EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-11-06 Aldizkari honetan argitaratua: 2018213

IRAGARKIA, zeinaren bidez jakinarazten baita Lan eta Gizarte Segurantzako Arabako lurralde-ordezkariaren 2018ko irailaren 7ko Ebazpena, 01/2018/84 espedienteari dagokiona.

Organo emailea: LAN ETA JUSTIZIA SAILA
Xedapenaren data: 2018-10-26
Hurrenkenaren zenbakia: 201805461
Maila: Iragarpena
Sekzioa: IRAGARKIAK (Beste iragarki ofizial batzuk)
Ezinezkoa izan da ebazpen hori aurrez aurre jakinaraztea, eta, horregatik, iragarki hau argitaratzen da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. artikuluan xedatua betetzeko.
Lurralde-ordezkariaren ebazpen bidez bukatu da espediente hori, I12018000010249 arau-haustearen akta dela-eta Dos Santos, Victorino (IFK: X2664487A) enpresari ireki zitzaiona. Ebazpen horretan, baiesten da arau-haustearen aktan jasotako proposamena, eta, beraz, enpresari 22.046,00 euroko zehapena ezartzen zaio, Lan-arloko arau-hauste eta zehapenei buruzko Legearen Testu Bateginaren 12.15.b) artikuluaren aurkako arau-hauste astun bat egiteagatik (abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi zen testu bategin hori).
Enpresa horri jakinarazten zaio ebazpen horrek ez diola amaiera ematen administrazio-bideari; beraz, ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera.
Aipatutako enpresak ez badu gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko eskubidea erabiltzen, ezarri zaion zehapena ordaindu beharko du, Eusko Jaurlaritzaren ordainketa-pasabidearen bitartez, interneteko helbide honetan: http://www.euskadi.net/nireordainketa. Ordaintzeko azken eguna 2018-12-26a izango da, eta, ordaintzeko, datu hauek behar dira:
Diru-bilketarako prozeduraren kodea (BPK): 9050794.
Erakunde jaulkitzailea: 04833001-522.
Erreferentzia: 0118008400261.
Identifikazioa: 261218.
Zenbatekoa: 22.046,00 euro.
Enpresak zehapena ordaintzen ez badu, premiamendu-bideari ekiteko administrazio-egintza hasiko da zehapena kobratzeko. Ondorioz, premiamendu-errekargua eta berandutze-interesak ordaindu beharko ditu enpresak, 212/1998 Dekretuan ezarritako prozedura aplikatuta (212/1998 Dekretua, abuztuaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketarako Erregelamendua onartzen duena).
Eranskinean aipatutako interesduna jakitun jartzeko ematen da aditzera hau, eta banakako jakinarazpenaren balioa izango du harentzat.
Jakinarazpen honek ondorioak izango ditu Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 26a.
Arabako Lan eta Gizarte Segurantzako lurralde-ordezkaria,
ÁLVARO IRADIER ROSA.