https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/27331

Irekia

III. Titulua.- Euskal sektore publikoaren gardentasuna. Lehenengo kapitulua