EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-06-04 Aldizkari honetan argitaratua: 2019104

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 24koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen baita oporraldia ordaintzea 2018-2019 ikasturtean zerbitzuak eman dituzten bitarteko funtzionarioei.

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2019-05-24
Hurrenkenaren zenbakia: 201902690
Maila: Ebazpena
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza honek, esleituta dituen eskumenen barruan, urtero egiten du, uztailean, Hezkuntza Sail honentzat ikasturtean zehar zerbitzuak eman dituzten bitarteko irakasleentzako oporraldiaren likidazioa.
Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa arautzen duen uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuarekin bat etorriz, ikasturte batean 165 egunetan edo gehiagotan lan egin duten bitarteko funtzionarioek uztail eta abuztuko lansariak jasoko dituzte. Halaber, aldi horiei dagozkien puntuak ere jasoko dituzte, irakaskuntzako ordezkogaien zerrendaren baremoaren ondorioetarako. Eskubide horiek 165 egun baino gutxiago lan egin duten langileei ere aintzatesten zaizkie, bete dituzten zerbitzuen proportzioan, kidegoa, maila eta dedikazioa kontuan hartuz, Oporraldien Ordainketa Instrukzioak esaten duenaren arabera.
Hau da ebazpen honen helburua: bitarteko funtzionarioek 2018-2019 ikasturtean sinatu dituzten izendapen desberdinen ondorioz sortu diren eskubideen berri ematea bitarteko funtzionario horiei. Era berean, jakinarazi nahi da, aintzatespen horiek, langile batzuen kasuan, betebehar batzuk bete behar izatea ekar dezaketela.
Aurrez esandakoa aintzat hartuz eta eman zaizkidan eskumenen arabera, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Onartzea 2018-2019 ikasturtean 165 egun edo gehiago lan egin duten bitarteko funtzionarioei uztaileko eta abuztuko lansariak ordaintzeko eskubidea.
Bigarrena.– Onartzea 2018-2019 ikasturtean 165 egun baino gutxiago lan egin duten bitarteko funtzionarioei dagozkien lansariak ordaintzeko eskubidea, eman dituzten zerbitzuen proportzioan, kidegoa, maila eta dedikazioa kontuan hartuz, Oporraldien Ordainketa Arautzeko Instrukzioak esaten duenaren arabera.
Hirugarrena.– Onartzea, aurreko bi kasuetan, epe horiei dagozkien puntuak, irakaskuntzako ordezkapenetarako izangaien zerrendaren baremoaren ondorioetarako.
Laugarrena.– Kasu guztietan, oporraldiak beste izendapen eta kargu-uzte baterako eskubidea sortzen du.
Bosgarrena.– Interesdunei jakinaraztea oporraldiko izendapenak Gizarte Segurantzan alta eragiten duela, oporraldi horrek betiere beste izendapen eta kargu-uzte baterako eskubidea sortzen baitu; horregatik, langabezia-prestazioak jasotzen ari direnek dagokion erakundera joan beharko dute, prestazioaren kobrantza eteteko Gizarte Segurantzan alta-egoeran dauden bitartean.
Seigarrena.– Interesdunei jakinaraztea, halaber, ekainaren 30a baino lehen izendapena amaitu bazaie eta oporraldiko ordainketa hasten denean izendapena eta Gizarte Segurantzan alta ematea eragozten duten aldi baterako ezintasun egoeran edo amatasun-, harrera-, adopzio- edo aitatasun-egoeran badaude, egoera hori justifikatzeko agiriak aurkeztu behar dituztela Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzan, uztailaren 1a baino lehen.
Era berean, oporraldiko ordainketa hasten den egunean indarrean dagoen lan-kontratua dutenei ezin izango zaie izendapenik egin, baldin eta bi jardueren bateragarritasuna onartuta ez badute.
Kasu horietan, ofizioz egingo da oporren likidazioa, kontuan hartuta ezin dela izendapena –Gizarte Segurantzako altarekin– formalizatu, betiere ez badu eskatu, uztailaren 1a baino lehen, udako izendapena izan nahi duela, gorago aipatutako izendapena eragozten zuen egoera bukatu eta gero.
Azken aukera horri heldu ahal izateko, interesdunak konpromisoa hartu beharko du dagokion lurralde-ordezkaritzan jakinarazteko, justifikatuta, izendapena eragotzi zuen egoera bukatu dela. Jakinarazpena egiten den egunetik aurrera eguneratuko zaio oporraldia.
Zazpigarrena.– Uztail eta abuzturako edo kasu bakoitzean behar den aldirako izendatuak izateko eskubidea duten pertsonek uko egin ahal izango diote eskubide horri. Uko-egite hori idatziz eta uztailaren 1a baino lehenago eskatu beharko da, eta data horren ondoren ez da onartuko uko-egiterik. Kasu horietan, lanean emandako egunen araberako opor-likidazioa egingo da.
Zortzigarrena.– Argitara bedi ebazpen hau EHAAn eta sailaren webgunean.
Bederatzigarrena.– Ebazpen honen aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezake Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen aurrean, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 24a.
Langileak Kudeatzeko zuzendaria,
JON KARLOS AGUIRRE HUERGA.