EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-12-31 Aldizkari honetan argitaratua: 2018250

EBAZPENA, 2018ko abenduaren 18koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez gazteak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzen 2019rako deialdia argitaratzen baita.

Xedapenaren data: 2018-12-18
Hurrenkenaren zenbakia: 201806417
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2017/12/29an argitaratutako 2017/12/28ko EBAZPENA [201706309]

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2018ko abenduaren 18ko batzarrean hartutako Erabakiaren bidez, gazteak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzen 2019rako deialdia egitea onetsi du. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideko Estatutuen 10.2 artikuluko p) letran xedatutakoaren arabera, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.
Horregatik guztiagatik, honako hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Argitara ematea gazteak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan kontratatzeko xedez gazteak itzultzeko laguntzen 2019rako deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2018ko abenduaren 18ko batzarrean hartutako erabakiaren bidez onetsia (ebazpen honen eranskinean dago jasota).
Bigarrena.– Laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Ebazpenaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 18a.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,
JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.
ERANSKINA
GAZTEAK ITZULTZEKO LAGUNTZEN 2019RAKO DEIALDIA: GAZTEAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANTOKIETAN KONTRATATZERA ZUZENDUTAKO LAGUNTZAK
Azken urteetan aldatu egin da 16tik 29 urtera bitarteko euskal gazteen langabezia-tasa: horrela, bada, 2007an egon zen gazteen langabezia-tasarik txikiena (% 5,7); dena dela, krisi ekonomikoaren ondorioz, tasa hori etengabe haziz joan zen, harik eta 2013an bost aldiz handiagoa izatera iritsi zen arte (% 29,7); hala ere, ordurik aurrera beherantz egin du, eta gaur egun % 18,76an dago (BAI, 2018ko 2. hiruhilekoa). Azken urteetako langabezia-tasa handi horren eraginez, beharbada, zenbait gaztek beste eskualde edo herrialde batzuetara alde egin dute, lan eta prestakuntza aukeren bila.
Gazteen lan-merkatuaren egoera hori aztertzeko orduan, kontuan hartu behar dira EAEn bizi diren gazteen –18tik 34 urtera bitartekoen– bilakaeraren datu demografikoak. Eta, horrela, gazteen kopurua etengabe jaitsi da, eta 2005ean biztanle guztien % 27,2 izatetik 2017an % 18,7 izatera pasatu dira. Gazteen jaitsiera hori oparoaldi zein atzeraldi ekonomikoko garaietan gertatu da, eta, beraz, EAEn bizi den biztanleria zahartu egin dela esan nahi du.
Horretaz gain, jakintza maila handiagoa eta ezaugarri profesional espezializatuak dauzkaten profesionalak behar dira, eta, ondorioz, kezka handia sortu da euskal lan-merkatuaren etorkizunari dagokionez.
Kezka horren ondorioz, Eusko Jaurlaritzak, 2016an, Gazteria Zuzendaritzaren eta Familia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritzaren bidez, zenbait ikerketa egin ditu gazteriarekin eta gazteen migrazio-mugimenduekin lotuta. Ikerketa horietatik ondorioztatzen denez, gazteen artean EAEtik ateratzeko joera ikusten da 2000tik aurrera, bai oparoaldietan bai atzeraldi ekonomikoko aldietan ere, eta 2009an, irteera gehien izan zen urtean, 4.504 irteera izan ziren. Era berean, gero eta gehiago dira atzerrira ateratzen direnak, baina Estatura atera direnen kopurua oso nabarmena da oraindik ere; izan ere, irteera guztien % 48,1 izan dira atzeraldi ekonomikoko garaian (2008-2014).
Hain zuzen ere, 15 urtetik 29 urtera bitarteko euskal gazteen % 31,6 atzerrira atera dira ikastera, lan egitera, ikertzera edo boluntario-lanak egitera. Arrazoi nagusia hizkuntzak ikastea da (% 22,6); % 14,4 ikastera edo eskola- edo unibertsitate-trukeetan parte hartzera ateratzen dira; % 7,5, ikasketetako praktikak egitera; ikertzera; % 5,9; eta boluntario- edo lankidetza-lanak egitera, % 4,6.
Datu laboral eta demografiko horiek aztertuta, eta produkzio-merkatuak gero eta globalagoak eta lehiakorragoak direla kontuan hartuta, Europako agintaritza publikoek –Europako Batzordeak, esate baterako– eta Europako zenbait herrialde eta eskualdek lan-mugikortasuna errazteko politikak ezarri dituzte (adibidez, EURES sarearen bidez), bai eta talentuaren kudeaketarako politikak eta, orokorrean, langileen fluxua kudeatzeko politikak ere. Eta horren guztiaren helburua izan da eskualdeko eta tokiko merkatuaren beharrizanei erantzutea eta nazioarteko lan-esperientzia eskuratu dutenei, hizkuntzak ikasi dituztenei eta beste kultura batzuetan ikasi dituzten lan-metodologiak eskuratu dituztenei, nahi badute, jatorrizko herrialde eta eskualdeetara itzultzeko aukera ematea.
Enpleguaren Europako Estrategiarekin konprometitutako erakundea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua; eta, erreferentzia hori oinarri hartuta, Eusko Jaurlaritzaren Enpleguaren Euskal Estrategia 2020k (www.euskadi.eus), besteak beste, aukera-berdintasunaren erronka ezartzen du, gazteen enplegua osotasunean garatuz.
Era berean, 2017-2020 Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren aldeko esparru-programak bere ekintza-esparruen artean gazte-enpleguaren sustapena ezarri du, eta gazteak itzultzeko programa berri bat martxan jartzea planteatu du. Programa bideratuko da enpresek hemen kontratatu ditzaten atzerrian prestatu edo eskarmentua bereganatu arren Euskadira itzuli eta beren ibilbide profesionala bertan garatu nahi duten gazteak.
Esparru programatiko horrekin bat etorriz, Gazteria Zuzendaritzak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak (biak dira Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailarenak) elkarrekin lan egin dute deialdi hau bultzatzeko. Deialdiaren bidez, enpresei laguntzak emango zaizkie EAEra itzuli nahi duten edo azken 3 hilabeteetan itzuli diren gazteak kontratatzeko, euskal lan-merkatuan haien laneratzea sustatzeko neurri gisa.
Bestetik, deialdi honek kontuan hartu behar du lan-merkatuan ez dagoela berdintasunik emakumeen eta gizonen artean; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan gizonen langabezia-tasa 2018ko bigarren hiruhilekoan emakumeena baino apur bat handiagoa izan den arren, lan-merkatuan, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak oraindik ere nabarmenak dira lan-merkatuaren beste portaera batzuk aztertzen baditugu; horrela, emakumeen jarduera- eta enplegu-tasak % 72,52 eta % 65,76koak dira, eta, gizonenak, % 79,41 eta % 70,69koak, hurrenez hurren. Horrek agerian jartzen du eten bat dagoela gizonen eta emakumeen artean enplegua lortzeko eta enpleguari eusteko orduan. Eta horri erantzun bat eman behar zaio politika publikoen esparru desberdinetatik.
Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak proposatuta, erakunde autonomo honetako Administrazio Kontseiluak, 2018ko abenduaren 18an egindako batzarrean, EAEtik kanpo bizi diren gazteak EAEn kokatutako lantokietan kontratatzeko laguntzen deialdia onartu zuen. Hona hemen ezaugarriak:
1. artikulua.– Xedea.
Deialdi honen xedea da euskal enpresek Euskal Autonomia Erkidegora itzultzen diren 35 urtetik beherako gazteak kontratatzeko laguntzen oinarriak eta araudia ezartzea, euskal lan-merkatuan haien laneratzea sustatzeko neurri gisa.
2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantziazioa.
1.– Deialdi honetan araututako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak 1.770.000 eurokoak dira, horietatik 1.185.500 euro Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren 2019ko aurrekontuko ordainketa-kreditukoak dira, eta 584.500 euro 2020ko konpromiso-kreditukoak.
2.– Honela banatuko da diru-zuzkidura:
a) 1.670.000 euro, kontratu mugagabeak eta 12 hilabetetik beherakoak ez diren aldi baterako kontratuak finantzatzeko. Aurrekontu horretatik 1.085.500 euro 2019ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 584.500 euro 2020ko konpromiso-kredituari.
b) 100.000 euro, deialdi honen esparruan kontratatutako gazteak Euskal Autonomia Erkidegora itzultzeak dakartzan lekualdatze gastuak finantzatzeko. Aurrekontu hori 2019ko ordainketa-kredituari dagokio.
3.– Gazte langabetuen kontratu mugagabeak edo 12 hilabetetik beherakoak ez diren aldi baterako kontratuak, baita kontratatutako gazteak Euskal Autonomia Erkidegora itzultzeak dakartzan lekualdatze gastuak ere, 2019ko ekitaldian finantzatzeko laguntzak ebazteko, kreditu nahikoa eta egokia egon behar da 2019. urterako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan, betiere Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluaren ondorioetarako; agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Nagusien kargura egiteko diren gastu-espedienteen aurreratutako tramitazioa araupetu zen.
4.– Deialdi honi esker diruz lagundutako lan-kontratuak Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu ahal izango dira, Gazte Enplegurako 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan edo EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren esparruan.
3. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.
1.– Deialdi honen babespean diruz lagundu ahal izango dira Euskadira itzultzen diren eta 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten 35 urtetik beherako gazteekin egindako kontratu mugagabeak, bai eta 12 hilabetetik beherakoak ez diren aldi baterako kontratuak ere, baldin eta haien xedea bada Euskal Autonomia Erkidegoan dauden lantoki produktiboetan lanpostuak betetzea.
Kontratu horiek EHAAn deialdi hau argitaratzen den egunetik 2019ko azaroaren 22ra bitartean (egun hori barne dela) hasi beharko dira.
Kontratuaren iraupena guztira zenbatekoa den alde batera utzita, diruz lagundutako aldia 12 hilabetekoa izango da gehienez, eta 2020ko azaroaren 22an amaituko da beranduenez.
2.– Deialdi honen esparruan diruz lagundu daitezkeen kontratuak lan-arloko legeriarekin bat datorren edozein kontratu-modalitate erabilita formalizatu ahal izango dira, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak izan ezik, eta gutxienez 12 hilabeteko iraupena izan beharko dute edo kontratu mugagabeak izan beharko dira, eta, edonola ere, honako betekizun hauek bete beharko dituzte:
a) Kontratuko lanpostuak kontratatutako pertsonaren ikasketa-mailaren edo trebakuntzaren araberakoak izan beharko dute.
b) Kontratuak idatziz formalizatu beharko dira eredu ofiziala erabilita, eta berariaz jaso beharko dituzte honako hauek: langilearen titulua edo kualifikazio profesionala, kontratua noiz hasi eta, halakorik balitz, noiz amaituko den, zenbat iraungo duen, eta zein den bete beharreko lanpostua.
c) Kontratuak lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izango dira; azken kasu horretan, inoiz ez dira izango ezarritako lanaldiaren % 70etik beherakoak.
d) Kontratuan agertu egin beharko da urteko ordainsari gordina, eurotan. Diru-laguntza jaso ahal izateko, urteko ordainsari gordina ez da, ezein kasutan, taula honetan azaltzen diren zenbatekoak baino txikiagoa izango:
e) Kontratuan, Lanbidek emandako lan-eskaintzaren identifikazio-zenbakia agertu beharko da.
3.– Diruz lagundu daitezkeen kontratutzat jotzeko, kontratuek enplegu-sorrera garbia ekarri behar dute berekin, diruz lagunduko den kontratuaren xede den langilea lanean hasi aurreko 6 hilabeteetan enpresak Euskal Autonomia Erkidegoan duen/dituen lantokiko/lantokietako langile kopuruarekin alderatuta. Kontratazioaren egunean, kontratu berri horrekin enpresako langileen batez bestekoa igoko da.
4.– Ez dira diruz lagunduko:
a) Honako hauen ezkontidearekin, oinordekoekin eta gainerako senideekin –bigarren mailara arteko (hori barne) odolkidetasuna edo ahaidetasuna dutenekin– egindako kontratuak: enpresaburua edo enpresaren kontrola duena, enpresetako zuzendaritzako kideak edo administrazio-organoetako kideak (enpresen izaera juridikoa edozein dela ere); halaber, ez dira diruz lagunduko azken horiekin egindako kontratuak.
b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren edozein deialditan diruz lagundu daitezkeen jarduerei lotuta gauza daitezkeen kontratuak, edo deialdi horien barruan diruz lagunduak izan direnak.
5.– Era berean, diruz lagundu ahal izango dira deialdi honen esparruan kontratatutako gazteak Euskal Autonomia Erkidegora itzultzeak dakartzan lekualdatze gastuak.
4. artikulua.– Onuradunak.
1.– Gazteak itzultzeko programan parte hartzen dutenak kontratatzeko deialdian ezarritako laguntzak jaso ahal izango dituzte bertan ezarritako baldintzetan lan-kontratuak egiten dituzten enpresak (haien forma juridikoa edozein dela ere), honako hauek izan ezik: administrazio publikoak eta erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeak. Baldintza hauek bete beharko dituzte enpresek:
a) Egoitza soziala eta fiskala EAEn izatea edo produkzio-zentroa EAEn egotea.
b) Enpresako Langileen Legezko Ordezkaritzari (LLO) deialdi honen babesean kontratatzeko asmoaren berri ematea, kontratu mota, kontratazio-aldia eta bete beharreko postua adierazita. Enpresak eskaeran berariaz adierazi beharko du LLO baduen ala ez.
c) Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, ez egotea berreskuratze-agindu baten zain.
2.– Era berean, gazteak Euskal Autonomia Erkidegora itzultzeak dakartzan lekualdatze gastuetarako deialdi honetan ezarritako laguntzak jaso ahal izango dituzte 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten gazte kontratatuek.
3.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoaz gain, diru-laguntzen onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean izatea.
Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du, behar beste aldiz, diru-laguntzen eskaera egiten duten enpresek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, diru-laguntza eman eta ordainketa bakoitza egin aurretik, eta, horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko, honako hauekin bat etorriz: diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikulua eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 18., 19. eta 22. artikuluak, bai eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikulua ere.
Hala ere, eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du baimen hori, eta, orduan, betetzea egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.
b) Diru-laguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izan beharko ditu.
c) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzeko zehapen administratibo edo penalik jaso ez izana, eta haiek eskuratzeko legezko debekurik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.
d) Ez egotea Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13 artikuluan aurreikusitako gainerako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.
5. artikulua.– Deialdi honen babesean kontratatuko gazteek bete beharreko baldintzak eta betebeharrak.
1.– 35 urtetik beherako gazteak kontratatzeko da deialdi hau, honako baldintza eta betebehar hauek betetzen dituztenak:
a) Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotura izatea.
EAErekiko loturatzat hartzen da honako baldintzetariko bat betetzea:
EAEn jaioa izatea.
Kanpora atera aurreko unean, EAEn gutxienez bi urtez administrazio-auzotasuna eduki izana egiaztatzea.
EAEn modu presentzialean ikasketak egin izana edo bertan titulazio ofizialen bat lortu izana.
b) Atzerrian edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizitzea lan-kontratua hasi aurreko gutxienez 12 hilabeteetan.
Deialdi honen babespean kontratatutako gazteak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi ahal izango dira kontratatzean, baldin eta, EAEn kontratatu aurretik, itzuli nahi duten pertsonen fitxategian partaide gisa azaltzen badira, artikulu honen 2. apartatuarekin bat etorriz. Gainera, kontratatu ahal izateko, itzuli direnetik, ez da hiru hilabete baino gehiago igarota egongo eta aldi hori lan egin gabe egon behar izango dira.
c) Euskal Autonomia Erkidegoan lan egin ez izana lan-kontratua hasi aurreko gutxienez 12 hilabeteetan.
d) Kontratua egiten duen enpresa onuradunarekin edo enpresa-talde bereko besteren batekin aldez aurretik lan-loturarik eduki ez izana.
e) Eskainitako postua betetzeko profil profesional egokia edukitzea.
f) Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiteko eta bizitzeko konpromisoa hartzea, eta dagokion erroldan alta ematea kontratu hasi eta lehenengo 30 egunen barruan. Konpromiso horri, gutxienez, kontratuak irauten duen bitartean eutsi beharko zaio, 10.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.
g) Euskal Autonomia Erkidegora itzultzeko borondatea adierazi izana eta Enplegu Zerbitzu Publikoan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
h) Langabezian egotea kontratua formalizatzen den unean.
i) Honako taldeetako batekoa izatea, titulazioaren edo egindako ikasketen arabera:
Unibertsitateko titulua:
Lizentzia, ingeniaritza, arkitektura edo masterra (Bolonia plana).
Unibertsitateko diplomatura, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa edo unibertsitateko gradua (Bolonia plana).
Unibertsitatekoa ez den titulua:
Goi-mailako heziketa-zikloak (LH II).
Erdi-mailako heziketa-zikloak (LH I) edo oinarrizko lanbide-heziketa.
Batxilergoa.
Profesionaltasun-ziurtagiria.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.
Ikasketarik ez.
Atzerrian lortutako titulua dutenek, titulu horrek, lan-harremana hasten den egunean, aitortua izan beharko du bere balio akademikoa edo laborala Espainian.
j) Kontratatu aurretik, gazteak itzultzeko programaren partaide izatea, hurrengo puntuan ezarritako moduan:
2.– Deialdi honetan parte hartu nahi duten gazteek, aldez aurretik, itzultzeko programa honetan parte hartzeko eskabidea aurkeztu beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, eta aurreko zenbakiko a), b) eta i) letretan adierazitako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute agiri bidez.
Lanbidek behar diren baliabide elektronikoak jarriko ditu eskabidea telematikoki egiteko aukera izan dadin.
Eskatzaileak goian adierazitako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartu egingo du eta jakinarazi egingo dio eskatzaileari gazteak itzultzeko programaren partaide dela eta itzuli nahi dutenen fitxategian inskribatuta dagoela.
6. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.
A) Kontratatzeagatik.
1.– Kontratu bakoitzeko diruz lagundutako zenbatekoa titulazio akademikoaren edo egindako ikasketen arabera zehaztuko da, era honetara:
2.– Diru-laguntzetarako ezarritako zenbatekoei beste % 10 gehituko zaie kontratatutakoa emakumea denean.
3.– Aipatutako diru-laguntzen zenbatekoak lanaldi osoko kontratuei dagozkie. Denbora partzialeko kontratuetan, zenbatekoak lanaldiaren arabera doituko dira.
B) Kontratatutakoak Euskal Autonomia Erkidegora etortzeko lekualdatze gastuetarako.
1.– Xedea da deialdi honen esparruan kontratatutako gazteak Euskal Autonomia Erkidegora itzultzeak sortutako lekualdatze gastuak diruz laguntzea.
2.– Diru-laguntza hauek jaso ahal izango dituzte kontratatuek –kontratatzean EAEn bizi direnek izan ezik–, baldin eta aldez aurretik horretarako eskabidea egiten badute.
3.– Laguntza hau kontrataziorako diru-laguntzarekin lotuta egongo da; hau da, ezin izango da honetaz gozatu kontrataziorako diru-laguntza eman ez bada.
4.– Lekualdatze gastuetarako zenbatekoak desberdinak izango dira gazteak nondik itzultzen diren kontuan izanda:
Estatuko edozein autonomia-erkidegotatik: 150 euro, baldin eta jatorrizko tokitik helmugaraino 300 km baino gehiago badago.
Europar Batasuneko kide den herrialde batetik, Europako Esparru Ekonomikotik edo Suitzatik: 800 euro.
Munduko beste herrialde batzuetatik: 1.000 euro.
7. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea, tokia eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.
1.– Deialdi honetako diru-laguntzak jasotzeko eskabideak eredu ofizialean aurkeztu beharko dira (I. eta II. eranskinak), eta honako toki hauetan eskuratu ahal izango dira: http://www.lanbide.euskadi.eus helbidean, zerbitzu zentraletan eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lurralde-bulegoetan.
Horrez gain, administrazio-prozedura erkidearen araudian aurreikusitako moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak.
2.– Gazteak itzultzeko programan parte hartzen duten gazteak kontratatzeko diru-laguntzetarako eskabidearen inprimakiarekin batera, enpresek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
a) Eskatzailea pertsona fisiko bat bada, nortasun-agiri nazionalaren, pasaportearen edo nortasun-agiri baliokidearen kopia, edo atzerritarren identifikazio-zenbakia, edo laguntzaren organo kudeatzaileak nortasun-datuak egiaztatu ahal izateko berariazko baimena.
b) Eskatzailea pertsona juridiko bat bada, enpresaren identifikazio fiskalaren txartelaren kopia.
c) Pertsona juridikoen kasuan, enpresaren eratze-eskrituren fotokopia, eta, kasua bada, dagokion erregistroko inskripzioarena.
3.– Eskabideak guztiz beteta ez badaude, edo aurreko paragrafoetan adierazitako derrigorrezko agiriak aurkezten ez badira, interesdunari hamar egun balioduneko epean okerra konpon dezan edo aurkeztu beharreko agiriak aurkez ditzan eskatuko zaio; eta adieraziko zaio, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, eta, horretarako, aurretiaz, ebazpena emango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, eta lege horren 68. artikuluan ezarritako ondorioekin.
4.– Eskaerak aurkezteko epea hau izango da:
– Gazteak kontratatzeko diru-laguntzarako: deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2019ko urriaren 18an amaituko da.
–. EAEra etortzeko gastuetarako diru-laguntzarako: lan-kontratua formalizatu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2019ko abenduaren 20an amaitu.
8. artikulua.– Ebazpena emateko organo eskuduna, emate-prozedurak eta ebazpena.
1.– Laneratzea Aktibatzeko zuzendariak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, berriz, ebaztekoa.
2.– Eskaerak aurkezten diren hurrenkeran aztertuko dira, eta hurrenkera horretan emango zaizkie diru-laguntzak deialdiko baldintzak eta eskakizunak betetzen dituzten guztiei, harik eta finantzaketarako funtsak amaitu arte. Kreditua zabaltzen ez bada, aurrekontu-zuzkidura amaituta, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuko da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.
3.– EAEra etortzeko gastuak emango dira gaztea kontratatu ondoren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak automatikoki egiaztatu ondoren eskatzailearen nortasun eta errolda datuak. Hala ere, eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du baimen hori, eta, orduan, NANaren fotokopia eta EAEn erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko ditu.
4.– Eskaerak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren esanbidezko ebazpen bidez onartu edo ukatuko dira.
Gazteak kontratatzeko diru-laguntzak emateko ebazpenetan, honako hauek jasoko dira: enpresa bakoitzari ematen zaion kontratazio-plana, baita kontzeptu horregatik ematen den diru-laguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua eta diru-laguntzaren justifikazioa ere.
Ebazpenean berariaz aipatu beharko da Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatu dela, Gazte Enplegurako 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan edo EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren esparruan, eta emandako laguntza «minimis» erakoa dela.
5.– Eskabideak ebazteko eta jakinarazteko, gehienez sei hilabeteko epea izango da, eskabidea aurkezten den egunetik zenbatzen hasita; eta epe hori amaitutakoan diru-laguntzaren eskabidea onartutzat hartuko da, baldin eta esanbidezko ebazpena ematen ez bada.
6.– Onuradunei diru-laguntzak onartzeko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbesteko baldintza izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko diru-laguntzen esparruan hasita dauden baina oraindik bideratzen ari diren itzultze- edo zigor-prozedura guztiak amaituta egotea.
7.– Gazteak kontratatzeko interesa daukan enpresak 10 eguneko epea izango du, zuzendari nagusiaren ebazpena jakinarazten den unetik zenbatzen hasita, emandako diru-laguntza onartzen duela adierazteko. Epe hori amaitzean, ez bada onartu dela adierazi, eskaerari uko egin zaiola ulertuko da, eta artxibatu egingo da.
8.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jar daiteke zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.
9.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenaz honako hau emango da jakitera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian: alde batetik, deialdi honen babesean diru-laguntza zer enpresak jaso duten eta zenbateko laguntza jaso duten, eta, bestetik, zein enpresari emandako diru-laguntzak aldatu diren. Nolanahi ere, ebazpena berariaz eta banan-banan ere jakinaraziko da.
Enpresa onuradunen zerrenda Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko (EB) 1303/2013 Erregelamenduaren 115. artikuluan adierazitako zerrenda publikoan jasoko da.
9. artikulua.– Programan parte hartuko duten gazteak hautatzeko prozedura.
Itzultzeko programa honetan kontratatzeko hautagai diren gazteak hautatzeko prozeduran, honako arau hauek izan beharko dira kontuan:
1.– Enpresak, diru-laguntza onartzearenarekin batera, gehienez ere 10 eguneko epean, eskaintza kudeatzeko eskaera aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan.
2.– Eskaintza kudeatzeko eskaera bat aurkeztu beharko da bete beharreko lanpostuaren profil bakoitzeko. Eskabidea xede horretarako ezarritako inprimaki normalizatuan aurkeztuko da. Eskaera horretan, gutxienez, datu hauek adierazi beharko dira: izen-abizenak edo enpresaren egoitza soziala, IFK/IFZ, enplegatzailearen kotizazioaren kontu-kodea (halakorik bada), lantokiaren herria, lanpostuaren eta lanbidearen izena, lanpostuen kopurua, lanpostuaren deskribapena eta enpresariaren, legezko ordezkariaren edo baimena duen pertsonaren sinadura.
Lanbideen Sailkapena erreferentziatzat hartuta adieraziko da lanbidea. Sailkapen hori Lanbideren webgunean jarriko da, (http://www.lanbide.euskadi.eus), deialdi hau argitaratzen den egun berean.
Lanbideren eskaintza erregistratu ondoren, enpresari jakinaraziko zaio haren erreferentzia.
3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako prozeduren arabera kudeatuko dira eskaintzak. Enpresara bidaliko dira gazteak itzultzeko programan parte-hartzaile gisa inskribatuta dauden hautagaiak, eskatutako profil profesionala eta baldintzak betetzen dituztenak, egingo zaien kontratua deialdi honen babesean diruz lagundu ahal izateko.
4.– Enpresak postu horiek betetzeko hautagaiak balitu, Lanbideri emango die haien berri, eta, era berean, hautagai horiek 5.1 artikuluko a), b) eta i) letretan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriak erantsiko ditu. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatu beharko du ea proposatutako pertsonek betetzen dituzten bai deialdiko betekizunak bai eskatutako profil profesionala; eta enpresari horren berri eman beharko dio.
5.– Diruz lagundu ahal izango dira soilik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskaintza bat kudeatu ondoren hautagai gisa bidalitako pertsonei egindako kontratuak, edo, deialdiko betekizunak egiaztatu ondoren, enpresak proposatutako hautagaiei egindako kontratuak, eta kontratu horiek gehienez ere 2019ko azaroaren 22an formalizatu beharko dira (egun hori barne dela).
6.– Kontratu bakoitzaren komunikazio-prozesuan, enpresak nahitaez adierazi beharko du kontratu horri dagokion eskaintzaren erreferentzia.
10. artikulua.– Lan-kontratua amaitzea.
1.– Funts publikoak efizientziaz erabiliko direla bermatzeko, kontratuen gutxieneko iraupena 12 hilabeteko kontratuetan eskatutakoa edo diruz lagundutakoa izan beharko du, eta kontratu mugagabeen kasuan, berriz, 20 hilabetekoa izango da gutxienez.
2.– Kontratazioa egin ondoren, kausa jakin batzuk direla-eta kontratua amaitzen bada (probaldia ez gainditzeagatik lan-kontratua amaitzea, kontratatutakoak lana borondatez uztea, bidezko kaleratzea edo kontratatutako pertsonaren baliaezintasuna edo heriotza) idatziz jakinarazi beharko dio enpresak Lanbideri, kontratua amaitu eta gehienez ere hamabost eguneko epean, Lanbidek kontrataziorako emandako azken diru-laguntza egokitu dezan kontratatutakoak benetan lan egindako aldiaren arabera.
3.– Kontratu-harremana aurreko paragrafoan aurreikusi ez den beste kausaren batengatik amaitu bada, kontrataziorako emandako diru-laguntza oso-osorik itzuli beharko da, deialdi honen 17. artikuluan ezarritakoari jarraituz.
4.– Enpresak beste pertsona bat edo batzuk kontratatu nahi izanez gero, nahitaez eskatu beharko du berriro diru-laguntza, deialdi honetan ezarritako baldintzen arabera, adierazitako epeen barruan baldin badago.
11. artikulua.– Kontrataziorako diru-laguntzaren eta kontratatutakoaren mugikortasunarekin lotutako diru-laguntzaren ordainketa.
1.– Kontrataziorako diru-laguntzak honela ordainduko zaizkie enpresei:
a) Lehenengo, emandako diru-laguntzaren % 65 ordainduko da, aurreikusitako kontratuak formalizatu ostean, formalizazio horretatik 10 egun balioduneko epean dokumentu hauek aurkeztutakoan:
Egindako kontratuaren edo kontratuen kopia.
Senidetasunik ez izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpena (deialdi honetako 3.4.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz).
Enpresaren erantzukizunpeko adierazpena, zeinetan adieraziko baita ez duela aldez aurretik lan-harremanik izan langilearekin, ez zuzenean ez taldeko enpresaren baten bidez.
Bi txosten «Alta egoeran dauden langileen batez besteko plantillaren txostena» izenekoak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindakoak (RED sistemaren bidez eskuratuak), enpresak EAEn dituen lantokiei buruzkoak: bat, kontratatutako pertsonari enpresan alta eman aurreko sei hilabeteei dagokiona, eta bestea, kontratazioaren alta egunari dagokiona.
Kontratatutako pertsonek sinatutako konpromisoa, honako hau adieraziz: diruz lagundu daitekeen aldian lanean izango direla eta EAEn biziko direla, 10.1 artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, bai eta kontratua hasi eta hurrengo 30 egunen barruan dagokion erroldan alta emango dutela.
Ordainketa egin aurretik, langileak enplegu-zerbitzu publikoetan inskribatuta dauden egiaztatuko du Lanbidek, eta ea kontratatzen diren unean langabezian dauden; halaber, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda daudela eta plantilla handitu egin dela egiaztatuko du.
b) Bigarrenik, gainerakoa ordainduko da (% 35, edo justifikazioaren ondorioz dagokion kopurua), betiere, diruz laguntzekoak diren jarduketak justifikatuta, 12. artikuluan xedatutakoaren arabera.
2.– Ordainketa bakar batean egingo da EAEra lekualdatzeak dakartzan gastuetarako diru-laguntzaren ordainketa, 2019ko ordainketa-kredituaren kargura, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak laguntza emateko ebazpena eman ondoren, eta Lanbidek EAEko udalerriren bateko erroldan alta emanda dagoela egiaztatu ondoren.
3.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.
Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Finantza Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduaren arabera: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf.
12. artikulua.– Diru-laguntzaren justifikazioa eta epea.
1.– Kontratuak justifikatzeko, enpresa onuradunak azken memoria bat aurkeztu beharko du, kontratatu dituen pertsonen zerrenda eta kontratuen iraupena jasoko dituena.
Memoria hori aurkezteko epea:
a) Aldi baterako kontratuen kasuan, kontratua amaitu eta hilabeteko epea.
b) Lan-kontratu mugagabeen kasuan, hasi eta urtebete igaro ondoren.
Kasu batean zein bestean, memoria aurkezteko azken eguna 2020ko abenduaren 4a izango da, egun hori barne dela.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz egiaztatuko du aldi baterako kontratuen benetako iraunaldia, bai eta kontratu mugagabeak gutxienez 12 hilabete iraun dutela ere, horren ostean bigarren ordainketa egiteko. Halaber, 10.1 artikuluan adierazitakoa betetzen dela egiaztatuko du.
2.– Enpresari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik kontratu bakoitzari diruz lagundutako epea azkenean urtebete baino gutxiagokoa izango balitz, diru-laguntzaren zenbatekoa proportzionalki murriztuko litzateke, diruz lagundutako kontratuaren epera egokituz.
13. artikulua.– Enpresa onuradunen betebeharrak.
1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan oro har ezarritakoak, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan jasotakoak ere, eta, bereziki, honako hauek:
a) Enplegu-eskaintzak kudeatzeko eskabidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan aurkeztea 10 eguneko epean, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazitako egunetik aurrera.
b) Diruz lagundutako kontratuak gehienez ere 2019ko azaroaren 22an formalizatzea (egun hori barne dela).
c) Diru-laguntza ematea eragin zuen jarduera gauzatzea.
d) Kontratutakoen konpromiso sinatua lortzea, zeinaren bidez konpromisoa hartzen baitute EAEn bizitzeko eta lan egiteko diruz lagundu daitekeen kontratuak irauten duen bitartean, 10.1 artikuluan adierazitakoaren arabera.
e) Deialdi honen esparruan kontratatutako pertsonei EAEra lekualdatzeko laguntzei buruzko informazioa ematea.
f) Hasieran hitzartutako iraupena baino lehen amaitzen diren kontratuen berri ematea, eta arrazoia jakinaraztea.
g) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan justifikatzea laguntzak emateko edo laguntzez gozatzeko betebeharrak eta baldintzak bete direla.
h) Honako hauen egiaztatze-jarduketei baiezkoa ematea: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila, Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegia, eta Europako funtsen kontrol-instantziak.
Diruz lagundu daitezkeen gastuek Europako Gizarte Funtserako aukeratuak izateko baldintzak beteko badituzte, erakunde onuradunean gastuaren kontabilitate-erregistro bat eraman behar da, aparteko kontabilitate-identifikazio batekin eta kontabilitate-kode egoki batekin.
i) Helburu berberarekin administrazio honen bidez edo beste edozein administrazio publiko edo erakunde publiko nahiz pribatutatik diru-laguntzak edo laguntzak jasoz gero, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.
j) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea diru-laguntza emateko kontuan izan den edozein baldintzaren aldaketa, baita diruz lagundutako jardueren xedeari edo izaerari nabarmenki eragiten dion edozein gertakizun ere.
k) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari laguntzea jarduera horiek egiaztatzeko, haien jarraipena egiteko eta kontrolatzeko.
l) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi, eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zehapen-prozedura jakinaraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.
m) Beren-beregi jasotzea edo adieraztea Lanbidek eta Europako Gizarte Funtsak elkarrekin finantzatu dituztela –Gazte Enplegurako 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan edo EAEko 2014-2020 EGIF Programa Operatiboaren esparruan– deialdi honen babesean diruz lagundutako jardueren komunikaziorako, hedapenerako edo argitalpenerako material eta ekintza guztiak.
Erakunde onuradunen zerrenda argitara emango da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 2. ataleko 115. artikuluan aurreikusitako zerrenda publikoan.
n) Emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunari buruzko betebeharrak:
– Probetan edo elkarrizketetan eta lanpostuetarako hautaketak egitean tratu- eta aukera-berdintasunaren eta emakumeen eta gizonen arteko diskriminazio ezaren printzipioa aplikatzen dela bermatzea.
– Dokumentazio, publizitate, irudi eta material guztietan sexismorik gabeko hizkera erabili behar da, emakumeen kontrako bereizkeria edo estereotipo sexistak bultzatzen dituzten irudiak saihestu behar dira, eta berdintasunaren aldeko irudiak sustatu behar dira, presentzia orekatua, aniztasuna, erantzukidetasuna eta rol eta genero-identitate pluraltasuna sustatzen dutenak.
ñ) Kontratatutako pertsonen adostasuna lortzea, haien datuak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eskura jartzeko, eskatutako diru-laguntza kudeatzeko soil-soilik, eta deialdi honen 18. artikuluan xedatutako edukiaren berri ematea kontratatuei.
14. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak, Ogasun eta Finantza Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Europako funtsen kontrol-instantziek beharrezkoak diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, deialdi honen helburuak betetzen direla bermatzeko.
Horretarako, diruz lagundutako kontratazioei buruzko dokumentazio guztia gorde eta zaindu beharko du enpresak, gutxienez 2026ra arte, deialdi honen ondoriozko konpromiso eta betebehar guztiak betetzen dituela egiaztatu ahal izateko.
15. artikulua.– Diru-laguntza aldatzea.
Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan gertatu den aldaketa orok ekarri ahal izango du emandako diru-laguntza aldatzea, deialdi honetan diru-laguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira, betiere. Baldintzen aldaketa horren ondorioz diru-laguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.
16. artikulua.– Beste diru-laguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.
Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak bateraezinak dira kontzeptu eta helburu berberetarako administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde pribatu edo publiko batzuek emandako diru-laguntza, laguntza eta diru-sarrerekin, ez ordea legez ezarritako Gizarte Segurantzari egindako kotizazioetako hobariekin edo murrizketekin.
17. artikulua.– Ez-betetzeak eta emandako diru-laguntzak itzultzea.
1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, dagokion ebazpena emanda, adieraziko du deialdi honetako onuradunek jasotako zenbatekoak eta legezko interesak –laguntzak ordaintzen direnetik aurrerakoak– itzuli beharko dituztela, baldin eta honako xedapen hauetan oro har aurreikusitako betebeharrak betetzen ez badituzte: diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikulua. Zenbatekoak eta interesak itzuli beharko dituzte, orobat, deialdi honetan ezarritako betebehar espezifikoak betetzen ez badituzte edo azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 53.1 artikuluan diru-laguntzak itzultzeko ezarritako kasuetako batean sartzen badira. Itzuli beharrekoak itzultzeko, xedapen horretan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraituko diote (698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren). Aipatu zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.
2.– Diruz lagundutako kontratuak urtebete baino lehen (aldi baterako kontratuen kasuan) edo 20 hilabete baino lehen (kontratu mugagabeen kasuan) amaitzen badira, eta 10.2 artikuluan aurreikusi ez den beste arrazoiren batengatik amaitu badira, itzuli egin beharko da emandako diru-laguntza, eta dagokion prozedura izapidetuko da.
3.– Kontratua hasi eta hiru hilabete igaro baino lehen kontratatutakoak bere borondatez enpresa uzten badu, edo diruz lagundu daitekeen aldian ez badio bizilekuari EAEn eusten kontratuak irauten duen bitartean –10.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz–, osorik itzuli beharko du lekualdatzeak dakartzan gastuengatik emandako diru-laguntza.
4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren erakunde edo pertsona onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteko dauden ordainketak, halakorik egonez gero.
5.– Alegazioak aurkezteko epea igarotakoan halakorik aurkeztu ez badu edo ez badira onartu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du. Diru-laguntzak itzultzeko prozedura ebazteko epea gehienez 12 hilekoa izango da.
6.– Ebazpenak arauren bat bete gabe utzi dela iritziz gero, eta diru-laguntza osorik edo zati bat jasotzeko eskubidea galdutzat ematen badu, interesdunak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharko dizkio dagozkion diru-kopuruak; horretarako, bi hilabeteko gehieneko epea izango du, ebazpena jakinarazten denetik hasita. Epe hori borondatezko epetzat joko da.
7.– Borondatezko aldi horretan diru-laguntza itzultzen ez bada, diru-laguntza berreskuratzeko premiamendu-bidera jotzeko izapideak hasiko dira.
18. artikulua.– Izaera pertsonaleko datuen tratamendu automatizatua.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Erregelamendu Orokorrean eta datuen babesari buruzko gainerako arauetan ezarritakoari jarraikiz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honetako diru-laguntzak kudeatzeko eta kontrolatzeko erabiliko ditu deialdi honetan araututako laguntza-eskaerak betez lortzen diren datu pertsonalak.
Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko eta garraiatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta datuak tratatuak izateko muga ezartzeko eta haien aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idazki bat igorri beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz). Datuen babesari buruzko informazio gehiago eta xeheagoa kontsulta daiteke web-orri honetan: http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/erabiltzeko-baldintzak-eta-segurtasun-politika/
19. artikulua.– Eskumenari buruzko Europako araudia.
1.– Deialdi honetan gazteak kontratatzeagatik jarritako laguntzek bat etorri beharko dute Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamenduan (DOUE L352, 2013ko abenduaren 24koa) ezarritako «minimis» arauarekin. Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakarrari «minimis» laguntzetan emandako guztizko zenbatekoa ez da izango 200.000 eurotik gorakoa hiru ekitaldi fiskalen barruan.
Muga hori aplikatzeko, kontuan hartu beharko da nola definitzen den «enpresa bakarra» Erregelamendu horren 2.2 artikuluan.
2.– Dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan jasotako minimis laguntza horiei buruzko aitorpena egin beharko du laguntza eskatzen duenak, honako hau frogatzeko: minimis laguntza berriarekin ez dela gainditzen aipatutako erregelamenduan ezarritako muga maximoa.
20. artikulua.– Diru-laguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.
Diru-laguntzen programa honi honako arau hauetan bildutako diru-laguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa). Hori guztia honako hauetan xedatutakoa alde batera utzi gabe: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezarri baitziren horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak.