EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-11-29 Aldizkari honetan argitaratua: 2018230

EBAZPENA, 2018ko azaroaren 23koa, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena. Honen bidez, lanpostu-zerrendaren aldaketa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen da.

Organo emailea: URAREN EUSKAL AGENTZIA
Xedapenaren data: 2018-11-23
Hurrenkenaren zenbakia: 201805876
Maila: Ebazpena
Abenduaren 18ko 233/2007 Dekretuak Uraren Euskal Agentziaren jardueren hasiera arautzen du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko baliabide pertsonalak eta materialak agentziara atxikitzeko baldintzak ere bai. Dekretuaren 4. artikuluan ezartzen da, halaber, lanpostuen zerrenda onartzeko prozedura.
Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak onartzeko martxoaren 10eko 25/2015 Dekretuaren 14.6 artikuluan xedatzen duenez, Agentziaren Administrazio Kontseiluari dagokio lanpostu-zerrenda onartzea, zuzendari nagusiak proposamena egin ondoren. Lanpostu-zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.
Aipatutako dekretuan ezarritakoaren arabera egin dira lanpostu-zerrenda honen izapideak, eta ezartzekoak diren gainerako arauak ere bete dira; Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta bere erakunde autonomoetan onartuta dauden irizpide orokorrak errespetatu dira.
Horri jarraikiz, Administrazio Kontseiluan 2018ko azaroaren 21eko bilkuran aldez aurretik eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau
XEDATZEN DUT:
Artikulu bakarra.– Uraren Euskal Agentziako lan-kontratudun langileentzako lanpostu-zerrendaren aldaketa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea agintzea. Aipatutako zerrendak ebazpen honen eranskinetan ageri dira.
Azken xedapenetako lehenengoa
2018ko azaroaren 21eko Administrazio Kontseiluaren erabaki honek administrazio-bidea agortzen du, eta, aurka egiteko, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian edo interesdunaren bizilekuaren arabera, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Azken xedapenetako bigarrena
Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean eragina izango du.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 23a.
Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusia,
ERNESTO MARTINEZ DE CABREDO ARRIETA.
1. Eranskina. Lanpostu-zerrenda
Zuzendaritza Nagusia
2. Eranskina. Lanpostu-zerrenda
Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza
3. Eranskina. Lanpostu-zerrenda
Plangintza eta Lanen Zuzendaritza
4. Eranskina. Lanpostu-zerrenda
Mediterraneoko Arroen Bulegoa
5. Eranskina. Lanpostu-zerrenda
Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa
6. Eranskina. Lanpostu-zerrenda
Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa