https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/18800

Irekia

II. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera eta haren koherentzia. Bosgarren kapitulua.-Langileen erregimena.