Sektore publikoaren kargudunak Osasuna

José Ramón Calonge Balza

Osakidetzako Ekonomia eta Finantza zuzendaria 2019-01-07-tik

Gure egitekoa da kudeaketa zuzendu, bultzatu eta koordinatzea ekonomia-finantzazio, ondare eta aurrekontu araubide gaietan, gure pazienteen, profesionalen eta gizartearen beharrak eta espektatibak asetzera begira, eraginkortasun eta efizientzia printzipio estandarren arabera.Gure xedea da prozesu asistentziala euskarritzea kalitate-mailarik altuenak bermatzeko.

Inbertsiorako plan osoak bete araztea eta betetzen diren zaintzea,
Osakidetzaren kontratazio-organo den aldetik dituen ahalmenak erabiltzea eta Osakidetzako zentro sanitarioei aholku ematea ekonomia-finantzetako kudeaketarako gomendatuta dauzkaten ahalmenen erabilerari buruz eta Osasun Sailari laguntza ematea kudeaketa deskontzertatuko zentroekin programa-kontratuen finantza-artikulazioa egiterakoan.

Halaber, beharrezkoa da erantzukizun sozial korporatiboa sustatzea, bereziki lan –eta ingurumen-alderdiei dagokienez, eta erabaki ekonomiko guztietan eraginkortasuna areagotzea, zerbitzuaren kalitatea bermatuta, haren jasangarritasuna ziurtatzeko.

Curriculum Vitae:

Ekitaldiak José Ramón Calonge Balza 2019.eko apirilak 05

Ez dago ekitaldirik