https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/27332

Irekia

III. Titulua.- Euskal sektore publikoaren gardentasuna. Bigarren kapitulua