EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-05-11 Aldizkari honetan argitaratua: 2018090

AGINDUA, 2018ko, apirilaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Eremuak finkatzen dituena.

Organo emailea: OSASUN SAILA
Xedapenaren data: 2018-04-20
Hurrenkenaren zenbakia: 201802511
Maila: Agindua

Aurreko erreferentziak:
  • 2001/12/04an argitaratutako 2001/11/13ko AGINDUA indargabetzen du [200106772]
  • 2002/03/26an argitaratutako 2002/03/05eko AGINDUA indargabetzen du [200201789]
  • Ikus 2017/11/14an argitaratutako 2017/10/26ko EBAZPENA [201705431]

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 7. artikuluak dioenez, lurralde-antolaketa egiteko osasun-planifikazioak izango duen oinarririk nagusiena zera izango da: Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoa osasun eremuetan banatzea. Era berean, 8/1997 Legeak osasun eremu bakoitzaren barruan baimena ematen du beheko lurralde antolamendua zehazteko eta, antolamendu horren barruan, osasun publikoaren eta osasun-laguntzaren babeserako beharrezkoak diren osasun-laguntza eta -zerbitzuak egituratzeko.
Hala, beheko esparru hori, osasun-eremua deitzen dena, osasun baliabideak planifikatzeko erreferentzia gisa erabiltzen den oinarrizko lurralde-esparrua da.
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-eremuen azken konfigurazioa Osasuneko Sailburuaren 2001eko azaroaren 13ko Aginduaren bidez egin zen, eta agindu hori 2002ko martxoaren 5eko Aginduak aldatu zuen.
Osasun-eremuak definitzerakoan eragina duten alderdietako bat bilakaera demografikoa da, eta dauden osasun-zerbitzuen instalazioak ere bai.
Agerikoa denez, Euskadin 2001. urteaz geroztik, hau da, azken berrikuspenaren dataz geroztik izandako bilakaera demografikoa, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko osasun-zerbitzuen antolakundeen konfigurazio berria, zeinaren barruan integratzen diren lehen mailako arretako antolakunde tradizionalak eta arreta espezializatuko zerbitzu-antolakundeak, kontuan hartu dira osasun eremuen berrikuspen berri hau egiteko, hala gaur egungo egoerarekin bat datorren osasun-plangintza egin ahalko delakoan.
Horiek horrela izanik, eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 7. artikuluak, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26.4 artikuluak eta Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 4.1. artikuluak ematen dizkidaten ahalmenak baliatuz, hau
XEDATZEN DUT:
1. artikulua.– Lurraldearen antolamendu sanitarioa onestea.
1.– Osasun-eremuetan konfiguratzen den Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamendu sanitarioa onesten da, Agindu honen eranskinean azaltzen denaren arabera.
2.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 7.2 artikuluaren arabera, Agindu honen eranskinean ezartzen den lurralde-antolamendua oinarrizko tresna da osasun-baliabideak antolatzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren osasun-zerbitzuen antolakundeak konfiguratzeko.
3.– Halaber, Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikorako ekainaren 17ko 11/1994 Legearen 9.2 artikuluaren arabera, osasun-eremua oinarri gisa erabiliko da farmazia-eremuak zehazteko.
2. artikulua.– Osasun-eremuak kodetzeko sistema.
1.– Osasun-eremu bakoitzerako kodeketa-sistema bat ezartzen da.
2.– Osasun-eremuen muga geografikoak azaltzeko, biztanleria-oinarria duen estatistika-unitatea handitik txikira ordenatzen da: udalerria, barrutia eta errolda-sekzioa.
3.– Orokorrean, sekzioak osasun-eremu berean integratuta egotea da helburua. Errolda-sekzioa osasun-eremu batean baino gehiagotan integratzen den kasuetan, osasun-eremu bakoitzean integratzen diren kaleak eta atari-zenbakiak azaltzen dira.
4.– Osasun-eremuak konfiguratzeko, Eustatek egindako 2016ko biztanleen udal estadistika erabili da.
3. artikulua.– Osasun-eremuak taldekatzea eta zatikatzea.
Agindu honen eranskinean definitzen diren osasun-eremuak esparru handiagoetan edo txikiagoetan taldekatu ahal dituzte Osasun Saileko organo eskudunek, osasun-zentro, zerbitzu eta establezimenduen kokalekua zehazteko, halakoak instalatzeko baimen-prozedurak ezartzen dituzten arauen arabera.
4. artikulua.– Osasun-eremuak eguneratzea.
1.– Gerora kaleen, sekzioen edo barrutien izenak aldatzen badira ere, osasun-eremuen mugaketa ez da aldatuko. Izendapen eta kode berriak, lehengo izendapenekin zein osasun eremutan integratzen ziren eta horietan beraietan integratuko dira.
2.– Barruti, sekzio edo kale sortu berriak direnean, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak esleituko dizkio halakoak osasun-eremu bati, kontuan hartuta zein den haien kokaleku geografikoa eta eraginpean dagoen populazioaren dimentsioa.
2.– Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak kodeketa-sistema eguneratuta mantenduko du, eta estatistikako organo eskudunekin nahiz udal-erakundeekin koordinatuko da, osasun-eremuak osatzen dituzten lurraldeguneak nahiz behar diren datu estatistikoak eta gune horien biztanle-dentsitatea eguneratzeko.
XEDAPEN IRAGANKORRA.– Farmazia-eskualdeak.
Agindu honetan konfiguratzen diren populazio-kalkuluei ekin arte, indarrean jarraituko du Osasuneko sailburuaren 2015eko apirilaren 24ko Aginduan aurreikusitako farmazia-eskualdeen sailkapenak. Agindu horren bidez, hain zuzen, farmazia-eskualdeen sailkapena argitaratu eta farmazia-eskualde bakoitza zer udalerrik osatzen duen adierazi zen.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Indargabetuta geratzen da Osasuneko sailburuaren 2001eko azaroaren 13ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-eremuak zehazten dituen agindua aldatzen duena.
AZKEN XEDAPENA
Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 20a.
Osasuneko sailburua,
JON DARPÓN SIERRA.
ERANSKINA
ARABAKO OSASUN EREMUA
1.1.01.– Abetxuko Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 5. barrutitik, 23 eta 25 zenbakiko sekzioak.
– 6. barrutitik, 3 zenbakiko sekzioa: Gamarra Nagusia eta Gamarragutxia entitateak.
1.1.02.– Aranbizkarra I. Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 eta 32 zenbakiko sekzioak.
1.1.03.– Aranbizkarra II. Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35 eta 36 zenbakiko sekzioak.
– 6. barrutitik, 1 zenbakiko sekzioa (Betoñuko Atea kalea eta Betoñu entitatea).
1.1.04.– San Martin Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 2. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 eta 35 zenbakiko sekzioak.
1.1.05.– Alde Zaharra Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 1. barrutitik, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 26 eta 27 zenbakiko sekzioak.
● 2. barrutitik, 5 zenbakiko sekzioa.
1.1.06.– La Habana Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 eta 39 zenbakiko sekzioak.
– 2. barrutitik, 8 zenbakiko sekzioa.
1.1.07.– Olagibel Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 1. barrutitik, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eta 18 zenbakiko sekzioak.
● 4. barrutitik, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 eta 17 zenbakiko sekzioak.
● 6. barrutitik, 1 (Betoñuko erakundea izan ezik) eta 2 zenbakiko sekzioak (barnean dela Bernedo udalerriko Okina entitatea).
1.1.08.– Gazalbide-Txagorritxu Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 1. barrutitik, 21, 22, 29 eta 30 zenbakiko sekzioak.
● 2. barrutitik, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eta 16 zenbakiko sekzioak.
1.1.09.– Lakua-Arriaga Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 5. barrutitik, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 34 eta 38 zenbakiko sekzioak.
1.1.10.– Olarizu Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 2. barrutitik, 33 zenbakiko sekzioa.
● 4. barrutitik, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 eta 32 zenbakiko sekzioak.
1.1.11.– Salburua Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 3. barrutitik, 37, 38, 39, 40, 41 eta 42 zenbakiko sekzioak.
● 4. barrutitik, 18, 19 eta 20 zenbakiko sekzioak.
1.1.12.– Sansomendi Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 5. barrutitik, sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Valentin Foronda Zidorra kalea, 9tik 13ra (bakoitiak); Paula Montal kalea, 22tik 28ra (bikoitiak) eta 13 zenbakiko sekzioak (Sansomendi kalea, 2 eta 4 (bikoitiak); Goro Plazatxoa, 1etik 7ra (bakoitiak)).
● 6. barrutiko 3 zenbakiko sekziotik, entitate hauek: Andetxa, Arangiz, Artatza Foronda, Astegieta, Krispiña, Estarroa, Foronda, Gereña, Gobeo, Otobarren, Otogoien, Legarda, Lopida, Mandojana, Mendiguren, Mendoza, Uribari-Ibiña eta Ihurre.
1.1.13.– Lakuabizkarra Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 5. barrutitik, sekzio hauek: 7 (bazter utzita Valentin Foronda Zidorra kalea, 9tik 13ra (bakoitiak) eta Paula Montal kalea, 22tik 28ra (bikoitiak)), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Ibaibarriaga Koroneltsaren Kalea; Wellingtongo Dukearen Kalea; Jacinto Arregi kalea; Loreto Arrola kalea; Martin Sarazibar kalea; Valentin Foronda Zidorra kalea, 15etik 29ra (bakoitiak) eta 20tik 28ra (bikoitiak)), 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 eta 37.
1.1.14.– Zabalgana Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 2. barrutitik, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 eta 46 zenbakiko sekzioak.
1.1.15.– Zaramaga Osasun Eremua, Vitoria-Gasteiz udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 eta 12 zenbakiko sekzioak.
1.1.16.– Arabako Lautada Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Agurain.
– Donemiliaga.
– Barrundia.
– Burgelu.
– Dulantzi.
– Gauna.
– Zalduondo.
– Asparrena.
1.1.17.– Arabako Mendialdea Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
● Kanpezu.
● Harana.
● Arraia-Maeztu.
● Bernedo (Okina bazter utzita).
● Lagran (Pipaón bazter utzita).
1.1.18.– Iparraldea-Legutio Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Vitoria-Gasteiz udalerrian:
– 6. barrutitik, 3 zenbakiko sekzioa: Miñao, Miñaogutxia, Amarita eta Erretana entitateak.
b) Udalerri hauek:
● Legutio.
● Arrazua-Ubarrundia.
● Ubidea.
● Otxandio (Olaeta barnean dela).
1.1.19.– Iparraldea-Zuia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
● Zuia.
● Urkabustaiz (Inoso bazter utzita).
● Zigoitia.
● Koartango.
● Erriberagoitia, salbu Biloria, Arreo, Basquiñuelas eta Villambrosa.
1.1.20.– Arabako Haranak I Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
● Gaubea.
● Añana (barnean direla Erriberagoitia udalerriko Biloria, Arreo, Basquiñuelas eta Villambrosa entitateak).
● Lantaron.
● Iruña Oka.
1.1.21.– Arabako Haranak II Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
● Berantevilla.
● Urizaharra (barnean dela Lagrango Pipaon).
● Erriberabeitia.
● Armiñon.
● Zanbrana.
1.2.1.– Arabako Errioxa Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
● Mañueta.
● Eltziego.
● Bilar.
● Kripan.
● Bastida.
● Lantziego.
● Lapuebla de Labarca.
● Biasteri.
● Leza.
● Moreda Araba.
● Navaridas.
● Oion.
● Samaniego.
● Eskuernaga.
● Iekora.
BIZKAIKO OSASUN EREMUA
2.1.01.– Abanto-Muskiz Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Abanto-Zierbena.
– Muskiz.
2.1.02.– Balmaseda Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Artzentales.
– Balmaseda.
– Karrantza Harana.
– Lanestosa.
– Turtzioz.
2.1.03.– Ortuella Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Ortuella.
2.1.04.– Portugalete-Castaños Osasun Eremua, Portugalete udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Castaños Jenerala kalea, 48tik 54ra (bikoitiak; Ortuño de Alango kalea, 9tik 15era (bakoitiak; Valentin de Berriotxoa kalea, 1etik 3ra (bakoitiak) eta 2tik 4ra (bikoitiak); Bolívar Askatzailea Etorbidea, 41etik 43ra (bakoitiak) eta 30etik 34ra (bikoitiak); Peñota Etorbidea, 7 eta 9 (bakoitiak) eta 9.
● 2. barrutiko 1 zenbakiko sekziotik: Kristo Plaza.
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3 (Castaños Jenerala kaleko 65 eta 67 zenbakiak izan ezik), 4 (La Florida etxaldea), 9, 11 eta 12.
– 4. barrutitik, 1 zenbakiko sekzioa (bazter utzita Díaz de la Pimienta kalea, 1etik 5era (bakoitiak)).
2.1.05.– Portugalete-Buenavista Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Portugalete udalerritik:
● 1. barrutiko 8 zenbakiko sekzioa (Castaños Jenerala kalea, 56tik 74ra (bikoitiak); Ortuño de Alango kalea, 31tik 39ra (bakoitiak) eta 38tik 46ra (bikoitiak)).
● 3. barrutitik, 3 zenbakiko sekzioa (Castaños Jenerala kalea, 65etik 67ra (bakoitiak)).
● 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Díaz de la Pimienta kalea, 1etik 5era (bakoitiak)), 2, 3, 4, 5 (Kanpanzar kalea; Díaz de la Pimienta kalea, 7tik 9ra (bakoitiak); José Zaldua kalea, 4tik 16ra eta 20a (bikoitiak); Los Llanos etorbidea; La Pastora etorbidea; Cándido Busteros kalea, 2tik 4ra (bikoitiak)), 6 eta 7.
● 5. barrutitik, 1 sekzioa (José Zaldua kalea, 17tik 23ra eta 29tik 37ra (bakoitiak); Abarra kalea; Grumete Diego Ontzimutilaren kalea; Etauregi kalea; Samaniego kalea, 2tik 14ra (bikoitiak); Arbinada kalea).
b) Santurtzi udalerritik:
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Antonio Alzaga etorbidea, 2tik 4ra eta 8tik 18ra (bikoitiak); San Juan de Dios etxaldea), 4 (Antonio Alzaga etorbidea, 28tik 40ra (bikoitiak); Antonio Alzaga plaza, 1etik 3ra (bakoitiak) eta 2a (bikoitiak) eta 5 (Peñota kalea; Zomillo kalea, 1etik 11ra (bakoitiak); Herribitarte kalea, 1).
● 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 5 (Fundación Hogar etorbidea, 1etik 13ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Axular kalea, 5etik 9ra (bakoitiak) eta 4tik 12ra (bikoitiak); Santa Rafaela María kalea, 14tik 24ra (bikoitiak)), 6 (Axular kalea, 11tik 21era (bakoitiak); Los Hoyos Bidea, 2tik 22ra (bikoitiak) eta 8 (Cotillo kalea, 1; Los Hoyos Bidea, 1etik 9ra (bakoitiak); Encartaciones de Bizkaia kalea, 2tik 8ra (bikoitiak)).
2.1.06.– Portugalete-Errepelaga Osasun Eremua, Portugalete udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 2. barrutitik, 1 (Kristo Plaza izan ezik), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 zenbakiko sekzioak.
● 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 4 (José Zaldua kalea, 9tik 15era (bakoitiak); San José kalea, 2tik 4ra (bikoitiak), Luis Galdós kalea, 6tik 14ra (bikoitiak); Sancho de la Pedriza kalea), 5, 6, 7, 8 eta 10.
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (El Roble kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Federico Martínez kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Errepelaga kalea, 12, Villanueva etxaldea; Ballonti etorbidea; Luis Galdós kalea, 1etik 5era (bakoitiak); Miguel de Unamuno kalea, 21etik 41era (bakoitiak)) eta 2.
2.1.07.– Santurtzi-Erdialdea-Mamariga Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena.
b) Santurtzi udalerritik:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 3 (Ramón y Cajal kalea, 2tik 12ra (bikoitiak)), 4 (Sabino Arana kalea, 9tik 17ra (bakoitiak); La Portalada kalea; Ramón y Cajal kalea, 14tik 24ra (bikoitiak); Hermanos Larrarte kalea, 5etik 9ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra, Particular de Sabino Arana kalea), 5 (Iparragirre kalea, 2tik 6ra (bikoitiak); Sabino Arana kalea, 6tik 22ra (bikoitiak; Juan XXIII kalea; Particular Juan XXIII kalea), 6 (Itsasalde kalea, 31tik 47ra (bakoitiak) eta 32tik 48ra (bikoitiak); Iparragirre kalea, 8tik 18ra, 22a eta 26tik 32ra (bikoitiak), 7, 8, 9, 10 (Mahastiak kalea, 37tik 53ra (bakoitiak) eta 57tik 61era (bakoitiak) eta 24tik 34ra eta 40tik 50era (bikoitiak); Bruno Alegria Doktorea kalea, 2tik 6ra (bikoitiak); Fleming Doktorea kalea, 13tik 43ra (bakoitiak); Ramón y Cajal kalea, 1etik 5era (bakoitiak), 11 (Mahastiak kalea, 67tik 75era (bakoitiak) eta 52tik 64ra (bikoitiak); Bruno Alegria Doktorea kalea, 1etik 5era (bakoitiak); Fleming Doktorea kalea, 47tik 59ra (bakoitiak); Oyancas kalea; Bullón zeharbidea, 2tik 10era (bikoitiak), 12, 13, 14, 16 eta 18.
– 4. barrutiko 4 zenbakiko sekzioa (La Magdalena etxaldea).
– 5. barrutiko 1 zenbakiko sekzioa (Serantesko igoera kalea izan ezik).
b) Zierbena udalerria.
2.1.08.– Santurtzi-Kabiezes Osasun Eremua, Santurtzi udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 3 (Mahastiak kalea, 21etik 35era (bakoitiak) eta 12tik 22ra (bikoitiak); German Postaria kalea; Fleming Doktorea kalea, 1etik 11ra (bakoitiak), José Gurruchaga kalea, 10etik 24ra (bikoitiak)), 4 (Fleming Doktorea kalea, 2tik 16ra (bikoitiak); Larrarte Anaiak kalea, 10etik 22ra (bikoitiak); Vapor Habana kalea), 5 (Itsasalde kalea, 5etik 19ra (bakoitiak); Vapor Habana kalea, 2tik 6ra (bikoitiak), 6 (Itsasalde kalea, 21etik 29ra (bakoitiak) eta 18tik 30era (bikoitiak), 10 (Cuesta del Hospital Bajo kalea) eta 11 (Bullón kalea eta Bullón zeharbidea, 1).
– 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Jenaro Oraá kalea, 38tik 44ra (bikoitiak); Pedro Icaza Aguirre kalea), 4 (Serantes etxaldea), 5 (Cristobal de Murrieta etorbidea), 6, 7 eta 8.
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5 (Balleni kalea; Antonio Alzaga kalea, 49tik 59ra (bakoitiak); Fundación Hogar kalea, 15, eta 10etik 12ra (bikoitiak); Axular kalea, 3 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak)), 6 (Fundación Hogar kalea, 14) eta 8 (Cotillo kalea, 4tik 12ra (bikoitiak); Antonio Altzaga kalea).
● 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4 (El Árbol kalea; Balparda kalea; Barral kalea; Tocedo kalea, 10etik 16ra (bikoitiak); Villar kalea; Antonio Alzaga kalea, 73, 85 eta 109 (bakoitiak) eta 166 (bikoitiak); Lauaxeta kalea; Ferrán Doktorea kalea; Mellogane kalea) eta 5.
– 5. barrutitik 1 zenbakiko sekzioa (Serantesko igoera kalea).
2.1.09.– Sodupe-Gueñes Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
Gueñes.
Gordexola.
2.1.10.– Trapagaran Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
Trapagaran.
2.1.11.– Zalla Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Zalla.
– Sopuerta.
– Galdames.
2.2.01.– Kueto Osasun Eremua, Sestao udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik honako sekzio hauek: 5 (La Humanitaria etxaldea) eta 8 (Pablo Sarasate, 2tik 18ra (bikoitiak); Resurrección María de Azkue kalea, 2; Vicente Blasco Ibáñez kalea, 20tik 32ra (bikoitiak)).
● 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 2 (Chavarri kalea, 14tik 22ra (bikoitiak), Diego Mazquiran kalea; La Unión kalea; Nicolás Ormaetxea-Orixe kalea), 3 (Chavarri kalea, 69tik 81era (bakoitiak); Diego Mazquiarán kalea, 1etik 13ra (bakoitiak), La Unión kalea, 1etik 39ra (bakoitiak) eta 2tik 40ra (bikoitiak); Nicolás Ormaetxea-Orixe kalea, 3tik 5era (bakoitiak) eta 8tik 16ra (bikoitiak), 4, 5 eta 6.
● 4. barrutia.
2.2.02.– La Paz Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 2. barrutitik 2 zenbakiko sekzioa (El Castillo kalea).
● 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2 (Anaitasuna kalea; Ansio kalea; Carlos Ibañez kalea; El Retiro kalea; Euskadi etorbidea, 79tik 85era (bakoitiak); San Ignacio kalea; Zaldundegi kalea; Retuerto kalea, 4tik 8ra (bikoitiak)), 3, 4 eta 5.
● 8. barrutiko 1 zenbakiko sekzioa (Iberre baserria).
2.2.03.– Lutxana Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 8. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 zenbakiko sekzioak.
2.2.04.– Markonzaga Osasun Eremua, Sestao udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5 (Balmasedako Kondea Plaza; Jose Antonio Agirre kale nagusia; Lorenzo Llona kalea; Resurrección María de Azkue kalea; San Pedro kalea; Vicente Blasco Ibañez kalea), 6, 7 eta 8 (Pablo Sarasate kalea, 7; Resurrección María de Azkue kalea, 1; San Pedro kalea; Vicente Blasco Ibáñez kalea, 2tik 18ra (bikoitiak).
● 2. barrutia.
● 3. barrutitik, 1, 2 eta 3 zenbakiko sekzioak (Abenduaren hogeita bosta kalea, 10etik 20ra (bikoitiak).
2.2.05.– Arrontegi Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2 (Bizkaia kalea; Elkano kalea; Juan de Garai kalea; Askatasuna kalea, 2, 8 eta 10; Foruak kalea; Uribeko Merindadea kalea; Nafarroa kalea), 3 eta 4 (Batzar Nagusien kalea, 5 eta 7).
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Batzar Nagusien kalea, 2tik 10era; San Juan kalea) eta 2 (Arrandi kalea; Arrontegi kalea; Auzolan kalea; Ibarra kalea, 2tik 12ra (bikoitiak); María Sorosle kalea; Pormetxeta kalea; Portu kalea; Ramón Zabalo kalea), 3 (Arrontegi kalea; Botxoa kalea; Larrea kalea; María Sorosle kalea; Pormetxeta kalea, 13tik 17ra (bakoitiak) eta 18 (bikoitiak); Portu kalea; Ramón Zabalo kalea) eta 4 (Arrontegi kalea, Bizkaia kalea; Bustingorri kalea; El Castañal kalea; El Fuerte kalea; La Convivencia kalea; Larrea kalea; Luis Urkullu kalea; Mendia etxaldea, 1etik 13ra (bakoitiak) eta 2tik 12ra (bikoitiak)).
● 3. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 zenbakiko sekzioak.
● 6. barrutiko 1 zenbakiko sekzioa (Landaburu kalea).
2.2.06.– San Vicente Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 6, 7 eta 8 zenbakiko sekzioak.
– 4. barrutitik, 8, 9, 10 eta 11 zenbakiko sekzioak.
● 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5 (San Vicente kalea), 6, 7 (Eguskiagirre kalea; Errekatxu kalea; Gernikako Arbola kalea; Murillo kalea; Velázquez kalea), 8, 9, 10 eta 11.
● 6. barrutitik, 12 zenbakiko sekzioa.
2.2.07.– Urban Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutiko 1 zenbakiko sekzioa (Arana kalea).
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Aldapa kalea; Antonio Trueba kalea; Arana kalea; Dolores Ibarruri pasealekua, 13tik 21era (bakoitiak); Ibarra kalea; Ibarra zeharbidea, 3; San Antonio kalea), 3 (Dolores Ibarruri pasealekua, 5; Pormetxeta kalea, 19 eta 21), 4 (Erreketa kalea), 5, 6, 7, 8 (El Desierto kalea; El Ferrocarril pasealekua; Escuela Artes y Oficios kalea; La Fandería kalea; Manolo Travieso kalea; Aldapa kalea) eta 11.
2.2.08.– Zaballa Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Zaballa kalea), 2 (Zaballa kalea, 13 eta 15 (bakoitiak)), 4, 5 eta 9 (Juan de Garai kalea; Askatasuna etorbidea, 1 eta 5 (bakoitiak) eta 12tik 14ra (bikoitiak)).
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Zaballa kalea), 8 (Dolores Ibarruri pasealekua, 36tik 40ra (bikoitiak); El Parque kalea; Lasesarre kalea; Murrieta kalea; Ruben Dario kalea), 9 eta 10.
● 4. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 zenbakiko sekzioak.
2.2.09.– Zuazo Osasun Eremua, Barakaldo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 9 zenbakiko sekzioa (Autonomía kalea, 2 eta 6tik 16ra (bikoitiak); Elkano kalea, 25etik 29ra (bakoitiak); San Antolín kalea).
● 3. barrutitik, 8 zenbakiko sekzioa.
● 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 3 (Autonomía kalea) eta 5 (San Vicente kalea izan ezik).
● 6. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Asturias kalea; Euskadi kalea; La Florida kalea; Landeta kalea; León kalea; Lurkizaga kalea; Sakona kalea), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Zuhatzu kalea, 17tik 31ra (bakoitiak) eta 16tik 32ra (bikoitiak); Zuloko kalea, 2tik 6ra (bikoitiak) eta 13 (Forudunen kalea; Falla kalea; La Economía kalea; Santo Domingo de Guzmán kalea).
● 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Rio Castaños kalea, 41 eta 43 (bakoitiak) eta 40 (bikoitiak)) eta 3.
2.3.01.– Basurtu Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 8. barrutiko 9 zenbakiko sekzioa (kale hau izan ezik: Zorrotza-Kastrexana errepidea, 157tik 202ra eta 154tik 202ra), 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 21, 22, 23 eta 24.
2.3.02.– Zurbaran-Begoña Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 13 (Arabella auzunea, 1etik 71ra (bakoitiak) eta 2tik 70era (bikoitiak) eta Atxetabidea, 40), 14 (salbu Atxetabidea, 47, 67 eta 69 (bakoitiak), 15 eta 16.
● 3. barrutiko 1 zenbakiko sekzioa (Zabalbide kalea, 61 eta 63).
● 4. barrutitik, 2, 3, 5 eta 6 zenbakiko sekzioak.
● 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Mallonako galtzadeta, 31), 2 eta 3 zenbakiko sekzioak.
2.3.03.– Zurbaran Osasun Eremua Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Begoñako Andra Maria auzoa, 1etik 27ra (bakoitiak) eta 2tik 26ra (bikoitiak)), 14 (Atxetabidea, 47, 67 eta 69 bakoitiak)), 24 eta 30 (Zubiria Ibarra auzunea, 10etik 16ra (bikoitiak).
2.3.04.– Bolueta-Sagarminaga Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 24 (Cocherito de Bilbao kalea, 1; Iturriaga kalea, 51tik 55era (bakoitiak); Mandoia kalea, 1etik 7ra (bakoitiak)), 25, 29 (Basarrate kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak)), 30, 32, 33, 36, 37, 38 eta 39 (Sagarminaga kalea, 32tik 38ra (bikoitiak); Losada kalea, 1etik 11ra (bakoitiak)).
2.3.05.– Etxaniz Suhiltzailea Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 6. barrutitik, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 41, 42 eta 46zenbakiko sekzioak.
● 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 (Kirikiño etorbidea, 25etik 43ra (bakoitiak) eta 34tik 42ra (bikoitiak); Bergara etorbidea, 1 eta 3 (bakoitiak); Zuberoa etorbidea, 43 (bakoitiak) eta 42tik 58ra (bikoitiak); Irala kalea, 23tik 39ra (bakoitiak); Monasterio kalea, 1etik 5era (bakoitiak); Baiona kalea, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2tik 34 (bikoitiak); Errege-erregina Katolikoen etorbidea, 2tik 8ra (bikoitiak)), 19, 21 eta 22.
2.3.06.– Zazpikaleak Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (salbu Mallonako galtzadeta, 31), 5, 6, 7, 8, 9 (María Muñoz kalea, 2tik 10era (bikoitiak); Erronda kalea, 2tik 32ra (bikoitiak)), 15 (Donibane plaza, 1etik 7ra (bakoitiak)), 16 (salbu Fika kalea, 44tik 48ra (bikoitiak); Marcelino Menendez y Pelayo kalea, 12tik 18ra (bikoitiak), 17 (Goyo Nadal kalea, 6; Ollerietagoiena kalea, 15etik 29ra (bakoitiak); Begoñako Errepublika, 14tik 30era (bikoitiak)), 18, 30 (Urazurrutia kalea, 4tik 22ra (bikoitiak)), 31 (Urazurrutia kalea, 1etik 19ra eta 29tik 37ra (bakoitiak) eta 24tik 60ra (bikoitiak); Zamakola kalea, 1etik 7ra (bakoitiak), 36 (Zamakola kalea, 2tik 6ra eta 12tik 30era (bikoitiak)) eta 37 (Zamakola kalea, 9tik 33ra (bakoitiak)).
2.3.07.– Deustu Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 eta 45 zenbakiko sekzioak.
2.3.08.– Indautxu Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 6. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 43, 44 eta 45.
2.3.09.– Javier Sáez de Buruaga Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 6. barrutitik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eta 13 zenbakiko sekzioak.
2.3.10.– Miribilla Osasun Eremua Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 24 (Babes kalea, 1 eta 3; Bruno Mauricio Zabala kalea, 2tik 42ra (bikoitiak; Mena kalea, 1etik 17ra (bakoitiak); Fleming Doktorearen kalea, 1), 25, 26 (Gimnasio kalea, 2tik 10era (bikoitiak); Bruno Mauricio Zabala kalea, 1etik 11ra (bakoitiak); Kontzezio kalea, 3 eta 5 (bakoitiak)), 29 (Gernika kalea, 1etik 9ra (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Askatasuna etorbidea, 1etik 9ra (bakoitiak); Andrés Eliseo de Mañaricua kalea, 13tik 17ra (bakoitiak); Compostelako Done Jakue Kalea, 1etik 9ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak)), 30 (Olano kalea, 5etik 13ra (bakoitiak); Saralegi plaza, 3tik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Vitoria-Gasteiz kalea, 5 (bakoitiak) eta 2tik 10era (bikoitiak); Santiago Aznar kalea, 2tik 6ra (bikoitiak); Askatasuna etorbidea, 15etik 27ra (bakoitiak); On Claudio Gallastegi kalea, 9tik 27ra (bakoitiak); San Luis Meategiaren kalea, 2tik 10era (bikoitiak)), 32 (Ángel Ortiz Alfau kalea, 2 eta 4 (bikoitiak); Askatasuna etorbidea, 2tik 14ra (bikoitiak); Gernika kalea, 6tik 12ra (bikoitiak); Compostelako Done Jakue kalea, 11 eta 13 (bakoitiak) eta 8tik 12ra (bikoitiak)), 42, 43 (Ángel Ortiz Alfau kalea, 1; Julián Zugazagoitia kalea, 13 (bakoitiak) eta 8 eta 10 (bikoitiak); Compostelako Done Jakue kalea, 15 (bakoitiak) eta 14 (bikoitiak); Gernika kalea, 14tik 30era (bikoitiak)), 44 (Kontzezio kalea, 7tik 15era (bakoitiak), Gimnasio kalea, 1etik 7ra (bakoitiak); Olano kalea, 10 eta 12 (bikoitiak); Vitoria-Gasteiz kalea, 14; Harrobi plaza, 5 eta 7 (bakoitiak) eta 4 eta 6 (bikoitiak)), 45 (Agarre kalea, 1etik 15era (bakoitiak); Andrés Eliseo de Mañaricua kalea, 1etik 11ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak); Kontzezio kalea, 10; San Luis Meategiaren kalea, 12tik 22ra (bikoitiak); Xenpelar kalea, 13) eta 46.
2.3.11.– Abusu Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena.
A) Bilbo udalerritik:
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 36 (Zamakola kalea, 56tik 100era (bikoitiak)), 37 (Zamakola kalea, 35etik 45era (bakoitiak); Ibaizabal kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak)), 38, 39 eta 40 (Arginao kalea, 2tik 10era (bikoitiak); Bolintxubidea kalea, 2tik 58ra (bikoitiak); Buia auzoa, 3tik 153ra (bakoitiak) eta 2tik 166ra (bikoitiak); Buia errepidea, 1etik 181era (bakoitiak) eta 10etik 226ra (bikoitiak); Buiagoiti auzoa, 47tik 73ra (bakoitiak), Irustabidea, 7tik 37ra (bakoitiak) eta 4tik 62ra (bikoitiak); Lekanda kalea, 5 (bakoitiak); Seberetxebidea, 11tik 109ra (bakoitiak) eta 22tik 110era (bikoitiak); Venta Alta bidea, 107 (bakoitiak) eta 102 (bikoitiak); Zamakola kalea, 106tik 190era (bikoitiak); Malmasín kalea, 1etik 11ra (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak)).
B) Arrigorriaga udalerritik:
– Abusu entitatea.
2.3.12.– Larreagaburu Osasun Eremua Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 13 (Fika kalea, 67tik 75era (bakoitiak)), 20, 21 (Fika kalea, 77tik 81era (bakoitiak)), 22 (Juan de la Cosa kalea, 1etik 17ra (bakoitiak); Landaorlegi kalea, 1), 24 (Luis Luciano Bonaparte kalea, 12; Juan de la Cosa kalea, 19tik 29ra (bakoitiak)), 26, 27, 28, 29 (Luis Luciano Bonaparte, 4tik 10era (bikoitiak) eta 9 eta 11 (bakoitiak); Juan de la Cosa kalea, 2tik 28ra (bikoitiak); Landaorlegi kalea, 3; Losada Margolariaren kalea, 27tik 31ra (bakoitiak); Santa Luzia kalea, 11tik 15era (bakoitiak); Santutxu kalea, 41; Antonio Egiluz Sendagilearen kalea, 1etik 19ra (bakoitiak) eta 22 eta 24 (bikoitiak)), 31, 35 eta 39 (Indalecio Prieto etorbidea, 10etik 16ra (bikoitiak); Miraflores etorbidea, 47 eta 49; Georgia kalea, 1 eta 3 (bakoitiak); José María Lidón kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 10era (bikoitiak); Sagarminaga kalea, 2tik 12ra (bikoitiak); San Joakim kalea, 3tik 9ra (bakoitiak) eta 4tik 12ra (bikoitiak)).
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 16 (Marcelino Menéndez y Pelayo kalea, 12tik 18ra (bikoitiak)), 17 (Marcelino Menéndez y Pelayo kalea, 20tik 26ra (bikoitiak); Santiago Lasalle plaza, 1 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); San Francisquito kalea, 1; Santutxu kalea, 94tik 100era (bikoitiak)).
2.3.13.– Otxarkoaga Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Garaizar kalea, 13tik 31ra (bakoitiak) eta 2tik 16ra (bikoitiak); Garate kalea, 1etik 31ra (bakoitiak) eta 2tik 60ra (bikoitiak)), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11.
2.3.14.– Rekalde Osasun Eremua Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 5. barrutitik, 40 zenbakiko sekzioa (Beti kalea, 9 (bakoitiak) eta 28 (bikoitiak); Irustabidea, 49tik 75era (bakoitiak) eta 84tik 90era (bikoitiak); Larraskitubidea, 81 (bakoitiak); Pagasarribidea, 1etik 17ra (bakoitiak) eta 73tik 117ra (bakoitiak) eta 114 eta 116 (bikoitiak)).
– 7. barrutitik, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 eta 43 zenbakiko sekzioak.
2.3.15.– San Adrian Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 24 (Xenpelar kalea, 1etik 7ra (bakoitiak); Juan Garai kalea, 11etik 31ra (bakoitiak)), 28, 29 (Xenpelar kalea, 10etik 16ra (bikoitiak); Andrés Eliseo de Mañaricua kalea, 8tik 14ra (bikoitiak); Zabala zeharbidea, 1etik 11ra (bakoitiak)), 32 (Barua Pikatza kalea, 13tik 19ra (bakoitiak) eta 14tik 26ra (bikoitiak); San Adrian etorbidea, 1etik 17ra (bakoitiak); Zalbide Suhiltzailearen kalea, 2tik 6ra (bikoitiak); Espinosa Oribe Doktorearen kalea, 1etik 5era (bakoitiak)), 34, 35, 41, 43 (Espinosa Oribe Doktorearen kalea, 7tik 27ra (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Barua Pikatza kalea, 23 eta 25 (bakoitiak)) eta 45 (Xenpelar kalea, 9 eta 11 (bakoitiak)).
– 7. barrutiko 17 zenbakiko sekzioa (Juan Garai kalea, 6tik 12ra (bikoitiak); Torreurizar auzunea, 1etik 25era (bakoitiak) eta 2tik 26ra (bikoitiak)).
2.3.16.– San Inazio Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 eta 46 zenbakiko sekzioak.
2.3.17.– Karmelo Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 (Allende kale partikularra, 2tik 14ra (bikoitiak); Luis Lucian Bonaparte kalea, 13tik 29ra (bakoitiak); Concordia kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); Santutxu kalea, 37 eta 39 (bakoitiak)) eta 24 (Anselmo Guinea kalea, 1 eta 3 (bakoitiak); Ategorri Txakolindegia kalea, 2tik 6ra (bikoitiak); Iturriaga zeharbidea, 6 eta 8 (bikoitiak); Iturriaga kalea, 57tik 65era (bakoitiak) eta 76 (bikoitiak); Luis Lucian Bonaparte kalea, 14tik 32ra (bikoitiak); Albacete kalea, 1etik 11ra (bakoitiak); Zurikaldai plaza, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak); Federico Etxebarria plaza, 1).
2.3.18.– Santutxu-Solokoetxe Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
● 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 8, 13 (Resurrección María de Azkue kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak); Santutxu kalea, 18tik 26ra (bikoitiak)) eta 21 (Juan Gardeazabal kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) 2 eta 4 (bikoitiak); Santutxu kalea, 28tik 48ra (bikoitiak)).
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 4, 9 (Fika kalea, 2tik a 20ra (bikoitiak); Iturribide kalea, 2tik 44ra (bikoitiak); Solokoetxe kalea, 1etik 17ra (bakoitiak); Zabalbide kalea, 5; Zumarraga kalea, 2tik 10era (bikoitiak); Zumarraga plaza, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak)), 15 (Donibane plazako 1etik 5era (bakoitiak) izan ezik) eta 16 (Fika kalea, 44tik 48ra (bikoitiak)).
2.3.19.– La Merced Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 5. barrutitik, honako sekzio hauek: 19, 20, 21, 22, 26 (Harrobi plaza, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); Gorte kalea, 17tik 37ra (bakoitiak) eta 24tik 42ra (bikoitiak); San Frantzisko kalea, 41etik 77ra (bakoitiak)), 30 (Bilbo Zaharra kalea, 1etik 31ra (bakoitiak); Cantarranas kalea, 1 eta 2 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); On Claudio Gallastegi kalea, 1 (bakoitiak); Iturburu kalea, 2 (bikoitiak); Miribilla kalea, 1etik 7ra (bakoitiak); Olano kalea, 2tik 8ra (bikoitiak); Hiru Zutabe plaza, 1etik 9ra (bakoitiak)), 31 (Iturburu kalea, 1etik 9ra (bakoitiak)) eta 44 (Cantalojas kalea, 4tik 8ra (bikoitiak); Gorte kalea, 1etik 15era (bakoitiak); Aintzira kalea, 3 eta 5 (bakoitiak)).
2.3.20.– Txurdinaga Osasun Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Zabalbide kalea, 96, eta 106tik 122ra (bikoitiak); Errekako kalea, 7 (bakoitiak) eta 6 (bikoitiak); Iturritxualde kalea, 23 (bakoitiak) eta 50 (bikoitiak); Oruetabidea, 13 (bakoitiak) eta 20, 30 eta 32 (bikoitiak); Zubisikubidea, 2; Santa Marina errepidea, 3, 31 eta 41 (bakoitiak) eta 22 (bikoitiak); Garate kalea, 60), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eta 23.
– 4. barrutiko 38 zenbakiko sekzioa (Gaiarre etorbidea, 2).
2.3.21.– Zorrotza-Alonsotegi Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Bilbo udalerritik:
– 8. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 zenbakiko sekzioak (Zorrotza-Kastrexana errepidea, 157tik 187ra (bakoitiak) eta 154tik 202ra (bikoitiak).
b) Barakaldo udalerritik:
– 8. barrutiko 8 zenbakiko sekzioa (Las Delicias kalea; Larrazabal kalea; Zubileta kalea, 61etik 73ra (bakoitiak) eta 64tik 74ra (bikoitiak)).
c) Alonsotegi udalerria.
2.3.22.– Gaztelekua Eremua, Bilbo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 2, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (Zubiria Ibarra auzuneko 10etik 16ra (bikoitiak) izan ezik), 31, 32, 33, 34 eta 35.
2.4.01.– Alango Osasun Eremua, Getxo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 5 zenbakiko sekzioa (Larrañazubi kalea eta Txopoeta etorbidea, 26tik 64ra (bikoitiak).
– 2. barrutitik, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 22, 23, 24, 30 eta 31 zenbakiko sekzioak.
2.4.02.– Algorta Osasun Eremua, Getxo udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5 (Bizkerre, Salsidu eta Salsidualde kaleak), 6, 7, 8 eta 9.
– 2. barrutitik, 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 eta 29 zenbakiko sekzioak.
2.4.03.– Astrabudua Osasun Eremua, Erandio udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 2. barrutia.
2.4.04.– Erandio Osasun Eremua, Erandio udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. eta 3. barrutiak.
2.4.05.– Gorliz-Plentzia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Barrika.
– Gorliz.
– Lemoiz.
– Plentzia.
2.4.06.– Areeta Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
b) Getxo udalerritik:
– 3. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eta 26 zenbakiko sekzioak.
b) Leioa udalerritik:
● 2. barrutitik, 1, 2 eta 3 zenbakiko sekzioak.
● 3. barrutitik, 4, 5 eta 6 zenbakiko sekzioak.
2.4.07.– Leioa Osasun Eremua, Leioa udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9 zenbakiko sekzioak.
– 3. barrutitik, 1, 2, 3, 7, 8 eta 9 zenbakiko sekzioak.
2.4.08.– Mungia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Arrieta.
– Bakio.
– Fruiz.
– Gamiz-Fika.
– Gatika.
– Laukiz.
– Maruri-Jatabe.
– Meñaka.
– Mungia.
2.4.09.– Sopela Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Berango.
– Sopela.
– Urduliz.
2.4.10.– Txorierri Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Derio.
– Lezama.
– Loiu.
– Sondika.
– Zamudio.
2.5.01.– Abadiño-Elorrio-Berriz Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Abadiño.
– Atxondo.
– Berriz.
– Elorrio.
– Garai.
– Zaldibar.
2.5.02.– Aiara Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Amurrio.
– Artziniega.
– Aiara.
– Orduña.
– Inoso (Urkabustaiz udalerrikoa).
2.5.03.– Amorebieta Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Amorebieta-Etxano.
2.5.04.– Arratia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Arantzazu.
– Areatza.
– Artea.
– Bedia.
– Dima.
– Igorre.
– Lemoa.
– Zeanuri.
2.5.05.– Arrigorriaga Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Arrankudiaga.
– Arrigorriaga (barnean hartzen ditu Agirre, Arrigorriaga eta Martiartu entitateak).
– Ugao-Miraballes.
– Zaratamo.
– Zeberio.
2.5.06.– Basauri-Kareaga Osasun Eremua, Basauri udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3 (Kareaga Goikoa kalea), 4 (Kareaga Goikoa kalea), 5 (Kareaga Goikoa kalea), 6 (Kareaga Behekoa kalea; Zuloaga Margolaria kalea; Trenbide kalea; Ibaizabal kalea) 7, 8, 9, 10, 11 eta 12.
– 2. barrutia (Arizgoiti entitateko 105, 187, 238 eta 244 zenbakiak).
– 3. barrutia (Baskonia kalea, 14 eta 16 (bikoitiak).
– 5. barrutia.
2.5.07.– Basauri-Ariz Osasun Eremua, Basauri udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 3, 4 eta 5 (Kareaga Goikoa kalea), 6 (Errioxa kalea; Agirre Lehendakaria etorbidea).
– 2. barrutia.
– 3. barrutia (salbu Baskonia kalea, 14 eta 16 (bikoitiak)).
– 4. barrutia.
2.5.08.– Bermeo Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Bermeo.
– Mundaka.
– Sukarrieta.
2.5.09.– Durango Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Durango.
– Iurreta.
– Izurtza.
– Mañaria.
2.5.10.– Etxebarri Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Etxebarri.
2.5.11.– Galdakao Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Galdakao.
– Larrabetzu.
2.5.12.– Gernika Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Ajangiz.
– Gernika-Lumo.
2.5.13.– Gernikaldea Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Arratzu.
– Busturia.
– Elantxobe.
– Ereño.
– Errigoiti.
– Forua.
– Gautegiz-Arteaga.
– Ibarrangelu.
– Kortezubi.
– Mendata.
– Morga.
– Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz.
– Murueta.
– Muxika.
– Nabarniz.
2.5.14.– Lekeitio Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Amoroto.
– Aulesti.
– Ea.
– Gizaburuaga.
– Ispaster.
– Lekeitio.
– Mendexa.
2.5.15.– Laudio Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Arakaldo.
– Laudio.
– Okondo.
– Orozko.
2.5.16.– Markina-Xemein Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Etxebarria.
– Markina-Xemein.
– Ziortza-Bolibar.
2.5.17.– Ondarroa Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Berriatua.
– Ondarroa.
GIPUZKOAKO OSASUN EREMUA
3.1.01.– Deba Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Deba.
– Mutriku.
3.1.02.– Eibar Osasun Eremua, Eibar udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Barrenengua kalea; Bilbozar kalea; Birjiñape kalea; Fermín Calbetón kalea; Toribio Etxebarria kalea; Torrekua kalea; Untzaga plaza eta Zuloaga-tarren kalea), 2 (Untzaga plaza), 3 (Plaza Barria; Bista Eder kalea; Eibarko Txikito kalea; Fermín Calbetón kalea; Ifar kalea; Miguel Aginaga kalea; Txaltxa Zelai kalea; Txirio kalea eta Untzaga plaza), 4 (Armagin kalea; Txaltxa Zelai kalea; Ubitxa kalea; Urki kalea) eta 5.
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Arrate Bide kalea, 19tik a 27ra (bakoitiak); Goroste Balle kalea; Mendiola Balle kalea; Matsaria kalea; Miraflores kalea) eta 5 (Aldatze kalea; Ardantza kalea; Arrate Bide kalea, 16tik 24ra (bikoitiak); Mekola kalea; San Juan kalea).
● 3. barrutitik, 1 zenbakiko sekzioa (Urbitxa kalea eta Otaola Balle aldea).
● 4. barrutia.
● 5. barrutia.
3.1.03.– Elgoibar Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Elgoibar.
– Mendaro.
– Soraluze.
3.1.04.– Ermua Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Ermua.
– Mallabia.
3.1.05.– Torrekua Osasun Eremua, Eibar udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Egogain kalea; Isasi kalea; Otaola kalea; San Andres kalea), 2 (Egiguren tarren kalea; Isasi kalea; José A Gisasola kalea; Juan Gisasola kalea; Malaskua kalea, Sostoa tarren kalea; Zezenbide kalea), 3 (Juan Gisasola kalea) eta 4 (Juan Gisasola kalea).
● 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Abontza Bidea; Aginaga kalea; Arrate Bidea, 1etik 17ra (bakoitiak); Legarre kalea; Legarregain kalea), 2, 3, 4 eta 5 (Arrate Bidea, 2tik 14ra (bikoitiak) eta Legarre kalea).
● 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Fray Martín Mallea kalea; San Cristobal kalea; Sostoa tarren kalea), 3 eta 4.
3.2.01.– Arrasate Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Arrasate.
– Aramaio.
3.2.02.– Bergara Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Bergara.
– Antzuola.
– Elgeta.
3.2.03.– Oñati Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Oñati.
3.2.04.– Leintz Harana Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Aretxabaleta.
– Eskoriatza.
– Leintz-Gatzaga.
3.3.01.– Azkoitia Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Azkoitia.
3.3.02.– Azpeitia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Azpeitia.
– Errezil.
3.3.03.– Beasain Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Beasain.
– Segura.
– Zegama.
– Zerain.
– Mutiloa.
– Idiazabal.
– Ormaiztegi.
3.3.04.– Lazkao Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Lazkao.
– Olaberria.
– Ataun.
3.3.05.– Legazpi Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Legazpi.
3.3.06.– Ordizia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Ordizia.
– Zaldibia.
– Arama.
– Altzaga.
– Itsasondo.
– Gaintza.
3.3.07.– Zumarraga Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Zumarraga.
– Urretxu.
– Gabiria.
– Ezkio-Itsaso.
3.4.01.– Alegia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Alegia.
– Altzo.
– Ikaztegieta.
– Orendain.
– Amezketa.
– Abaltzisketa.
– Legorreta.
– Baliarrain.
– Bidania-Goiatz.
– Albiztur.
– Beizama.
– Tolosa udalerriko Aldaba eta Bedaia entitateak.
3.4.02.– Andoain Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Andoain.
3.4.03.– Ibarra Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Ibarra.
– Belauntza.
– Berrobi.
– Gaztelu.
– Leaburu.
– Berastegi.
– Elduain.
– Lizartza.
– Orexa.
3.4.04.– Tolosa Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena.
– Tolosa (Aldaba eta Bedaia entitateak izan ezik).
3.4.05.– Villabona Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Villabona.
– Aduna.
– Zizurkil.
– Asteasu.
– Larraul.
– Hernialde.
– Anoeta.
– Irura.
– Alkiza.
3.5.01 Altza-Roteta Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3 (Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea, 129tik 137ra eta 141 (bakoitiak), eta 128tik 140ra (bikoitiak); San Luis Gonzaga, 3tik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak)), 16, 17, 18, 19, 20 (Batelarien Kalea, 3tik 25era, 29, 31 eta 35etik 65era (bakoitiak), eta 6tik 10era eta 20tik 48ra (bikoitiak); Berratxo kalea, 5etik 13ra, 19 eta 21 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); Casares, 43tik 51ra eta 61etik 71ra (bakoitiak), eta 42tik 48ra eta 56tik 76ra (bikoitiak); Darieta kalea, 23tik 37ra eta 41etik 47ra (bakoitiak); Oleta kalea, 13tik 37ra (bakoitiak) eta 26tik 42ra (bikoitiak)), 21, 22, 23 (Altza kalea, 21 eta 23 (bakoitiak); Berra kalea, 91tik 97ra (bakoitiak); Darieta kalea, 125etik 147ra (bakoitiak) eta 18 (bikoitiak); Félix Iranzo kalea; Santa Bárbara kalea, 22; Sasuategi kalea, 48tik 60ra (bikoitiak)), 24, 25, 26 (Garbera kalea, 1, 3, 9 eta 17tik 23ra (bakoitiak), eta 2, 4, eta 18tik 30era (bikoitiak); Larratxo kalea, 51 eta 53 (bakoitiak) eta 30etik 40ra (bikoitiak); Putzueta kalea, 55 eta 57 (bakoitiak) eta 8, 10, 32 eta 44 (bikoitiak); Txurdiñene kalea, 23, 25, 39 eta 43tik 47ra (bakoitiak), eta 8, 10, 30, 32 eta 36tik 40ra (bikoitiak)), 30 eta 32.
3.5.02.– Amara Berri Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 10 (Kortazar Arkitektoen kalea, 1 eta 3 (bakoitiak); Bizkaia kalea, 10etik 16ra (bikoitiak); Antso Jakitunaren hiribidea, 19tik 35era (bakoitiak) eta 16tik 26ra (bikoitiak); Torcuato Luca de Tena kalea, 1 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak)), 11 (José María Salaberria kalea, 1etik 7ra (bakoitiak); Familia Santuaren kalea, 2 eta 4 (bikoitiak); Sahatsaren kalea, 3 eta 5 (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Antso Jakitunaren kalea, 16tik 26ra (bikoitiak)), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Zorroaga Gaineko kalea, 1etik 5era, 9tik 41era, 51tik 69ra, 77tik 85era eta 111tik 115era (bakoitiak), eta 60tik 94ra (bikoitiak); Mendigain kalea, 30etik 44ra (bikoitiak)), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 eta 32.
– 4. barrutitik, 13 zenbakiko sekzioa (José Antonio Agirre kalea; Urumea kalea, 15 eta 17 (bakoitiak) eta 14 eta 18 (bikoitiak)).
– 6. barrutitik, honako sekzio hauek: 8 (Aiete kalea, 1etik 19ra (bakoitiak), Antonio María Labaien kalea, 1 (bakoitiak) eta 2tik 14ra (bikoitiak); Izostegi kalea; Leire kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Luis Murugarren kalea; Meloidi kalea; Morlans kalea, 1etik 29ra (bakoitiak) eta 2tik 10era), 9 (Agerre kalea, 1etik 13ra, 19tik 29ra, 33 eta 35 (bakoitiak), eta 2 eta 6tik 32ra (bikoitiak); Zorroaga Gaineko kalea, 112tik 132ra (bikoitiak); Antonio Valverde kalea, 1, 3, 7tik 11ra eta 15, eta 2 (bikoitiak); Barkaiztegi kalea, 5, 23, 27, 29, 33 eta 35 (bakoitiak) eta 30tik 42ra (bikoitiak); Basozabal kalea, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 29, 33, 45, 55, 79 eta 81 (bakoitiak) eta 18 eta 50etik 54ra (bikoitiak), Begiristain Doktorearen kalea, 75, 85, 99tik 117ra, 121 eta 271 (bakoitiak); Dulce María Loinaz kalea, 13tik 17ra, 35 eta 37 (bakoitiak) eta 22 eta 24 (bikoitiak); Elgoibar kalea, 9, 11, 19 eta 21 (bakoitiak) eta 2tik 12ra eta 18tik 36ra (bikoitiak); Goiztxiki kalea, 13, 15, 37, 41, 45, 49, 51, 93, 97 eta 155etik 161era (bakoitiak), eta 50, 100, 102 eta 142 (bikoitiak); Larrañategi kalea, 25etik 31ra (bakoitiak) eta 64 eta 66 (bikoitiak); Lastuene kalea; Muntogorri kalea, 17 eta 19 (bakoitiak), eta 2, 4 eta 12 (bikoitiak)), 16 (Erramunene kalea, 1etik 11ra (bakoitiak) eta 4 eta 6 (bikoitiak); Francisco López Alen kalea, 1etik 19ra (bakoitiak) eta 4 (bikoitiak); Hiru Damatxo kalea, 1etik 9ra (bakoitiak) eta 2tik 10era (bikoitiak); Juanistegi kalea, 9tik 25era eta 29tik 39ra (bakoitiak), eta 10 eta 14tik 34ra (bikoitiak); Lauberri kalea, 1etik 5era eta 25 (bakoitiak) eta 4tik 10era, 16tik 64ra, 70, 76, 78 eta 86tik 92ra (bikoitiak); Mantulene kalea, 1etik 19ra (bakoitiak); Aizkolene kalea, 1etik 33ra (bakoitiak) eta 2tik 16ra (bikoitiak); Errondogaina kalea, 19tik 25era, 29tik 97ra, 101etik 113ra eta 121 (bakoitiak); Anoeta kalea, 1etik 9ra (bakoitiak) eta 6tik 32ra (bikoitiak); Rogelio Gordón kalea; San Juan de Dios bidea, 1etik 11ra, 33 eta 37 (bakoitiak), eta 12tik 16ra (bikoitiak); Txapillo kalea, 1 eta 3 (bakoitiak), eta 2 (bikoitiak)), 19 (Aiete kalea, 93tik 99ra (bakoitiak); Borroto kalea, 1etik 15era (bakoitiak) eta 2tik 16ra eta 20tik 34ra (bikoitiak); Merkezabal kalea, 3tik 13ra (bakoitiak) eta 2tik 12ra eta 16tik 40ra (bikoitiak); Azkaratene kalea, 1 eta 3 (bakoitiak), eta 2tik 16ra (bikoitiak); Puio kalea, 3, 5 eta 21 (bakoitiak) eta 2tik 12ra (bikoitiak)), 27 (Cesar Chicote kalea, 3tik 17ra (bakoitiak) eta 4, 6 eta 10etik 14ra (bikoitiak); Begiristain Doktorearen kalea, 88, 90, 136, 138, 148tik 164ra, 168tik 184ra, 188, 190 eta 198tik 220ra (bikoitiak); Elizabete Maiztegi kalea, 9 eta 13 (bakoitiak) eta 2tik 12ra eta 18tik 22ra (bikoitiak); Flores kalea, 1, 3 eta 9 (bakoitiak) eta 2, 4 eta 8 (bikoitiak); Intxaurdegi kalea, 1etik 19ra (bakoitiak) eta 2 eta 6tik 12ra (bikoitiak); Juan Abelino Barrola kalea, 9tik 13ra eta 101 (bakoitiak) eta 2, 10etik 46ra, 72tik 78ra, 88tik 140ra eta 144tik 156ra (bikoitiak); Katxola kalea, 1etik 29ra (bakoitiak) eta 2tik 18ra (bakoitiak); Miguel Pelay Orozko kalea, 3tik 7ra eta 11 (bakoitiak) eta 2tik 12ra (bikoitiak); Mikeletegi kalea, 1, 5, 7, 43tik 47ra, 53tik 65era, 69, 71 eta 77tik 83ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra eta 48tik 58ra (bikoitiak); Miramon kalea, 193 eta 195 (bakoitiak) eta 2tik 8ra, 124 eta 164tik 200era (bikoitiak); Oriamendi kalea, 67tik 73ra (bakoitiak); Sabene kalea, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak) ) eta 29 (Alkiza kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik a 8ra (bikoitiak); Katalina Eleizegi kalea, 1etik 25era (bakoitiak) eta 2tik 48ra (bikoitiak); Melodi kalea, 1etik 13ra (bakoitiak) eta 2tik 12ra (bikoitiak); Morlans kalea, 1, 33tik 53ra eta 59tik 103ra (bakoitiak) eta 44 eta 48tik 76ra (bikoitiak)).
3.5.03.– Amara Erdialdea Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 8 (Lersundi Jeneralaren kalea, 1 eta 5etik 9ra (bakoitiak) eta 6 eta 8 (bikoitiak); Marina kalea, 4tik 12ra (bikoitiak); San Bartolomé kalea, 1etik 5era eta 13tik 35era (bakoitiak) eta 30etik 42ra (bikoitiak)) eta 9 (Alfonso VIII.aren kalea, 7; Artzain Onaren kalea, 1etik 7ra eta 11tik 15era (bakoitiak) eta 2tik 20ra (bikoitiak); Easo kalea, 27tik 39ra eta 16tik 20ra (bikoitiak); Hondarribia kalea, 26tik 42ra (bikoitiak); Manterola kalea, 15; San Bartolomé kalea, 7tik 11ra (bakoitiak) eta 2tik 12ra (bikoitiak); Urbieta kalea, 15etik 33ra (bakoitiak) eta 24tik 38ra (bikoitiak); Urdaneta kalea, 10etik 22ra (bikoitiak).
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Alfonso VIII.aren kalea, 3 eta 5 (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Bilbo kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); Hondarribia kalea, 19tik 31ra (bakoitiak); Getaria kalea, 13tik 23ra (bakoitiak) eta 16tik 20ra (bikoitiak); Prim kalea, 1etik 9ra eta 13tik 19ra (bakoitiak) eta 2tik 14ra (bikoitiak); Urdaneta kalea, 2tik 8ra (bikoitiak); Valentín Olano kalea, 1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Azpeitia kalea, 1; Bizkaia kalea, 13tik 17ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak); Parkea kalea, 1, Antso Jakitunaren kalea, 1etik 17ra (bakoitiak)) eta 11 (Azpeitia kalea, 3tik 9ra (bakoitiak)).
– 4. barrutitik, 13 zenbakiko sekzioa (Federico García Lorca kalea, 3tik 9ra (bakoitiak) eta 2tik 10era (bikoitiak); Urumea kalea, 3tik 9ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak)).
– 6. barrutitik, honako sekzio hauek: 1 (Aiete kalea, 2; Aldapeta kalea, 23, 25, 49tik 53ra eta 59tik 65era (bakoitiak) eta 22tik 26ra, 32tik 36ra, 40tik 62ra eta 70etik 78ra (bikoitiak); Alkainbide kalea, 2tik 8ra (bikoitiak); Velona kalea, 18tik 22ra (bikoitiak); Baenako Dukearen kalea, 9tik 21era eta 25etik 53ra (bakoitiak); La Fe kalea, 5etik 15era, 23, 27tik 43ra eta 51tik 61era (bakoitiak) eta 10etik 30era, 34, 36, 40tik 56ra, 60 eta 62 (bikoitiak); Mirakontxa pasealekua; 1etik 13ra, 13, 21etik 25era eta 29tik 41era (bakoitiak) eta 2tik 12ra, 16tik 20ra eta 24tik 42ra (bikoitiak); San Bartolomé kalea, 11 eta 37 (bakoitiak); San Roke kalea, 120), 8 (Aiete kalea, 25; Lazkano kalea, 21etik 57ra (bakoitiak) eta 2tik 20ra (bikoitiak); Pio Baroja kalea, 55 eta 57), 16 (Oriamendi kalea, 11, 13 eta 23tik 43ra (bakoitiak)), 18 (Aiete kalea, 8, 12, 14 eta 18tik 26ra (bikoitiak); Baenako Dukearen kalea, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2tik 10era eta 18tik 42ra (bikoitiak); Irabuzu kalea, 1etik 33ra eta 39tik 49ra (bakoitiak) eta 2tik 26ra (bikoitiak); Mirakontxa kalea, 45 eta 47 (bakoitiak) eta 44 eta 46 (bikoitiak)), 19 (Errondogaña kalea, 24tik 58ra eta 62tik 86ra (bikoitiak) eta 27 (Pakea kalea, 1etik 33ra (bakoitiak) eta 2tik 32ra (bikoitiak); Paradisu kalea, 1etik 17ra (bakoitiak) eta 2tik 22ra (bikoitiak); Aiete kalea, 41, 43, 51tik 57ra, 63, 65 eta 85 (bakoitiak)).
3.5.04.– Beraun-Errenteria Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Donostia udalerritik:
– 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 23 (San Marko kalea, 47 eta 49 (bakoitiak) eta 66 eta 68 (bikoitiak)) eta 26 (San Marko kalea, 61etik 65era, 83, 85, 95 eta 103 (bakoitiak) eta 80,82, 94, 96, 102, 120, 180 eta 182 (bikoitiak)).
b) Errenteria udalerritik:
– 1. barrutitik, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 eta 33 zenbakiko sekzioak.
3.5.05.– Bidebieta Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 8 (Kaskarre kalea, 1etik 9ra (bakoitiak); Eguzkimendi, 1etik 49ra (bakoitiak) eta 2tik 50era; San Antonio kalea, 70etik 76ra (bikoitiak)), 9, 10, 11, 12 eta 13, 14 (Gomistegi kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Juan Carlos Guerra kalea, 5etik 15era (bakoitiak) eta 6, 8 eta 22tik 26ra (bikoitiak); Nornahi kalea, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Pasajes San Pedro kalea, 25etik 39ra eta 45etik 51ra (bakoitiak)) eta 15.
3.5.06.– Egia Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 7 (Alaialde kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 14ra (bikoitiak); Alaiondo kalea, 1etik 23ra (bakoitiak) eta 2tik 22ra (bikoitiak); Alakonea kalea, 1etik 51ra eta 59tik 91ra (bakoitiak); Aldapabide kalea, 5, 9tik 17ra eta 21etik 25era (bakoitiak) eta 2tik 20ra (bikoitiak); Egia kalea, 7tik 29ra, 33tik 41era eta 45etik 57ra (bakoitiak) eta 8tik 28ra, 32, 34, 40tik 46ra eta 50etik 56ra (bikoitiak); Jaialai kalea, 1, 3 eta 7tik 19ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra eta 10etik 18ra (bikoitiak); Arbos Musikariaren pasealekua, 1, 5, 7 eta 13tik 35era (bakoitiak) eta 4tik 8ra, 14, 16, 24tik 28ra eta 32 (bikoitiak); Sibilia kalea, 50etik 54ra eta 58; Xabier Aizarna kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 22tik 60ra (bikoitiak); Zahaizti kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak)), 10, 11, 12, 13 (Alkolea kalea, 1 eta 2; Mandasko Dukearen kalea, 52, 58, 66 eta 68 (bikoitiak); Egia kalea, 2tik 36ra (bikoitiak); Mundaiz kalea, 2tik 10era, 14tik 18ra, 24, 30 eta 50), 14 (Aldapa kalea, 11tik 67ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra, 10etik 32ra eta 36tik 78ra (bikoitiak); Alkolea kalea, 1etik 13ra (bakoitiak) eta 2tik 6ra, 12 eta 14 (bikoitiak); Egia kalea, 49 (bakoitiak) eta 50etik 58ra (bikoitiak); Gabriel Aresti kalea, 14tik 38ra, 152tik 166ra, 170 eta 172 (bikoitiak); Bidasoa Ibaiaren kalea, 1etik 11ra (bakoitiak); Deba Ibaiaren kalea, 1etik 27ra (bakoitiak) eta 2tik 20ra (bikoitiak); Oiartzun Ibaiaren kalea, 1 eta 3 (bakoitiak); Tolaregoia kalea, 1etik 47ra (bakoitiak) eta 2tik 44ra (bikoitiak)), 15, 16, 17, 18 eta 19.
– 7. barrutiko 7 zenbakiko sekzioa (Gabriel Aresti kalea, 165).
3.5.07.– Gros Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Zubiaurre kalea, 5etik 13ra (bakoitiak) eta 4tik 10era eta 14 (bikoitiak)), 8 (Mons kalea, 3 eta 5 (bakoitiak)) eta 9 (Luises kalea, 1etik 11ra (bakoitiak) eta 2tik 14ra (bikoitiak); Zubiaurre kalea, 27, 29, 31tik 35era eta 29tik 49ra (bakoitiak) eta 30, 32, 34 eta 38tik 48ra (bikoitiak)).
– 5. barrutitik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 eta 14 sekzioak.
– 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 3, 4 (Luises kalea, 13tik 43ra (bakoitiak) eta 22tik 40ra (bikoitiak); Zarategi kalea, 49; Zubiaurre kalea, 51 eta 55etik 61era (bakoitiak) eta 50 eta 54tik 62ra (bikoitiak)), 5 (Koruko Ama Birjinaren kalea, 1etik 9ra eta 13tik 25era (bakoitiak) eta 2tik 18ra (bikoitiak); Zubiaurre kalea, 63tik 77ra (bakoitiak) eta 64tik 76ra (bikoitiak)) eta 6 (Garro kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Julimasene kalea, 1etik 37ra (bakoitiak); Zubiaurre kalea, 81etik 125era (bakoitiak) eta 78tik 84ra, 88tik 104ra, 110 eta 114tik 120ra (bikoitiak)).
3.5.08.– Hernani-Urnieta-Astigarraga Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Donostia udalerritik:
● 6. barrutitik, 9 zenbakiko sekzioa (Okoedegi kalea, 39, 43, 97tik 107ra, 129, 133 eta 141etik 155era (bakoitiak).
b) Honako udalerri hauek:
● Astigarraga.
● Hernani.
● Urnieta.
3.5.09.– Intxaurrondo Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 4. barrutitik, honako sekzio hauek: 8 (Fernando Sasiain kalea, 7 (bakoitiak) eta 10etik 32ra (bikoitiak); Ignacio Ugarte kalea, 1; Marrutxipi kalea, 21etik 35era, 45etik 49ra eta 53tik 67ra (bakoitiak) eta 20tik 34ra, 38tik 54ra eta 60tik 100era (bikoitiak); Marrutxipi Beheko kalea, 3, 5 eta 9tik 23ra (bakoitiak) eta 4tik 10era, 16tik 20ra eta 26 (bikoitiak); Mons kalea, 13tik 19ra eta 25etik 85era (bakoitiak) eta 20tik 32ra (bikoitiak); Sibilia kalea, 46 eta 48 (bikoitiak); Tolarieta kalea, 7etik a 15era (bakoitiak) eta 4tik 36ra eta 40tik 52ra (bikoitiak); Zarategi kalea, 2tik 20ra (bikoitiak); Zubiaurre kalea, 19tik 25era (bakoitiak)), 9 (Luises kalea, 18 eta 20 (bikoitiak); Gaztelu kalea, 1etik 17ra (bakoitiak) eta 2tik 14ra (bikoitiak); Joseba Zubimendi kalea, 1etik 5era (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Zarategi kalea, 7tik 19ra eta 25etik 39ra (bakoitiak)), 14 (Otxoki kalea, 8, 10 eta 68 (bikoitiak) eta 20.
– 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 4 (Gaztelu kalea, 19tik 29ra (bakoitiak) eta 16tik 26ra (bikoitiak); Lizardi kalea, 2tik 6ra eta 12 (bikoitiak)), 5 (Irurak kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 36ra (bikoitiak); Lizardi kalea, 1etik 49ra (bakoitiak); Koruko Ama Birjinaren kalea, 27tik 35era (bakoitiak) eta 20tik 24ra (bikoitiak); Zarategi kalea, 51tik 61era (bakoitiak)), 6 (Mons kalea, 111tik 117ra (bakoitiak)), 7 (Baratzategi kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 10era eta 14 (bikoitiak); Extremadura kalea, 1etik 13ra (bakoitiak) eta 8tik 22ra (bikoitiak); Galizia kalea, 3 (bakoitiak) eta 6tik 12ra (bikoitiak); Ubako Andre Mariaren kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Pepe Artola kalea, 2tik 56ra (bikoitiak); Sagastieder kalea, 2tik 22ra (bikoitiak); Sibilia kalea, 1etik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 44ra (bikoitiak); Telesforo Aranzadi kalea, 2tik 36ra (bikoitiak); Zarategi kalea, 100), 28, 31, 33 eta 34.
3.5.10.– Iztieta-Errenteria Osasun Eremua, Errenteria udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 34, 35 eta 36 zenbakiko sekzioak.
3.5.11.– Lasarte-Usurbil Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Donostia udalerritik:
● 6. barrutitik, 12 zenbakiko sekzioa (Aliri kalea, 40; Apaor kalea, 2 eta 8 (bikoitiak); Araundi kalea, 17 eta 19 (bakoitiak) eta 24 (bikoitiakf); Arrapide kalea, 11, 75, 77 eta 81 (bakoitiak) eta 6tik 18ra, 22, 24, 30, 32, 48, 52, 60tik 66ra eta 74 (bikoitiak); Abalozko autobia, 5 eta 13 (bakoitiak) eta 100 (bikoitiak); Barazar kalea, 9tik 31ra (bakoitiak) eta 2, 4 eta 10etik 24ra (bikoitiak); Berridi kalea, 1etik 11ra eta 17 (bakoitiak) eta 2tik 8ra, 22, 30, 40 eta 50 (bikoitiak); Errota kalea, 12tik 18ra (bikoitiak); Etarte bidea kalea, 1, 3 eta 19tik 23ra (bakoitiak) eta 38 eta 40 (bikoitiak); Etxabal kalea, 1; Herriko Plaza, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 4 (bikoitiak); Irigoien kalea, 21etik 39ra (bakoitiak) eta 2, 4 eta 16tk 38ra (bikoitiak); Learritza kalea, 1etik 11ra, 65etik 71ra, 127, 129, 135, 141, 143, 149tik 161era, 165, 167, 175, 177 eta 187 (bakoitiak) eta 52, 54, 134 eta 136 (bikoitiak); Petritza kalea, 3, 5, 17 eta 19 (bakoitiak) eta 2tik 12ra, 28 eta 30 (bikoitiak); Urbitarte kalea, 1, 3, 15, 17, 41 eta 43 eta 24, 26 eta 40tik 46ra (bikoitiak)).
b) Honako udalerri hauek:
● Lasarte-Oria.
● Usurbil.
3.5.12.– Lezo-San Juan Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
b) Pasaia udalerritik:
– 1. barrutia (Pasai Donibane).
b) Honako udalerri hau:
– Lezo.
3.5.13.– Loiola Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 3. barrutitik, honako sekzio hauek: 20 (Aintzieta kalea, 1etik 17ra, 21, 23, 27 eta 31ra (bakoitiak) eta 2, 6, 8, 12tik 22ra, 28 eta 32 (bikoitiak); Ariztigaña kalea, 11tik 19ra (bakoitiak) eta 10etik 14ra eta 20 (bikoitiak); Bentatxiki kalea, 37tik 45era eta 71 (bakoitiak) eta 6 (bikoitiak); Kristobaldegi kalea, 2tik 6ra, 14, 26, 28 eta 42 (bikoitiak); Hipika kalea, 5etik 9ra, 93tik 99ra eta 103 (bakoitiak) eta 2, 4, 8tik 16ra, 44, 70, 74, 82 eta 86 (bikoitiak); Landarbaso kalea, 157 eta 159 (bakoitiak); Larrañategi kalea, 4, 8tik 16ra, 22, 36 eta 54tik 62ra (bikoitiak); Madalena Jauregiberri kalea, 2tik 12ra (bikoitiak); Martutene kalea, 1, 13 eta 15 (bakoitiak); Matxiñene kalea, 3, 5 eta 9tik 13ra (bakoitiak) eta 6tik 16ra (bikoitiak); Mendigain kalea, 1etik 31ra (bakoitiak); Aralar Mendilerroaren kalea, 1, 3, 7, 11, 15, eta 17 (bakoitiak) eta 16, 18, 22, eta 24 (bikoitiak); Urbia kalea, 3, 5 eta 9tik 27ra (bakoitiak) eta 2tik 10era eta 14tik 28ra; Zorroaga kalea, 29 (bakoitiak) eta 20tik 26ra (bikoitiak); Zuzunene kalea, 1etik 5era (bakoitiak) eta 20 (bikoitiak)), 21 eta 22.
– 4. barrutitik, 14 zenbakiko sekzioa (Otxoki kalea, 12; Aralar Mendilerroaren kalea, 19 eta 51tik 79ra (bakoitiak); Uba kalea, 1etik 13ra (bakoitiak)).
– 6. barrutitik, 9 zenbakiko sekzioa (Apostolutza kalea, 5 eta 13tik 17ra (bakoitiak) eta 2tik 26ra eta 34tik 38ra (bikoitiak); Eguzki Eder kalea, 1etik 11ra (bakoitiak) eta 2, 6 eta 12 (bikoitiak); Larrañategi kalea, 1 eta 7tik 15era (bakoitiak); Martutene kalea, 3tik 11ra, 17, 19, 39, 41 eta 47tik 53era (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Okendogi kalea, 2tik 8ra (bikoitiak)).
– 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 26 (Aienas kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 (bikoitiak); Lauaizeta kalea, 54 eta 94 (bikoitiak), Marrus kalea, 9tik 13ra, 21, 23, 69 eta 79 (bakoitiak) eta 4, 8tik 12ra, 18tik 26ra, 46, 72 eta 74 (bikoitiak); Mateo Errota kalea, 1etik 17 (bakoitiak) eta 2tik 10era (bikoitiak); Otxoki kalea, 100; Sarrueta kalea, 25etik 29ra (bakoitiak); Uba kalea, 21, 37, 41, 43, 57, 61, 83, 89 eta 91 (bakoitiak) eta 2, 4, 8tik 12ra, 16tik 26ra, 32, 48tik 56ra, 60, 66, 78 eta 84tik 92ra (bikoitiak); Ubarburu kalea, 5etik 11ra, 13, 15 eta 25etik 39ra (bakoitiak); Ubegi kalea, 2; Ursalton kalea, 10) eta 27.
3.5.14.– Oiartzun Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Oiartzun.
3.5.15.– Ondarreta Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 6. Barrutitik, honako sekzio hauek: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (Añorga kalea, 1etik 5era, 11, 15etik 23ra, 27, 59tik 71ra, 103 eta 107tik 111ra (bakoitiak) eta 2tik 26ra (bikoitiak); Añorga-Txiki kalea, 11tik 17ra (bakoitiak) eta 10etik 18ra (bikoitiak); Errekalde kalea, 17tik 51ra eta 113 (bakoitiak); Oriamendi kalea, 46tik 94ra, 98tik 106ra, 112tik 122ra, 128tik 136ra eta 164tik 172ra (bikoitiak)), 13, 14, 15, 17, 18 (Aiete kalea, 30etik 46ra (bikoitiak); Marañon Doktorearen kalea, 35etik 43ra (bakoitiak); Jauregi kalea, 51tik 61era (bikoitiak); Pio Baroja kalea, 5etik 15era, 29tik 47ra (bakoitiak) eta 8tik 20ra (bikoitiak); Sanserreka kalea, 1, 3 eta 25etik 35era (bakoitiak)), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 eta 30.
3.5.16.– Alde Zaharra Osasun Eremua, Donostia udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 1, 2, 3, 5, 6 eta 7 zenbakiko sekzioak.
– 2. barrutitik, honako sekzio hauek: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (Arrasate kalea, 49tik 53ra (bakoitiak); Blas de Lezo kalea, 3 (bakoitiak) eta 2tik 6ra (bikoitiak); Easo kalea, 2tik 14ra; Kontxa kalea, 1, 3, 9, 15 eta 17 (bakoitiak) eta 6 (bikoitiak); Manterola kalea, 1 eta 5etik 9ra (bakoitiak) eta 4tik 8ra (bikoitiak); Rafael Munoa kalea, 1; San Martín kalea, 41etik 47ra (bakoitiak) eta 46tik 50era (bikoitiak); Triunfo kalea, 1etik 5era (bakoitiak); Zaragoza kalea, 1 eta 3 (bakoitiak) eta 2 eta 4 (bikoitiak); Zubieta kalea, 2 eta 8tik 34ra (bikoitiak)), 8 (Kontxa kalea, 23, 31, 33 eta 37tik 43ra (bakoitiak); Pedro Vinuesa kalea, 1; San Martín kalea, 49tik 61era (bakoitiak) eta 62tik 68ra (bikoitiak); Zubieta kalea, 7tik 15era eta 2 eta 36tik 56ra (bikoitiak)) eta 9 (San Martín kalea, 21etik 39ra (bakoitiak)).
– 3. barrutitik, 1 zenbakiko sekzioa (Gernikako Arbolaren kalea, 3tik 7ra (bakoitiak) eta 2tik 8ra (bikoitiak); Arrasate kalea, 7 eta 9 (bakoitiak); Bergara kalea, 16tik 20ra (bikoitiak); San Martín kalea, 3, 5 eta 9tik 17ra (bakoitiak) eta 4 eta 6 (bikoitiak); Kontxa kalea, 47 (bakoitiak) eta 8tik 18ra (bikoitiak)).
– 6. barrutiko 1 zenbakiko sekzioa (Kontxa kalea, 47).
3.5.17.– Pasaia Antxo Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Donostia udalerritik:
● 7. barrutitik, honako sekzio hauek: 20 (Berra Behera kalea, 1etik 15era (bakoitiak) eta 4tik 20ra (bikoitiak); Buenavista kalea, 1 (bakoitiak) eta 6, 8, 12tik 24ra eta 28tik 46ra (bikoitiak); Casares kalea, 1etik 15era, 19tik 27ra, 33 eta 37tik 41era (bakoitiak)) eta 23 (Artxipi kalea, 93 eta 95 (bakoitiak), 84 eta 96tik 120ra (bikoitiak); Darieta kalea, 153tik 159ra eta 163tik 175era (bakoitiak) eta 94 (bikoitiak); Eskalandegi kalea, 2, 8tik 16ra, 20tik 66ra, 72tik 76ra eta 108tik 120ra (bikoitiak); Lorete kalea, 1etik 17ra, 21etik 27ra eta 31tik 47ra (bakoitiak) eta 6tik 32ra (bikoitiak); Molinao kalea, 49tik 57ra, 61 eta 65etik 75era (bakoitiak) eta 3tik 98ra (bikoitiak); San Marcos kalea, 1 eta 23tik 39ra (bakoitiak); Zilargiñene kalea, 5etik 13ra eta 23tik 39ra (bakoitiak) eta 6, 24 eta 28tik 34ra (bikoitiak)).
b) Pasaia udalerritik:
● 3. barrutia (Pasaia Antxo).
3.5.18.– Pasaia San Pedro Osasun Eremua, honako hauek barnean hartzen dituena:
a) Donostia udalerritik:
● 7. barrutitik, 14 zenbakiko sekzioa (Azkuene kalea, 1etik 15era eta 19tik 35era (bakoitiak); Ulia kalea, 403).
b) Pasaia udalerritik:
● 2. barrutia (Pasaia San Pedro).
● 4. barrutia (Trintxerpe).
3.5.19.– Zarautz-Orio-Aia Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Aia.
– Orio.
– Zarautz.
3.5.20.– Zumaia-Zestoa-Getaria Osasun Eremua, honako udalerri hauek barnean hartzen dituena:
– Aizarnazabal.
– Getaria.
– Zestoa.
– Zumaia.
3.6.01.– Hondarribia Osasun Eremua, honako udalerri hau barnean hartzen duena:
– Hondarribia.
3.6.02.– Dumboa Osasun Eremua Irun udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 2, 3 eta 4 zenbakiko sekzioak.
– 2. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 zenbakiko sekzioak.
– 3. barrutitik, 1 eta 6 zenbakiko sekzioak.
– 4. barrutitik, 5 zenbakiko sekzioa.
3.6.03.– Irun-Erdialdea Osasun Eremua Irun udalerriko honako gune hauek barnean hartzen dituena:
– 1. barrutitik, 1 zenbakiko sekzioa.
– 3. barrutitik, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 eta 19 zenbakiko sekzioak.
– 4. barrutitik, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eta 9 zenbakiko sekzioak.