EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-03-14 Aldizkari honetan argitaratua: 2018052

IRAGARKIA, Bilboko (Bizkaia) Txurdinagako 301 AReko 314 poligonoko 003 etxadiko 002 lursailean 107 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko obrak lizitatzeko dena (Espedientea: 003/2018).

Xedapenaren data: 2018-03-05
Hurrenkenaren zenbakia: 201801381
Maila: Iragarpena
Sekzioa: IRAGARKIAK (Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak)
1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua.
b) Espedientea izapidetzen ari den bulegoa: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).
c) Espedientearen zenbakia: 003/2018.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Helburua: Bilboko (Bizkaia) Txurdinagako 301 AReko 314 poligonoko 003 etxadiko 002 lursailean 107 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko obra.
b) Multzotan zatitzea: ez da multzotan zatitu.
c) Burutzeko lekua: Txurdinaga, Bilbao (Bizkaia).
d) Burutzeko epea: hogeita lau hilabete.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua.
a) Izapideak: arrunta.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko modua: hainbat irizpide.
4.– Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: bederatzi milioi zazpiehun eta hogeita hamahiru mila bostehun eta hogeita hamabi euro eta berrogeita bi zentimo (9.733.532,42) gehi bederatziehun eta hirurogeita hamahiru mila hirurehun eta berrogeita hamahiru euro eta hogeita lau zentimo (973.353,24) BEZarenak. Beraz, guztira, hamar milioi zazpiehun eta sei mila zortziehun eta laurogeita bost euro eta hirurogeita sei zentimo (10.706.885,66).
5.– Kontratuaren balio zenbatetsia: bederatzi milioi zazpiehun eta hogeita hamahiru mila bostehun eta hogeita hamabi euro eta berrogeita bi zentimo (9.733.532,42).
6.– Behin-behineko bermea: ez dago jarri beharrik.
7.– Agiriak eta argibideak lortzeko.
a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila.
b) Helbidea: Donostia kalea 1.
c) Herria eta posta-kodea: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Telefonoa: 945 01 98 26.
e) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 2018ko apirilaren 10a.
f) Kontratu honi buruzko informazio guztia webgune honetan eskura daiteke: www.contratacion.info edo www.euskadi.eus/contratacion
8.– Kontratistaren betebeharrak.
Sailkapena: bai.
a) 773/2015 Errege Dekretuaren bidez emandako klasifikazioa.
Taldea: C, Azpitaldea: 2, kategoria: 5.
b) 773/2015 Errege Dekretuaren indarraldiaren aurretik eskuratutako klasifikazioa.
Taldea: C, Azpitaldea: 2, kategoria: F.
Sailkapen hori ez badute, Europar Batasuneko kide diren estatuetako enpresa ez espainiarrek ondoren zehaztuko den eran egiaztatu beharko dituzte ekonomia- eta finantza-kaudimena eta kaudimen teknikoa:
A) Ekonomia- eta finantza-kaudimena: kontratuaren xede den jarduera-eremuko negozioen urteko bolumena, gutxienez, 5.500.000 eurokoa izango da azken hiru ekitaldietako batean, eta honela egiaztatuko da: enpresaria Merkataritza Erregistroan inskribatuta badago, erregistro horretan onartutako eta gordailututako urteko kontuen bidez egiaztatuko da. Erregistro horretan inskribatuta ez badago, inskribatuta egon behar duen erregistro ofizialean gordailututakoen bidez egiaztatuko da. Merkataritza Erregistroan inskribatuta ez dauden enpresaburu indibidualek Merkataritza Erregistroan legeztatutako inbentario eta urteko kontuen liburuen bidez egiaztatuko dute negozioen urteko bolumena.
B) Kaudimen teknikoa: azken hamar urteetan, gutxienez, kontratuaren helburua den jarduera-arloan bi lan egin behar izan ditu, hain zuzen ere 5.500.000 eurotik gorako zenbatekoa zuten etxebizitza kolektiboen eraikinak egin dituela egiaztatu beharko da egindako obren zerrendaren bidez, garrantzitsuenak ongi gauzatu izanaren ziurtagiriekin batera. Ziurtagiri horietan honako hauek adieraziko dira: obren zenbatekoa, noiz gauzatu diren eta non gauzatu diren. Halaber, lanbideko arauen arabera egin direnetz zehaztuko da, bai eta ea ongi burutu diren ere.
9.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.
a) Agiriak aurkezteko azken eguna: 2018ko apirilaren 11, 12:00ak baino lehen.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: administrazio-klausula zehatzen agirian adierazten direnak.
c) Eskabideak aurkezteko lekua:
c.1.– Elektronikoki lizitatuz gero, honako web orriaren bidez egin daiteke aurkezpena: www.contratacion.info edo www.euskadi.eus/contratacion
c.2.– Paperean lizitatuz gero, honako leku honetan:
1) Erakundea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila.
2) Helbidea: eskuan eraman beharko dira Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Erregistro Nagusira, Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 1era (Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia), goian aipatutako epean. Postaz ere bidali ahal izango dira, eta eskaintza postan zein egunetan jarri den, egun berean kontratazio organoari telex, telekopia, edo telegrama bidez jakinarazi eta egiaztatu beharko zaio. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira, ez dira eskaintzak onartuko. Nolanahi ere, eskaintza postaz bidali, eta hamar egun naturaleko epean jasotzen ez bada, inolaz ere ez da onartuko.
3) Herria eta posta kodea: 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).
d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion eskaintzari: 2 hilabete, proposamenak irekitzen direnetik aurrera kontatuta.
e) Aldaerak: ez da aldaera edo alternatibarik onartuko.
f) Prozedura mugatua bada, eskaintzak aurkezteko gonbita egin nahi zaien enpresen kopurua edo gutxienezko edo gehienezko kopurua: ez dago horrelakorik.
10.– Esleitzeko irizpideak.
a) Formulak aplikatuz automatikoki balioestekoak diren irizpideak. Ponderazioa, guztira: 51 puntu.
Eskaintza ekonomikoa. Ponderazioa: 51 puntu. Formula: ikus karatularen 30.2.1.a puntua.
b) Balio-iritzietan oinarrituta aplikatu behar diren irizpideak. Ponderazioa, guztira: 49 puntu.
A) Lana egiteko metodologia. Ponderazioa: 20 puntu. Ebaluatu daitezkeen irizpideak: ikus karatularen 30.2.1.b) puntua.
B) Lanen programazioa. Ponderazioa: 15 puntu. Ebaluatu daitezkeen irizpideak: ikus karatularen 30.2.1.b) puntua.
C) Lanen eremua antolatzea. Ponderazioa: 10 puntu. Ebaluatu daitezkeen irizpideak: ikus karatularen 30.2.1.b) puntua.
D) Lanek ingurunean duten eragina eta interferentziak murrizteko neurri zuzentzaileak. Ponderazioa: 4 puntu. Ebaluatu daitezkeen irizpideak: ikus karatularen 30.2.1.b) puntua.
11.– «C» gutun-azalak irekitzeko ekitaldi publikoa:
a) Entitatea: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).
b) Herria: 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).
c) Data: 2018ko apirilaren 20a.
d) Ordua: 11:00ak.
e) Lekua: Lakua IIko 1. aretoa, Donostia kalea 1 (Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia).
12.– «B» gutunazalak (formulen bidez baloratu beharreko irizpideak) irekitzeko ekitaldi publikoa:
a) Entitatea: Kontratazio Mahaia (Zerbitzu Zuzendaritza).
b) Herria: 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba).
c) Data: 2018ko maiatzaren 22a.
d) Ordua: 11:00ak.
e) Lekua: Lakua IIko 1. aretoa, Donostia kalea 1 (Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia).
13.– Bestelako argibideak: ez.
14.– Iragarpen-gastuak: enpresa esleipendunaren kontura.
15.– Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidalitako eguna: 2018ko otsailaren 28a.
16.– Deialdiari buruzko informazioa eta pleguak eskuratzeko atari informatikoa edo webgunea: www.contratacion.info edo www.euskadi.eus/contratacion
Vitoria-Gasteiz, 2018ko martxoaren 5a.
Zerbitzu zuzendaria,
PALOMA USATORRE MINGO.