https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/57034

Irekia

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren legearen aurreproiektua. Jendaurreko informazioa