Sektore publikoaren kargudunak Osasuna

María Aguirre Rueda

Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria 2017-04-22-tik
Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria (Osasuna) 2013-04-19-tik 2017-04-21-ra

Gure egitekoa da osasun arloko ikerketa- eta berrikuntza-politika programatzea, bereziki praktika klinikoa hobetzeko eta Osasun Saileko helburu estrategikoak lortzeko, baina baita aberastasuna sortzen laguntzea ere, beste sail batzuekin elkarlanean.
Zuzendaritza honen zeregina da ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren arloko jarduerak planifikatzea, koordinatzea eta kudeatzea, emaitzak asistentzia-praktika nagusira eramatea errazteko, tartean direla praktika klinikoko gidak eta jardunbide onen kodeak egitea.
Jarduera-eremu honen barnean daude euskal osasun sistemaren eta osasun-ikerketako institutuen ikerketa- eta berrikuntza-jarduna, bai eta Kronikgune ere. Era berean, BIOEF, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Euskal Fundazioaren estrategiaren eta jarduera-programen arduradun ere bada. BIOEFen barruan daude O+ iker eta O+Berri institutuak, eta O+Ehun Euskal biobankua. Osteba eta beronen barruko Eraginkortasuna Konparatzeko Unitatearen arduradun ere bada.

Curriculum Vitae:

María Aguirre Rueda - Berriak