Sektore publikoaren kargudunak Osasuna

Frumencio Molinero Gutiérrez

Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria 2018-04-11-tik

Zuzendaritza hau osasun aseguramendurako lerro estrategikoez arduratzen da, baita herritarrengan osasun babesaz, osasun zerbitzuaz, baliabideen finantzaketaz eta euren horniduraz ere, publikoa edo pribatua izan.
Osasun aseguramenduari buruz, osasun txartelaren kudeaketa dagokigu, aseguratuen errolda, eta osasun zerbitzu oinarriak eta osagarriak, baita ere prestazio ortoprotesikoa.
Osasun kontratazioaren arloan, osasun prestazioak kudeatzen ditugu, bai Osakidetzan programa-kontratuekin, bai hornikuntza pribatuan eta irabazi-asmorik gabeko elkarteekin osasun kontzertuen bitartez.
Alaber, ikuskaritza medikuaren lerro estrategikoak garatzen ditugu, baita lanerako Behin-behineko Ezintasun kontrola, Osakidetzaren ondare-erantzukizuneko espedienteen peritu-txostenen lana, asistentzia sanitarioa dela-eta sortutako gastuen itzulketa, eta aurretiko baimenak paziente desplazatuen inguruan ere.
Azken batean, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroaz arduratzen gara, baita Euskadiko osasun-sistema publikoaren erabiltzaileen eskubide eta betebeharren arautzeaz, Euskadiko osasun-sisteman herritarren parte-hartzearen bultzatzeaz eta hirugarren sektore sanitarioekiko elkarteen koordinazioaz eta horien arteko harremanez.

Curriculum Vitae:
Ez dago berririk