Sektore publikoaren kargudunak Osasuna

Miguel Sánchez Fernández

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria 2019-04-10-tik

Plangintza eta zonifikazio sanitarioa dugu zeregintzat; premien mapa bat egin behar dugu, eta etengabe eguneratu, osasun-azpiegiturak ere barne hartuta.
Halaber, antolamendu teknikoa eta profesionala ere egingo dugu aseguru libreko erakundeek, mutualitateek, erakunde laguntzaileek, laneko arriskuen prebentzio-zerbitzuek eta beste osasun-zentro batzuek eskaini beharreko zerbitzuei dagokienez.
Hauen planifikazio profesionalaz arduratzen gara: euskal osasun-sistema, Euskadiko profesionalen erregistroa, egiaztatze tekniko eta profesionala, osasuneko publizitatearen gaineko kontrola zein osasun-arloko irakaskuntza eta trebakuntza.
Era berean, pazientearen zaintzaz eta segurtasunaz ere arduratzen gara osasun-zentroetan, baita osasun-teknologiaren ebaluazioaz ere.

Curriculum Vitae:

Ekitaldiak Miguel Sánchez Fernández 2020.eko ekainak 04

Ez dago ekitaldirik