https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/18799

Irekia

II. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera eta haren koherentzia. Laugarren kapitulua.-Administrazio Orokorraren eta sektore publikoko erakundeen arteko harremanak