Sektore publikoaren kargudunak Enplegua eta Gizarte Politikak

Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea

Zerbitzu zuzendaria 2016-11-27-tik
Azken legealdietako beste kargu batzuk:  
Zerbitzu zuzendaria (Enplegua eta Gizarte Politikak) 2012-12-27-tik 2016-11-26-ra

Oro har, guri dagokigu Sailaren eta horri atxikitako sozietate zein erakundeen kudeaketa ekonomikoa koordinatzea, bai eta horietako giza baliabideak kudeatzea ere. Nire Zuzendaritzako langileek administratzen eta prestatzen dituzte, besteak beste, langileriaren prestakuntza eta perfekzionamendurako planak, barne-antolamenduari buruzko proposamenak, eta zerbitzuak zein lan-metodoak arrazionalizatzeko eta informatizatzeko proposamenak.
Horrez gainera, gure aholkularitza juridikoak du Gobernu Kontseiluan eztabaidatu behar diren gaiak haraxe bideratzeko ez ezik, aholkulariari sostengu tekniko eta juridikoa emateko ardura ere.

Curriculum Vitae:

Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea - Berriak