https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/27335

Irekia

IV. Titulua.- Herritarren parte-hartzea eta parte hartzeko prozesuak. Lehenengo kapitulua