EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-04-11 Aldizkari honetan argitaratua: 2018069

379/2018 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (IVAP) zuzendariarena eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Honen bidez 2018-2019 ikasturteko euskara ikastaroetarako deia egiten zaie Osakidetzako langileei eta Osakidetzari atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileei.

Xedapenaren zenbakia: 201800379
Xedapenaren data: 2018-03-19
Hurrenkenaren zenbakia: 201801888
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Prestatu eta trebatzeko ikastaroak)
Horretarako kontuan hartu dira Euskararen Erabilpena Arautzeko azaroaren 24ko 10/1982 Legea –Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetan euskararen erabilera normaltzeko plangintza arautzeko den apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren bidez garatua– eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretua. Halaber, kontuan hartu dira Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana (2013ko abenduaren 3an onartua) eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak, hizkuntza-prestakuntzako eta normalizazioaren arloan sinatutako lankidetza-hitzarmena.
Hori dela eta, hau
EBATZI DUGU:
Artikulu bakarra.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileentzako 2018-2019 ikasturterako 1., 2. eta 3. hizkuntza-eskakizunen araberako ikastaro-deialdia onartzea, I., II. eta III. eranskinetan ezarritako oinarriekin bat etorrita.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 19a.
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria,
MARÍA TERESA IRURETAGOYENA IBARGUREN.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,
MARÍA JESÚS GEMMA MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA
OINARRIAK
Lehenengoa.– Helburua.
Deialdi honen helburua da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileen euskarazko hizkuntza-gaikuntzan eragitea eta bultzatzea.
Bigarrena.– Parte-hartzaileak.
Deialdi honetan parte har dezakete Osakidetzako langileek, lan-harremana edozein izanda ere, baldin eta deialdiaren ebazpenaren egunetik ikastaro mota bakoitzerako eskaerak egiteko epea bukatu arte zerbitzu aktiboan, senideak zaintzeko eszedentzian edo zerbitzu berezietan badaude.
Gainera, aldi baterako langileen eta ordezkoen kasuan, ebazpena EHAAn argitaratu aurreko hamabi hilabeteetan guztira bost hilabetetik gora lan egin behar izan dute Osakidetzan eta ikastaroak iraun bitartean lanean egongo direla aurreikusi behar da.
Espezialitatea egiten ari diren mediku eta erizain egoiliarrek euskalduntze ikastaroak egin ahal izango dituzte, euren prestakuntza aldiaren urtea gorabehera.
Deialdi honetan eskaintzen den hizkuntza-prestakuntza IVAPek finantzatuko du horretarako duen aurrekontuaren bidez. Aurrekontua nahikoa ez balitz, IVAPek indarrean dagoen araudian aurreikusitako lehentasun irizpideak jarraituko ditu, hau da, 2005eko azaroaren 30eko Aginduaren 3. artikuluan ezarritako irizpideak jarraituko ditu.
Halaber, ordu-kreditua agortuta izateagatik IVAPek finantzatuko ez duen langileen hizkuntza-prestakuntza Osakidetzak finantzatuko du horretarako duen aurrekontuaren bidez. Aurrekontua nahikoa ez balitz, Osakidetzaren Giza Baliabideen Zuzendaritzaren 2018ko martxoaren 12ko 2/2018 Jarraibideetan ezarritako lehentasun irizpideak ezarriko dira. 2/2018 Jarraibideak emandako ordu-kreditua agortuta izanda euskara ikasten jarraitu ahal izateko ohiz kanpoko laguntzari buruzkoak dira.
Lanorduetan euskarazko prestakuntza jasotzeko baimenak ematerakoan, zerbitzu-erakundeek Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren 3.3.4 puntuan ezarritako irizpideak aplikatuko dituzte, baita Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak Jarraibideen bidez ezarriko dituen irizpideak ere.
Hirugarrena.– 2018-2019 ikasturterako ikastaro-deialdiak.
2018-2019 ikasturterako, bi deialdi kaleratuko dira.
Honako hau 2018-2019 ikasturteko deialdi nagusia da, ikasturte osoa arautzen duena. Deialdi honetan lanorduetan eta lanorduz kanpo egiteko ikastaroak eskaintzen dira.
Autoikaskuntzako ikastaroei dagokienez ere, hau izango da 2018-2019 ikasturterako deialdi bakarra.
4. hizkuntza-eskakizuna prestatzeko ikastaroa egin nahi duten Osakidetzako langileek IVAPek maiatzean deituko duen 2018-2019 ikasturteko deialdian eman beharko dute izena. Deialdi hori 2018-2019 ikasturterako egingo den deialdi bakarra izango da.
Datorren urrian bigarren deialdia kaleratuko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak, oraingo honen osagarria, eta 2018-2019 ikasturteko bigarren lauhilekorako eskaintza egingo du. Deialdia zerbitzu-erakundeetara garaiz bidaliko den barne-jarraibideen bidez egingo da.
Urriko deialdian otsailetik ekainera arteko eskaera egin ahal izango dute interesatuek, betiere baldintza hauen pean:
– Ikastaroa urrian hasi ez duten langileek ezingo dute bi orduko ikastarorik hasi otsailean, ez lanorduetan ez lanorduz kanpo. Urrian hasi ez direnek, beraz, otsailean lanorduetako bost orduko ikastaroa edo barnetegiko ikastaroa eskatu ahal izango dute soilik.
– Urrian hasi diren ikasleek, aldiz, ikastaro trinkoa edo barnetegia nahiz modulu aldaketa eskatu ahal izango dute otsailean, hau da, ikastaro trinkotik 2 ordukora aldatzea, edo alderantziz.
– Autoikaskuntza ikastaroei dagokienez, otsailean ezingo da autoikaskuntza ikastarorik hasi, bi orduko moduluarekin gertatzen den bezalaxe.
Laugarrena.– Eskabideak egiteko eta tramitatzeko epeak.
Interesatuek deialdi honetako eskabide elektronikoa bete beharko dute eta deialdian eskainitako modulu eta ordutegi bakarrerako izango dira.
Zerbitzu-erakunde bakoitzeko zuzendaritzaren ardura da, euskarazko ikastaroak eskatzen dituztenen artean aukeraketa egitea.
Zerbitzu-erakundeetako pertsonaleko zuzendaritzek jasotako eskaerak aztertu eta Osakidetza Giza Baliabideen Zuzendaritzaren jarraibideetan ezarritako aukeraketa irizpideen arabera onartuko edo ukatuko dituzte.
Eskabideak zerbitzu-erakundeen pertsonaleko zuzendaritzek kudeatuko dituzte Giza Baliabideen Zuzendaritzak horretarako ezarritako aplikazio informatikoaren bidez.
4.1.– Eskabideak non eta nola aurkeztu.
Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek eskabidea Intranet edo Internet bidez egin beharko dute Osakidetzaren webguneetan dagoen eskabide elektronikoa betez. Hona hemen helbideak eta bideak:
– www.osakidetza.eus (Profesionalak > Euskara > Euskarazko prestakuntza > Euskalduntze ikastaroak > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2018-2019 ikasturtea: deialdi nagusia > Eskainitako ikastaroak / Eskaerak)
– www.osakidetza.euskadi.eus (Profesionalak > Euskera> 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2018-2019 ikasturtea: deialdi nagusia > Eskainitako ikastaroak eta eskaerak)
Salbuespenez, zerbitzu-erakundeetako pertsonaleko zuzendaritzetan aurkeztu ahal izango dute izena emateko eskabidea. Horretarako, Ebazpen honen III. eranskineko eskabide orria erabil daiteke.
Deialdian onartua izateko beharrezkoa da eskabidea epearen barruan eta behar bezala aurkeztea, aurreikusitako bi modalitateetako edozeinetan.
BAME den pertsonalak, eskabidea egiteko orduan, zein zentrotan ari den adierazi beharko du «oharrak» izeneko atalean.
4.2.– Lanorduetako ikastaroetarako eskabideak.
Eskabidea egiteko epea: 2018ko apirilaren 13tik 30era bitartean, biak barne.
Onartutako eta ez onartutako eskaeren zerrendek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzan egon beharko dute 2018ko maiatzaren 18rako.
Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak eskaeretan egokitzapenak egin ahal izango ditu eta behin betiko zerrenda bidaliko dio IVAPi 2018ko ekainaren 1erako.
Epe horretatik kanpo ez da eskaerarik ezta aldaketarik ere onartuko.
Zerbitzu-erakundeen zuzendaritzek interesatuei jakinaraziko diete idatzizko jakinarazpenaren bidez haien eskabidea baimendu duten ala ez. Onartu ez dutenean, arrazoia espresuki azaldu beharko diete interesatuei. Jakinarazpena 2018ko maiatzaren 15erako egin beharko da beranduen ere. Halaber, zerbitzu-erakundeek zabalkunde handiena duen hedabideen bidez emango dute jakinaraztera onartuen eta ukatuen zerrenda (posta elektronikoa, intranet, iragarki-taula...).
Aukeratutako langileen behin betiko zerrendaren arabera osatuko dira ikastaroak eta taldeak.
4.3.– Lanorduz kanpoko ikastaroetarako eskabideak.
Eskabidea egiteko epea: 2018ko apirilaren 13tik maiatzaren 22ra bitartekoa izango da, biak barne.
Onartutako eta ukatutako eskaerek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzan egon beharko dute 2018ko ekainaren 12rako.
Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak onetsitako eskaeren berri eman beharko dio IVAPi 2018ko ekainaren 22rako. Epe horretatik kanpo ez da eskaerarik, ez aldaketarik onartuko.
4.3.1.– Baimendu eta baztertuko eskaeren zerrendak jakinaraztea.
Baimendutako eskaerak IVAPera bidaltzeko epea igaro ondoren, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariak, ebazpen baten bidez, baimendu eta baztertutako eskaeren behin-behineko zerrenda argitaratuko du. Baztertutakoen kasuan, bazter uztearen arrazoia adieraziko da. Adierazitako ebazpena Osakidetzaren web gunean jarriko da jendaurrean eta baita zerbitzu-erakundeetan zabalkunde handiena duen hedabideetan ere (posta elektronikoa, intranet, iragarki-taula...).
Baimendu eta baztertutako eskaeren behin-behineko zerrenda Osakidetzaren webguneetan jendaurrean jarri eta hurrengo egunetik hasita, interesatuek 10 egun naturaleko epea izango dute erreklamazioak Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariari aurkezteko.
Erreklamazioak Osakidetzako edozein zerbitzu-erakundetako erregistroan aurkeztu ahal izango dira eta, halaber, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan jasotako edozein eratan.
Erreklamazioak aurkezteko epea igaro ondoren, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpen bidez ebatziko dira. Ebazpen horrek baimendu eta baztertutako eskaeren behin betiko zerrenda jasoko du; baztertutakoen kasuan, bazter uztearen arrazoia adieraziko da. Aipatutako ebazpena Osakidetzaren web gunean jarriko da jendaurrean, baita zerbitzu-erakundeetan zabalkunde handiena duen hedabideetan ere (posta elektronikoa, intranet, iragarki-taula...).
Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetzako zuzendari nagusiari hilabeteko epean, ebazpena jendaurrean jartzen den hurrengo egunetik hasita.
Bosgarrena.– Lanorduetako ikastaroetan onartzeko araubidea.
Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak aldiro-aldiro arautuko ditu aukeratzeko irizpideak eta prozedurak, eta euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren araberako aldaketa eta egokitzapenak egingo ditu.
Lanorduetako ikastaroetarako aukeraketa-irizpideak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzaren jarraibideen bitartez ezarriko dira. Zerbitzu-erakunde bakoitzeko zuzendaritzaren ardura da, lanorduetako euskarazko ikastaroak eskatzen dituztenen artean aukeraketa egitea.
2017-2018 ikasturterako deialdia arautu zuen 452/2017 Ebazpenaren bederatzigarren oinarriak ezartzen zuena betetzeko, 2017-2018 ikasturtean matrikula-orria itzuli ez edo jaso ez zuten langileei ez zaie onartuko 2018-2019 ikasturterako eskaerarik.
Seigarrena.– Lanorduetako ikastaroen antolaketa.
Deialdi honetan eskaintzen diren lanorduetako ikastaroak II. eranskinean daude jasota.
Ikastaroen hasiera eta amaiera egunak eta ordutegiak II. eranskinean zehaztutakoak dira. Halere, IVAPek ahalmena du egoki iritzitako egokitzapenak egiteko. Egokitzapen horiek aldez aurretik jakinarazi beharko dira.
Zerbitzu-erakundeetako zuzendaritzek barnetegira joateko edo ikastaro trinkoetan parte hartzeko emandako baimenak lauhilabeteko osorako dira. Lanorduetako bi orduko ikastaroetan parte hartzeko emandako baimenak ikasturte osorako izango dira, urritik ekainera.
6.1.– Mailaketa-probak.
Langileren baten euskara ezagupena neurtu behar bada, IVAPek mailaketa-proba egitera deituko du ekainean. IVAPek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari jakinaraziko dio mailaketa-proba nork egin behar duen, baita non eta noiz egin behar duen ere.
Ekaineko mailaketa-proba egitera deitu arren langileren bat ez bada ezarritako egunean eta orduan aurkezten, IVAPek bazter utziko du haren eskaera.
Salbuespenez, IVAPek aurkeztu ez den langileari bigarrenez deitzeko aukera aztertuko du, aurkeztu ez izana idatziz eta egokiro arrazoitzen badio IVAPi dagokion zerbitzu-erakundeak, beranduen ere, proba egunetik 2 egun balioduneko epean.
IVAPek bertan behera utziko du salbuespenezko dei honetara ere aurkezten ez den langilearen eskaera.
6.2.– Administrazioko taldeak antolatzea.
Mailaketa probak egin ondoren, administrazioko langileez osaturiko taldeak antolatuko ditu IVAPek hiru hiriburuetan. Taldeak osatzean, ikasle bakoitzari bere pertsonaleko zuzendaritzak baimendutako modulua gordeko dio IVAPek, ahal den neurrian.
Administrazio-taldeen ordutegia eta egutegia II. eranskinean daude zehaztuta.
Nolanahi ere, baliabideen erabilera egokia bermatzeko eta taldeen osaketak hala eskatzen badu, aldaketak egin ahal izango ditu IVAPek baimendutako eskaeren moduluetan, ordutegian nahiz ikasteko moduluan.
Taldeak osatu eta euskaltegiak izendatuta daudenean, IVAPek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari helaraziko dio administrazioko taldeetan eskolatuko diren langileen zerrenda, langile bakoitzak non eta noiz eskolatu behar duen zehaztuta.
6.3.– Administrazioko talderik ez duten langileak. Matrikula-orriak.
Administrazio talderik osatu ezin denean, IVAP saiatuko da langileak euskaltegi homologatu batean eskolatzen, eta hori ere ezinezkoa bada, IVAPek matrikula-orriak bidaliko ditu Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara, honek langile bakoitzaren pertsonaleko zuzendaritzara helarazteko. Matrikula-orriaren bitartez, langilea edozein euskaltegi publiko edo pribatu homologatutan matrikulatu ahal izango da, betiere onartu zaion moduluan.
Era berean, bestelako ordutegi edo herritan ikasi nahi duten langileei IVAPek matrikula-orria emango die, nahi duten euskaltegi homologatuan matrikula daitezen, betiere baimendu zaien moduluan.
Matrikulazioa gauzatzeko, ezinbestezkoa da langileak matrikula-orria euskaltegian entregatzea.
Matrikula-orriaren bidez eskolatzen den ikasleak euskaltegiaren egutegia eta ordutegia beteko ditu.
Langilea inon matrikulatzen ez bada, berehala jakinarazi behar dio bere pertsonaleko zuzendaritzari eta matrikula-orria itzuli behar du. Matrikula-orria itzultzeko prozedura bederatzigarren oinarrian dago jasota.
6.4.– Matrikula-orria ordaintzea.
Langilearen matrikula-orria IVAPek ordainduko du, betiere ondorengo baldintza hauek betetzen badira:
1) Matrikula-orria garaiz entregatzea: matrikula-orria ikastaroa hasten denerako aurkeztu behar da euskaltegian. 2018ko urriaren 19a baino geroago entregatzen bada, IVAPek ez du matrikula ordainduko.
2) Gutxieneko iraupena: bost orduko eta barnetegiko ikastaroek lauhileko iraupena izan behar dute, eta gutxienez 400 ordukoak izango dira. Ordu biko ikastaroak urrian hasi eta ekainean bukatuko dira eta gutxienez 300 ordukoak izango dira. IVAPek ordainduko dituen ikastaro moduluak II. eranskinean daude jasota.
3) Homologazioa: matrikula-orriaren bidez egingo den ikastaroak HABEk homologatua izan behar du derrigorrez.
4) Matrikula-orrian bertan zehaztuta dagoen ikastaroa egiteko bakarrik erabili ahal izango da.
Baldintza horiek betetzen direla egiaztatu ondoren, langilearen matrikula onartu eta dagokion kostua ordainduko du IVAPek. Barnetegiko ikastaroen kasuan, barnetegiko ostatua eta mantenua ere ordainduko ditu. Aldiz, IVAPek ez ditu bere gain hartuko bestelako gastuak (joan-etorriak, materialak, etab.).
Matrikula orriaren baldintzak bete ezean, IVAPek ez du matrikularik ordainduko. Kasu horretan, IVAPek ukapenaren berri emango dio interesatuari Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez.
Kontuan izan behar da langileak euskaltegian egin duen matrikula IVAPek onartzeak berekin dakarrela matrikula horri dagokion kostu osoa ordaintzea.
6.5.– Liberatutako pertsonala. Betebeharrak eta ordainsariak.
Lanorduetan ikastegia lantokia da langilearentzat, ondorio guztietarako. Beraz, eskolatze eta puntualtasun huts guztiak bere erakundearen aurrean justifikatu beharrekoak dira idatziz, beste edozein laneratze huts zuritu ohi den bezalaxe. Edonola ere, eskoletara garaiz ez heltzea justifikatu egin beharko da.
Deialdi honetako oinarrietan ezarritakoa ez betetzeak ekarriko du ikastaroetatik kanpo uztea. Orduan, Administrazioak bere esku izango du kanporatutako ikaslea hurrengo ikastaroetan ez onartzea.
Liberatuta dauden langileek, maila egokia lortuz gero, konpromisoa hartzen dute Osakidetzak antolatzen dituen hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdietara aurkezteko.
Barnetegietara edo ikastaro trinkoetara joateko liberatu diren langileek lansariaren % 100 kobratuko dute.
Euskarako ikastaroetara joateak ez du ekarriko zerbitzuarengatiko inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik.
Zazpigarrena.– Lanorduz kanpoko ikastaroak. Araubidea.
Ikastaro hauek 2018-2019 ikasturte osorako dira; beraz, bigarren lau hilekoan ez da ikasle berririk onartuko.
IVAPek lanorduz kanpoko ikastaroa egin behar duten ikasleentzako matrikula-orri bana bidaliko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara, ikasle bakoitzak betiere baimendutako moduluan matrikula egin dezan.
Langileek, beranduen ere, 2018ko urriaren 19rako jaso beharko dute matrikula orria.
IVAPek matrikula-orri bakarra emango die onarpena duten langileei.
Matrikula-orrian zehaztutako ikastaroa egiteko bakarrik erabili ahal izango da. Lanorduz kanpoko ikastaroetan ez da onartuko ikastaro mota aldatzea; beraz, langileak onartutako ikastarorako matrikula-orria jaso ondoren, ezin izango du aldatu.
Matrikulazioa matrikula-orriaren bidez egingo da. Matrikula-orria euskaltegian edo autoikaskuntzako zentroan entregatu behar da ikastaroa hasi baino lehen. IVAPek ez ditu bere gain hartuko 2018ko urriaren 19a baino geroago entregatuko diren matrikula-orriak.
2017-2018 ikasturteko deialdia arautu zuen 452/2017 Ebazpenaren 7.3 oinarriak ezartzen zuena betetzeko, ezetsi egingo dira 2017-2018 ikasturtean matrikula-orria itzuli ez edo jaso ez zuten langileen 2018-2019 ikasturterako eskaerak.
Halaber, 452/2017 Ebazpenaren hamargarren oinarriak ezartzen zuena betetzeko, ezetsi egingo dira 2017-2018 ikasturteko autoikaskuntza ikastaroa hasi ondoren eskola utzi duten langileen autoikaskuntzarako eskaerak.
7.1.– Aurrez aurreko ikastaroak euskaltegian.
Izaera orokorrez, aurrez aurreko lanorduz kanpoko ikastaroetarako baimena bi/hiru orduko ikastaroak egiteko emango da.
Eskaintza honetatik kanpo geratzen dira barnetegiko ikastaroak.
Aurrez aurreko lanorduz kanpoko ikastaro trinkoa langile finkoek eta bitartekoek soilik eska dezakete eta eskaeran adierazi beharko dute. Behin-behineko langileek bi edo hiru orduko ikastaroa eska dezakete soilik.
Diru-baliabideen erabilera zentzuzkoa eta arrazoizkoa ziurtatu ahal izateko, IVAP saiatuko da lanorduz kanpoko ikastaro trinkoa egiteko baimena duten ikasleak administrazioko taldeetan eskolatzen. Taldeak osatu eta euskaltegiak izendatuta daudenean, IVAPek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari helaraziko dio administrazioko taldeetan eskolatuko diren langileen zerrenda, langile bakoitzak non eta noiz eskolatu behar duen zehaztuta.
Ikastaro horiek egutegi eta ordutegi zehatza izango dute eta hiru hiriburuetan antolatuko dira. Langileak talde horien egutegira eta ordutegira moldatu behar du.
Administrazio talderik osatzen ez bada, IVAPek matrikula-orria emango die ikasleei, nahi duten euskaltegi homologatuan matrikulatzeko, betiere onartu zaien moduluan. IVAPek matrikula-orria bidaliko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara, honek langile bakoitzaren pertsonaleko zuzendaritzara helarazteko.
Lanorduz kanpoko aurrez aurreko ikastaroak euskaltegi publiko edo pribatu homologatu batean egin beharko dira, eta baldintza hauek bete behar dituzte:
a) Gutxieneko iraupena: bost orduko ikastaroen kasuan, ikastaroek lau hilabeteko iraupena izan behar dute, eta gutxienez 400 ordukoak izango dira. 2/3 orduko ikastaroak urrian hasi eta ekainean bukatuko dira. Ikastaro hauek gutxienez 180 ordukoak izango dira. IVAPek ordainduko dituen lanorduz kanpoko ikastaro moduluak II. eranskinean daude jasota.
b) HABEk homologatutako ikastaroak izan beharko dute, derrigorrez.
7.2.– Autoikaskuntza ikastaroak.
Autoikaskuntza ikastaroak txandaka lan egiten duten edo euren lanpostuaren berezitasunak direla eta, euskaltegian aurrez aurreko ikastaroa egiteko zailtasunak dituzten langileentzat dira. Hori dela eta, autoikaskuntzako ikastaroetan parte hartzeko baimena ematerakoan lehentasuna izango dute txandaka lan egiten duten langileek, ondorengo hurrenkeraren arabera: langile finkoek, bitartekoek eta aldi-baterakoek.
IVAPek autoikaskuntzarako eskaera guztietatik kopuru mugatua onartuko du, alegia, Osakidetzak baimentzen dituen lanorduz kanpoko eskaera guztien % 15, gehienez ere. Hori dela eta, guztira baimendutako lanorduz kanpoko ikastaro kopuruaren arabera, zerbitzu-erakunde bakoitzak izango duen autoikaskuntza ikastaroen baimen-kupoa zehaztuko du Giza Baliabideen Zuzendaritzak.
Ikastaro honetan parte hartu ahal izateko langileek bete beharreko baldintzak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen Zuzendaritzak osatuko ditu jarraibideetan.
Kontuan izanda autoikaskuntza ikastaroak baimentzeko aukeraketa-irizpideak daudela eta zerbitzu-erakunde bakoitzak lanorduz kanpoko autoikaskuntza ikastaroetarako lizentzia-kupo jakina izango duela, zerbitzu-erakundeek ezetsi egingo dituzte 2017-2018 ikasturtean autoikaskuntza ikastaroa egiten ari diren langileen eskaerak bigarren hiruhilekoaren bukaeran % 80ko aprobetxamendua betetzen ez badute.
Nolanahi ere, zerbitzu-erakundeak eskaerak baimentzeak ez du ziurtatzen IVAPek automatikoki eskaerak onartuko dituenik. Izan ere, IVAPek 2018-2019 ikasturtean behin betikoz onartzeko, 2017-2018 ikasturtean autoikaskuntza ikastaroa egin duen ikasleak ikasturte bukaeran % 80ko asistentzia izan beharko du nahitaez.
Lanorduz kanpoko autoikaskuntzako ikastaroak euskaltegi publiko edo pribatu homologatu batean, edo autoikaskuntzako zentro homologatu batean egin ahal izango dira, eta baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Ikastaroak urrian hasi eta ekainean bukatuko dira.
b) HABEk homologatutako ikastaroak izan beharko dute ezinbestez.
c) Ikastaroek gutxienez 190 orduko iraupena izan behar dute.
d) Eskaintzen diren autoikaskuntza modalitateak honako hiru hauek dira:
– Autoikaskuntza zentro pribatuen programak: ordenagailu bidez on-line eginda edo autoikaskuntza zentrora bertara joanda.
– Euskaltegi publiko eta pribatu homologatuek propio diseinatutako autoikaskuntza programak.
– Euskaltegi publiko eta pribatu homologatuek propio diseinatutako portfolio sistema bidezkoa.
7.3.– Matrikula-orriak, matrikulatzea, ordainketa eta kostua.
1) Langileak egindako eskaera IVAPek aztertu eta, hala badagokio, onartu ondoren, Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara bidaliko du matrikula-orria, eskatzailearen zerbitzu-erakundeari helaraz diezaion.
IVAPek matrikula orri bakar bana emango die eskaera onartu zaien langileei, matrikula-orri berezia hain zuzen, eta bertan jasoko da zein ikastaro egin daitekeen.
Ez da onartuko autoikaskuntzako matrikula-orriaren bitartez aurrez aurreko ikastaroetan matrikulatzerik, ezta alderantziz ere.
Lanorduz kanpoko ikastaroetan ez da onartuko ikastaro mota aldatzea; beraz, langileak baimendutako ikastarorako matrikula-orria jaso ondoren, ezingo du aldatu.
2) Matrikula gauzatzeko, ezinbestekoa da matrikula-orria euskaltegian edo autoikaskuntza zentroan entregatzea. IVAPek ez du bere gain hartuko 2018ko urriaren 19a baino geroago entregatu diren matrikula-orririk.
3) Matrikula-orrian jasotako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, langilearen matrikula onartu eta dagokion kostua ordainduko du IVAPek. Aldiz, IVAPek ez ditu bere gain hartuko bestelako gastuak (joan-etorriak, materialak, etab.).
Matrikula-orriaren baldintzak bete ezean, IVAPek ez du matrikularik ordainduko, eta ukapenaren berri emango dio langileari Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez.
4) Matrikula-orria ordainagiri baten parekoa da, eta horregatik, ikastaroa egiteko baimendutako langileak konpromisoa hartzen du dagokion matrikula-orria jasotzeko eta, inon matrikulatzen ez bada, ahalik eta lasterren bere zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendaritzara itzultzeko, betiere 2018ko urriaren 19a baino lehen, zuzendaritzak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari bidali eta honek IVAPi helarazteko.
Matrikula-orria itzultzeko prozedura bederatzigarren oinarrian dago jasota.
Kontuan izan behar da langileak euskaltegian egin duen matrikula IVAPek onartzeak berekin dakarrela matrikula horri dagokion kostu osoa ordaintzea.
Zortzigarrena.– Ikastaroen asistentzia eta aprobetxamendua.
8.1.– Eskolan hastea.
Ikastaroa hasten den egunean bertan hasi beharko du langileak eskolan. Didaktika eta ikastaroen antolakuntza arrazoiak direla medio, IVAPek ez du onartuko 2018ko urriaren 19a baino beranduago hasterik eskolan.
IVAPek bertan behera utziko ditu 2018ko urriaren 19rako eskolan hasi ez diren langileen eskaerak.
8.2.– Eskolan berandu hastea.
IVAPek arrazoi hauengatik soilik onartuko du eskolan berandu hastea: gaixotasun luzea edo larriagatik, erditzeagatik, adopzio edo harreragatik eta aitatasunagatik.
Nolanahi ere, beranduko eskolatzea bideratzeko, baldintza hauek bete beharko dira:
a) IVAPek aldez aurretik jakin behar du langilea ez dela eskolan garaiz hasiko aurreko arrazoiren bat dela medio. Horretarako, ikastaro hasieran, zerbitzu-erakundeetako zuzendaritzek egoera horretan dauden langileen zerrenda bidali behar dute Giza Baliabideen Zuzendaritzara, honek IVAPera helaraz dezan. Zerrendan NAN-zenbakia eta izen-abizenak zehaztu behar dira.
b) Eskolan hasi ahal izateko eskaera egitea: langilea ezin da bere kabuz eskoletan hasi. Eskolan hasteko prest dagoenean, dagokion zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendariak eskolatzea eskatu beharko dio IVAPi idatziz. Eskaera hori Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez egingo du dagokion zerbitzu-erakundeak.
c) Galdutako eskola-orduen gehienezko muga igaro gabe egotea: ikastaro osoaren eskola-orduen % 20 igaro aurretik hasi beharko du langileak eskolan.
Kasu horretan, IVAP saiatuko da eragindako beranduko eskolatze hauek bideratzen, horretarako dituen bitartekoen mugapean.
Ikastaro hasieran galdutako orduak zenbatu egingo dira hamaikagarren oinarrian ezarritako ordu-kredituaren kontsumorako.
8.3.– Autoikaskuntza ikastaroen aprobetxamendu irizpidea.
IVAPek honako irizpide hau ezartzen du 2018-2019 autoikaskuntza ikastaroen aprobetxamendua gainditzeko: ikasturteko asistentzia % 80tik gorakoa izatea.
Ondorioz, asistentziaren ehuneko hori betetzen ez duten pertsonei IVAPek ez die hurrengo deialdian autoikaskuntza ikastarorako eskaera onartuko. Beraz, 2019-2020 ikasturtean IVAPek ez du onartuko 2018-2019 ikasturtean % 80ko asistentzia betetzen ez duten eskatzaileen eskaerarik.
8.4.– Lanorduetako ikastaroen asistentzia-arauak.
Ondorio guztietarako, ikastegia lantokia da langilearentzat. Beraz, eskolaratze eta puntualtasun huts guztiak idatziz justifikatu behar dizkio lanean diharduen erakundeko zuzendaritzari, beste edozein laneratze-huts zuritu ohi den bezalaxe. Edonola ere, eskoletara garaiz ez heltzea justifikatu egin beharko da. Justifikatu gabeko puntualtasun hutsak sarritan gertatzeak ekar dezake ikaslea kanporatzea eta hurrengo ikastaroetan ez onartzea.
Euskara ikastaroetara joateko baimena zerbitzu-erakundeetako zuzendaritzen ardura izanik, era berean, beraien ardura da baimendutako epean langileen etenik gabeko eskolaratzea bermatzea.
Eskolarik ez dagoen egunetan, euskara ikastaroa lanorduetan egiten ari diren langileek beren lanpostuetara itzuli beharko dute ezinbestean.
Eskola-aldia nahitaez eten behar baldin bada, erabaki hori hartzen duen zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendaritzak aldez aurretik informatuko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritza.
Zerbitzu-erakundeko zuzendaritzak bermatuko du ikastaroetan parte hartuko duten langileek euren oporrak ikastaroko egutegiarekin egokitzen dituztela, ikastaroaren aprobetxamenduak kalterik izan ez dezan.
Eskola-hutsegiteak ikastaroaren hasiera egunetik bertatik zenbatuko dira, nahiz eta ikaslea berandu hasi ikastaroan.
Zerbitzu-erakundeek eskura izango dute euren langileen asistentziari eta ebaluazioari buruzko informazioa. Datuok dagokion ebaluazioaren ondoren bidaliko ditu IVAPek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara.
8.5.– Ikastaroen asistentziari buruzko datuak.
IVAPek hilez hil bidaliko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara aurrez aurreko ikastaroen gaineko asistentziari buruzko informazioa. Halaber, langileen ebaluazioari buruzko datua bidaliko du, dagokion ebaluazioaren ondoren.
Autoikaskuntza ikastaroen asistentziari buruzko datuak hiru hilerik behin bidaliko ditu IVAPek. Autoikaskuntza ikastaroan dabiltzan ikasleen kasuan, asistentzia-datuak hiru hilez behin jasotzen direnez gero, ordu-kredituaren saldoa epealdi horien arabera eguneratuko zaie.
Bederatzigarrena.– Ikastaroari uko egitea.
Langileak ikastaroari uko egitea erabakitzen badu, bere zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendaritzari jakinarazi beharko dio eta honek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari emango dio ukoaren berri. Giza Baliabideen Zuzendaritzak, bere aldetik, IVAPi jakinaraziko dio ukoa.
Lanorduetako ikastaroen kasuan, langileak ikastaroa hasteko hamabost egun baino gutxiago falta direnean liberazioari uko egiten badio, ezinbestean egin duela justifikatu beharko du, bestela, bai zerbitzu-erakundeko zuzendaritzak bai Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak uko egite hori nahikotzat jo dezakete hurrengo deialdietan langilearen eskabidea ezesteko.
Era berean, langileak matrikula orria jaso badu, 2018ko urriaren 19a baino lehenago itzuli egin beharko du dagokion jakinarazpenarekin batera. Agiri biak bere zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendaritzan aurkeztu beharko ditu, zuzendaritzak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari bidali eta honek IVAPera helarazteko.
Ukoa jakinarazteko, «Ikastaroari uko egiteko inprimakia» izeneko agiria erabili beharko da. Agiria zerbitzu-erakundeetako pertsonaleko zuzendaritzetan egongo da eskura, bai eta Osakidetzaren webguneetan ere:
– www.osakidetza.eus (Profesionalak > Euskara > Euskarazko prestakuntza > Euskalduntze ikastaroak > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2018-2019 ikasturtea: deialdi nagusia > Araudia eta agiriak > «Ikastaroari uko egiteko inprimakia»)
– www.osakidetza.euskadi.eus (Profesionalak > Euskara > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2018-2019 ikasturtea: deialdi nagusia > Ikastaroei buruzko informazioa > «Ikastaroari uko egiteko inprimakia»).
Matrikula-orria ordainagiri baten parekoa da, eta horregatik, ikastaroa egiteko baimendutako langileak konpromisoa hartzen du dagokion matrikula-orria jasotzeko eta, inon matrikulatzen ez bada, dagokion jakinarazpenarekin batera berehala bere zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendaritzara itzultzeko, betiere 2018ko urriaren 19a baino lehen, zuzendaritzak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari bidali eta honek 2018ko azaroaren 16rako IVAPera helarazteko.
Matrikula-orria jasotzen ez bada edo, inon matrikulatu ezean, itzultzen ez bada, langilearen eskabidea baztertua izango da hurrengo deialdian.
Hamargarrena.– Eskolara joateari uztea.
Eskolan hasi ondoren ikastaroa behin betiko utziz gero, horren berri eman beharko dio langileak bere pertsonaleko zuzendaritzari eskola uztea gertatzen den une berean. Horretarako «Eskola-uztea jakinarazteko inprimakia» izeneko agiria bete eta dagokion pertsonaleko zuzendaritzan erregistratu beharko du. Pertsonaleko zuzendaritzak eskola uztea erregistratu bezain pronto (egun berean) IVAPi eskola uzte horri dagokion dokumentazioa bidaliko dio, IVAPek dagokionari horren berri eman diezaion.
Eskola uztea jakinarazteko inprimakia zerbitzu-erakundeetako pertsonaleko zuzendaritzetan egongo da eskura, bai eta Osakidetzaren webguneetan ere:
– www.osakidetza.eus (Profesionalak > Euskara > Euskarazko prestakuntza > Euskalduntze ikastaroak > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2018-2019 ikasturtea: deialdi nagusia > Araudia eta agiriak > «Eskola-uztea jakinarazteko inprimakia»)
– www.osakidetza.euskadi.eus (Profesionalak > Euskara > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2018-2019 ikasturtea: deialdi nagusia > Ikastaroei buruzko informazioa > «Eskola-uztea jakinarazteko inprimakia»)
Aurrez aurreko ikastaroetan derrigorrezkoa izango da eskola uztea jakinaraztea. Eskola-uztearen data inprimakia langilearen zerbitzu-erakundearen erregistroan sartu den eguna izango da eta IVAPek egun hori hartuko du ordu-kredituaren kontaketa eteteko. Hau da, eskola-uztea jakinarazten ez bada, ikasleak jarraitu egingo du ordu-kredituaren orduak gastatzen.
Beraz, ordu-kredituaren ondorioetarako, oso garrantzitsua izango da inprimakia zerbitzu-erakundearen pertsonaleko zuzendaritzan lehenbailehen erregistratzea.
IVAPek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari langileen eskola-uzteen berri emango dio.
Autoikaskuntza ikastaroetan IVAPek ez du eskola-uzterik onartuko eta ondorioz ez du eskola-uztea jakinaraztea eskatuko. Halere, Osakidetzaren Giza Baliabideen Zuzendaritzak ikastaroen kudeaketa eta jarraipen egokia egitea ahalbideratzeko, ikasleak bere zerbitzu-erakundeko pertsonaleko zuzendaritzari jakinaraziko dio eskola joateari utzi diola, dagokion inprimakia aurkeztuz.
Autoikaskuntza ikastaroa uzteak bi ondorio izango ditu: batetik, ordu-kredituari ikastaroaren ordu kopuru oso kenduko zaio eta, bestetik, hurrengo deialdian ezetsi egingo dira 2018-2019 ikasturtean autoikaskuntza ikastaroa hasi ondoren eskola uzten duten langileen eskaerak.
Hamaikagarrena.– Ordu-kreditua.
Deialdi honetara biltzen diren eskaera guztiek ordu-kredituaren sistema izango dute ezarrita, IVAP eta Osakidetzaren arteko lankidetza hitzarmena arautzen duen 2005eko azaroaren 30eko Aginduari jarraikiz.
Agindu horren seigarren artikuluari jarraikiz, euskara ikastaroa lanorduetan hasi ahal izateko beharrezkoa izango da ordu-kredituaren saldoa aldekoa izatea ikasturte hasieran.
Ikasle berriaren ordu-kreditua ezartzeko orduan kontuan hartuko den hasiera-maila urrikoa izango da, edo otsailekoa urrian ikastarorik egin ez badu. Udako hasiera-maila kontuan hartuko da, bakar-bakarrik, ikasle berriak udan ikasten badu, baina hurrengo urrian edo otsailean ez.
Ordu-kredituaren kontrolari begira, 2018-2019 ikasturtearen hasiera urria izango da eta hurrengo hiru deialdiak bilduko ditu:
a) 2018ko urrian eskolatzeko deialdia.
b) 2019ko otsailean eskolatzeko deialdia (urrian argitaratuko da).
c) 2019ko udako ikastaroetarako deialdia (apirilean argitaratuko da).
Gauzak horrela, IVAPek ordu-kredituaren kontrola modu honetan aplikatuko du:
a) Urrian hasten diren ikasleei ikasturtea hasi aurretik aplikatuko zaie ordu-kredituaren kontrola eta saldo negatiboa dutenak ezin izango dira urrian hasi. Aldeko ordu-kreditua dutenak, aldiz, hasi ahal izango dira, eta ez zaie ordu-kredituaren kontrola aplikatuko ez otsaileko deialdian, ez udakoan. Ondorioz, ikasle horiek parte hartu ahal izango dute bai otsaileko deialdian bai udakoan (horretarako eskaera sasoiz aurkeztu badute, behintzat), nahiz eta ordurako ordu-kreditua negatiboa izan.
b) Otsailean hasten diren ikasleei otsaileko ikastaroa hasi baino lehen aplikatuko zaie ordu-kredituaren kontrola; eta saldo negatiboa dutenak ezin izango dira otsailean hasi. Aldeko ordu-kreditua dutenak, aldiz, hasi ahal izango dira, eta ez zaie ordu-kredituaren kontrola aplikatuko udako deialdian. Ondorioz, parte hartu ahal izango dute udako deialdian, nahiz eta ordurako ordu-kreditua negatiboa izan.
c) Udan hasten diren ikasle berriei IVAPek udako eskaera jasotzen duenean aplikatuko die ordu-kredituaren kontrola; eta saldo negatiboa dutenak ezin izango dira udako ikastaroan hasi. Udako ikastaroa egin ahal izateko, aldeko saldoa izan beharko dute; bestela, IVAPek bazter utziko du eskaera.
Autoikaskuntza ikastaroan dabiltzan ikasleen kasuan, asistentzia-datuak hiru hilez behin jasotzen dira. Ondorioz, ordu-kredituaren saldoa epealdi horien arabera eguneratuko zaie.
Hamabigarrena.– Ordu-kreditua agortuta duten langileak.
Ordu-kreditua agortuta izateagatik IVAPek finantzatuko ez duen langileen hizkuntza-prestakuntza Osakidetzak finantzatuko du horretarako duen aurrekontuaren bidez. Aurrekontua nahikoa ez balitz, Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzaren 2018ko martxoaren 12ko 2/2018 Jarraibideetan ezarritako lehentasun irizpideak ezarriko dira. 2/2018 Jarraibideak emandako ordu-kreditua agortuta izanda euskara ikasten jarraitu ahal izateko ohiz kanpoko laguntzari buruzkoak dira.
Hamahirugarrena.– Ikasleei buruzko datu pertsonalak.
Euskara ikastaroak kudeatu ahal izateko ezinbestekoa da ikasleei buruzko hainbat datu pertsonal jasotzea, tratatzea, fitxategi batean biltzea eta datu pertsonal horiek bidezko denean dagokion enteei lagatzea. Hori dela eta, IVAPek lanorduetan nahiz lanorduz kanpo euskara ikasten ari diren langileen eskabideei, asistentziari eta ebaluazioari buruzko datuak jaso, kudeatu eta fitxategian bilduko ditu eta Osakidetzaren esku utziko ditu.
Ebazpen honen ondorioz jasoko diren datu pertsonalen kudeaketa arau hauek xedatutakoaren arabera egingo dira: Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, bai eta datu pertsonalak gordetzen dituzten fitxategi automatizatuen segurtasun-neurrien Araudiak ere (ekainaren 11ko 994/1999 Errege-dekretuaren bidez onartutakoa).
Deialdi honetara biltzen diren pertsonek onartu egiten dute ebazpenaren helburua betetzeko jasoko diren datu pertsonalen tratamendua. Beraz, onartu egiten dute IVAPek datuak jasotzea, tratatzea eta Osakidetzari jakinaraztea euren asistentziari eta ebaluazioari dagokionez. Hori guztia ebaluazio-txostena egiteko; txosten horrek bere baitan hartuko ditu gutxieneko helburuen eta lehentasunen betetze maila, hizkuntzaren aldetik gaitzeko prozesuak, eta hizkuntz eskakizunen egiaztatze gradua (Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuaren 1.3 artikulua). Onartu egiten dute, era berean, datu-lagapenak egitea Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari, normalkuntza planaren betetze maila ebaluatzeko txostenak egin ditzan (Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 6. artikulua). Era berean, onartu egiten dute datuok Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeari-HABEri lagatzea (Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren seigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera). Eta azkenik, interesatuak baimena ematen dio Osakidetzari ikasturtean izandako asistentzia eta euskara-mailari buruzko datuak HABEri eskatzeko.
Era berean, Osakidetzak zerbitzu-erakundeen eskura jarriko ditu dagokion zerbitzu-erakundeko langileek egingo dituzten ikastaroei buruzko asistentziari, ebaluazioari eta aprobetxamenduaren gaineko txostenak.
Ikasleei buruzko datu pertsonalak Datuak Babesteko Agentzian erregistratutako IVAPen «Funtzionarioak euskalduntzea» eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren «Registro del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud» izeneko fitxategietan egongo dira.
Ikasleek Fitxategietako datuetara sartzeko, datuok zuzendu, ezeztatzeko, eta horien aurka egiteko eta indarrean dagoen legeak onartzen dien beste edozein eskubide erabili ahal dute. Horretarako, IVAPeko Idazkaritza Nagusira jo dezakete «Funtzionarioak euskalduntzea» izeneko fitxategiaren kasuan: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. «Registro del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud» izeneko fitxategiaren kasuan Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen Zuzendaritzara jo dezakete: Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.
II. ERANSKINA
A) Lanorduetako ikastaroen eskaintza. Barnetegiak eta administrazioko taldeak.
1) Barnetegiko ikastaroak.
Barnetegiko ikastaroak Zornotzako Aurten Bai barnetegian eta Lazkaoko Maizpide euskaltegian egin ahal izango dira.
Barnetegiko ikastaroak euskaltegien egutegiari eta ordutegiari egokituko zaie.
IVAPek bere gain hartuko ditu matrikula eta egonaldiaren gastuak.
2) Bost orduko ikastaroak.
Euskalduntzeko nahiz alfabetatzeko ikastaroak dira. Ikastaroek beti ere lauhileko iraupena dute. Modulu honek egun osoko lan-liberazioa eskatzen du, eskola orduei ikasleak lan pertsonalerako behar duen denbora gehitu beharra dagoelako.
IVAPek bere gain hartuko ditu matrikula gastuak.
Lehenengo lauhilekoaren iraupena ondorengoa izango da: 2018ko urriaren 1etik 2019ko otsailaren 15era (hiru ebaluazio egingo dira euskalduntzean).
2018ko abenduaren 24tik 2019ko urtarrilaren 1era artekoak, biak barne, Gabonetako oporraldia izango da, eta beraz, ez dira eskola egunak izango.
Modulu honek, betiere, lauhileko iraupena du. Beraz, otsailetik aurrera modulu honetan aritzeko, martxoko deialdian izena eman dutenek ere, izena eman behar dute urriko deialdian.
3) Bi orduko ikastaroak.
Modulu honek ikasturte osorako iraupena du; beraz, bigarren lauhilekoan ez da ikasle berririk onartuko.
Modulu honetan ebaluazio bi egingo dira.
IVAPeko taldeen egutegia: 2018ko urriaren 1etik 2019ko maiatzaren 31ra bitartean.
Gabonetako oporraldian ez da eskolarik izango 2018ko abenduaren 24tik 2019ko urtarrilaren 6ra, biak barne.
Era berean, ez da eskolarik izango Aste Santuko oporraldian, 2019ko apirilaren 15etik apirilaren 26ra, biak barne.
Administrazioko taldeetako ikastaroen ordutegia 08:00etatik 10:00etara izango da Bilbon, Donostian eta Vitoria-Gasteizen.
Ikastaroaren egutegi zehatza ikastaroa hasi baino lehenago banatuko da eta izan daitekeen edozein aldaketa garaiz jakinaraziko da.
4) IVAPek emandako matrikula-orriaren bidez egingo diren lanorduetako ikastaroak.
Aurreko ataletan aipatutako ordutegia eskatu arren, talderik osatu ezin denean, IVAPek matrikula-orria emango die ikasleei, nahi duten euskaltegi homologatuan matrikulatzeko, betiere baimendutako moduluan.
Arratsaldeetarako IVAPek ez du administrazio talderik osatuko eta, ondorioz, arratsaldez eskolak hartu nahi dituzten ikasleei matrikula-orria emango zaie, nahi duten euskaltegi homologatuan matrikulatzeko, betiere onartu zaien moduluan.
Hauexek izango dira IVAPek ordainduko dituen lanorduetako ikastaro moduluak:
B) Lanorduz kanpoko ikastaroen eskaintza.
1) Aurrez aurreko ikastaroak.
IVAPen matrikula-orria jaso duten langileek nahi duten euskaltegi homologatuan matrikulatu ahal izango dira, betiere baimendutako moduluan.
Hauexek izango dira IVAPek ordainduko dituen lanorduz kanpoko ikastaro moduluak: