EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-07-20 Aldizkari honetan argitaratua: 2018140

EBAZPENA, 2018ko uztailaren 12koa, Joko eta Ikuskizunen zuzendariarena, 2018ko zezenketa-denboraldian zezenketa-abelburuei post mortem ausazko analisiak egitea ezartzen duena.

Organo emailea: SEGURTASUN SAILA
Xedapenaren data: 2018-07-12
Hurrenkenaren zenbakia: 201803762
Maila: Ebazpena
AURREKARIAK
Lehenengoa.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak, bere eskumenen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren ikuskizunen osotasuna zaindu eta ikusleen eskubideak defendatu behar ditu.
Bigarrena.– Zezenketa-gaien Euskal Batzorde Aholku-emaileak, zezen-ikuskizunei buruzko kontsulta- eta aholkularitza-organoa den aldetik, 2015eko otsailaren 25eko ohiko bileran eztabaidatu zuen komenigarria izango zen ala ez zezenketa-abelburuei post mortem ausazko analisiak egitea, ikuskizunaren osotasuna zaindu eta haren kalitatea hobetze aldera.
Hirugarrena.– 2015eko, 2016ko eta 2017ko zezenketa-denboraldietako emaitzak ikusita, eta kontuan harturik ikuskizun mota hauetan ikusleen eskubideen errespetua bermatu behar dela eta ikuskizuna bera zorrotz egiten saiatu behar dela, egokia da 2018ko zezenketa-denboraldian administrazio-kontrol berdinak egitea.
ZUZENBIDE-OINARRIAK
Lehenengoa.– Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 8.b) artikuluak hauxe ezartzen du: «...honako eskubide hauek izango dituzte ikuskizunen eta jolas-jardueren ikusleek: a) ................, b) Ikuskizuna ikusteko eskubidea edo jolas-jardueran parte hartzekoa; horiek guztiak, gainera, osorik eta enpresak iragarritako moduan eta baldintzetan jasotzeko eskubidea.»
Bigarrena.– Euskadiko Zezen-ikuskizunei buruzko Araudiaren 55.10 artikuluak ezartzen du, ikuskaritza eta kontrolari dagokienez, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak zezenketa-abelburuei post mortem ausazko azterketak egiteko agin dezakeela; eta 57.10 artikuluan aukera ematen du ausazko azterketak pikatzeko zaldiei ere egiteko. Hau da, Euskadiko Zezen-ikuskizunei buruzko Araudiak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari, berariaz, horrelako analisiak egin daitezela agintzeko ahalmena ematen dio. Ausazko lagin horiek hartzeak ez ditu kaltetzen ikuskizunaren presidenteak erregelamendu bidez ezarrita dituen ahalmenak.
Agindu horiek eta aplikatu beharreko gainerako araudia ikusita, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 83/2017 Dekretuak aitortzen dizkidan eskuduntzez baliatuta, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Ausaz laginak hartzea 2018ko zezenketa-denboraldian Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo eta bigarren mailako zezen-plazetan toreatzen diren abelburu batzuei. Laginak hartu ondoko post mortem analisiek ikuskaritza eta kontrola egitea izango dute helburu.
Bigarrena.– Laginak hartu eta aztertuko dira Euskadiko Zezen-ikuskizunei buruzko Araudiaren 55. artikuluaren 4. eta 5. ataletan ezarritakoa eragotzi gabe.
Hirugarrena.– Ebazpen honek ezartzen dituen ausazko laginak hartzeko orduan, zehaztapen hauek kontuan hartu behar dira:
1.– 2018. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo eta bigarren mailako zezen-plazetan egiten den zezenketa bakoitzean toreatzen dituzten abelburuetako bakar bati hartu ahal zaizkio laginak.
2.– 2018ko zezenketa-denboraldian ausazko laginak adarrei baino ez zaizkie hartuko.
3.– Laginak hartu ahal zaizkie oinez toreatzen dituzten 4 urteko edo 4 urtetik gorako zezenketa-abelburuei (arrak).
4.– Zezenketa bakoitzean, lehenik eta behin, eta zozketa hutsez, ezarriko da laginak hartuko diren ala ez, baldintza hauen arabera:
a) Ikuskizunak egin behar diren egunetan, goizean, lehenengo, loteak, zozketa eta abereen banaketa egingo da, zezenketa-ordena zehaztuko da eta abereak bakartuko dira; eta, gero, zozketa hutsa egingo da.
b) Zozketan hauek egon behar dira: plaza-burua edo ikuskizun-burua, abeltzaintza-etxeko ordezkaria, enpresa antolatzailearen ordezkaria, ikuskizunerako izendatu den abelburuen albaitaria eta plaza-ordezkaritza. Esandako pertsona horietakoren bat ez azaltzeak ez du zozketa egitea eragotziko.
c) Zozketa horrela egingo da: poltsa opaku baten barruan itxura bereko bi bola sartuko dira, bata gorria eta bestea zuria. Plaza-ordezkaritzak bi boletako bat aterako du eta, bola gorria ateraz gero, ikuskizun horretan toreatuko diren abelburuetako bati laginak hartuko zaizkio; bestela, bola zuria ateraz gero, ez zaizkio hartuko.
5.– Lagina hartuko dela ezarri bada, bigarren zozketa bat egingo da laginak zein abelbururi hartuko zaizkion zehazteko. Horretarako, zaku opaku batean ikuskizunean oinez toreatuko dituzten abelburu adina bola sartu behar dira. Bola guztiak berdinak izango dira eta ondoz ondoko zenbakiak izango dituzte, «1»etik hasita, ikuskizunean toreatuko dituzten abelburuen kopurura heldu arte. Orduan plaza-ordezkaritzak, berriz ere, bola bat aterako du eta bola horrek daraman zenbakia zein den, ordenan leku horretan dagoen abelburuari hartuko zaio lagina.
6.– Plaza-ordezkaritzak zozketen emaitzak akta berriemaile batean jasoko ditu, eta bertan egon diren guztiek sinatuko dute.
7.– Abelburua hil ostean, laginak hartu eta analisiak egingo dira, Segurtasuneko sailburuaren 2015eko abuztuaren 3ko Aginduan ezarritakoaren arabera; agindu horretan arautzen dira zezen-ikuskizun orokorretan lagin biologikoak hartzeko eta aztertzeko prozedura, eta lagin horien analisiak egiten dituzten laborategiak homologatzeko prozedura. Post mortem azterketan enpresa-antolatzailearen eta abeltzaintza-etxearen ordezkari bana egon ahal izango dira. Horiek libreki aukeratutako albaitari baten aholkularitza jaso ahal izango dute bertan. Azterketa interesa duten pertsonei jakinaraziko zaie, plazako ordezkarien bitartez edo beren laguntzaileen bitartez. Esandako pertsonak ez azaltzeak ez du lagin biologikoak hartzea egitea eragotziko.
Dena den, zezen-plazan bertan albaitariak, laginak hartu ondoren, manipulazio-zantzurik ez dagoela egiaztatzen badu eta horretarako dagoen aktan hori ziurtatzen badu, hartu diren laginak ez dira laborategira eramango.
Lagin horiek hartuko zaizkio beti 5 atalean deskribatutako zozketaren bidez hautatutako abelburuari, toreatua izan den ala ez kontuan hartu gabe.
Laugarrena.– Ebazpen hau jakinarazi behar zaie Zezen-ikuskizunetako Antolatzaileen Elkarte Nazionalari, zezenketa-abelburuak hazten dituzten abeltzaintza-etxeak ordezkatzen dituzten elkarteei, zezen-plazetako buruei, Euskal Autonomia Erkidegoko zezen-plazetako titularrei, foru-aldundien abeltzaintza-zerbitzuei eta plaza-ordezkaritzari.
Bosgarrena.– Ebazpen hau EHAAn eta BOEn argitaratzea.
Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen. Beraz, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal zaio Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Segurtasuneko sailburuordeari, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera, horrela ezartzen baitu urriaren 1eko 39/2015 Legeak 121. artikuluan eta hurrengoetan.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztailaren 12a.
Joko eta Ikuskizunen zuzendaria,
AITOR MIKEL URIARTE UNZALU.