que presentamos en torno a cinco
ejes estratégicos uno desarrolloeconómico, competitividad y empleo dos
protección social, tres educacióncultura juventud euskera cuatro Paz y
Convivencia, cinco futuro delautogobierno compartimos la prioridad de
reactivar la economía ganarcompetitividad y facilitar nuevas
oportunidades de empleo y tenemos laoportunidad de avanzar juntos en
proyectos de innovación,internacionalización o apoyo al
emprendimiento que compartimos un modelode protección social que prioriza la
atención a la persona y la solidaridad ynuestra prioridad es la garantía de unos
servicios públicos universales y decalidad en salud educación y protección
social, que compartimos la necesidad deacercar a las nuevas generaciones. En
este sentido la educación universidad yformación profesional las iniciativas
culturales, la política de juventud eleuskera son puntos de encuentro y
relación que debemos dinamizar y abrirála colaboración en este punto
compartimos la voluntad de regularizar,la difusión de EITB En Navarra y estamos
trabajando en una solución definitiva,
compartimos un mismo compromiso paraconsolidar la paz y la convivencia desde
el encuentro social que compartimos lanecesidad de garantizar los derechos de
verdad justicia y reparación. Vamos aasentar la memoria sobre unos mismos
pilares de compromiso pleno con losderechos humanos y la dignidad de todas
las personas. Nos planteamos avanzar enuna auténtica convivencia, que
trasciende la mera coexistencia.Compartimos por fin nuestra apuesta por
el autogobierno su adecuación yactualización.
Hemos sentido la misma inquietud por laestrategia centralizadora del Gobierno
español que hemos conocido el ataque anuestras competencias el cuestionamiento
del Concierto y el convenio económico lapérdida paulatina de la naturaleza
política de la autonomía y lasdificultades para garantizar el
cumplimiento de lo pactado y compartimosuna alianza a favor de nuestro
autogobierno entrelaza sus raíces ennuestra historia en los derechos
históricos de los territorios forales.
Una alianza a favor del reconocimientode nuestra singularidad es una alianza
que tiene como objetivo defenderconjuntamente nuestro Concierto y
Convenio Económico una alianza a favordel reconocimiento mutuo en nuestras
relaciones con el Estado un Estado quereconozca o en el que se reconozca su
verdadera dimensión plurinacional unaalianza a favor del diálogo y el acuerdo
para avanzar en los objetivos políticos,también a favor de la bilateralidad como
sistema de garantía, un sistema queencuentra su precedente histórico en el
pase foral y la sobre carta,
compartimos nuestro deseo de seguircaminando juntos y contamos con una
alianza para afianzar y avanzar ennuestro autogobierno. La razón es la
constatación práctica histórica ycontemporánea de qué autogobierno es
sinónimo de bienestar Eskerrik asko sonuna cariz se redujeron creo que le
votada CE asigne coloque voraz.
Gogoraraziz pasa den irailean IruñeanNafarroako jauregian izan genuen bilera
hartan gu bai Eusko Jaurlaritzak etabaita Nafarroako Gobernuak hain ona
adierazi genuen zein gure borondateaurte hauetarako eta argi eta garbi gure
harremanak normaltasunera eramateaadierazi genuen hura zela gure esan
bezala gure asmoa normaltasunera eramannola ez harremanak sakonduz, gure ustez
Nafarroako Gobernuaren ustetan, azkenurte hauetan orain 20 urte aipatzen zuen
lehendakariak orain 20 urte sinatu zelaIñigo konbenioa 20 urte hauetan agian,
gure harremanak ez dira behar eibeharrezko hauei sakonek.
Eta gure ustez hura gure gizarteenkontra edo kalteei izanda ere kalte
horretan orain ezta erantzukizunakbilatzeko edukitzeko momentuan inor bai
gogorarazteko, gure gizarteek halako guituna sinatu.
Tu ondoren nik uste deber y de la normaaltas URA acomete Ariñez que nían bueno
de no coge Aurrera GETECCU e impidehorretan.
Sartu garela gaurko sinadura honek berazpoz handiz etortzen gara Iruñako
Jauregitik eta kasu honetan,
Zea Ajuria Eneara bai azken boladahonetan gertatutakoa nolabait
konpontzeko eta bideratzeko hori gureasmoa fruta antola satisfakzio ukitu
tresna lehendakaria. Euskoskills ikusidenez gobernu asko denok lehia damutzen
tasa omen zekien De.
En la que visiten carecíamos delehendakari Urkullu, en el Palacio de
Navarra en aquel momento señalamos demanera clara que nuestra vocación, desde
luego,
algo que que definen antes de llegar ala Presidencia Navarra veníamos
reivindicando muchos ciudadanos de laComunidad Foral nuestra vocación por
normalizar las relaciones con laComunidad Autónoma Vasca por poner fin a
una etapa excesivamente largo yseguramente poco razonable de no
mantener unas relaciones normalizadascon la Comunidad Autónoma Vasca. No es
momento de centrarse en los porqués. Yocreo que es el momento de centrarse en
el futuro y en las posibilidades quepara las ciudadanías de ambas
comunidades a los que las queefectivamente nos unen e lazos que van
mucho más allá de las oportunidades afuturo que vienen de largo que vienen en
tantos ámbitos, pero que tienen tantoque ofrecer al conjunto de las
sociedades a futuro mirando a futuro,será lehendakari es verdad que
recientemente firmamos el protocolo deinicio de incorporación de Navarra a la
Eurorregión Aquitania Comunidad AutónomaVasca Aquitania Euskadi y de otro tanto
de alguna manera y en esa búsqueda denormalización de las relaciones la firma
que se ha producido y satisfacción en elrelato que he hacíamos la semana pasada
gobiernos de la Comunidad Autónoma Vascael Gobierno la Comunidad Foral de
Navarra, los acuerdos que firma nuestrosrespectivos ejecutivos, el relato que
hoy hemos visto desmenuza do con laprofundidad la dimensión que tiene este
Acuerdo Marco y que nos permitirátrabajar ya que en adelante con un mayor
arreglo. Yo diría que las ambiciones enlas realidades a las ambiciones
socioeconómica sociales culturales ypolíticas y otro tanto de nuestras
respectivas realidades,
como digo, en un Marco y quiero con estoterminar de normalización de las
relaciones entre dos comunidades quecomparten mucho más como digo, en lo que
ha sido nuestro pasado y lo que esnuestro presente, pero según lo que sea
nuestro futuro Eskerrik asko Lehendakaritengo.
Ahora en suelen alertará de razón hacees
el.
Edo orain arte Eusko Jaurlaritzaridagokion aldetik eta Eusko
Jaurlaritzaren menpean diren bai, Eiteeta baita ITELAZPI baltzu publikoak egin
dutena izan da azken batean aurrekolegealdian ere aurreko legealdian Foru
legealdian, Nafarroako ForuLegebiltzarrak Parlamentuak Gobernuari
Nafarroako Gobernuari eskatutakoa beteegitea izan da IKTek eta Itelazpik egin
dutena horren aurrean, ikusi duguaurreko legealdiaren bukaera aurreko
Gobernuak helegite bat aurkeztu eginzuela Espainiako Gobernuaren aurrean eta
hortik bueno nolabaiteko espedientebaten bitartez isun ekonomiko baten
mehatxua ez baldin bada genuena betetzenMinisteritza tik emandako agindua.
Ulertezina da 21. mendean,
orain arte analogikoen sistema bitartezikusi ahal izan izandakoa digitalizatua
bizi dugun aldi honetan garai honetanNafarroan ezinikusia izatea. Euskal
telebista.
Hala eta guztiz ere EspainiakoGobernuaren espedientearen aurrean gaur
sinatutako lankidetzarako protokoloanoinarrituta bai Nafarroako Gobernuak eta
baita Eusko Jaurlaritzak bidea jorratukodugu ahalik eta berme etiketa
juridikoena izan dezan Euskal Telebistaknafar zaharrek ikusi ahal izan dezaten
euskal telebista munduan diren besteedozein telebista zela, ikusi ahal
izatea.
Un poco lo que resulta paradójico no esque el primero hubiera pronunciamientos
del Parlamento Foral navarro en lalegislatura autonómica anterior instando
al Gobierno Foral Navarra facilitar loque pudiera ser la visualización de
Euskal Telebista o la señal de EuskalIrrati Telebista en Nafarroa.
Lo que resulta paradójico también es queante esa instancia por parte del
Parlamento Foral Navarro Euskal IrratiTelebista e Itelazpi, como sociedad
pública han cumplido, con lo que era esedeseo del Parlamento Foral Navarro
después de haber tenido también algunaotra experiencia y de que también
anteriormente intervenida.
Mozioa, Antonio presidenta Gobernuforala hor egonda Barcina, dion izango
dakar,
Paradójico que hubiera un recursoplanteado ante el Ministerio de
Industria, el plan por parte delGobierno Foral Navarro por parte de
algún partido político y que sea elMinisterio quien abre un expediente con
amenaza de sanción. Euskal IrratiTelebista había Itelazpi y ante eso
seguiremos trabajando. Pero lo que hoyqueremos subrayar. Es que resulta
incomprensible que no es en el siglo 21después de toda una etapa en la que por
vía analógica era posible visualizarEuskal Telebista una etapa nueva en un
tiempo de digitalización, los navarros ynavarras no puedan ver una televisión
como Euskal Telebista, cuando pueden vercualquier otra televisión del mundo.
Y esto es lo paradójico loincomprensible.
Y lo que nos lleva a que habiendofirmado este protocolo de colaboración,
pues sirva también para que ambosgobiernos el Gobierno Foral Navarro y el
Gobierno Vasco trabajemos en aras aencontrar una solución que tenga además
se basamento jurídico suficiente.
O
no.
Sabe, por lo legal, desde luego y no.Por lo ilegal, sino por lo legal se ha
trabajado siempre en ningún momento sedeja hacer yo quiero recordar que sin
estos momentos nos encontramos en unpunto en que en el que nos encontramos
es porque el único actor administrativoadministrativo que podía en este caso
sentirse he atacado en su propiacompetencia, es decir el Gobierno de
Navarra no había llevado a cabo taldenuncia e fue en acto anterior y con
respecto a actuaciones situacionesanteriores, por lo tanto, lo que se
busca efectivamente, es el que he laemisión e la captación de Euskal Irrati
Telebista En Navarra se placer de maneradefinitiva y no, efectivamente al vaivén
o al albur del uso. Yo diría se permiteque del abuso a mi entender se haya
podido hacer de la lectura de lo que laley que Marca y de lo que la ley
permite, por lo tanto, en esascircunstancias estamos con respecto a
cuál va a ser el modelo de colaboraciónque las administraciones llevemos a cabo
para para la captación de EuskalTelebista Deusto Irrati Telebista en la
Comunidad Foral de Navarra, eso es loque llevamos trabajando y estamos
trabajando y seguimos trabajando enestos momentos los equipos técnicos y
lógicamente hasta que no lleguemos a laconclusión de cuál es el método en ese
sentido, ya que más era razonable y másque he positivo para para ambas
entidades en este caso, una que laComunidad Foral de Navarra y aquella
parte importante. Por lo que estamosviendo estos días de la población que
quiere poder recibir con normalidadEuskal Irrati Telebista, yo diría que
como cualquier otra cadena de televisiónmás en algunos casos por por cuestiones
que que a todos nos hacen patentes yevidentes pues pues de un tipo de
programación, lo que puede resultar enese sentido, por lo tanto, especialmente
cercana a la ciudadanía Navarra por lotanto, como digo, atendiendo atendiendo
a ello y atendiendo lógicamente tambiéna ELA se con los compromisos que hayan
de adquirirse en este caso con la con laentidad de Euskal Irrati Telebista,
se estimó que estamos lógicamente etrabajando en llevar a cabo el mejor de
los protocolos con las responsabilidadesy las competencias que a cada uno de las
partes le corresponde a.
Hori azkenean gure helburua ez. Behinbetiko konponbidea. Behin betiko
erantzuna. Legeak exijitzen duena betez,baino hori horrela izan da beti bidea
egiten ari ginen bitartean legeaknolabait bueno ba oztopoak jartzeko
aukerak ez. Hori da momentu honetan guregure helburua da
I D I
G.
Pues desde permitise la Caribe permite,empezar decirles que este es un clásico
este es un clásico cada vez que arrancala campaña electoral para unas generales
en las que nos encontramos con que elprimer partido que en la representación
del Parlamento navarro que en susrelaciones con el Partido Popular se
comprometen, lo veremos seguramente creoque no me riesgo muchos y digo que
escucharemos en campaña decir y asumirel compromiso que no lo sé probablemente
no se vuelva a repetir entre cuatroaños, no lo sé francamente pero repito
que este es un clásico en el arranque dela campaña electoral en Navarra, en
cualquier caso, fíjese es cierto es quea provoca provoca una cierta sorpresa y
no grata no era un a un partido eimportante principal como digo de
presentación Parlamento Navarra y que nopasa por ser los grandes defensores de
la capacidad del autogobierno de losnavarros el que en fin como única
propuesta o apuesta en términospolíticos a a esta cuestión se proponga
una reforma que la Constitucióngarantiza que los navarros y sólo los
navarros decidirá su futuro político.Con respecto a la relación que deseen
mantener un momento dado en con laComunidad Autónoma Vasca o con el resto
de territorios forales, que garantizaque los navarros y sólo los navarros ver
francamente a un partido como unión delPueblo Navarro ha descado el que el que
éstos se rompa el que esta posibilidad,pero sobre todo el que esta seguridad y
que la soberanía un término tan sensibledel Pueblo Navarro puede verse. Bueno
pues no legitimada por en este caso laConstitución a tenga en cualquier caso,
el que pudiera no estar en un momentodado de redactado legitimada por la
Constitución no quiere decir que lalegitimidad política no exista y esté
seguro que somos muchos los navarros ylas navarras que en ese sentido los
hacen tras esta perdón. Es estánclásico, eritema como que se utiliza
también campañas electorales, aun cuandosean campañas electorales para las
elecciones europeas. Si uno tira dehemeroteca podrá encontrar también al
inicio de campañas electorales deelecciones europeos, comprende plantea
el Partido Popular esta cuestión, ladisposición transitoria cuarta incluso
en los actos de viaje a Madrid por parterepresentantes de emprender para firmar
los acuerdos de coalición electoral conel Partido Popular ante eso. Yo lo único
que digo es que las institucionescomunes vascas, no tienen otro
propósito, como no puede ser otra maneraque respetar lo que la Comunidad Foral
de Navarra decir, lo que las ciudadanasy ciudadanas navarras navarros puedan
decidir tomamos que.
Baina esan dudan bezala, nahiz etaazkenean eta Konstituzioaren erreforma
batetan, bueno halako bat aurreraeramaten saiatzen dira eta eta lortzen
duten bueno nafarrek E Gizartearenlegitimitatea edo subiranotasuna hor
dago hor jarraituko du. Gure esan bezalalegitimitate politikoa ez, ez datorkigu
Konstituzioaren eskutik. Beraz, hor ezea momentua baino gogoratu nahi dut da
azken urte hauetan izan direlaKonstituzio espainolaren erreformak.
Bueno gu eta ez dugu inoiz ikusi AlderdiPopularraren borondatea bere konpromezu
ziklikoa betetzeko.
O el protocolo es un protocolo como sunombre indica de colaboración es por lo
tanto, una declaración de en deintenciones muy extensa en 18 ámbitos
concentrados en cinco ejes de actuacióncada uno de los 18 ámbitos tiene luego
su posible desarrollo en base a losconvenios ya con la EDAR Antia jurídica
que tienen que tener los propiosconvenios, creo que en estos momentos
están vigentes o además lascolaboraciones ya en materia de salud en
materia de investigación en materia detransportes en materia de medio ambiente
también por lo tanto, en esos ámbitos enlos que existe ya una relación
institucionalizada lo actualizaremos y apartir de ahí pues todos los ámbitos que
se abren los 18 campos mencionados alprotocolo general de colaboración
no.
Mire, no me gustaría hablar de frente enlo que hoy se constituyó hablaría de
efectivamente, un acuerdo con la razónpor lo tanto de trabajo y con respecto a
la edad realidad plurinacional delEstado políticamente e y siempre en
ERRIN indicado la existencia de nacionesen el conjunto del Estado español. Por
lo tanto la posición política siguesiendo así y con respecto a una en
estimación objetiva de la circunstanciade Navarra como nación lo que nuestra
historia nos remite más es si acaso aotros a otro sea, otras fórmulas u otras
formas de lo que Navarra fue en sumomento como entidad e también política
como entidad histórica como entidadsocial y sin embargo, esto no es óbice
ni cortapisa para que en la Navarra delsiglo 21 convivan ciudadanos y
ciudadanas que opinan una cosa y lacontraria le aseguro que además
seguramente estamos ante una de lascomunidades en el sentido más plural a
base de cruzada e y sin embargo, lavocación de esta presidenta para con el
que hacer y el trabajo que mecorresponde en esta legislatura, no es
otra que la de reestructurar yo diga queestablecer si se me permite, pero bueno
por tantas circunstancias y condiciones,la convivencia en esa en esa pluralidad
tan tan rica, como digo, que es una denuestras señas de entidad
que
hoy, yo creo que es evidente quenecesitamos trabajar juntos en la
defensa de lo que son un hechossingulares que nos caracteriza tanto a
la Comunidad Foral, como también a laComunidad Autónoma. Ante lo que son
permanentes invasiones competenciales yataques autogobierno vasco y en esos
hechos singulares creo que cobraespecial importancia de asilo querido
reflejar también en mi intervencióninicial el convenio económico y el
Concierto Económico,
es evidente que la legislatura anteriorno la legislatura de un gobierno
funcionó, sino la legislatura anterior,aunque también un gobierno en funciones
adoptado decisiones también en materia ypropósito de recentralización de lo que
es el autogobierno por lo menos de laComunidad Autónoma del País Vasco, se
hace todavía un mes es evidente en todocaso que el Gobierno español anterior ha
practicado lo que es una profundarecentralización recentralización en
base a competencias que son exclusivasde la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en base a lo que pueda ser discursostambién de amenaza, para lo que son esos
hechos singulares y por lo tanto, yocreo que nos vemos en la necesidad del
Gobierno Foral Navarro Y el GobiernoVasco de analizar también cuál es la
defensa del ante las instituciones enbase a los recursos que tengamos que
presentar ante el TribunalConstitucional ante los tribunales
tengamos que compartir intercambiar e laexperiencia y la documentación que cada
uno de los dos gobiernos haya tenido enel reciente pasado ante esta práctica de
recentralización y creo que todo esto vaa ser útil para un mejor resultado de lo
que pueda ser el desarrollo delautogobierno, tanto en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, como también enla Comunidad Foral, no
lo
vamos a ver en estos momentos la seconversaciones que se han producido a
cuatro como bien saben en Navarra dondehe algunos propusimos efectivamente, la
eco centra ción de fuerzas comorespuesta específica una situación ya
una convocatoria electoral a nuestroparecer muy concreta muy específica y
con unas circunstancias muy especiales,no ha sido no ha sido vista por podré
dos de los de las formaciones que enestos momentos apoyan al leer cuatro
partitura apoyó el acuerdo programáticodesde desde URA tripartito
parlamentario. Estamos hablando,lógicamente podemos Izquierda Ezkerra en
esa línea lógicamente e quienes se hemosseguido trabajando en líneas e en y en
con respecto a la colaboración que síhemos mantenido en otra cámara queda en
el Senado, pues tenemos y seguimosteniendo abiertas la posible a explorar
vías en ese en ese ámbito en estosmomentos, no hay nada decidido ni
muchísimo menos. Y desde luego lasconversaciones, como digo, se han
centrado esencialmente, sin desecharninguna posibilidad e y pero desde
luego, en lo que se han centrado es laposibilidad de reeditar ese a la
colaboración que en torno al acuerdoprogramático y desde el cual tripartitos
hecho a las elecciones generales pero demomento no hay otra cosa encima de la
mesa.
Esan bezala, orain ikusiko dugu zenolako. Bueno egoera ere geratzen da
Nafarroan Nafarroari begira eta barkatuMadrilera begira Ereño, baino Nafarroan
momentu honetan ez dago ezer ez.
Cualquiera que me conozca sabe que enrelación a lo que son competencias de un
partido político yo solo son muyprudente, porque no me corresponde a mí
sí, quiero opinar lo que pueda ser lasdecisiones que un partido político pueda
optar, aunque sea el partido en el quemilitó el Partido Nacionalista Vasco, en
todo caso, lo que sí es una constatacióny es el Partido Nacionalista Vasco forma
parte, pero hoy y será derivaba y en susórganos de decisión quien después del
debate y después de lo que pueda ser losposibles acuerdos programáticos decida
lo que es la mejor opción parapresentarse a unas elecciones generales
ya sea el congreso los diputados o alSenado. En la en el territorio de la
Comunidad Foral Navarra.
Pero por otra parte otra constatación ylo decía, la presidenta.
Hay una convivencia entre formacionespolíticas con acuerdos programáticos esa
convivencia entre formaciones políticasse da tanto en la conozco de Navarra,
como también la Comunidad Autónoma delPaís Vasco. Hay acuerdos institucionales
entre formaciones políticas, como puedeser el Partido Nacionalista Vasco y edad
se Bildu como puede ser entre otrasformaciones políticas y no solamente hay
acuerdos institucionales hay entrecomillas coincidencias de voto en los
parlamentos forales o los parlamentosautonómicos entre formaciones políticas
que parece que no está llamadas aentenderse y sin embargo, coinciden en
el voto digo, entre comillas, todamentes.
Duela kontzientzia edota Entre atseginduela Partido Popularrak, planteatze
Bilduri UPyD Entre, atsegin gure PartidoSozialista Euskadi aqui.
En el Parlamento Vasco, por ejemplo, lotanto, yo creo que tenemos que he de
llevar a una relación de normalizaciónen la interpretación política de
relación entre formaciones políticaslegales, siempre en base a programas en
base a proyectos y que redunden en loque pueda ser en su caso acuerdos
programáticos manteniendo la sanciónnaturaleza de cada uno de los socios
políticos, pero lo que vaya a ser en elfuturo y de cara a las próximas
elecciones generales y más en particularen la Comunidad Foral de Navarra el
Partido Nacionalista Vasco forma parterobaba hay, pero hay que a su ámbito de
exclusión esos ámbitos y sus órganos dedecisión
o no.
Lo vamos a ver en la posibilidadefectivamente de acudir a las instancias
pertinentes en.
Cualquier Tipo de konflikto ze arazojudizial ESO-ko aukeratu tipo.
De estancias en el encuentro conaquellas comunidades con los que
compartimos intereses es un clásico yocreo que tampoco descubrimos nada no se
han producido se producen entreformaciones políticas se producen entre
gobiernos la posibilidad, como digo deresponder a lo que yo creo que subraya
vienen aquel Urkullu, lo que ha sido unaelegirla tura, la última mayoría
absoluta del Partido Popular en que lalegislación básica ha sido el ariete
contra las competencias forales o oautonómicas, por lo tanto, la respuesta
en ese sentido en colaboración elencuentro de todas aquellas e
instituciones comunidades o en finrepresentantes de la sociedad que
comparten intereses es la mejor manerade optimizar las posiciones repito que
se produce entre instituciones entrepartidos entre formaciones políticas en
fin entre entre muy diversas e hemosvisto con respecto a la LOMCE, por
ejemplo, en fin con respecto a tantascuestiones. Esto con respecto a la
última cuestión y empezamos por el temaefectivamente del convenio vamos a ver
toca ya la renovación del del año basepara los próximos cinco años sería haber
llevado a cabo en el año 2015 por lotanto, ya ya llevamos un año de retraso,
es cierto que la circunstancia degobierno que se viene produciendo desde
la gran que de 2016 la circunstancia elGobierno en funciones del Gobierno
central en no facilita el que lleguemosa acuerdos, sin me he de de de facto en
estos momentos, pero eso lo impide y enello estamos que las en diferentes
comisiones técnicas las comisionestécnicas que que representan al Gobierno
Central y al Gobierno Foral de Navarrano estén trabajando de hecho lo están
haciendo ya de cara a que uno cuando seresuelva en un sentido u otro esta
situación de interinidad por podamosacometer e como digo, la consecución de
un acuerdo se a colación creo que en loque respecta a la Comunidad Autónoma del
País Vasco la pregunta tiene más que vercon el cupo que no como al Concierto, el
Concierto tiene una vigencia indefinida.Y además existe una comisión mixta del
Concierto, lo que tenemos en discusiónes el cupo es del año 2008 la
liquidación del cupo la tenemospendiente desde el año 2008 al Gobierno
de Rodríguez Zapatero y con el GobiernoRajoy
a
cosas son cuestiones era diversos.
Yo lo que sí quiero matizar es que eseplanteamiento de sacar a personas de la
Errege y de Lanbide. No significa enabsoluto que esos perceptores que hasta
ahora lo son dejen de ser perceptores.
Lo que estamos es en una reflexiónabierta.
Y una reflexión que además el propioconsejero de Empleo y Políticas Sociales
participará este próximo viernes en unacomparecencia ante la Comisión
correspondiente del Parlamento apetición suya más propia para explicar
lo que son las líneas maestras de larenta de garantía de ingresos. Y lo que
estamos en esa reflexión abierta esplanteando cuál es el mejor órgano
gestor cuál es la mejor operatividad,que podemos encontrar para diferenciar
lo que es la función de Lanbide, como supropio nombre indica Lanbide en cuanto a
lo que es orientación formaciónintermediación laboral.
Y la percepción de renta de garantía deingresos para aquellos trabajadores que
necesita un complemento orientándolos alo que son las personas empleables o a
la empleabilidad y cuál es el órganogestor más operativo para garantizar las
ayudas de renta de garantía de ingresospara las personas, por ejemplo, los
pensionistas los lodos o personas, conuna más que difícil empleabilidad por
sus circunstancias de Salud, por lo quefueron estamos en esa reflexión abierto
sobre lo que es orientación formaciónintermediación laboral que debería ser
Lanbide, más el complemento de pensionesaquellas personas en situación de riesgo
o exclusión, pero empleables a lo quepueda ser un órgano gestor que garantice
las mismas ayudas que hasta ahora seestán ofreciendo a las personas que no
tenga ese carácter de empleabilidad quese quedan las atendidas desde Lanbide. Y
ésta es la reflexión. En la que está elGobierno. En una orientación de hacer
que Lanbide.
Sea lo que tiene que ser a diferencia delo que fue la incorporación a la gestión
por parte de Lanbide En la legislaturaautonómica pasada de la gestión de la
renta de garantía de ingresos para todoslos colectivos.
Pero insisto, el que en esta reflexiónabierta, estemos abordando cuál es el
mejor órgano gestor el órgano másoperativo no significa que quienes están
percibiendo ayudas en este momento y enel futuro en las mismas circunstancias o
característicos dejen de percibir estasayudas
que
prospere desconozco ni siquiera larelación de las nueve empresas vascas
que podamos ver figurado pueda estar enlos papeles de pagaba, pero ante esto
más allá de lo que sean las empresasvascas. No en mi reflexión es por una
parte, el que las actuaciones seanlegales. No significa que sean éticas. Y
creo que ahí hay que también ponerénfasis aun cuando las cosas se hagan de
manera legal. Hay que interpretartambién las cosas desde un punto de
vista ético, y segundo en Euskadi en laComunidad Autónoma del País Vasco
estamos hablando de lo que es el fraudela lucha por la lucha contra el fraude
fiscal. Estamos en una actuaciónconjunta entre Gobierno, diputaciones
también en base a un plan hecomprometido en el Parlamento Vasco y
creo que no solamente la lucha contra elfraude, sino la elusión. También es una
cuestión que nos parece una especialimportancia dada la gravedad que parece
que entra dentro lo que es la legalidady la Ética.
Creo que en este caso, tenemos que serejemplares. Aun cuando cumplamos con la
legalidad ser éticamente y reprochables.
Oraindik ez dago iruzkinik
  • Faceless avatar thumb 70
    Zerbait esan nahi duzu?… iruzkindu bideo hau
Ekitaldiko kargudunak
(X legealdia 2012 - 2016)