https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/32292

Irekia

III. Kapitulua. EAEko lurralde antolamendurako gidalerroen berrikuspena.