https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/32290

Irekia

II. Kapitulua. EAEko lurralde antolamendurako gidalerroen berrikuspena.