Sektore publikoaren kargudunak Ogasuna eta Finantzak

Pedro Hernando Arranz

Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Ekonomia eta Aurrekontu sailburuordea (Ogasuna eta Finantzak) 2013-04-19-tik 2016-12-13-ra

Jaurlaritzaren epe ertaineko plangintza ekonomikoa zuzentzeaz eta koordinatzeaz arduratzen gara, bai eta beste hauetaz ere: azterlan ekonomikoen, koiunturaren eta aurreikuspen ekonomikoaren inguruko politikak; aurrekontuen eta gastu publikoaren inguruko programazioa; eskualde-politika eta erkidegoko funtsak; lehiaren defentsa, eta estatistikak egiteko eta argitaratzeko lanak.
Honako hau ere guri dagokigu: Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak prestatzea, kudeatzea, jarraipena egitea eta betearaztea.


Curriculum vitae

Pedro Hernando Arranz - Berriak