EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-08-08 Aldizkari honetan argitaratua: 2018152

AGINDUA, 2018ko uztailaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baita unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzak eskatzeko (EIMA 1).

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2018-07-17
Hurrenkenaren zenbakia: 201804147
Maila: Agindua
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Heziberri 2020 plana onartu zuen. Heziberri 2020 planaren helburua hauxe da: Europako esparruan hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloan 2020rako ezarritako berrikuntza- eta garapen-ildo estrategikoak bateratzea, hezkuntzak gure testuinguruan eta ingurunean dituen erronkekin.
Plan horretan sartuta dago Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa, hezkuntza-eredu pedagogikoaren ildo nagusiak biltzen dituen proiektua. Marko horrek paradigma aldaketa nabarmena dakar, konpetentzietan oinarritzen den hezkuntza delako. Horrek aldaketak sortu ditu hezkuntza-etapa guztietako ikuspegi pedagogikoan, ondorioz curriculumak egokitu egin dira.
Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzarako eta Batxilergoko curriculum berriak zehaztu zituen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, 237/2015, 236/2015 eta 127/2016 dekretuen bidez, hurrenez hurren.
Heziberri 2020 planaren markoan jasotako 5.3 atalean berariaz hitz egiten da ikasmaterialez; besteak beste, hezkuntza-eredu pedagogikoarekin bat etorri behar dutela esanez. Hortaz, ikasmaterialek dekretuek ezartzen dituzten curriculum berrietara egokitu beharko dute.
Horren harira, Unibertsitate aurreko irakasmailetako curriculum-planteamendu berrien arabera euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizio kostuak laguntzeko helburua du EIMA 1 diru-laguntza deialdiak.
EIMA 1 deialdian lagundutako ikasmaterialek, ezinbestean, Hezkuntza Sailaren onespena eduki behar dute. Onespenak ikasmaterial horien kalitatea bermatzen du, hizkuntza zein didaktika aldetik.
Hezkuntza Sailak haratago joan nahi du eta EIMA 1en lagundutako kalitatezko ikasmaterial horien erabilera bermatu nahi du.
Deialdi honen prozeduran aplikagarri izango dira diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren eta berorren araudia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren oinarrizko xedapenak. Baita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. Titulua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua ere.
Hori guztia gogoan izanik, honako hau
EBAZTEN DUT:
I. KAPITULUA
XEDEA
1. artikulua.– Agindu honen xedea honako hau da: unibertsitate aurreko irakasmailetan erabiltzekoak diren euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzetara biltzeko deia egitea.
2. artikulua.– Agindu honen eranskinean daude zehaztuta lagundu daitezkeen edizio-kostuak.
Halaber, diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokionean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.
II. KAPITULUA
DIRU-BALIABIDEAK
3. artikulua.– Laguntza-deialdi honek bostehun mila (500.000) euroko diru kopurua du: 300.000 euro 2018ko aurrekontuan eta, 200.000 euroko konpromiso-kreditua 2019an.
4. artikulua.– Diru-laguntzak bi zatitan ordainduko dira: lehenengo ordainketan diru-laguntza osoaren % 60 eta bigarrenean gainerako % 40a.
5. artikulua.– Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu berarekin emandako beste laguntza batzuekin, baldin eta hortik ez bada gainfinantzaketarik sortzen. Gainfinantzaketa hori emanez gero, laguntza murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.
III. KAPITULUA
IKASMATERIALEN BALDINTZAK
6. artikulua.– Honako laguntza-deialdi honetara biltzen diren ikasmaterialek Heziberri 2020 planeko hezkuntza-eredu pedagogikora eta horren baitan onartutako dekretuetara egokitu beharko dute: abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena; abenduaren 22ko 237/2015 Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena; eta irailaren 6ko 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.
Heziberri 2020 planeko hezkuntza-eredu pedagogikoa konpetentzietan oinarritutako hezkuntza-eredua izanik, hezkuntza-etapa guztietako curriculumak egokitu behar diren moduan, ezinbestekoa da ikasmaterialak ere egokitzea, curriculumak garatzeko material didaktikoak izateko.
Hortaz, material didaktikoek honako ezaugarri hauek izango dituzte hezkuntza-eredu pedagogikoarekin koherenteak izan daitezen:
a) Ikasleen irteera-profilean definitutako oinarrizko konpetentziak lortzearen alde egitea.
b) Ikasleei eta irakasleei irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen plangintza, garapena eta ebaluazioa egiten laguntzeko mota guztietako materialak izango dira.
c) Zorroztasun zientifikoa eta hizkuntza egokitu egingo zaizkie ikasleen adinari eta 236/2015, 237/2015 eta 127/2016 dekretuetan araututako curriculumei. Lege-ordenamenduko printzipioak, balioak, askatasunak eta betebeharrak ere agertu eta sustatu behar dira, eta diseinu unibertsalaren eta irisgarritasunaren ezaugarriak bete.
d) Irisgarriak izan behar dute, bai desgaitasun fisiko, sentsorial edo intelektualen bat duten ikasleentzat, bai ikasteko beste zailtasun batzuk dituztenentzat.
e) Hizkuntza ez da modu sexistan erabiliko, eta irudietan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabekoa bermatuko da.
f) Aniztasun familiarra eta afektibo-sexuala agertuko da ikasmaterialetan, eta gainerako errealitate kulturalak, etnikoak...
7. artikulua.– Ikasmaterialen ezaugarriekin zerikusia duten edukiak eta Heziberri 2020 planarekin lotutako dokumentu eta tresna baliagarriak Hezkuntza Sailaren honako helbidean aurki daitezke: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-hezi2020/eu/
8. artikulua.– Laguntza-deialdi honetara ezin izango dira aurkeztu honako argitalpen hauek: bibliofilo-liburuak; copyright-a, partez edo osoz, hauetako bat duten argitalpenak: herri-aginteenak, zuzenbide pribatuko herri-aginteenak edota herri-aginteen parte-hartze nagusia duten sozietate pribatuenak; doan banatzekoak diren argitalpenak; liburu-klubek edo antzekoek bazkideentzat bakarrik argitaraturikoak; fotokopia edo multikopia bidez prestaturiko ikasmaterialak.
9. artikulua.– Ikasmaterial motari dagokionez, oinarrizkoak edo osagarriak izango dira.
Hauek dira ohikoenak:
Zerrendan agertzen ez den bestelako ikasmaterial bat aurkezten badu, diru-laguntza eskatzaileak zer material mota den zehaztu beharko du.
10. artikulua.– Originaltasun-mailari dagokionez, ikasmaterialak honelakoak izan daitezke.
a) Testuari dagokionez: sorkuntza-lana (espresuki euskaraz sortua); egokitzapena/itzulpena.
b) Ilustrazioei eta argazkiei dagokienez: ikasmaterial honetarako berariaz sortutakoak; beste zenbait materialetatik hartutakoak.
11. artikulua.– 2017ko irailaren 1etik 2018ko irailaren 7ra bitartean argitaratuak izango dira. Argitalpen-data moduan honako hau hartuko da: Lege Gordailuari dagokion Gordailu-aitorpenaren M-5 agiriko administrazio-eginbidean jarritako data.
12. artikulua.– 4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoak, bere 30. artikuluan finkatutakoa bete beharko dute.
13. artikulua.– Euskaraz idatzita egon beharko dute. Hala ere, zenbait jakintzagai eta ikasmaterial-mota (A ereduan euskara irakasteko metodoak, hiztegi elebidun edo eleanitzak....) partez euskaraz eta partez erdaraz egonik, horiek ere laguntza-deialdira bildu ahal izango dira.
14. artikulua.– Hezkuntza Sailaren onespena izan beharko dute deialdi honen bidez diruz lagundutako ikasmaterialek.
1.– Horretarako, ikasmateriala argitaratu aurretik, laguntza eskatzaileak onespena eskatzeko agiriarekin batera, ikasmateriala bera ere aurkeztu beharko du hezkuntza-administrazioan editagarria den artxibo digital batean. Informazio gehiago:
http://www.euskadi.eus/eima-euskal-ikasmaterialen-kalitatea/web01-a2heusk/eu/
Onespena eskatzeko agiria Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan egongo da eskuragai: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/eima-4/y22-izapide/eu/
EIMA 1 deialdian diruz lagun daitezkeen ikasmaterial inprimatuen kasuan, Hezkuntza Sailaren onespena jaso ahal izateko hizkuntzaren onespen-azterketa eta didaktikaren onespen-azterketa dira gainditu beharrekoak. Onespen-azterketak gainditu izanaren berri ematen duen esaldi hau eramango du ikasmaterialak: «Ikasmaterial honek Hezkuntza Sailaren onespena du», onespena jaso duen datarekin.
2.– Hauek dira onespen-azterketa bakoitzean jarraituko diren irizpideak:
a) Hizkuntzaren onespen-azterketa:
Zuzentasunaren azterketa: Euskaltzaindiaren arauak betetzen diren aztertuko da eta erabiltzen den hizkuntza bere oinarrizko ezaugarrietan (joskera, hitzak, ... ) egokia den.
Testuinguruarekiko egokitasun-azterketa: Testuaren koherentzia eta elkarreraginezko testuingurua (materiala nork norekin, non eta zertarako erabiliko den) izango dira kontuan.
b) Didaktikaren onespen-azterketa:
Aginduaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera, ikasmateriala hezkuntza-eredu pedagogikoarekin bat datorren.
15. artikulua.– Datu ekonomiko eta teknikoen formularioan adieraziko tiradak bat etorri beharko du diru-laguntza eskatzen duen entitatearen legezko ordezkariak sinatutako idazkian adierazitako tiradarekin. Horren egiatasuna baieztatze aldera, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak behar beste egiaztapen-lan egingo du fakturen eta gainontzeko agirien bidez.
16. artikulua.– Lehen argitaraldientzat prestaturik dago, nagusiki, deialdi hau. Hala ere, bigarren edo hurrengo argitalpen birmoldatu edo osatuek ere jaso ahal izango dute diru-laguntza, beti ere berritutako zatiaren arabera.
17. artikulua.– Ikasmaterial oro komertzializatu egin beharko da, herritarrei zuzenduriko banaketa-zirkuituen bidez, edozein herritarrek liburu-dendan eskuratzeko moduan egon dadin. Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak baldintza horren betetzea dagokion diru-laguntza finkatu aurretik egiaztatu ahal izango du.
IV. KAPITULUA
ONURADUNAK
18. artikulua.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. eta 14. artikuluetan ezartzen diren baldintzak bete beharko dituzte deialdi honetako laguntzak eskuratu nahi dituztenek.
19. artikulua.– Legez eratuta egonik, euskarazko ikasmaterial inprimatuak prestatuko eta argitaratuko dituzten enpresa, elkarte eta fundazioak izan daitezke laguntza-jasotzaile.
20. artikulua.– Laguntza-eskatzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
1.– Zergarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea.
Betebeharren egiaztatzeaz deialdiaren kudeaketa-organoa arduratuko da, diru-laguntza eskatzen duten entitateei baimena eskatu gabe. Aurreko hori, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, ezarriz egingo da.
Eskatzaileak baimen hori berariaz uka dezake uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan ezarritakoaren arabera. Halaber, Zergarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren eta horien egiaztatzearen inguruan, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 18., 19. eta 22. artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.
Zergak Nafarroako Foru Erkidegoko Ogasunean eta Espainiar Estatutik kanpo ordaintzen dituzten entitateek zergak egunean dituztela ziurtatzeko agiria aurkeztu beharko dute.
2.– Jabego intelektualari, egile-eskubideei, Lege-gordailuari eta ISBNari dagozkien lege-betebeharrak betetzea.
3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan zehaztutako betebeharrak gordetzea.
4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntza eta laguntza eman eta ordaindu ahal izateko.
5.– Halaber, zigor- edo administrazio-arloko zigorra jaso duten pertsonek edo erakundeek, horren ondorioz, diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu badute edo horretarako ezgaitzen duen lege-debeku baten eraginpean badaude, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioa egiteagatiko lege-debekuak barne, ezin izango dute agindu honetan araututako diru-laguntzen eta laguntzen deialdietara aurkeztu, zigorrak ezarritako aldian.
6.– Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain ez egotea.
7.– Krisialdian dagoen enpresa ez izatea, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoarekin bat etorriz (2014-07-31ko AO, C249).
V. KAPITULUA
ESKABIDEAK AURKEZTEKO MODUA ETA EPEA
21. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasi eta 2018ko irailaren 14an amaituko da.
22. artikulua.– 1.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/eima-1/y22-izapide/eu/
Tramitazio elektronikoa bi lege-arau hauetan araututa dago: Administrazio Elektronikoa arautzen duen 2012ko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua eta e-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– ezartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena.
2.– Diru-laguntza eskatzen duen entitateak argitara eman nahi dituen ikasmaterial beste eskabide aurkeztuko ditu.
23. artikulua.– Eskabidearen ondoko izapideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire Karpeta» atalean egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta
24. artikulua.– Eskabidearekin eta deialdiarekin zerikusia duten gainerako izapideak egiteko jarraibideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri, eskabideak aurkezteko erabiliko den helbidean.
25. artikulua.– Diru-laguntza eskatzen duten entitateek Euskal Autonomia Erkideko hizkuntza ofizialetatik nahi dutena erabil dezakete eskabidea eta honi erantsitako agiriak aurkezteko. Ondorioz, aukeratutako hizkuntza erabiliko da prozeduran, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen duen moduan.
26. artikulua.– Eskabideak aurkezteak, deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartu direla adierazten du.
27. artikulua.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua aplikatuta, diru-laguntza eskatzen duen entitateak eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpenen bidez honako baldintza hauek egiaztatuko ditu:
1.– Helburu berari zuzenduriko diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribaturi eskatu izana eta, dagokionean, haiengandik jaso izana adieraztea.
2.– Diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor edo administrazio-arloko zigorrik ez izatea, eta laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duen lege-debekuen eraginpean ez egotea, beren beregi Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egiteagatiko lege-debekuen eraginpean.
3.– Laguntza-deialdi honetan diru-laguntzon onuradun izateko jarritako baldintzak betetzen dituela adieraztea.
4.– Legalki eratuta eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean dagokion erregistroan izena emanda dagoela adieraztea.
5.– Ikasmateriala argitaratu ahal izateko beharrezkoak diren eskubideen jabe izan eta ondorioz, Jabego Intelektualaren Legeak jarritako arauak betetzen dituela adieraztea.
6.– Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain ez egotea adieraztea.
7.– Krisialdian dagoen enpresa ez izatea adieraztea, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoarekin bat etorriz (2014-07-31ko AO, C249).
28. artikulua.– Eskabidearekin batera, diru-laguntza eskatzen duten entitateek honako agiri hauek aurkeztuko dituzte modu elektronikoan.
1.– Entitateari dagozkion agiriak:
a) Eraketa-eskritura edo akta, beti ere bere izaera juridikoaren arabera, ordezkari legalaren izendapena eta IFZ (Identifikazio Fiskaleko Zenbakia) aurkeztu beharko da. Eskabidea egiteko entitatearen txartela erabiltzen badu, ez du agiririk aurkeztu beharko.
b) Zergak Nafarroan edo Espainiar Estatutik kanpo ordaintzen dituzten entitateen kasuan, zergen betebeharra betea dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.
Eskatzaileak eskabide-orri bat baino gehiago aurkezten duenean, a) eta b) puntuetako agiriak bakarrak izan daitezke fitxa guztientzat. Halaber, 1.a) puntuan aipatutako agiriak, lehendik aurkeztuak badira edozein administraziotan, eskatzaileak ez ditu agiri horiek berriro aurkeztu behar izango, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 28. artikuluan agintzen duenari jarraituz. Aurkeztu ezean, eskatzaileak baimena eman beharko du eskabide-orrian, «Aurretik entregatutako dokumentazioa» atalean, eta dokumentu horiek noiz eta zein deialditarako (Saila, Zuzendaritza, programa) aurkeztu zituen argi adierazi, Administrazioak konprobazio-lanak egin ditzan.
2.– Ikasmaterialari dagozkion agiriak:
a) Diru-laguntza eske aurkezten diren ikasmaterial bakoitzeko formulario bat, behar den bezala beteta. Formulario horretan diruz laguntzea nahi den ikasmaterialari buruzko datu tekniko eta ekonomikoak jasoko dira. Formulario hori Euskadi.eus atariko Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/eima-1/y22-izapide/eu/
Formularioaren 5. atalean (Argitalpen kostuen justifikazioa) adierazitako gastu guztien faktura eta justifikazio-dokumentuak gehitu beharko dira.
Diru laguntzaren zuriketari dagokionean, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.
b) Lege Gordailuari dagokion M-5 inprimakia, gordailuaren aitorpenari dagokiona.
c) Diru-laguntza eskatzen duen entitatearen legezko ordezkariak sinatutako idazki bat, diruz laguntzea nahi den ikasmaterialaren tirada ziurtatzen duena.
Entitate batek ikasmaterial bat baino gehiago aurkezten badu, idazki bakarrean ziurtatuko ahal izango ditu horien tiradak.
d) Ikasmateriala Euskarazko Ikasmaterialen Katalogoan (EIMA katalogoa) katalogatzeko eskaera fitxa, behar bezala beteta.
Inprimaki hori Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan izango da eskuragai: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/eima-4/y22-izapide/eu/
e) Argitara emandako ikasmaterialaren bina ale. Ale horien aurkezpena, ezinbestean aurrez aurre egingo da, ahal delarik Herritarrentzako zerbitzuan -Zuzenean- edo Hezkuntza Sailaren egoitzaren batean aurkeztuko da, nahiz tokian tokiko Ordezkaritzetan, nahiz Vitoria-Gasteizko egoitza nagusian, bertako Euskara Zerbitzuaren EIMA 1 programan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan zehazten duen edozein bulegotan ere aurkeztu ahal izango da.
29. artikulua.– Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak eskabidean zerbait gaizki dagoela edo zerbait falta dela ikusten badu, hamar (10) eguneko epea emango dio diru-laguntza eskatzen duen entitate interesatuari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 68. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz xede horretarako emandako ebazpena eman ondoren.
30. artikulua.– Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, parte-hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimenduko dituztenak, «EIMA» deritzon fitxategian jasoko dira. Fitxategi honen helburua deialdi honetako diru-laguntzak kudeatzea eta deialdi honetara aurkezten diren pertsonei deialdiaren garapenari buruz informatzea izango da. Fitxategi honen arduraduna Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza da. Lege horretan adierazitako sarbide, zuzenketa, ezabatze eta aurkatze-eskubideak erabiltzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
VI. KAPITULUA
KUDEAKETA ORGANOA
31. artikulua.– 1.– Laguntza-deialdi honen kudeaketa Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari dagokio.
2.– Berariaz eratutako batzorde bat arduratuko da diru-laguntzaren ebazpen-proposamena egiteaz, eta gerta litezkeen gorabeherak bideratzeaz. Honako pertsona hauek osatuko dute batzordea:
a) Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria (batzordeko burua).
b) Euskara Zerbitzuko burua.
c) EIMA 1eko teknikaria (batzordeko idazkaria).
VII. KAPITULUA
DIRU-LAGUNTZEN KALKULUA ETA EBAZPENA
32. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko prozedura hau izango da.
1.– Beharrezkoak diren datuak eskuratu eta gero, honako honi ekingo zaio:
a) Ikasmaterial horiek dagozkien formularioetan azaldutako datu tekniko eta ekonomikoekin agertzen duten adostasun-maila neurtu, besteak beste, honako puntu hauek bereziki aztertuz: hizkuntza- eta didaktika-onespena, argitalpen-kostuak, ezaugarri teknikoak eta tirada.
b) Agindu honetan jarritako baldintzak betetzen diren ala ez ikuskatu.
c) Ikasmaterial bakoitzaren edizio-kostuen kalkulua eskatu argitalpen alorreko bi adituri. Aditu horiek aldez aurretik izendatuko ditu Hezkuntza sailburuordeak.
Aginduaren eranskinean oinarrituta, bi adituek, nork bere aldetik, ikasmaterial bakoitzaren azterketa egin eta horietako bakoitzaren kostua kalkulatuko dute. Horren ondoren, bi adituek ikasmaterial bakoitzari emandako baloreak hartu eta bien arteko batez bestekoa egingo da.
Adituek edizio-kostuen txostena helaraziko diote ebazpen-proposamena egingo duen batzordeari, eta beharrezkoa bada, aholkulari gisa arituko dira batzordearekin.
2.– Adituek ikasmaterial bakoitzarentzat finkaturiko edizio-kostuak eta argitaletxeak eskabide-orrian zehaztutako edizio-kostuak alderatuko ditu ebazpen proposamena egingo duen batzordeak, eta txikiena hartuko du ikasmaterial bakoitzaren erreferentziazko argitalpen-kostutzat.
Ondoren, erreferentziazko argitalpen-kostuei kalitatearen eta beharraren irizpidea aplikatuko zaie, Hezkuntza Sailaren Laguntza-zerbitzuetako adituek aurrez balioetsitakoaren arabera.
Horrela, honako mailetako bat ezarriko zaio ikasmaterial bakoitzari, indarrean dagoen eredu pedagogikoaren eta bere baitan onartutako dekretuen betetze-mailaren (6. artikuluan zehaztutako ezaugarrien arabera) eta gaur egun ikastetxeetan dauden beharren arabera:
1) Maila: balekoa, behar berezirik ez.
2) Maila: ona, beharra.
3) Maila: oso ona, behar handia.
Lehenengo mailako balioespena eskuratzen duten ikasmaterialen kasuan, erreferentziazko argitalpen kostuei % 6a gehituko zaie; bigarren mailako balioespena eskuratzen duten ikasmaterialen kasuan, erreferentziazko argitalpen kostuei % 3 gehituko zaie; eta hirugarren mailako balioespena eskuratzen duten ikasmaterialen kasuan, erreferentziazko argitalpen kostuen kopuru bera mantenduko da.
3.– Zehaztutako emaitza horiekin, ebazpen-batzordeak ikasmaterial bakoitzari dagokion diru-laguntzaren zenbatekoa finkatuko du eta ebazpen-proposamena egingo du.
4.– Baldin eta esleitutako zenbatekoen batuketa 3. artikuluan zehaztutako diru-laguntza partida baino handiagoa bada, proportzionalki banatuko da.
5.– Diru-laguntza ez da izango diruz lagundu daitezkeen gastuen % 80 baino gehiagokoa.
33. artikulua.– Diru-laguntza deialdiren ebazpena eman eta argitaratzeko prozedura hau izango da.
1.– Ebazpen proposamena kontuan izanda, Hezkuntzako sailburuordeak laguntza-deialdi honi dagokion ebazpena emango du.
2.– Ebazpen horrek, gutxienez, honako kontu hauek jasoko ditu:
a) Diruz lagundutako ikasmaterialen zerrenda eta ikasmaterial horietako bakoitzari esleitutako diru-laguntza.
b) Diruz lagundu ez diren ikasmaterialen zerrenda, ukatzearen zioa azalduz.
3.– Agindua EHAAn argitaratu eta, beranduenik, sei hilabeteko epean emango da Ebazpena. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoa jarraituz, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratuko da (https://euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/erabakiak/), eta argitaratu eta biharamunetik hasita izango du eragina.
Aurrekoari kalterik egin gabe, organo kudeatzaileak interesdunei egindako jakinarazpenen oharrak egin ahal izango dizkiete, SMS mezu edo posta elektronikoaren bitartez. Mezuok eskabidean adierazitako telefono mugikor eta posta elektronikoaren kontuetara bidaliko dira. Nolanahi ere, abisu horiek ez dute izango jakinarazpen baliorik.
Era berean, ebazpena EHAAn argitaratuko da, esleitutako diru-laguntzen ezaguera orokorra bermatzeko.
4.– Hartu beharreko ebazpenaren jakinarazpenik egiten ez bada esandako epean, ezezko erantzuna bailitzan hartu ahal izango da isiltasuna.
34. artikulua.– Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote diru-laguntza eskatu duten entitateek Hezkuntzako sailburuari, Ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita, hilabeteko epean.
35 artikulua.– Diru-laguntzaren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik hasita hamar (10) egun naturaleko epean esleitutako diru-laguntzari idatziz berariazko ukoa egiten ez badiote entitate onuradunek kudeaketa organoari, esleitutako diru-laguntza onartutzat joko da.
VIII. KAPITULUA
DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETAK ETA JUSTIFIKAZIOA
36. artikulua.– Diru-laguntzak bi zatitan ordainduko dira.
1.– Lehenengo ordainketan diru-laguntzaren % 60 ordainduko da, ebazpena jakinarazi eta entitate onuradunak esleitutako diru-laguntza onartu duela egiaztatu ostean.
2.– Diru-laguntzaren gainerako % 40a, agindu honetan ezarritako baldintzak bete direla justifikatu ondoren bideratuko da, betiere 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera.
37. artikulua.– Justifikazioa.
1.– Diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa 2019ko urtarrilaren 2tik 2019ko apirilaren 1era aurkeztuko da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren «Nire Karpeta» atalean: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.
2.– Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:
a) Diru-laguntza eskatzen duen entitatearen legezko ordezkariak sinatutako idazki bat, diruz lagundutako ikasmaterialaren salmenta egiaztatzen duena.
2018ko ekainaren 1etik 2018ko abenduaren 31ra bitarteko salmentak hartuko dira kontuan eta, gutxienez, diruz lagundutako tiradaren % 30 saldu izana justifikatu behar izango da.
b) Agirian adierazitako salmenten faktura eta justifikazio-dokumentuak.
38. artikulua.– Gutxieneko salmentaren baldintza ez betetzeak kobratzeke dagoen kopurua jasotzeko eskubidearen galera, eta jasotako diru-laguntza eta atzerapen interesak bueltatu beharra ekarriko du, 1/1997 Legegintza Dekretuan, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, aurreikusitako prozeduraren arabera.
IX. KAPITULUA
ONURADUNEN BETEBEHARRAK
39. artikulua.– Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko hirugarrenen erregistroan alta emanda egon behar du laguntza-jasotzaileak, laguntza jaso ahal izateko. Alta emateko edota banku-datuak aldatzeko, lotura honetan (https://www.euskadi.eus/r51-341/eu/contenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/hirugarrenaren_alta.html) dagoen formularioa bete beharko du eta bide elektronikoz aurkeztu.
40. artikulua.– Entitate onuradunek Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, beren eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kontura jasotako diru-laguntzen inguruan eskatutako informazioa eman behar diete.
41. artikulua.– Agindu honetan finkatutako edozein eginkizun ez betetzeak edota laguntzak lortzeko ezarritako baldintzetan gezurretan ibiltzeak, jokabide horien ondorioz gerta daitezkeen erantzukizun penalak baztertu gabe, agindutako diru-laguntza galtzea ekarriko du; baita, hala legokiokeen kasuan, aurretik jasotako diru-kopurua atzera itzuli beharra ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak onartzen duen bezala, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (EHAA, 1992ko otsailaren 7koa) zehaztutako prozeduraren arabera dagozkion atzerapen-interesak gehituz.
42. artikulua.– Diru-laguntzaren itzulketaren inguruan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 19.4 eta 37. artikuluetan jasotakoa eta agindu honen 40. artikuluan zehaztutakoa jarraituko da.
LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
Agindu honetako euskarazko eta gaztelaniazko idazkien artean interpretazio-auzirik sortuz gero, jatorrizkoa euskaraz idatzitakoa dela kontuan izanik hura hartuko da korapiloa askatzeko gidari.
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
Laguntza programa hau Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 26ko (EB) 651/2014 Erregelamenduaren barruan dago, zenbait diru laguntza mota barne-merkatuarekin bateragarriak jotzen dituena, Itunaren (EBAO 2014, L 187, 2014-06-26) 107. eta 108. artikuluen aplikazioaren ondorioz (Kategorien Araberako Salbuespen Araudi Orokorra edo 651/2014 Araudia).
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 17a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.