https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/27364

Irekia

Euskal Sektore Publikoko antolamendu eta funtzionamenduari buruzko lege-proiektua

Zioen azalpena

I. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta euskal sektore publikoaren integrazio eta dimentsionamendua. Lehenengo kapitulua.- Xedapen orokorrak.

I. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta euskal sektore publikoaren integrazio eta dimentsionamendua.. Bigarren kapitulua.- Euskal sektore publikoa.

II. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-antolamendua. Lehenengo kapitulua.- Erakunde-motak eta erakundeen sailkapena.

II. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-antolamendua. Bigarren kapitulua.- Administrazio Orokor eta Instituzionalaren egitura eta antolamendua.

II. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-antolamendua. Hirugarren kapitulua.- Eskumena.

II. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-antolamendua. Laugarren kapitulua.- Administrazioen arteko lankidetza eta koordinazioa.

III. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera. Lehenengo kapitulua.- Erakundeen araubide juridikoa.

III. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera. Bigarren kapitulua.- Eratzeko, eraldatzeko eta azkentzeko araubidea.

IV. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketa. Lehenengo kapitulua.- Antolamendua arautzeko eta aldatzeko inguruabarrak.

IV. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketaBigarren kapitulua.- Erakundeen ebaluazioa.

IV. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketaHirugarren kapitulua.- Erakundeak berregituratzea eta azkentzea.

IV. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketaLaugarren kapitulua.- Administrazio Orokorrarekiko harremanak

V. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamendua, herritarren zerbitzura jarduteko. Lehenengo kapitulua.- Xedapen orokorrak.

V. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamendua, herritarren zerbitzura jarduteko.. Bigarren kapitulua.- Kudeaketa- eta ebaluazio-sistemak.

V. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamendua, herritarren zerbitzura jardutekoHirugarren kapitulua.- Administrazio Elektronikoa eta herritarrentzako arreta.

V. Titulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamendua, herritarren zerbitzura jardutekoLaugarren kapitulua.- Sektore publikoaren funtzionamenduko hizkuntzak.

Xedapen Gehigarria

Xedapen Iragankorra

Xedapen Indargabetzailea

Azken Xedapenak