Sektore publikoaren kargudunak Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak

Karmele Arias Martínez

Karguak Hasiera data - Bukaera data
Zerbitzu zuzendaria 2020-10-17
Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Giza Baliabideen zuzendaria (Segurtasuna) 2016-11-27 // 2020-10-02
Giza Baliabideen zuzendaria (Segurtasuna) 2013-01-25 // 2016-11-26

Sailburuaren menpe, Zerbitzu Zuzendaritzari dagokio:
Sailaren aurrekontuen aurreproiektua egitea, eta horren jarraipena eta aldaketak egitea, eta sailari atxikitako sektore publikoko erakundeen aurrekontu-proiektuak koordinatzea eta sailarenarekin bateratzea; sailaren kudeaketa ekonomikoa egitea eta aurrekontuak gauzatzeko faseak izapidetzea; aurrekontuetan eragin ekonomikoa duten xedapenen proiektuak izapidetzea; langileak prestatzeko eta hobetzeko planak egitea, eta sailari atxikitako giza baliabideak planifikatzea eta kudeatzea; langileen beharrizanei buruzko aurreikuspenak ebaluatzea;) Berdintasunerako Unitatearen jarduerak zuzentzea; Sailaren Segurtasun eta Osasun Unitatearen jarduerak zuzentzea; Sailaren aholkularitza juridikoa eta araugintza-jarduera; Jaurlaritzaren Kontseiluari eta Jaurlaritzaren Batzordeei aurkeztu behar zaizkien Sailaren gaiak eta Aldizkarian argitaratu beharreko xedapen eta administrazio-egintzak bidaltzeko izapideak egitea. Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzuen funtzionamendua kudeatzea; herritarren iradokizun, kexa eta erreklamazioen kudeaketaren koordinazioa eta jarraipena; informazioaren argitalpen aktiboaren koordinazioa eta jarraipena;
Sailaren kanal elektronikoen erabileraren koordinazioa eta jarraipena; Sailaren Estatistika Plana egitea; sailburuari laguntza tekniko-juridikoa eta administratiboa ematea; ebazpen-proposamenak aurkeztea, izapidetutako espedientea eta sailetako organoek emandako txostena ikusita; Sailean sortzen diren gaietan azterlanak eta txostenak egitea; Saileko zerbitzu orokorrak antolatzea eta administratzea; Sailburuordetza eta Zuzendaritzen lan-sistemak eta -metodoak koordinatzea; Sailaren eskumenekoak diren gaietan koordinazio-neurriak gauzatzea, Eusko Jaurlaritzaren esku-hartzea garatzeko Europar Batasuneko araudia eta politikak landu eta aplikatzeko; Ondare-erantzukizuneko prozeduren hasiera eta instrukzioa; Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren laguntzarekin, hizkuntza-normalizazioaren arloan egindako lana koordinatu eta dinamizatzea.

Kontaktu-datuak
Email servicios-ijps@euskadi.eus
Telefonoa 945019351
Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1 - LAKUA
01010, Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava

Curriculum Vitae:
Argazkia Karmele Arias Martínez
QR kodearen bidez kontaktua inportatzea
Eskaneatu ondoko kodea kargu hau zure kontaktuei gehitzeko (vCard)
VCard

Karmele Arias Martínez - Berriak