https://www.irekia.euskadi.eus/eu/pages/18798

Irekia

II. TITULUA - Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren osaera eta haren koherentzia. Hirugaren kapitulua.-Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko osoaren antolamendua aldatzen duten inguruabarrak