https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/27395

Irekia

Euskal Sektore Publikoko antolamendu eta funtzionamenduari buruzko lege-proiektua. Xedapen Indargabetzailea