EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-06-18 Aldizkari honetan argitaratua: 2019114

477/2019 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez onetsi dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo mediko eta teknikoen Lanbide-taldeko Mediku kategorian (Kardiologiako Mediku FEren lanpostu funtzionala, Profila: Kardiologia Hemodinamikoa) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak.

Xedapenaren zenbakia: 201900477
Xedapenaren data: 2019-06-04
Hurrenkenaren zenbakia: 201902939
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2018/02/08an argitaratutako 2018/02/05eko 201800103 EBAZPENA
  • Ikus 2018/02/19an argitaratutako 2018/02/07ko 201800111 EBAZPENA
  • Ikus 2018/05/22an argitaratutako 2018/05/03ko 201800504 EBAZPENA
  • Ikus 2018/07/09an argitaratutako 2018/05/15eko 201800545 EBAZPENA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 103/2018 Ebazpenaren bitartez onetsi ziren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa eskuratzeko 2016an eta 2017an deitutako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren otsailaren 7ko 111/2018 Ebazpenaren bidez onetsi ziren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo mediko eta teknikoen Lanbide-taldeko Mediku kategorian (hainbat lanpostu funtzional) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak (EHAA, 35. zk., otsailaren 19koa). Bertan, I. eranskinaren 1.1. atalean, deialdiaren xede diren destinoei buruzkoan, honakoa ezarri zen: «Deialdi honetan sartzen dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo Mediko eta Teknikoen Lanbide-taldeko Mediku kategoriako (Hainbat lanpostu funtzional) destinoak, II. eranskinean jasotakoak. II. eranskin horretan jasotako destinoetako batzuek, zehazki, deialdi hauei dagozkienek: Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko mediku Fak. Esp., Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako mediku Fak. Esp., Kardiologiako mediku Fak. Esp., Barne Medikuntzako mediku Fak. Esp. eta Erradiodiagnostikoko mediku Fak. Esp., aldaketak jasan ahalko dituzte deialdi espezifikoen bitartez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bidez».
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren maiatzaren 15eko 545/2018 Ebazpenaren bitartez, 2016-2017 enplegu publikorako eskaintzari dagozkion fakultatibo mediko eta teknikoen deialdien barruan dauden ezagutza espezifikodun lanpostuak zehazten dira.
Ebazpen horren II. eranskinean zehazten denez, deitutako 24 destinoetatik jarraian zehaztutakoak deialdi espezifikokoak dira:
– Destino 1. Profila: Kardiologia Hemodinamikoa. Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESIa.
– Destino 1. Profila: Kardiologia Hemodinamikoa. Donostialdea ESIa.
Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea, eta bertan zehaztea eskainitako destino bakoitzaren xehetasunak.
Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea, ekainaren 26koa; Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru-estatutuaren 55/2003 Legea, abenduaren 16koa; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak.
EBATZI DUT:
Lehengoa.– Oinarri hauei dagozkien hautaketa-probetarako deia egitea.
Bigarrena.– I. eranskinean jasotako oinarri espezifikoak onartzea; horien bidez arautuko da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo Mediko eta Teknikoen Lanbide-taldeko Mediku kategorian (Kardiologiako medikuaren lanpostu funtzionala, Profila: Kardiologia Hemodinamikoa) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua.
Hirugarrena.– Ebazpen honekin batera argitaratutako II. eranskinean eskainitako destinoen zerrenda onartzea.
Laugarrena.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zuzendari nagusiaren otsailaren 7ko 111/2018 Ebazpenaren III. eranskinean jasotako merituen baremoa onartzea.
Bosgarrena.– Kategoriako gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.
Seigarrena.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak ezartzen dutenaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 4a.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,
JUAN LUIS DIEGO CASALS.
I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKOEN LANBIDE-TALDEKO MEDIKU KATEGORIAN (KARDIOLOGIAKO MEDIKU FE-REN LANPOSTU FUNTZIONALA, PROFILA: KARDIOLOGIA HEMODINAMIKOA) LOTURA ESTATUTARIO FINKOA ESKURATZEKO HAUTAKETA-PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK
1.– Deialdiko destinoak.
Deialdi honetan sartzen dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo Mediko eta Teknikoen Lanbide-taldeko Mediku kategoriako (Kardiologiako mediku FEren lanpostu funtzionala, Profila: Kardiologia Hemodinamikoa) destinoak, II. eranskinean jasotakoak.
2.– Izangaien eskakizunak:
Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan aurreikusitako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak eta kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharrekoak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zuzendari nagusiaren otsailaren 7ko 111/2018 Ebazpenean ezarritako eskakizunak ere bete beharko dituzte, honakoak, hain zuzen:
a) Oinarri orokorretako 6.2.c) atalean adierazitakoari jarraiki, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatu eta eskatutako espezialitatearen titulazioa, eskuratzen den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.
b) Kasu orotan bete beharko dira eskuratu nahi den lanpostuaren eskakizunak, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren arabera, bai eta indarrean dagoen legeriak ezarritako beste edozein ere.
c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen Lanbide-taldearen arabera:
A1 taldea (A taldea zena): 25 euro.
3.– Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.
3.1.– Oposizioaldia.
1.– Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:
a) Lehenengo ariketa: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (HAEE) egokituko zaio proba teorikoa egitea, eta epaimahaiari iraupena zehaztea. Idatzizko proba izango da; zehazten den gehieneko denbora-tartean, izangaiek gai-zerrenda espezifiko, orokor eta komuneko IV. eranskineko programako gaiei buruzko galdetegi bat erantzun beharko dute.
Esandako Eranskinean, gainera, proba prestatzeko beharrezkoa den bibliografia agertzen da. Argitaratutako gai-zerrenda eta bibliografia lotesleak izango dira ariketak egiterakoan.
b) Bigarren ariketa: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (HAEE) egokituko zaio bigarren ariketako kasu praktikoak egitea eta epaimahai kalifikatzaileari bigarren ariketa osatuko duten kasuak hautatzea HAEEk egindakoen artean, eta azkenean zehazteko ausazko elementu bat sartuko da. Probaren egunean bertan HAEEk egindako kasu praktikoak emango dizkio epaimahai kalifikatzaileari eta epaimahai kalifikatzaileak bigarren ariketa osatuko dutenak egunean bertan aukeratuko dituzte. Ariketa horretan kasu praktikoak jasoko dira, galderen eta aukeratzeko erantzunen bidez.
Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.
Hainbat erantzun izango dituzten galdetegi batez osatutako probetan, erantzun okerrek ez dute penalizaziorik ekarriko.
Deitzen diren Mediko Fakultatibo Espezialisten lanpostu funtzional ezberdinetako Mediko kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batez besteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Mediku Fakultatibo Espezialisten hautatze-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldiak ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batez besteko haztatua formula honekin lortuko da:
Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batez besteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.
3.2.– Hautagaien behin-behineko zerrenda (oinarri orokorren 14. atalean aurreikusitako ordenan) argitaratu ondoren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zuzendari nagusiaren otsailaren 7ko 111/2018 Ebazpenean xedatutakoari jarraiki, hautagai proposatuek, I. eranskinean azaltzen direnek, 14.2 oinarrian zerrendatutako dokumentazioaz gain, honako hauen fotokopia konpultsatua ere aurkeztu beharko dute:
– Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Medikuntza eta Kirurgiako lizentziatu tituluaren eta espezialitatearen tituluaren fotokopia konpultsatua edo notario-lekukotza, kasuan kasuko lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen denarena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.
3.3.– Lehiaketaldia.
Egiaztatutako merituak otsailaren 7ko 111/2018 Ebazpenaren III. eranskineko merituen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.
4.– Epaimahai kalifikatzailea.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 103/2018 Ebazpenaren 18. oinarrian jasotako aurreikuspenak aplikatuko dira. Ebazpen horren bidez, 2016. eta 2017. urteetan deitutako Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartu ziren, espezifikotasun hauekin:
4.1.– Izendapena.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiak hautaketa-prozesua kalifikatuko duen epaimahaia izendatuko du.
4.2.– Osaera.
Epaimahaikide guztiek herri administrazioetako edo osasun-zerbitzuetako karrerako funtzionarioak edo estatutupeko finkoak, edo Osasun Sistema Nazionalari lotutako zentroetako lan-kontratuko langileak izan beharko dute, baldin eta haien lanpostuan edo kategorian jarduteko hautaketa-prozesuko kategorian sartzeko eskatzen den maila akademiko bera edo goragokoa eskatzen bada.
Epaimahaikideak zozketa bidez aukeratuko dira deitutako lanpostuetako edo horien kategorietako espezialitatearen eta arlo espezifikoaren profesionalen artean.
Epaimahaiko idazkaria izango den pertsona zozketa bidez ere hautatuko da, Osakidetzan goi-mailako teknikarien taldean karrerako funtzionarioak, estatutupeko finkoak edo lan-kontratudunak diren langileen artean, baldin eta Zuzenbideko lizentziatura badute.
Zozketa bidez hautatutako Epaimahaikideen artean, identifikatuko dira, zozketa bidez ere, zein izango diren epaimahaikide titularrak, epaimahaikide ordezkoak eta Epaimahaiko burua eta horren ordezkoa.
Behin betiko epaimahaikideak aukeratzeko zozketa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusian jendaurreko ekitaldian egingo da, 10 egun balioduneko epean, ebazpen honetan aurreikusitako izena emateko epea amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Horren eguna eta ordua Osakidetzako web orriaren bidez iragarriko da.
Epaimahaiaren osaketak gizonezko eta emakumezkoen arteko ordezkapen orekatua bermatuko du, eragozten duten arrazoi objektiboak egon ezean; izan ere, gaitasun, eskumen eta prestakuntza egokia duten pertsonek osatuko dute eta bere kideek inpartzialtasun eta profesionaltasun printzipioak beteko dituzte.
Epaimahai kalifikatzailearen kide guztiak maila indibidualean jokatuko dute.
4.3.– Jarduteko arauak.
Epaimahaiak bere jarduna Sektore Publikoko Erregimen Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15.etik 24.era bitarteko artikuluetan ezarritako arauei egokituko die.
Epaimahai kalifikatzailearen kideek HAEEk antolatu eta emandako prestakuntza-jardunaldi bat jasoko dute, epaimahaikide gisa edukiko dituzten atazak, jokabide-arauak eta betekizun etikoekin lotuta. Era berean, epaimahai kalifikatzailearen kide guztiek errespetatu behar dituzten betekizun etikoak eta jokabide-arauak jasotzen dituen dokumentu bat sinatu beharko dute.
Nolanahi ere, epaimahaiburuaren aginduz bilduko da, idazkariak deituta, eta eratu ahal izateko epaimahaiburuak eta idazkariak, edo horien ordezkoek, eta gutxienez kideen erdiak bertaratu beharko dute.
Epaimahaikideak, behar bezala deitu bazaie, justifikatu gabe saio eta prozedura-ekitaldi ezberdinetara bertaratzen ez badira, baita osatzeko saiora ere, indarrean dagoen araudiari dagokion erantzukizuna izango dute.
Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira. Epaimahaikide guztiek, idazkariak barne, hitza eta botoa izango dute.
II. ERANSKINA
MEDIKU KATEGORIAKO (KARDIOLOGIAKO MEDIKU FE-REN LANPOSTU FUNTZIONALA, PROFILA: KARDIOLOGIA HEMODINAMIKOA) DESTINOAK
Osakidetzaren zuzendari nagusiaren maiatzaren 15eko 545/2018 Ebazpenaren II. eranskinean xedatutakoaren arabera, destino hauetarako deia egiten da:
Txanda askeko deialdia: destino 2.
– Destino 1. Profila: Kardiologia Hemodinamikoa. Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESIa.
– Destino 1. Profila: Kardiologia Hemodinamikoa. Donostialdea ESIa.
III. ERANSKINA
Merituen baremoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren otsailaren 7ko 111/2018 Ebazpenaren III. eranskinean dago jasota. Horren bidez onetsi dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo mediko eta teknikoen Lanbide-taldeko Mediku kategorian (hainbat lanpostu funtzional) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak.
IV. ERANSKINA
KARDIOLOGIAKO MEDIKU FAK. ESP. PROFILA: KARDIOLOGIA HEMODINAMIKOA
I.– GAI-ZERRENDA ESPEZIFIKOA
1.– Hemodinamika laborategia.
2.– Bihotzeko kateterismoaren indikazioak eta erabilgarritasunak.
3.– Sarbide baskularrak.
4.– Anatomia koronarioa. Proiekzio anatomikoak.
5.– Anomalia koronarioak.
6.– Bihotzeko kateterismoa nola kudeatu ebakuntza baino lehen.
7.– Giltzurrun-gutxiegitasuna duen pazientea nola kudeatu Hemodinamikan.
8.– Hemodinamikako materialak.
9.– Bihotzeko kateterismo arrunta. Ezkerreko eta eskuineko kateterismoa bihotzean.
10.– Hemostasia eta itxidura baskularra.
11.– Biopsia endomiokardikoa. Ziztada transeptala.
12.– Perikardiozentesia. Perikadiotomia perkutaneoa baloiarekin.
13.– Erradiobabesa.
14.– Sedazioaren eta minaren kudeaketa hemodinamikan.
15.– Hemodinamikarako bioestatistika.
16.– Fisiologia koronarioaren oinarriak.
17.– Gaixotasun koronarioaren diagnostiko ez-inbaditzailea.
18.– Bihotzeko egituraren gaixotasunen diagnostiko ez-inbaditzailea.
19.– Gaixotasun koronarioaren diagnostiko inbaditzailea: diagnostiko hemodinamikoa, irudi bidezko diagnostikoa. IVUS (hodi barneko ekografia). OCT (koherentzia optikoko tomografia). Azterketak presio-gidarekin.
20.– Egiturazko anomalien diagnostiko inbaditzailea. Bihotz barneko ekografia.
21.– Interbentzionismo koronarioa. Kontzeptu orokorrak.
22.– Angioplastia baloiarekin.
23.– Stent koronarioak.
24.– Baloi farmakoaktiboak.
25.– Protesi bioxurgagarriak.
26.– Aterektomia birakari eta direkzionala.
27.– Laserraren erabilpena gaixotasun koronarioaren tratamenduan.
28.– Tronbektomia.
29.– Enbolizaziotik babesteko gailuak.
30.– Adarkatzeetako lesioen tratamendua.
31.– Lesio ostialen tratamendua.
32.– Enborreko gaixotasunen tratamendua.
33.– Mentu baskularren gaixotasunen tratamendua: safenak, mentu arterialak.
34.– Interbentzionismoa gaixotasun koronario egonkorrean.
35.– ST segmentuaren igoera duen miokardioko infartuko interbentzionismoa. Angioplastia primarioa.
36.– ST segmentuaren igoerarik gabeko MIAko (SCASEST) interbentzionismoa.
37.– Stent tronbosia. Stent-aren berrestenosia.
38.– Prebentzio sekundarioa eta interbentzionismo koronarioaren osteko jarraipena.
39.– Hemodinamikako farmakologia. Antiagregazioa interbentzionismo koronarioan.
40.– Interbentzionismoa estenosi mitralean eta trikuspidean.
41.– Konponketa baskular mitral perkutaneoa.
42.– Balbuloplastia aortikoa.
43.– Balbula aortiko perkutaneoaren inplantea (TAVI).
44.– Birika-balbuloplastia.
45.– Birika-balbula perkutaneoa ezartzea.
46.– Aurikula arteko trenkadaren akatsak ixtea. Aurikula arteko komunikazioa ixtea. Botallo-ren zulo iragazkorra ixtea.
47.– Bentrikuluarteko trenkadaren akatsak ixtea.
48.– Hodi arteriosoaren itxidura iraunkorra.
49.– Ezkerreko apendize aurikularra ixtea.
50.– Aortaren koartazioaren tratamendua.
51.– Ihesen (leaks) itxidura perkutaneoa balbularretarako.
52.– Biriken sistema benosoaren sortzetiko eta hartutako gaixotasunen interbentzionismoa.
53.– Interbentzionismoa ardatz iliakofemoraleko, subklabiako eta karotidako gaixotasun arterial periferikoan.
54.– Aorta torazikoko tratamendu endobaskularra.
55.– Fistulak eta beste malformazio baskular batzuk ixtea.
56.– Buxadurazko miokardiopatia hipertrofikoaren tratamendua. Ablazio septala alkoholarekin.
57.– Giltzurruneko denerbazio sinpatikoa.
58.– Birika-enbolismoaren tratamendu interbentzionista.
59.– Biriketako hipertentsioa.
60.– Terapia zelularretan oinarritutako terapia birsortzaileak. Miokardioan stem-cell askatzea.
61.– Bihotz-kateterismoa paziente pediatrikoen kasuan.
62.– Sortzetiko kardiopatien tratamendu interbentzionista.
63.– Euskarri hemodinamikoko sistemak. Asistentzia bentrikularreko gailuak.
64.– Heart-team-a.
65.– Kardiologia Interbentzionistako entrenamendua. Animalien ereduak Kardiologia Interbentzionistako ikaskuntzan.
II.– GAI-ZERRENDA OROKORRA
1.– Anatomia eta fisiologia aplikatua. Erregulazio kardiobaskularrean parte hartzen duten sistemak.
2.– Historia Klinikoa eta miaketa fisikoa Kardiologian.
3.– Elektrokardiografia. Ariketa testak eta balorazio elektrofisiologiko klinikoa.
4.– Irudi bidezko diagnostikoko sistema: toraxeko erradiologia, OTA, RMN, Ekokardiografia, Kardiologia Nuklearra.
5.– Farmakoak Kardiologian. Farmakologia klinikoa. Farmakozinetika. Droga kardiobaskularren indikazioak eta dosifikazioa.
6.– Bihotz-gutxiegitasuna, ezaugarriak, agerpen klinikoak eta kudeaketa kliniko eta kirurgikoa.
7.– Sinkopea. Bihotzaren ondoriozko bat-bateko heriotza.
8.– Arritmiak. Klinika. Ebaluazioa eta diagnostikoa. Terapeutika.
9.– Zirkulazio-gutxiegitasun akutua: Shock kardiogenikoa.
10.– Kardiopatia iskemikoa.
11.– Sukar erreumatikoa.
12.– Sortzetiko bihotz-gaixotasuna.
13.– Endokarditis infekziosoa.
14.– Miokardiopatiak.
15.– Perikardiopatiak.
16.– Bihotz-balbuletako gaixotasuna.
17.– Bihotzeko tumoreak.
18.– Bihotzeko traumatismoa.
19.– Hartutako aorta-gaixotasuna.
20.– Hipertentsio arteriala. Patofisiologia. Diagnostikoa. Tratamendua.
21.– Biriketako hipertentsioa. Cor pulmonalea.
22.– Anestesia, eta bihotzekoa ez den kirurgia kardiopatiak dituzten pazienteen kasuan.
23.– Beste organo eta sistema batzuen prozesuek bihotzean dituzten ondorioak.
24.– Prebentzio sekundarioa. Kardiopatiak dituzten pertsonen errehabilitazioa.
25.– Arteriopatia periferikoa.
26.– Patologia kardiobaskularra egoera berezietan: haurdunaldia, kirolean aritzea, bihotzekoa ez den kirurgia.
27.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.
III.– GAI-ZERRENDA KOMUNA
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak.
2.– Osasun-zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren arau orokorrak. Eskubideak eta betebeharrak. Pertsonal estatutario finkoaren izaera lortzea eta galtzea.
3.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Xedapen Orokorrak. Euskadiko Osasun-sistema: Antolamendua eta herritarren eskubide eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Gestio-araubidea. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
4.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.
5.– Pazientearen autonomia, eskubideak eta betebeharrak, informazio eta dokumentazio klinikoari dagokienez. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa. Borondate aurreratuak osasun-eremuan.
6.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa buruzkoa. Xedapen orokorrak: Legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.
7.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
8.– Estrategiak: Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020. Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020. Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020. Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2017-2020. Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.
9.– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko jardun-eremuak eta neurriak: Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana. 2013-2019: Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo-harremanak.
GAI-ZERRENDA ESPEZIFIKOAREN BIBLIOGRAFIA:
1.– Topol. Textbook of Interventional Cardiology. 7. edizioa. Topol E, Teirstein P. Ed Saunders- Elsevier. 2015.
2.– Grossman´s. Cardiac Catheterization, Angiography and Intervention. 8. edizioa. Baim D. Ed Lippincott Williams& Wilkins. 2013.
3.– Manual de Hemodinamica e Intervencionismo coronario. 2. edizioa. Martin Moreiras J, Cruz Gonzalez I. Ed Marbán. 2014
4.– Percutaneus Interventional Cardiovascular Medicine. The PCR-EAPCI textbook. 4 liburuki. Eeckhout E, Serruys P, Wijns et al. Europako edizioa. 2012.
5.– Radiology of Congenital Heart Diseases. Amplatz K, Moller J. Ed Mosby. 1986.
6.– Congenital Heart Disease. Textbook of Angiocardiography. 2. Liburukia. Freedom R, Mawson J, et al. Ed Futura Publishing Company. 1997
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Braunwald`s. Heart Disease. A textbook of Cardiovascular Medicine. 9. edizioa. Peter Libby et al. Argit. Philadelphia: Saunders. 2012.
2.– HURST`S. The heart. 13. edizioa. Argitaratzaileak: Fuster V, et al. The McGraw-Hill Companies Inc.
3.– Tratado de Medicina Cardiovascular de la ESC. Espainiar edizioa. Zuzendariak: Camm AJ, Luscher Th F, Serruys PW. Blackwell Publishing Ltd, Oxford. 2008.
4.– Kardiologiako Sozietate Europarraren Praktika Klinikoko Gidak (Guidelines).
https://www.escardio.org/Guidelines
https://secardiologia.es/cientifico/guias-clinicas
5.– Statements and Practice Guidelines of AHA / ACC.
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1200000
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa. 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
2.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun-zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoarena.
3.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena. 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
4.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena.
5.– 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena. 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, osasun arloko Aurretiazko Borondateena.
6.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Xedapen orokorrak: Legearen xedea eta hildako pertsonen datuak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak.
7.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
8.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/plan_salud_2013_2020.pdf
Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
Pazientearen Segurtasun arloko Estrategia Osakidetzan 2017-2020.
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/es_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_es.pdf
Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.
http://www.euskadi.eus/soziosanitarioa/-/albistea/2018/arreta-sozio-sanitarioaren-lehentasun-estrategikoak-euskadi-2017-2020/
9.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko II. Plana 2013-2019.
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf