https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/32296

Irekia

V. Kapitulua. EAEko lurralde antolamendurako gidalerroen berrikuspena.