Sektore publikoaren kargudunak Lana eta Enplegua

Angel Lapuente Montoro

Karguak Hasiera data - Bukaera data
Lan eta Gizarte Segurantza zuzendaria 2020-10-17

Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza, lurralde-ordezkaritzekin batera, Euskadiko Lan Agintaritza da, eta lan-arloko legeria betetzen dela bermatzen du. Besteak beste, eskumen hauek ditu:
• Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren jarduera eta funtzionamendua zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzen du, eta ikuskapen-jarduketaren planak eta programak ezartzen ditu. Era berean, Lan Ikuskaritzaren jardunari buruzko memoriak eta txostenak egitea dagokio.
• Lan-arloko arau-hauste oso larriengatiko zehapenak ezartzen ditu, Gizarte Segurantzaren arloko arau-hausteei dagozkienak izan ezik.
• Euskadiko jaiegunen egutegi ofiziala egin eta izapidetzen du.
• Kaleratze kolektiboko prozedurak (enplegu-erregulazioko espedienteak), kontratuen etete-prozedurak (aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak) eta lanaldi-murrizketak aztertu, izapidetu eta ebatzi egiten ditu, hala dagokionean.
• Indarrean dagoen ordenamendu juridikoak lan-agintaritzari esleitzen dizkion bitartekaritza-, arbitraje- eta adiskidetze-eginkizunak betetzen ditu.
• Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuen eta enpresa-erakundeen estatutuen gordailuari dagokion Bulego Publikoa zuzentzen du.
• Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa zuzentzen du.
• Hainbat erregistro zuzendu eta kudeatzen ditu, besteak beste, Euskadiko Lan Hitzarmen Kolektiboen eta Berdintasun Planen erregistro telematikoa, laneko arriskuen prebentzioaren arloko arau-hauste oso larriengatik zehatutako enpresena, eraikuntzaren sektorean akreditatutako enpresena, Lan Istripuen eta Lanbide Gaixotasunen Izapidetze telematikoarena, Laneko Arriskuen Prebentzioko ordezkariena, Kanpoko Prebentzio eta Auditorien zerbitzuena, eta Aldi Baterako Lan Enpresena.

Kontaktu-datuak
Email trabajo@euskadi.eus
Telefonoa 945019317
Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua
01010, Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava

Curriculum Vitae:
Argazkia Angel Lapuente Montoro
QR kodearen bidez kontaktua inportatzea
Eskaneatu ondoko kodea kargu hau zure kontaktuei gehitzeko (vCard)
VCard

Angel Lapuente Montoro - Berriak