https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/25330

Irekia

Grafikoak eta datu-bistaratzeak

Aurkibidea

 

BIZTANLERIA

 Biztanleriaren eboluzioa Euskadin hamarkadaka (1976-2015)

● Heriotzak lurraldearen eta sexuaren arabera 2015. urtean

● Heriotzak lurraldearen eta sexuaren arabera 2016. urtean

● Bizi itxaropena jaiotzean. Emakumezkoak (Urteak 2005 eta 2010)

● Bizi itxaropena jaiotzean. Gizonezkoak (Urteak 2005 eta 2010)

EB28ko jaiotza-tasa(1.000 biztanleko). 2004-2015

 

EKONOMIA

Finantzatzeko ahalmena/ beharrizana, BPGaren ehunekoan, herrialdearen eta urtearen arabera. 2011-2015

● BPGren gaineko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren defizita

● Euskadiko barne produktu gordina, lurralde historikoaren eta osagaiaren arabera. Eskaintza. Uneko prezioak (%). 2016

● Euskadiko barne produktu gordina, osagaiaren arabera. Eskaintza. Uneko prezioak (%). 2016

Euskal Autonomia Erkidegoko BGParen bilakaera

● Euskadiko barne produktu gordina. Osagaia: Industria eta energia  (%). 2012-2017

● Turismoak euskal ekonomiari egindako ekarpena 2005-2016(a)

● Foru Aldundien diru-bilketa itundutako zergengatik (2003-2014)

● Energiaren azken kontsumoaren bilakaera sektoreen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoa. 2000-2014

● Zor pulbikoa, BPGaren ehunekoan, herrialdearen eta urtearen arabera. 2010-2014

EAEko zor publikoa (Administrazio Orokorra + Foru Aldundiak)

● Biztanleko BPGa (EAP) herrialde eta urtearen arabera (EU 28=100). 2004-2009-2015-2016

● Euskadiko BPGDa

GIZARTEA

Gazte-okupaziaren tasa (15 urtetik 29ra)

● Euskal AEn 16 urteko eta gehiagoko biztanleen jarduera eta langabezia tasa, urtekoaren arabera lurralde historikoari jarraiki (%)

Enplegu eskatzaileak urteka (Erregistratutako langabezia: Lanbide)

● Euskal AEko 25etik 64 urte bitarteko biztanleriaren aktibotasun- eta langabezia-tasa eta enplegu-koefizientea, eskualdeak eta eskolatze-mailaren arabera (%). 2015

● Euskal AEko biztanleen arteko (>=16 urte) euskara erdara beste edo gehiago erabiltzea, erabilera-eremuaren arabera (%). 1991-2016

● Enpleguaren eboluzioa (1985-2015)

● Pobrezia-arriskuko tasa. 2012-2015

Pobrezia ekonomikoaren indizea

● Gai publikoetan parte hartzeko gogoa 15 eta 29 urte bitartekoen artean (2008-2016)

● Sare sozial bakoitzeko erabiltzaileak Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean (2016)

● Giza garapenaren indizea herrien arabera. 2014

● 15 eta 29 urte bitartekoen zeregin nagusia, Lurralde historikoaren arabera (2004-2012)

Lanaren produktibitatea langile, herrialde eta urteen arabera (EU 28=100). 2005-2008-2011-2015

Pobrezia eta eskasia erreala Euskal AEn sexuari jarraiki (%). 2008-2016

●  Ikasketa tertziarioak dituen biztanleria-tasa (30-34 urteko adin taldea)

Ikasketak uztea. 18 eta 24 urte bitartean (2012-2016)

● Eskola-uztearen tasa (2012-2016)

 15 eta 24 urte bitartean ez ikasten, ez lan egiten, ez lana bilatzen ari ez diren neska-mutilen tasa (2012-2016)

 

LURRALDEA ETA INGURUMENA

 Zabortegietan pilatutako hiri hondakinak herrialdearen arabera(kilogramo kopurua pertsona bakoitzeko). 2007-2010-2013

● Sortutako hiri hondakinak herrialdearen arabera (kilogramo kopurua pertsona bakoitzeko). 2007-2010-2013

● Airearen kalitatea Bilbon, Donostian eta Gasteizen (2005-2013)

● Berotegi efektuko gasen isurketa guztien bilakaera gas mota eta urtearen arabera. Euskal A.E. Oinarri-urtea Kioto. 1990-2000-2006-2015

 Berotegi Efektuko Gasen isurketa guztien bilakaera. 2005-2015

 

INFORMAZIOAREN GIZARTEA, I+G+b

● EAEn Internet duten establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, lurraldearen arabera (%, 2001-2014)

● I+Gko gastua (BPGdaren %), herrialdearen arabera. 2003 - 2015

 

EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA

Genero Berdintasunaren Indizea (GBI). 2012

● 10 urteko eta gehiagoko Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak sexuaren arabera. 2015

 10 urteko eta gehiagoko Euskal Autonomia Erkikegoko biztanleak, ikasketa-maila eta adina aintzat hartuta, sexuaren arabera. 2015

● Erregistratutako langabezia, sexuaren eta adin-taldearen arabera. Euskal Autonomia Erkikega, 2015

● Araubide Orokorrean afiliatutako biztanleria. Etxeko enplegatuen berezia, sexuaren, nazionalitatearen eta lurralde historikoaren arabera. EAE, 2015

● Biztanleria landuna, lanaldi-motaren eta sexuaren arabera. Euskal Autonomia Erkikegoa, 2006 - 2015