EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-09-13 Aldizkari honetan argitaratua: 2019174

EBAZPENA 2019ko irailaren 4koa, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren Gipuzkoako lurralde ordezkariarena, zeinaren bidez onartzen baita Bergarako udal mugarteko 132/30 kVko TAE Bergara deritzon transformazio-azpiestazioa eraberritzeko proiektua, eta instalazioa baimentzen baita. Erreferentzia: 20-ATY-2019-18.

Xedapenaren data: 2019-09-04
Hurrenkenaren zenbakia: 201904193
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2019/06/10rean argitaratutako 2019/05/20ko IRAGARPENA [201902803]

AURREKARIAK
1.– 2019ko otsailaren 20an, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU enpresak (egoitza: San Adrian etorbidea 48, Bilbao) honako hau eskatu zuen: Bergarako udal-mugartean, «TAE Bergara» izeneko 132/30 kVko transformazio-azpiestazioaren eraberritzea. Horretarako, eskabidea eta proiektu teknikoak aurkeztu zituen.
2.– Proiektu hori jendaurrean jarri da hogei eguneko epean, honako hauetan ezarritakoa betetzeko: abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikulua (2002-12-23ko EHAA) eta Goi-tentsioko instalazio elektrikoen erregelamendua eta haren oinarri teknikoak (ITC-LAT 01etik 23ra; maiatzaren 9ko 337/2014 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori, 2014-06-09ko BOE).
3.– Ondorio horietarako, informazioa jendaurrean jartzeko izapidea betetzeko, iragarkia argitara eman zen, 2019ko ekainaren 10eko GAOn eta EHAAn.
4.– Informazioa jendaurrean jartzeko izapidearekin batera, 2019ko maiatzaren 22an, aurkeztutako proiektuaren separata igorri zitzaion Bergarako Udalari, eskaerarekin ados ba ote zegoen, edo aitzitik, kontra ba ote zegoen adierazteko, eta, hala bazegokion, bidezko baldintza teknikoak ezartzeko eskatu zitzaion. 2019ko ekainaren 24an, Bergarako Udalak adierazi zuen proiektuaren alde zegoela, eta baldintza teknikoak ezarri zituen.
5.– Bergarako Udalak jarritako baldintza teknikoak jakinarazi zitzaizkion Iberdrola Distribución Eléctrica SAUri, eta enpresa horrek adostasuna adierazi zuen.
6.– Informazioa jendaurrean jartzeko epearen barruan ez zen alegaziorik aurkeztu.
OINARRI JURIDIKOAK
1.– Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendariaren 2018ko martxoaren 16ko Ebazpenarekin bat etorriz eman da ebazpen hau, zeinaren bidez Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko lurralde-ordezkaritzen esku uzten baita energiaren, industria-administrazioaren eta industria-segurtasunaren arloetako zenbait gairi buruzko eskumena.
2.– Sektore elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 39. artikuluak xedatzen duenez, energia elektrikoa banatzeko instalazioak martxan jartzeko, aldatzeko, eskualdatzeko eta behin betiko ixteko, aldez aurretik administrazioaren baimena beharko da.
3.– Abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren bidez, honako instalazio hauek eraikitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, eskualdatzeko eta ixteko administrazio-baimenerako prozedurak arautzen dira: energia elektrikoa ekoitzi, garraiatu nahiz banatzeko instalazioak, baita Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzaileak konektatzeko harguneak, zuzeneko lineak eta instalazioak ere.
4.– Espedientea bideratzean, kontuan hartu eta bete dira administrazio-prozedurari buruzko arauetan zein arestian aipatutako legerian aurreikusitako prozedura-baldintzak eta -izapideak.
5.– Proiektuak betetzen ditu aplikagarriak diren segurtasun-araudietan biltzen diren eskakizun teknikoak.
Aipatutako lege-manuak eta oro har aplikatu beharreko gainerako arauak ikusita, Gipuzkoako lurralde-ordezkariak honako hau:
EBAZTEN DU:
Baimena ematea Iberdrola Distribución Eléctrica SAU enpresari instalazio hau gauzatzeko, eta onartzea horren gauzatze-proiektua: «Bergara TAE» izeneko 132/30 kVko transformazio-azpiestazioa eraberritzea, Bergara udalerrian. Erreformak honako hauek hartuko ditu barnean:
«Bergara TAE» izeneko transformazio-azpiestazioa eraberritzea:
Transformazioa:
– 35/45 MVA eta 132/30 kV erlazioa duen T1 transformadorea 48/60 MVA ONAN/ONAF duen beste batengatik ordezkatuko da.
– 132 kVko tentsio transformadore kapazitiboa ordezkatuko da potentzia transformadorearekin konexioa egiteko.
– 132 kV eta 30 kVko tentsio nominala duten tximistorratzekin osatuko da instalazioa; hauek transformadoreen bornetatik ahalik eta gertuen kokatuko dira.
Ebazpen hau ematen da 282/2002 Dekretuan xedatutakoaren arabera eta ondorengo baldintza orokorrak kontuan hartuz:
1.– Onartutako proiektuari jarraikiz egin beharko dira obrak, kasu bakoitzean eskatu eta baimenduko diren aldaketekin.
2.– Martxan jartzeko epea bi urtekoa izango da, ebazpen hau ematen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.
3.– Lanak amaitzean, instalazioen titularrak Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzari jakinarazi beharko dio lanen amaiera, behin betiko onarpena eman eta abian jartzeko akta egiteko.
4.– Obrak egiteko beharrezkoak diren udal- eta probintzia-eskumeneko eta bestelako baimenak edo lizentziak edozein direla ere, eta horiek aparte utzi gabe ematen da ebazpen hau, eta eskatzaileak nahitaez eskuratu beharko ditu baimen horiek guztiak. Era berean, hirugarrenen eskubideak kaltetu gabe emango da, jabetza-eskubidea salbu utzita.
Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Industriako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean.
Donostia, 2019ko irailaren 4a.
Gipuzkoako lurralde ordezkaria,
JOAKIN TELLERIA AGIRREZABALA.