EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-03-05 Aldizkari honetan argitaratua: 2018045

171/2018 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez onetsi dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko medikuen kategorian (hainbat lanpostu funtzional) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak.

Xedapenaren zenbakia: 201800171
Xedapenaren data: 2018-02-14
Hurrenkenaren zenbakia: 201801155
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2018/02/08an argitaratutako 2018/02/05eko 201800103 EBAZPENA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 103/2018 Ebazpenaren bitartez onetsi ziren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa eskuratzeko 2016. eta 2017. urteetan deitutako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.
Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.
Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea, ekainaren 26koa; Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru-estatutuaren 55/2003 Legea, abenduaren 16koa; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Oinarri hauei dagozkien hautaketa-probetarako deia egitea.
Bigarrena.– I. eranskinean jasotako oinarri espezifikoak onartzea; horien bidez arautuko da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko medikuen kategorian (hainbat lanpostu funtzional) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua.
● Angiologiako eta Kirurgia Baskularreko mediku fak. esp.
● Toraxeko Kirurgiako mediku fak. esp.
● Dermatologia Mediko-Kirurgikoko eta Benereologiako mediku fak. esp.
● Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko mediku fak. esp.
● Nefrologiako mediku fak. esp.
● Pneumologiako mediku fak. esp.
● Neurokirurgiako mediku fak. esp.
● Obstetriziako eta Ginekologiako mediku fak. esp.
● Oftalmologiako mediku fak. esp.
Hirugarrena.– Ebazpen honekin batera argitaratutako II. eranskinean eskainitako destinoen zerrenda onartzea.
Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean jasotako merituen baremoa onartzea.
Bosgarrena.– Kategoriako gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.
Seigarrena.– Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak ezartzen dutenaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 14a.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,
MARÍA JESÚS GEMMA MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKOEN LANBIDE-TALDEKO MEDIKU KATEGORIAN (HAINBAT LANPOSTU FUNTZIONAL) LOTURA ESTATUTARIO FINKOA ESKURATZEKO HAUTAKETA-PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK.
1.– Deialdiko destinoak.
1.1.– Deialdi honetan sartzen dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko medikuen kategoriako (hainbat lanpostu funtzional) destinoak, II. eranskinean jasotakoak. Obstetriziako eta Ginekologiako mediku fak. esp. deialdiari dagozkion destinoetako batzuek, II. eranskinean jasotakoen artean, deialdi espezifikoen bitartez aldaketak jasan ahalko dituzte Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez.
1.2.– Deitutako destinoen artean, II. eranskinean jasotakoak, % 7 gordeko da desgaitasun bat duten langileek bete ditzaten, oinarri orokorren 1.3. oinarrian ezarritako banaketaren arabera.
2.– Izangaien eskakizunak.
Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan aurreikusitako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak eta kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharrekoak, beste eskakizun hauek ere bete beharko dituzte:
a) Oinarri orokorretako 6.2.c) atalean adierazitakoari jarraikiz, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatu eta eskatutako espezialitatearen titulazioa, eskuratzen den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.
b) Kasu orotan bete beharko dira eskuratu nahi den lanpostuaren eskakizunak, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera, bai eta indarrean dagoen legeriak ezarritako beste edozein.
c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen lanbide-taldearen arabera:
A1 taldea (A taldea zena): 25 euro.
3.– Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.
3.1.– Oposizioaldia.
1.– Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:
a) Lehenengo ariketa: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAPi) egokituko zaio proba teorikoa egitea, eta epaimahaiari iraupena zehaztea. Idatzizko proba izango da; zehazten den gehieneko denbora-tartean, izangaiek gai-zerrenda orokor eta komuneko IV. eranskineko programako gaiei buruzko galdetegi bat erantzun beharko dute.
Esandako eranskinean, gainera, proba prestatzeko beharrezkoa den bibliografia agertzen da.
b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.
Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.
Deitzen diren Mediko Fakultatibo Espezialisten lanpostu funtzional ezberdinetako Mediko kategoriarako, oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batez besteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Aurretik aipatutakoa ez zaie Mediku Fakultatibo Espezialisten hautatze-prozesuei aplikatuko, dagokien oinarri espezifikoen arabera, oposizioaldiak ariketa bakarraz osatuta badago. Horretarako, batez besteko haztatua formula honekin lortuko da:
Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batez besteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.
3.2.– Oinarri orokorren 14. atalean aurreikusitako puntuazio-ordenaren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ostean, I. eranskinean proposatutako izangaiek, 14.2 oinarrian zehaztutako dokumentazioaz gain, beste hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute:
Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Medikuntzan eta Kirurgian lizentziatu eta eskatutako espezialitatearen tituluaren fotokopia konpultsatua edo notario-lekukotza, eskuratzen den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.
3.3.– Lehiaketaldia.
Egiaztatutako merituak III. eranskineko merituen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.
3.4.– Lanpostuaz jabetzea.
Oinarri orokorretako 17. atalean aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren batez jabetzen direnek lanpostuaren jabetze-ekitaldian honakoa aurkeztu beharko dute:
– Elkargoko kide izatearen ziurtagiria.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. ANGIOLOGIA ETA HODIETAKO KIRURGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 8 destino.
Sarbide orokorra: 7.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 1.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 1.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 3 destino.
Sarbide orokorra: 3.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 0.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. DERMATOLOGIA, MEDIKO-KIRURGIA ETA BENEREOLOGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 14 destino.
Sarbide orokorra: 13.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 1.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 1.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. MEDIKUNTZA PREBENTIBO ETA OSASUN PUBLIKOKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/201 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 6 destino.
Sarbide orokorra: 6.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 0.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. NEFROLOGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 9 destino.
Sarbide orokorra: 8.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 1.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 1.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. NEUMOLOGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Barne-sustapeneko txandaren deialdia: 2 destino.
Sarbide orokorra: 2.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 0.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
● Txanda irekiaren deialdia: 17 destino.
Sarbide orokorra: 16.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 1.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 1.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. NEUROKIRURGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 4 destino.
Sarbide orokorra: 4.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 0.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0..
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Barne-sustapeneko txandaren deialdia: 1 destino.
Sarbide orokorra: 1.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 0.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
● Txanda irekiaren deialdia: 50 destino.
Sarbide orokorra: 46.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 4.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 4.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: MEDIKUA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. OFTALMOLOGIAKO MEDIKUA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 23 destino.
Sarbide orokorra: 21.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 2.
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 2.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
III. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU-ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKOEN LANBIDE TALDEKO MEDIKU KATEGORIAREN (MEDIKU FAKULTATIBO ESPEZIALISTAREN HAINBAT LANPOSTU FUNTZIONAL) MERITUEN BAREMOA.
1) Lan esperientzia (60 puntu, gehienez).
Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.
Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.
Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituta egingo da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Honetarako, hilabetetzat 30 egun naturaleko multzoa hartuko dugu.
Zerga, administrazio eta gizarte neurriei eta ordena sozialari buruzko abenduaren 23ko 62/2003 Legean xedatutakoaren arabera eta deialdiak ezarri bezala, titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa daukaten antzinatasuna interesdunak espezialitatearen berezko eta berariazko eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren % 170. Deskontu hori ez zaie aplikatuko 1497/1999 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera espezialistaren titulua lortu dutenei.
1.– Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta komunitate autonomoetako osasun zerbitzuetako erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan ere, dagokion kategorian eta espezialitatean edo medikuntza alorreko kudeaketa-postuetan lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.
2.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edota beste edozein herri administraziotako zerbitzu-erakundeetan, zein Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Kupo eta Zonako mediku gisa lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.
3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko edota beste edozein herri administraziotako zerbitzu-erakundeetan, edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa zentro ofizialetan edo erakundeetan, zein Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan Mediku Orokor edo beste espezialitateetako Mediku gisa edo Langile Ikertzaile gisa lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.
4.– Erakunde sanitario publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren alorrean goi-mailako kudeaketako lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.
Barne-sustapeneko txandaren bidez aurkezten diren langileei horrela zenbatuko zaizkio emandako zerbitzuak:
a) E taldean langileek emandako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabeteko.
b) D taldean langileek emandako zerbitzuak: 0,03 puntu hilabeteko.
c) C taldean langileek emandako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabeteko.
d) B taldean langileek emandako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabeteko.
e) A taldean langileek emandako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabeteko.
f) Langileek eskuratu nahi duten lanpostu berean emandako zerbitzuak: 0,30 puntu hilabeteko.
Zerbitzu-eginkizunean edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak egondako lanpostuaren arabera zenbatuko dira.
Era berean, jatorrizko lanpostuan zerbitzu berezietako egoeran emandako zerbitzuak zenbatuko dira.
2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (20 puntu, gehienez):
Atal honen barruan ondokoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:
a) Graduatu aurreko prestakuntza:
Espediente akademikoaren balorazioa honela lortuko da ondorengo hipotesien kasuan:
Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira zatitzailean agertuko ondorengo ikasgaiei dagozkien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, heziketa fisikoa, hizkuntzak, edo Medikuntzako Lizentziaturaren ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.
b) Gradu ondoko prestakuntza:
– Cum laude doktorea: 10 puntu.
– Doktorea: 9 puntu.
– Gradu ondoko masterra: 6 puntu.
– Unibertsitate-aditua edo –espezialista: 5 puntu.
– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.
– Lizentziaturako gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.
– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (10 ikastaro gehienez): 0,25 puntu.
– Lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk: 2,5 puntu.
Cum laude doktorearen puntuazioa esleitzen bada, ez da Doktorearen puntuazioa esleituko. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.
c) Prestakuntza espezializatua:
1.– Legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako titulua edo tituluak (kategorian sartzeko eskatutakoa ez direnak) dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboentzako prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.
2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialistaren titulua edo tituluak dituzten izangaiak (BAME bidez ez): puntu 1.
d) Etengabeko prestakuntza:
Eskatutako destinoko kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:
– 9 ordura arte: 0,25 puntu.
– 10-19 ordu: 0,75 puntu.
– 20-29 ordu: 1,25 puntu.
– 30-49 ordu: 2 puntu.
– 50-99 ordu: 3 puntu.
– 100 - 249 ordu: 4 puntu.
– 250-599 ordu: 5 puntu.
– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.
Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua besterik adierazten ez den kasuetan, puntuazioa emateko orduan, era honetan erabakiko da kreditu eta orduen arteko baliokidetasuna:
– ECTS Europako kreditu sistemako kreditu bakoitzeko: 25 ordu.
– Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen kreditu bakoitzeko: 10 ordu.
Alderantziz, kreditu eta orduen arteko baliokidetasun hori bestelakoa denean, edo ikastaroaren ziurtagirian adierazitako kredituak ez direnean aurreko atalean zehaztutako berak, edota agirian ez bada zehazten ikastaroaren iraupena edo kreditu kopurua, epaimahaiak, aurkeztu zaizkion ziurtagiriak eta ikastaroaren edukiak aztertu ondoren, dagokion puntuazioa emango dio izangaiari; betiere, 0,25ekoa edo hortik gorakoa.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/ziurtatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako/ziurtatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.
e) Irakaskuntza jarduera:
Fakultateko / Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): puntu 1.
Fakultateko / Unibertsitate Eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.
Hala denean, dena delako espezialitatean egoiliarrentzako irakaskuntzan akreditatutako tutorea (urteko): 0,750 puntu.
Irakaskuntza etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.
f) Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak:
Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak, txosten-aurkezpenak, komunikazioak, hitzaldiak edo mahai-inguruak egiteagatik:
– Eskualde mailako txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.
– Estatu mailako txosten bakoitzeko: 2 puntu.
– Nazioarte mailako txosten bakoitzeko: 3 puntu.
– Eskualde mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 0,30 puntu.
– Estatu mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 1,20 puntu.
– Nazioarte mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 2 puntu.
– Eskualde mailako mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.
– Estatu mailako mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.
– Nazioarte mailako mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.
– Argitalpen bakoitzeko (lehen egilea): 2 puntu.
– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): puntu 1.
– Liburu bakoitzeko (lehen egilea): 4 puntu.
– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.
– Kapitulu bakoitzeko (lehen egilea): 2 puntu.
– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): puntu 1.
– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.
Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den meriturik.
g) Hizkuntzak (3 puntu, gehienez):
Ingelesa: 1,5 puntu, gehienez.
Frantsesa: 1,5 puntu, gehienez.
Alemana: 1,5 puntu, gehienez.
h) Informatika ezagutzak (2 puntu, gehienez).
3) Euskara.
– 1. HE: 18 puntu.
– 1. HE: 9 puntu.
IV. ERANSKINA
ANGIOLOGIAKO ETA KIRURGIA BASKULARREKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Gaixotasun baskularren odolgabeko teknika diagnostikoak.
2.– Gaixotasun baskularren ebakuntza aurreko azterketa.
3.– Angiografiaren oinarriak.
4.– Mentuen eta protesien jokabide biologikoa. Garapena eta eboluzioa.
5.– Aterosklerosia: kontsiderazio biologikoak eta kirurgikoak.
6.– Baskulitisa: etiopatogenia, klinika eta tratamendua.
7.– Baskulopatia funtzionalak. Raynoud-en sindromea eta gaixotasuna.
8.– Trombogenesia, berreraikuntza baskularra, antikoagulatzaileak eta fibrinolitikoak.
9.– Hemodinamikaren oinarriak kirurgia baskularrean.
10.– Iskemia akutuaren sindromea: etiopatogenia, klinika, diagnostikoa, eboluzioa eta tratamendua.
11.– Traumatismo baskularrak: klinika, diagnostikoa eta tratamendua. Zapaltzearen sindromea. Gorputz-adarrak berriz inplantatzea.
12.– Iskemia kronikoaren sindromea: etiopatogenia, klinika, diagnostikoa, eboluzioa eta tratamendua.
13.– Beheko gorputz-adarretako aterosklerosiko forma klinikoak. Forma aorto-iliakoa. Forma femoro-popliteoa. Forma tibio-peroneala. Klinika. Diagnostikoa eta tratamendua. Lotutako lesioak.
14.– Anestesia kirurgia baskularrean.
15.– Arteriak eraginpean egoteko metodoak.
16.– Oinarrizko teknikak Kirurgia Arterialean: josturak eta anastomosi baskularrak. Mikrokirurgia baskularra. Enbolektomia arteriala, tronboendarterektomia, mentu bidezko angioplastia partxean, pontajeak. Teknika endobaskularrak (angioplastiak, endoprotesiaren ezarpena, etab.) erabiltzea.
17.– Garun kanpoko jatorriko iskemia zerebrobaskularra. Klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
18.– Goiko gorputz-adarretako iskemia kronikoa. Klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
19.– Hesteetako iskemia akutua eta kronikoa. Etiopatogenia klinika. Diagnostikoa eta tratamendua.
20.– Giltzurrun eta hodietako hipertentsioa: etiologia, fisiopatologia klinikoa, diagnostikoa. Indikazioak eta tratamendu kirurgikoa.
21.– Sorbaldako konpresio neurobaskularraren sindromea: kontsiderazio anatomikoak. Forma klinikoak. Diagnostikoa. Tratamendua.
22.– Aneurisma arterialak. Forma klinikoak, diagnostikoa eta tratamendua.
23.– Angiodisplasien maneiua: etiopatogenia, Diagnostiko eta tratamendua.
24.– Izozteak: etiopatogenia klinikoa. Profilaxia eta tratamendua. Inmertsio-oina eta lubakietako oin.
25.– Hipertentsio portalaren kirurgia.
26.– Sarbide baskularra hemodialisirako.
27.– Tumore baskularrak: primarioak eta sekundarioak. Klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
28.– Zainetako kirurgia eta kirurgia: odolgabeko miaketa. Flebografia. Linfografia isotopikoa.
29.– Barize-benak. Bena-etendurak. Klinika eta tratamendua.
30.– Bena-tronbosi sakona. Maneiua.
31.– Bena-tronbosi iskemikoa: flegmasia cerulea dolens eta bena-gangrena.
32.– Hanketako ultzeradun sindrome postflebitikoaren sindromearen fisiopatologia.
33.– Bena-gutxiegitasun sakon kronikoa.
34.– Bena-mentuak sindrome postflebitikoaren tratamenduan.
35.– Fasziotomia.
36.– Linfedema.
37.– Beheko gorputz-adarraren anputazioa. Ebakuntza ondoko berehalako egokitzapena eta goiz oinez ibiltzen hastea.
38.– Beheko gorputz-adarra anputatuta dutenentzako protesia.
39.– Kalitatearen kudeaketa Kirurgia Baskularrean.
40.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Cirugía Vascular. Principios y técnicas. Haimovici H. Ediciones Salvat Bartzelona. 1986.
2.– Novedades farmacológicas en las vasculopatías. Barcelona. Ros E. Edizioak Uriach. Bartzelona. 1998.
3.– Vascular Surgery. 6. edizioa. Rutherford R. Saunders Company. Philadelphia. 2005.
4.– TASC II Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease.Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33 (Suppl 1).
5.– Vascular Surgery. Princicles and practice. Veith FJ; Hobson RW, Williams RA, Wilson SE. McGraw-Hill Edition. New York. 1996.
6.– Tratado de las enfermedades vasculares. Viguera Editores SL. Bartzelona. 2006.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Toraxeko Kirurgiaren historiaren nozioak.
2.– Toraxeko enbriologia.
3.– Toraxeko anatomia kirurgikoa.
4.– Biriketako funtzioaren ebakuntza-aurreko azterketa.
5.– Toraxeko fisiopatologia.
6.– Toraxaren irudi bidezko azterketa.
7.– Bronkoskopia eta esofagoskopia.
8.– Berezitasun anestesikoak Toraxeko Kirurgian, bai kirurgia handian, bai txikian, bai endoskopikoan ere.
9.– Ebakidura torazikoak, heltzeko bideak.
10.– Ebakuntza ondoko zainketak. Konplikazioak.
11.– Trakea bidezko intubazioa eta lagundutako aireztapena.
12.– Trakeostomia, indikazioak, zainketak eta konplikazioak.
13.– Bihotz-biriketako geldialdia eta berpiztea.
14.– Gorputzez kanpoko zirkulazioaren erabilera Toraxeko Kirurgian.
15.– Trakeako sortzetiko lesioak, neoplasiak eta lesio traumatikoak.
16.– Trakeako kirurgia.
17.– Berezitasunak Haurren Toraxeko Kirurgian.
18.– Traumatismo torazikoak.
19.– Esternoiaren eta toraxeko paretaren patologia: deformazioak, infekzioak eta tumoreak.
20.– Pleura: pleurako isuriak, tumoreak eta enpiemak.
21.– Berezko pneumotoraxa eta hemotoraxa.
22.– Mediastinoa: mediastinitisa eta mediastinoko kisteak eta tumoreak.
23.– Gelaxka timikoaren kirurgia. Miastenia Gravisaren eta beste gaixotasun autoimmuneen indikazio kirurgikoak.
24.– Patologia zerbiko-mediastinikoa.
25.– Toraxeko pasagunearen sindromea.
26.– Biriketako minbizia.
27.– Goiko sulcuseko kartzinoma.
28.– Gaiztotasun maila txikiko tumoreak.
29.– Teknika adjubanteak toraxeko tumore gaiztoen tratamenduan.
30.– Birikako eta bronkioetako tumore onberak.
31.– Kirurgia biriketako metastasietan.
32.– Biriketako nodulu bakartia.
33.– Biriketako gaixotasun interstizial barreiatua. Biriketako biopsiak.
34.– Biriketako zorne-jarioak. Biriketako abzesua. Bronkiektasiak.
35.– Biriketako tuberkulosiaren tratamendu kirurgikoa.
36.– Hidatidosi torazikoa.
37.– Biriketako enbolismoa.
38.– Sortzetiko bronkio eta biriketako afekzioak.
39.– Indikazio kirurgikoak hemoptisian.
40.– Enfisema builosoaren kirurgia.
41.– Diafragmaren patologia kirurgikoa. Hernia diafragmatikoak.
42.– Patologia infradiafragmatikoa ondorio torazikoekin.
43.– Teknika kirurgiko endoskopikoak:
43.1.– Torakoskopia.
43.2.– Mediastinoskopia.
43.3..– Mediastinotomia.
43.4.– Laserra eta krioterapia.
43.5.– Protesi endobronkialak-Bideotorakoskopia.
44.– Biriketako transplantea.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Pearson´s Thoracic & Esophageal Surgery. G. Alexander Patterson – Joel D. Cooper – Jean Desloutiers – Antoon E. M. R. Larut – James D. Luketich – Thomas W. Rice. Third Edition.
2.– Shields´ General Thoracic Surgery. Volume one. Joseph Locicero, III - Richard H. Feins – Yolonda L. Colson – Gaetano Rocco. Eighth Edition.
3.– Ests Testbook of Thoracic Surgery.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
DERMATOLOGIA MEDIKO-KIRURGIKOKO ETA BENEREOLOGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Larruazaleko oinarrizko lesioak.
2.– Larruazaleko gaixotasunen epidemiologia.
3.– Larruazaleko gaixotasunaren maneiu biologikoa.
4.– Larruazaleko biologia eta fisiopatologia. Epidermisa. Apendizeak. Sistema melanozitarioa. Larruazala erregulazio-sistema somatikoaren elementu gisa.
5.– Larruazaleko immunologia. Patologia immunologikoa.
6.– Larruazaleko lesioen korrelazio kliniko-patologikoa: diagnostikora hurbiltzea.
7.– Zinetikaren nahasmenduak eta bereizketa zelularra: Psoriasia. Artritis psoriasikoa. Dermatitis esfoliatiboa. Dermatitis iktiosiformea. Pitiriasi rubra pilaris. Darier-White-en gaixotasuna, beste batzuk.
8.– Epidermisa: kohesio epidermikoaren eta dermoepidermikoaren nahasmenduak. Afekzio besikularrak eta pusladunak. Eritema multiformea. Nekrosi epidermiko toxikoa. Penfigoa. Dermatitisa. Herpetiformea, Penfigoidea. Beste batzuk.
9.– Apendize epidermikoen asaldurak. Ilea, azazkalak, sebo-guruina, guruin ekrinoak, guruin apokrinoak.
10.– Tumore epidermikoak eta apendizeak. Kartzinogenesia. Minbizi aurreko lesio epiteliala. Kartzinoma espinozelularra. Basalioma. Keratoakantoma. Larruazaleko apendizeetako tumoreak. Beste batzuk.
11.– Pigmentazioaren asaldurak.
12.– Melanozitoetako neoplasia onberak, hiperplasiak eta displasiak.
13.– Melanoma gaiztoa.
14.– Interfase dermoepidermikoaren eta dermikoaren asaldurak. Likena. Sebo-dermatitisa. Pitiriasi arrosa. Parapsoriasia. Granuloma anularra, beste batzuk.
15.– Jatorri neural, muskular eta baskularreko dermisaren hiperplasiak eta neoplasiak. Kaposi-ren sarkoma. Larruazaleko linfomak eta pseudolinfomak. Larruazaleko infiltrazio leuzemikoak eta linfomatosoak.
16.– Larruazal-adierazpeneko sindrome paraneoplasikoak.
17.– Larruazal azpiko ehunaren nahasmenduak: Panikulitisa. Lipodistrofia.
18.– Ahoko eta genitaleko mukosen nahasmenduak.
19.– Nahasmendu alergikoak edo asaldatutako erreaktibotasunaren nahasmenduak. Urtikaria. Ekzema-dermatitisa. Ostalariaren aurkako mentu-gaixotasuna. Larruazaleko erreakzioa drogei.
20.– Agente fisikoek sortutako asaldurak. Erredurak. Erradiazio ionizatzailea. Irradiazio ultramorea. Fototerapia. Fotokimioterapia.
21.– Dermatosi okupazionala.
22.– Larruazaleko lesioak gaixotasun nutrizionaletan, metabolikoetan eta hereditarioetan.
23.– Beste sistema organikoetako gaixotasunen larruazaleko manifestazioa. Lupus eritematosoa. Esklerodermia. Sjögren-en sindromea, Sarkoidosia.
24.– Larruazala eta gaixotasun hepatobiliarra, giltzurrunekoa, gastrointestinala, bihotz-biriketakoa, endokrinoa, kardiobaskular periferikoa.
25.– Larruazaleko konpromisoa sortzen duten afekzio mikrobianoak: bakterioak, mikobakterioak, onddoak, Rickettsiak, birusak, beste batzuk.
26.– Sexu-transmisioko gaixotasunak. Sifilia. Txankro biguna. Linfogranuloma benereoa. Iztai-granuloma. Gonorrea, beste batzuk.
27.– Immunosupresioko larruazaleko manifestazioak. Larruazaleko konpromisoa HIESan.
28.– Patologia dermatologikoa garatzen duten gaixotasun baskularrak.
29.– Espezialitatearen berezko prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Terapia berriak: produktu biologikoak.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Bolognia, Jorizzo, Rapini. Dermatología. (2 Bol.). Argitaletxea: Elsevier. 2004.
2.– Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General. Wolf, Goldsmith, Katz, Gilchrest, Paller eta Leffel. 7. edizioa. Argitaletxea: Médica Panamericana 2009.
3.– Rook´s Textbook of Dermatology. Tony Burns, Stephen Breathnach, Neil Cox, Christopher Griffiths. 8 ed. Blackwell Publishing Ltd; 2010. Orrialdeak: 3269-3324.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
PREBENTZIO MEDIKUNTZAKO ETA OSASUN PUBLIKOKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Osasuna eta horren baldintzatzaileak. Prebentzio medikuntza eta osasun publikoko kontzeptua.
2.– Biztanlerien estrategia osasunaren prebentzioan, sustapenean eta babesean. Esku-hartze kliniko-prebentziozkoak. Osasunerako heziketa herritar guztiei zuzenduta. EAEko 2013-2020 Osasun Plana.
3.– Europako, estatuko eta EAEko oinarrizko legeria.
4.– Osasun-sistemak. Euskal eredu sanitarioa. Jasangarritasuna eta berrikuntza.
5.– Epidemiologiaren kontzeptua eta aplikazioak. Kausalitatea epidemiologian. Neurketa osasunean eta gaixotasunean epidemiologia klinikoan.
6.– Azterketa epidemiologikoen diseinua. Azterketa deskribatzaileak, kohorteak, kasuak-kontrola.
7.– Esperimentuzko azterketak. Saiakuntza klinikoak. Ikerketaren alderdi etikoak eta legalak.
8.– Bioestatistika deskribatzailea eta inferentziak. Laginaren tamaina. Hipotesiak alderatzea. Epidemiologiari aplikatutako informatika.
9.– Informazio sanitarioko sistemak. Inkestak diseinatzea.
10.– Alborapenak azterketa epidemiologikoetan. Barne eta kanpo baliozkotasuna. Berrikuspen sistematikoak eta metanalisiak.
11.– Gaixotasun transmitigarrien epidemiologia orokorra. Zaintza epidemiologikoa eta Derrigorrez Deklaratu beharreko Gaixotasunak. Zaintzako protokoloak. RENAVE.
12.– Esku-hartze kliniko-prebentziozkoak gaixotasun transmitigarrietan. Gaixotasun transmitigarriak kontrolatzeko oinarri orokorrak. Sortze bidean dauden gaixotasun infekziosoak. Alerta goiztiarreko eta erantzun azkarreko sistema.
13.– Txertoen ezaugarri orokorrak. Txertaketa-programak. Txertaketa sistematikoa. Txerto-segurtasuna.
14.– Pazientearen segurtasuna. Kontrako gertakizunen epidemiologia orokorra. Zaintza farmakologikoa. Programa instituzionalak.
15.– Kalitate asistentziala, ereduak. Kudeaketako eta ebaluazioko tresnak. Berrikuntza.
16.– Prozesukako kudeaketa eta Bide klinikoak. Ebidentzian oinarritutako medikuntza.
17.– Prebentzio Medikuntzako Zerbitzuak Osakidetzako Erakunde Sanitario Integratuetan. Zerbitzu-zorroa. Medikuntzako eta erizaintzako langileen eskumenak.
18.– Txertaketa ez sistematikoak eta arrisku berezietako taldeetako pazienteenak. Prebentziozko arreta nazioarteko bidaiariari.
19.– Asistentzia sanitarioarekin lotutako infekzioa. Kontzeptuak eta sailkapena. Mikroorganismo multierresistenteak. Zaintzako, prebentzioko eta kontroleko planak. INOZ plana.
20.– Ospitaleko infekzioaren azterketako metodologia orokorra. Zaintza-motak. Agerraldien azterketa. Prebentzio Medikuntza eta Osasun Publikoko Zerbitzuaren lana.
21.– Arreta asistentzialean infekzioak ez transmititzeko gomendioak. Eskuen Higienea eta antiseptikoen erabilera programa.
22.– Kontrol-neurriak. Kontingentzia-planak.
23.– Zero Infekzioa – Zero Bakteriemia , Zero Pneumoni, Zero Erresistentzia, Zero Infekzio Kirurgikoa, Zero Flebitisa -. Antimikrobianoen erabilera optimizatzeko programa.
24.– Ingurumen osasuneko kontzeptuak. Ingurumen biosegurtasuna azpiegitura sanitarioetan. Eremu kritikoen diseinua, zirkulazioa, airearen kontrola – girotzea- ura, hondakinak. Kudeaketa-planak.
25.– Instalazioen kalitate higieniko sanitarioa. Arrisku-eremuen ezaugarriak. Gainazalen, lokalen eta materialen garbiketa eta desinfekzioa. Txostenak. DDD Plana (Desinsektazioa, Desratizazioa). Obrekin lotutako infekzioen Zaintza Planak eta prebentzioa.
26.– Ingurumen infekzioaren kontrola. Tresneriaren eta ekipoen garbiketa, desinfekzioa eta esterilizazioa. Endoskopioak berriz prozesatzea. Esterilizazio-prozesua kudeatzea.
27.– Elikadura eta nutrizio segurtasuna.
28.– Heziketa sanitarioko teknikak arlo asistentzialean. Etengabeko prestakuntzako programen planifikazioa eta ebaluazioa.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Piédrola Gil G. et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 12. edizioa. Argitaletxea: Masson. 2012.
2.– 2013-2020 EAEko Osasun Plana. Hemen eskuragarri:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/osasun_plana_2013_2020.pdf
3.– 2017-2020 Ildo Estrategikoak. EAEko Osasun Saila. Hemen eskuragarri:
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
4.– Ikerketa eta berrikuntzarako estrategia 2020. Hemen eskuragarri:
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051787&N_EDIC=0001&C_IDIOM=eu&FORMATO=.pdf
5.– Modern epidemiology. Rothman, K.J. et al. 3. edizioa. Argitaletxea: Lippincott Williams and Wilkins. 2008.
6.– Argimón Pallás J, Jiménez Villa S. Método de investigación clínica y epidemiología. 4. ed. Madril. Elsevier 2012.
7.– Sistema de alerta precoz y Respuesta rápida. Dirección general de salud pública, calidad e innovación. Hemen eskuragarri:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/SIARP/Msssi_SIAPR_21032013.pdf
8.– Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Zaintza epidemiologikoko protokoloak (Creutzfeldt-Jakob-en gaixotasuna, Hepatitisa, Legionelosia, Meningitis meningokozikoa, Ebola-birusaren gaixotasuna, Zika Birusaren gaixotasuna, Elgorria, Tuberkulosia,...) Hemen eskuragarri:
http://www.euskadi.eus/informazioa/protokoloak/web01-a2gaixo/eu/
9.– EAEko Osasun Saileko txertaketen eskuliburua. 2017ko maiatzaren 31n eguneratua. Hemen eskuragarri:
http://www.euskadi.eus/informazioa/txertaketen-eskuliburura/web01-a2gaixo/eu/
10.– Agindua, 2017ko urriaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko txertaketa-egutegi ofiziala eta herritarren txertaketa onartzen dituena. Hemen eskuragarri:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017005012
11.– Osakidetzako Pazientearen Segurtasunaren Estrategia 2013-2016. Hemen eskuragarri:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ekproc18/eu/contenidos/informacion/seguridad_paciente/eu_def/index.shtml
12.– 78/2016 Dekretua, maiatzaren 17koa, Euskadiko osasun-zentro eta -zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzkoa. Hemen eskuragarri:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2016002210
13.– Kudeaketa Aurreratuko Eredua Euskalit. Hemen eskuragarri:
http://www.euskalit.net/archivos/201602/modelo20152.pdf?0
14.– Guía de gestión por procesos e ISO 9001:2000 en las organizaciones sanitarias, Osakidetza, 2004, ISBN 84-89342-35-0. Eskuragarri Osakidetzako web orria.
15.– Pazientearen Segurtasunerako trenen garapena eta ebaluazioa prozesu asistentzialen kudeaketan sartu ahal izateko. Hemen eskuragarri:
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/seguridad_paciente/eu_def/adjuntos/2_Doc_referencia/osteba%202007.pdf
16.– Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union. Hemen eskuragarri:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/infection-control-core-competencies.pdf
17.– eCDC Vaccine-preventable diseases and immunization Core competencies. Hemen eskuragarri:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/VPD%20Competencies%20Training_Short_Technical%20report_final_0.pdf
18.– Isolamenduen protokoloa. Erakunde Sanitario Integratuetan infekzioen transmisioa prebenitzeko gomendioak. Osakidetza. Eskuragarri Osakidetzako web orria
19.– Eskuen Higienearen gida langile sanitarioentzat. Hemen eskuragarri:
http://www.hospitalcruces.com/documentos/campanas/GUIA%20HIGIENE%20OSAKIDETZA.pdf
20.– OMEren estrategia multimodala aplikatzeko gida, eskuen higienea hobetzeko. Hemen eskuragarri:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102536/1/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf?ua=1
21.– Antiseptikoen gida. Bilbao-Basurtu ESIa. Hemen eskuragarri:
https://docenciabasurto.osakidetza.net
22.– Zaintza Epidemiologikoko Sare Nazionalaren Asistentzia Sanitarioarekin lotutako Infekzioen Zaintzarako (IRAS) protokoloak (IRAS Markoa dokumentua, mikroorganismo multierresistenteak, Agerraldiak, LKI, ZIU). Hemen eskuragarri:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/protocolos.shtml
23.– Programas de optimación de uso de antimicrobianos (PROA) en hospitales españoles: documento de consenso GEIH-SEIMC, SEFH eta SEMPSPH. Enferm Infecc Microbiol Clin 2012; 30: 22.e1-22.e23.
24.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko azpiegiturekin lotutako arrisku mikrobiologikoak txikiagotzeko gomendioak. Edizioa: Osasun Publikoko Programen koordinazioa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua. ISBN: 978-84-89342-95-8. 2009. urtea. Eskuragarri Osakidetzako web orrian.
25.– 21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin sanitarioen kudeaketari buruzkoa, EHAAn 2015eko martxoaren 9ko 46. Zenbakian argitaratua.
26.– Higiene hospitalaria: Retos y perspectivas de la limpieza y desinfección en la calidad asistencial y seguridad del paciente. Eskuragarri hemen:
http://www.antares-consulting.com/uploads/TPublicaciones/f9f3152c71b79254feac48205e99567b612646f2.pdf
27.– Recomendaciones para la Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones en Hospitales en Obras. Eskuragarri hemen:
http://www.sempsph.com/images/stories/recursos/pdf/protocolos/2012/109_Hospitales_en_Obras.pdf
28.– Esterilizazio prozesua kudeatzeko gida. Edizioa 2004ko otsaila. Osakidetza- Euskal osasun zerbitzua. ISBN: 84-89342-34-2. Eskuragarri Osakidetzako web orrian:
29.– Euskal Herriko APPCC/HACCP estandarra. 2017ko bertsioa. Eskuragarri hemen:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/sanidad_alimentaria/es_1247/adjuntos/estandar_appcc.pdf
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
NEFROLOGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Giltzurrun normala: garapena, egitura eta funtzioak: enbriologia. Anatomia eta histologia.
2.– Giltzurrun normala: giltzurrun-fisiologiaren oinarrizko kontzeptuak.
3.– Giltzurruneko gaixotasun kronikoaren definizioa eta sailkapena. Giltzurrun-argitzearen kontzeptua. Iragazketa glomerularra kalkulatzeko formulak.
4.– Giltzurruneko patologia duen gaixoaren gaineko ikuspegia eta balorazio klinikoa. Giltzurruneko biopsiaren indikazioak, egitea eta interpretazioa.
5.– Laborategiko diagnostikoko prozedurak eta proba osagarriak (MAPA). Irudi-teknikak. Norberaren giltzurrunetako eta giltzurruneko transplanteko ekografia.
6.– Uraren eta likido organikoen osmolaritatearen nahasmenduak.
7.– Sodioaren asaldurak.
8.– Potasioaren asaldurak.
9.– Azido-base orekaren nahasmenduak.
10.– Kaltzio eta fosforoaren metabolismoa eta bere asaldurak.
11.– Gernubideko infekzioa.
12.– Errefluxuko nefropatia. Uropatia buxatzailea.
13.– Giltzurruneko litiasia.
14.– Tonu baskularreko erregulazio orokorra. Giltzurruna eta presio arterialaren erregulazioa.
15.– Hipertentsio arterialaren epidemiologia, etiologia eta patogenia.
16.– Hipertentsio arterialaren manifestazio klinikoak, prozedura diagnostikoak eta tratamendua.
17.– Nefroangioesklerosia.
18.– Nefropatia iskemikoa eta gaixotasun ateroenbolikoa.
19.– Mikroangiopatia tronbotikoa: purpura tronbotiko tronbozitopenikoa eta sindrome uremiko hemolitikoa.
20.– Nefropatia glomerularrak: etiopatogenia, genetika eta oinarri morfologikoak.
21.– Gaixotasun glomerularren sailkapena.
22.– Sindrome nefrotikoa: fisiopatologia eta tratamendu orokorra.
23.– Gutxieneko aldaketetako nefropatia. Glomeruloesklerosi fokala eta segmentarioa.
24.– Mintz-nefropatia. Nefropatia mesangial IgA.
25.– Glomerulonefritis endokapilar akutua. Glomerulonefritis estrakapilarrak.
26.– Glomerulonefritis mesangiokapilarra.
27.– Glomerulonefritisaren tratamendu orokorra eta espezifikoa.
28.– Nefropatia diabetikoa: historia naturala, klinika, patogenia eta tratamendua.
29.– GGKren jarraipen egokia eta tratamendua gaixo diabetikoen kasuan.
30.– Hezueri-nefropatia. Berunak sortutako nefropatia. Giltzurruna nahasmendu hidroelektolitikoetan: hiperkaltzemia eta hipokalemia.
31.– Baskulitisa eta giltzurruna.
32.– Nefropatia lupikoa.
33.– Giltzurruna artritis erreumatoidean eta Sjögren-en sindromean. Esklerodermiaren nefropatia. Krioglobulinemiaren nefropatia.
34.– Biriasiaren eta beste gaixotasun infekziosoen giltzurruneko gaixotasunak. Giltzurruna Hartutako immunoeskasiaren birusak sortutako infekzioan.
35.– Giltzurruneko amiloidosia.
36.– Giltzurruna mieloman eta kate arin eta astunen gaixotasunetan.
37.– Giltzurrun patologia batzuk tratatzeko teknika bereziak: plasmaferesia eta immunoxurgapena.
38.– Nefropatia interstizial ez infekziosoak.
39.– Giltzurrunaren eta gernubideen sortzetiko anomaliak. Giltzurruneko gaixotasun kistikoak. Nefronoptisia.
40.– Gaixotasun polikistikoa. Sailkapena, etiopatogenia, diagnostikoa eta jarrera terapeutikoak.
41.– Alport-en sindromea. Fabry-ren gaixotasuna eta giltzurrun-afektazioa duten nahasmendu metaboliko hereditarioak sortutako beste gaixotasun batzuk.
42.– Tubulopatiak.
43.– Giltzurruna eta haurduntza.
44.– Giltzurrunaren rola aszitisan eta edemak gibeleko gaixoen kasuan. Gibeleko eta giltzurruneko sindromea.
45.– Bihotzeko eta giltzurruneko sindromea.
46.– Giltzurruneko eta gernubideetako tumoreak.
47.– Giltzurruneko hutsegite akutua (GHA): Kontzeptua eta epidemiologia. Fisiopatologia.
48.– Giltzurruneko hutsegite akutuaren diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua.
49.– GHAren tratamenduaren alderdi teknikoak (ohiko dialisia, etengabeko edo denboran luzatutako teknikak, hemofiltrazioa, hemodiafiltrazioa, aferesia, eta abar). Intoxikazioetan arazketa-tekniken rola.
50.– Giltzurruneko gaixotasun kronikoa (GGK): definizioa eta sailkapena. Etiologia. Alderdi epidemiologikoak, etikoak, sozialak eta kudeaketa sanitariokoak.
51.– GGKren progresioaren arrazoiak eta mekanismoak. Progresioaren prebentzioa eta kontrola. GGK duen gaixoaren ebaluazio globala eta maneiua.
52.– GGKren manifestazio klinikoak eta biokimikoak: nahasmendu biokimikoak eta erantzun immunearenak. Anemia. Koagulazioaren asaldurak.
53.– GGKren nahasmendu gastrointestinalak. Uremiaren nahasmendu endokrinologikoak. Larruazaleko asaldurak. Asaldura neurologikoak.
54.– GGKren konplikazio baskularrak eta kardiakoak.
55.– GGKrekin lotutako Hezur-gaixotasuna eta metabolikoa.
56.– GGK duen pazientearen maneiu kontserbatzailea. Farmakoak eta giltzurruna. Medikamentuak nola erabili giltzurruneko gaixoekin.
57.– Ordezko tratamenduko modalitateak, Hemodialisia (HD), Peritoneoko Dialisia (PD), transplante aurreratua: indikazioak. Teknikaren hautaketa. Pazientearen tratamendua prestatzea. Ordezko tratamenduaren alderdi etikoak eta sozialak.
58.– Peritoneoko dialisiaren alderdi teknikoak: osagaiak, printzipio fisikoak eta peritoneoko garraioa. Tratamenduko modalitateak: motak eta indikazioak.
59.– Hemodialisiaren alderdi teknikoak: osagaiak, printzipio fisikoak eta tratamenduko modalitateak: hemofiltrazioa, hemodiafiltrazioa, AFB, etab. Indikazioak.
60.– Dialisi Egokituaren kontzeptua hemodialisian eta peritoneoko dialisian.
61.– Hemodialisiko tratamendutik sortutako konplikazio mediko akutuak eta kronikoak.
62.– Peritoneoko dialisiko tratamendutik sortutako konplikazio mediko akutuak eta kronikoak.
63.– Sarbide baskularrak hemodialisirako: motak eta lotutako konplikazioak.
64.– Peritoneoko kateterrak: motak, ezarpen-moduak eta zainketak.
65.– Gaixoaren nutrizio-alderdiak ordezko tratamenduan. Nutrizioa giltzurruneko gaixotasun kronikoan. Horien asaldurak eta nola aurre egin. Higadura proteiko energetikoaren sindromea.
66.– Giltzurruneko transplantearen immunologia eta tratamendu immunoezabatzailearen oinarriak.
67.– Organoak lortzea eta giltzurruneko transplantearen koordinazioa. Giltzurruneko transplantearen itxaron-zerrenda. Emailea-hartzailea bikotea hautatzea.
68.– Emailearen eta hartzailearen ebaluazioa giltzurruneko ebaluaziorako. Arrisku kardiobaskularreko faktoreak.
69.– Transplante ondoko berehalako epealdiko maneiu klinikoa. Nekrosi tubular akutua. Giltzurrun-mentua errefusatzea. Infekzioak.
70.– Terapeutika immunoezabatzailea. Immunologia kliniko praktikoa giltzurruneko transplantean: hemaglutininak eta HLA antigorputzak.
71.– Giltzurruneko transplantearen konplikazioak epe luzera. Arrisku kardiobaskularra, neoplasia, infekzioa.
72.– Giltzurrun eta pankreako transplante konbinatua. Gibel-giltzurruneko transplante konbinatua.
73.– Bizirik dagoenaren giltzurruneko transplantea. Azterketa eta arriskuak emailerako. Emate gurutzatua. Giltzurruneko transplantearen emaitzak. ABO transplante bateraezina.
74.– Prozesu Asistentzial Integratua «Giltzurruneko gutxiegitasun kronikoaren ordezko tratamendua: dialisia eta transplantea».
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Brenner and Rector's The Kidney, 10. edizioa: 2016ko URRIA. Argitaletxea: Elsevier ISBN: 978-1-4557-4836-5.
2.– Oxford Textbook of Clinical Nephrology Volume 1-3 4. Ed Oxford University Press 2015. ISBN: 0199592543.
3.– L. Hernando Avendaño. Nefrologia Clínica. 4. edizioa 2013-10-10. Editorial Panamericana. ISBN: 9788498357103.
4.– Schrier R W, Argitaletxea Diseases of the kidney and urinary tract (3 bol.) 9. edizioa, Uztaila 2012 ISBN-13: 978-1451110753 ISBN-10: 1451110758.
5.– Rose and Post. Trastornos de los electrolitos y del equilibrio ácido base 5. Edizioa, Editorial Marban; 2002. ISBN: 84-7101-352-5.
6.– J Montenegro, R Correa, MC Riella. Tratado de Diálisis Peritoneal. 2. ed. Argitaletxea: Elsevier: ISBN 9788490227534 2015.
7.– Nolph KD Peritoneal Dialysis. Argitaletxea: Springer 2016. ISBN 10: 9401725624 / ISBN: 13: 978940172562.
8.– John t. Daugirdas. Manual de diálisis (4. edizioa) 2015. Argitaletxea: lippincott Williams and Wilkins. Wolters Kluwer health. ISBN: 9788416004928.
9.– Tratado de Hemodiálisis. 2. edizioa. Argitaletxea: JIMS;2006. ISBN: 84-95062-36-4.
10.– FJ Gainza. Manual de técnicas continuas de reemplazo renal. Argitaletxea: Ergon; 2005. ISBN: 84-8473-350-5.
11.– Poch E, Liaño F,Gainza FJ. Manejo de la disfunción aguda del riñón. Argitaletxea: Ergon 2011 IBSN: 84-8473–894-7.
12.– Gabriel M. Danovitch «Handbook of Kidney Transplantation» (Hirugarren edizioa). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2001.
NEFROLOGIAKO ESPAINIAKO ELKARTEAREN GIDAK
13.– Izenburua: Gui?a cli?nica espan?ola del acceso vascular para hemodia?lisis.
Koordinatzaileak: José Ibeas dk. eta Ramón Roca-Tey dk.
Azken bertsioa: 2017-10-01
14.– Izenburua: Gestión de calidad del líquido de diálisis (2. edizioa).
Koordinatzailea: Rafael Pérez García dk.
Azken bertsioa: 2016-03-15
15.– Izenburua: Vuelta a diálisis del paciente trasplantado.
Koordinatzailea: Gema Fernández Fresnedo dk.
Azken bertsioa: 2009-01-08.
16.– Izenburua: Calidad en diálisis.
Koordinatzaileak: María Auxiliadora Bajo eta Rafael Selgas doktoreak.
Azken bertsioa: 2007-08-02.
17.– Izenburua: Centros de hemodiálisis.
Koordinatzailea: Francisco Maduell dk.
Azken bertsioa: 2006-02-28.
18.– Izenburua: Práctica clínica en DPCA.
Koordinatzailea: Francisco Coronel dk.
19.– Izenburua: Poliquistosis renal autosómica dominante.
Koordinatzailea: Roser Torra dk.
Azken bertsioa: 2017-11-16.
20.– Izenburua: Recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica (S.E.N.–MM).
Koordinatzailea: José Vicente Torregrosa.
Azken bertsioa: 2011-09-14.
21.– Izenburua: ERC avanzada.
Koordinatzailea: Alfonso Otero dk.
22.– Izenburua: ERBP - Guía de práctica clínica sobre el manejo de los pacientes con diabetes y ERC E3B-5.
Koordinatzailea: Juan F. Navarro González.
23.– Izenburua: Fracaso renal agudo.
Koordinatzaileak: Francisco Javier Gainza eta Fernando Liaño doktoreak.
INTERES ZIENTIFIKOKO DOKUMENTUAK
24.– Anemia en la enfermedad renal crónica: protocolo de estudio, manejo y derivación a Nefrología, 2017.
25.– Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto por riesgo de edad y patología de base. Eguneratzea, 2017.
26.– Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica (ERC) dentro de la Estrategia de Abordaje a la Cronicidad en el SNS, 2015.
27.– Documento de Consenso para la Detección y Manejo de la Enfermedad Renal Crónica, 2014.
28.– Documento de la S.E.N. sobre las guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica, 2014.
29.– Documento de Consenso sobre el tratamiento de la Diabetes tipo 2 en el paciente con Enfermedad Renal Crónica, 2014.
30.– Resumen Ejecutivo del Documento de Consenso sobre el manejo de la patología renal en pacientes con infección por VIH, 2014.
31.– Documento de Consenso. Recomendaciones sobre la valoración de la proteinuria en el diagnóstico y seguimiento de la ERC, 2011.
32.– Documento de Consenso S.E.N.–semFYC sobre la Enfermedad Renal Crónica, 2008.
33.– Documento de Consenso sobre Automedida de la Presión Arterial, 2007.
34.– Recomendaciones para la detección y tratamiento del Anciano con Hipertensión Arterial, 2007.
35.– Consenso S.E.N.–SEQC sobre fórmulas para estimar el filtrado glomerular, 2006.
36.– Diagnóstico y tratamiento de la nefritis lúpica. Documento de consenso del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) 2012.
KDIGO Gidak (Kidney Disease: Improving Global Outcomes).
37.– KDIGO Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Care of Living Kidney Donors.
Transplantation August 2017. Volume 101. Number 8S-1.
38.– KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients.
Am J Transplant. 2009 Nov;9 Suppl 3:S1-155. doi: 10.1111/j.1600-6143.2009.02834.x
NEFROLOGÍA AL DÍA: NEFROLOGIA DIGITALA
Nefrologiako Espainiako Elkartearen organo ofiziala.
Gai-zerrenda:
– Nefrologia klinikoa.
– Sortzetiko nefropatiak eta nefropatia hereditarioak.
– Glomerulonefritisa.
– Giltzurrun-afektazioa Gaixotasun Sistemikoetan.
– Nahasmendu elektrolitikoak eta azido-basea.
– Hipertentsio arteriala.
– Giltzurrun-gutxiegitasun akutua.
– Giltzurruneko gaixotasun kronikoa.
– Diabetesa eta giltzurruneko gaixotasun kronikoa.
– Hemodialisia.
– Peritoneoko dialisia.
– Pediatriako dialisia.
– Sindrome Kardiorrenala.
– Giltzurruneko transplantea.
– Giltzurruneko gaixotasun kronikoaren konplikazioak.
– Gibela eta giltzurruna.
– Farmakoak.
– Nutrizioa eta Hidratazioa.
– Azterketa eta irudi metodoak Nefrologian.
– Lotutako gaiak.
– Gida klinikoak eta Adostasun dokumentuak.–
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
PNEUMOLOGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Birikaren anatomia. Arnas Aparatuaren hazkundea eta garapena.
2.– Arnasketako fisiologia: aireztapena eta gas-trukatzea. Biriketako zirkulazioa eta balantze fluidoa.
3.– Arnasketa altitude handietan eta sakontasunetan.
4.– Biriken defentsako mekanismoak. Mukiaren ekoizpena, sekrezioa eta argitzea. Biriketako surfaktantea. Monozitoak, makrofagoak eta zelula dendritikoak.
5.– Beheko arnasbideko infekzioen diagnostiko mikrobiologikoa.
6.– Bronkoskopia, torakoskopia eta beste teknika inbaditzaile batzuk.
7.– Irudi-teknikak arnasketako patologian.
8.– Biriketako funtzioaren probak. Ebakuntza-aurreko ebaluazioa. Arnasketako desgaitasunaren balorazioa.
9.– Hemoptisia.
10.– Arnasketako infekzio birikoak.
11.– Komunitatean Hartutako Pneumonia.
12.– Pneumonia Nosokomiala.
13.– Birikako abzesua eta Enpiema.
14.– Tuberkulosia eta beste gaixotasun mikobakteriano batzuk.
15.– Arnas Aparatuko gaixotasun fungikoak eta parasitarioak.
16.– Paziente immunodeprimituaren arnasketako infekzioak.
17.– Aireztapen-kontrolaren asaldurak.
18.– Loaren Apnearen-Hipopnearen sindromea.
19.– Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa.
20.– Bronkioetako asma.
21.– Bronkiektasiak. Fribrosi Kistikoa.
22.– Goiko arnasbidearen asaldurak.
23.– Kartzinoma bronkogenikoa: diagnostikoa, estadifikazioa eta terapeutikoki nola aurre egin. Ebakuntza aurreko balorazioa.
24.– Biriketako beste neoplasia batzuk.
25.– Biriketako tronboenbolismoa. Gaixotasun tronboenbolikoa.
26.– Biriketako hipertentsioa. Cor Pulmonale.
27.– Birika bihotz-gutxiegitasunean.
28.– Biriketako edema. Biriketako lesio akutua.
29.– Biriketako fistula arteriobenosoak, eta beste biriketako anomalia baskularrak.
30.– Gibeleko eta biriketako sindromea. Biriketako patologia hesteko hanturazko gaixotasunetan.
31.– Birika gaixotasun sistemikoetan. Biriketako baskulitisa eta odoljarioak.
32.– Pneumonia interstizial idiopatikoak.
33.– Sarkoidosi torazikoa.
34.– Biriketako eosinofiliak.
35.– Linfangiolehiomiomatosia, Proteinosi Albeolarra eta beste infiltrazio-gaixotasun batzuk.
36.– Hipersentikortasun pneumonitisa.
37.– Bronkiolitisa.
38.– Pneumokoniosia.
39.– Toxikoen eta farmakoek sortutako biriketako lesio sekundarioak.
40.– Pneumonitis erradioterapikoa.
41.– Traumatismo torazikoak. Saihets-hausturak. Biriketako kontusioa.
42.– Pleurako isuria.
43.– Pneumotoraxa.
44.– Pleurako tumore primarioak eta metastasikoak.
45.– Pneumomediastinoa, mediastinitisa eta tumore mediastinikoak.
46.– Diafragmaren nahasmenduak.
47.– Gaixotasun neuromuskularrak edo kutxa torazikoko gaixotasunak dituzten pazienteen birikak.
48.– Aireztapen mekanikoa.
49.– Aireztapen hutsegite akutua.
50.– Arnas gutxiegitasun hipoxemikoa. Helduaren Arnasketaren distressaren sindromea
51.– Arnasketako errehabilitazioa.
52.– Biriketako transplantea.
53.– Tabakoa erretzeari uztea.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Mason RJ, Broaddus VC, Murray JF, Nadel JA. Textbook of Respiratory Medicine, 4. edizioa. Saunders. 2005eko ekainean argitaratua.
2.– Fraser RS, Muller NL, Colman NC, Pare PD. Diagnosis of Diseases of the Chest. Argitaratzaileak: Richard S. Fraser, MD, Nestor L. Muller, MD, PhD, Neil Colman, MD, eta PD Pare, MD Philadelphia, Argitaletxea: Saunders, 1999.
3.– Light RW. Pleural diseases. 4. edizioa. Lippincott. Williams eta Wilkins, Baltimolre, 2001.
4.– Alvarez-Sala JL, Ancochea J, Barberá JA, et al. Enfermedades Respiratorias. Argitaratzailea: Carlos Villasante. Aula Médica Ediciones. Madril 2002.
5.– West JB. Fisiología Respiratoria. Editorial Panamericana (5. ed.). Buenos Aires 1996.
6.– Martin Escribano PM, Ramos Seisdedos G, Sanchis Aldas J. Medicina Respiratoria (2. edizioa). SEPAR-ek argitaratua. Aula Médica Ediciones. Madril 2005.
7.– Jimenez Ruiz CA, Fagerström KO. Tratado de tabaquismo. Aula Médica Ediciones. Madril 2005.
8.– Informazio mediko klinikoko informazio-baliabidea: UpToDate.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
NEUROKIRURGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Nerbio-sistema zentralaren, periferikoaren eta begetatiboaren anatomia eta fisiologia.
2.– Nerbio-sistema zentralaren eta periferikoaren eta bizkarrezurraren prozesu ohikoenen histologia eta anatomia patologikoa.
3.– Historia klinikoa eta miaketa neurologikoa.
4.– Prozedura diagnostikoak. Semiologia neurokirurgikoa.
5.– Azterketa osagarriak. Neuroerradiologia.
6.– Proba bereziak eta haien ebaluazio funtzionala.
7.– Paziente neurokirurgikoaren ebakuntza inguruko zainketak.
8.– Anestesia neurokirurgian.
9.– Teknika kirurgikoak, baita kirurgia endoskopikoa ere.
10.– Garezur-barneko hipertentsioa. Garuneko edema. Kontzientzia-mailaren asaldura.
11.– Nerbio-sistema zentralaren eta bere estalduren hartutako eta garatutako anomaliak. Disrafia zerebroespinalak. Haurraren hidrozefalia. Helduaren hidrozefalia. Kraneoestenosia.
12.– Patologia neurobaskularra: berezko odoljarioak. Asaldura buxatzaileak. Aneurismak. Malformazio baskularrak.
14.– Neuroerradiologia interbentzionista. Terapia endobaskularra.
14.– Traumatismo kraneoentzefaliko itxia eta irekia.
15.– Traumatismo errakimedularrak.
16.– Plexu eta nerbio periferikoen lesioak.
17.– Nerbio-sistemaren eta garun-abzesuen infekzioak.
18.– Neuroendokrinologia. Neuro-oftalmologia. Neuro-otologia.
19.– Neuroonkologia:
19.1.– Garezur-barneko tumoreak.
19.2.– Garezurraren oinaldeko tumoreak.
19.3.– Tumore espinalak.
20.– Erradioterapia eta kimioterapia.
21.– Erradiokirurgia.
22.– Kirurgia estereotaxikoa. Oinarri teorikoak eta indikazioak.
23.– Bizkarrezurreko endekapen lesioak. Hernia diskalak eta diskopatiak. Erraki-muineko konpresioa.
24.– Neurokirurgia funtzionala: Parkinson-en gaixotasunaren kirurgia. Dardararen tratamendua. Psikokirurgia.
25.– Minaren tratamendu neurokirurgikoa.
26.– Paziente neurokirurgikoaren errehabilitazioa.
27.– Epilepsiaren diagnostikoa eta kirurgia.
28.– Espezialitatearen berezko prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.
29.– Garun-heriotza. Organoen transplanteari buruz indarrean dagoen legedia.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Apuzzo ed. Brain Surgery. Churchill Livingstone; 1995.
2.– Batjer H, Loftus CM, eds. Textbook of Neurological Surgery. Philadelphia PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2000.
3.– Crockard A, Hayward R, Hoff JT, eds. Neurosurgery: The Scientific Basis of Clinical Practice, 3. ed. Oxford: Blackwell Science; 2000.
4.– Greenberg MS,: Handbook of Neurosurgery, 6. ed. Thieme; 2006.
5.– Tindall G, Cooper PR, Barrow DL eds. The practice of Neurosurgery. Baltimore. Williams & Wilkins; 1996.
6.– Wilkins RH, Renganchary S (ed): Neurosurgery. New York, McGraw-Hill, 1994.
7.– Youmans JR, ed. Neurological Surgery. Philadelphia: WB Saunders; 2003.
8.– Vaquero J, ed. Neurología Quirúrgica, 2. ed. Madril Eurobook; 1995.
9.– 1723/2012 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, transplantatzeko giza organoak lortzeko, erabilera klinikoko eta lurralde-koordinazioko jarduerak arautzen eta kalitateko eta segurtasuneko eskakizunak ezartzen dituena, 2012ko abenduaren 29ko 313. zenbakiko BOEn argitaratu zena.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
OBSTETRIZIAKO ETA GINEKOLOGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Abortua. Berezkoa. Errepikazko abortua.
2.– Jaioaurreko diagnostikoa. Asaldura kromosomikoak, etiologia, diagnostikoa, sortzetiko metabolopatiak eta transmisio genetikoko beste gaixotasun batzuk. Malformazioak.
3.– Gaixotasun trofoblastikoa.
4.– Haurduntza ektopikoa: epidemiologia, diagnostiko goiztiarra eta tratamenduko egungo joerak.
5.– Arrisku handiko haurdunaldia: hautematea, metodologia diagnostikoa eta jarrera asistentziala.
6.– Sindrome hipertentsiboa haurduntzan. Fisiopatologia eta jarrera terapeutikoa.
7.– Diabetesa eta haurduntza: aholku obstetrikoa, haurduntza bideratzea eta erditzea.
8.– Haurduntza neoplasia gaiztoren bat duen pazientean.
9.– Erditze eutozikoa. Distoziak haurra buruz behera aurkezten denean. Tratamendua.
10.– Erditzea haurrak ipurmasailak aurrean dituztela aurkezten direnean.
11.– Erditzea zesarearen ondoren.
12.– Haurduntza eta erditzea nerabezaroan.
13.– Erditze bitarteko fetuaren monitorizazioa, fetu-ongizatea galtzeko arriskua.
14.– Garai aurretik erditzeko mehatxua eta erditze goiztiarra. Jarrera.
15.– Umetoki barneko hazkunde mugatua.
16.– Mintzaren haustura goiztiarra. Diagnostikoa eta jarrera.
17.– Pisu gutxiko jaioberria. Kontzeptuak, profilaxia eta jarrera obstetrikoa.
18.– Haurduntzaren bigarren zatiko odoljarioak.
19.– Klimaterioa eta menopausia. Ordezkapeneko terapeutika menopausian.
20.– Amenorreak: azterketa eta diagnostikoko protokoloa.
21.– Anobulazioaren sindromeak.
22.– Disgenesia gonadalak.
23.– In vitro ernalketa eta enbrioi-transferentzia.
24.– Kontrazepzio hormonala. Egungo garapen-egoera. Azterketa prospektiboak.
25.– Kontrakonzepzioa nerabezaroan eta emakume multiparioaren kasuan.
26.– Endometriosia.
27.– Egungo irizpideak umetokiko miomaren tratamenduan.
28.– Sexu-transmisioko gaixotasunak: epidemiologia, diagnostikoko protokoloak eta tratamendua. Antolamendu sanitarioko arauak.
29.– Diagnostikoko protokoloa eta protokolo terapeutikoa umetoki-lepoko kartzinoman.
30.– Endometrioko kartzinoma. Diagnostikoko protokoloa eta protokolo terapeutikoa. Emaitzak. Errebisioen protokoloa.
31.– Obulutegiko tumoreak. Kontzeptu orokorrak eta sailkapena. Tratamendua.
32.– Bularreko gaixotasunak. Bularreko patologia onbera: mastopatiak edo bularreko displasiak, kontzeptuazioaren, diagnostikoaren eta tratamenduaren uneko egoera. Bularreko tumore onberak. Tratamendua.
33.– Bularreko minbizia: diagnostiko goiztiarra. Aitzindarien diagnostikoa. In situ kartzinoma. Kartzinoma «minimoa». Tratamendua.
34.– Bularreko minbizia: bularreko minbiziaren tratamendu kontserbatzailea.
35.– Bularreko minbizia: bularreko kartzinoma eta haurduntza.
36.– Bulbako lesio onberak eta gaiztoak. Diagnostikoa eta tratamendua.
37.– Espezialitatearen berezko prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Berek JS, et al. Ginecología de Novak. 12. edizioa. McGraw-Hill, 1.997. ISBN: 9701014529.
2.– Manuales de: Asistencia al Embarazo Normal, Parto y Puerperio Normal, Parto y Puerperio Patológico y Patología Obstétrica SEGOk argitaratua. Zaragoza: Fabré E. ISBN: 84923147, 8492314710, 8492314702, 8460541479.
3.– SEGOren protokolo eguneratuak.
4.– Tratado de Ginecología y Obstetricia (5 Bol.). Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Paris: Elsevier. ISSN: 1283081X.
5.– SEGO Onkogidak.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf
IV. ERANSKINA
OFTALMOLOGIAKO MEDIKU FAK. ESP.
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Begiaren eta anexuen anatomia eta fisiopatologia.
2.– Optikako oinarria. Errefrakzioa.
3.– Errefrakzioa aztertzeko teknikak.
4.– Kontaktologiaren oinarriak.
5.– Anestesia-teknikak begi-kirurgian.
6.– Kirurgia errefraktiboa.
7.– Begi-gainazaleko gaixotasunen miaketa klinikoa, diagnostikoa eta tratamendua. Betazalak, konjuntiba, kornea eta esklera.
8.– Orbitako gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
9.– Malko-sistemako gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
10.– Ubeitisaren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
11.– Glaukomaren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
12.– Kristalinoko gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
13.– Erretina-askatzearen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
14.– Erretinako gaixotasun baskularren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
15.– Hartutako makulopatien eta erretinopatien miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
16.– Erretinako eta koroideko gaixotasun hereditarioen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
17.– Gorputz beirakarari eragiten dioten gaixotasunen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
18.– Ubeako eta erretinako tumoreen miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
19.– Estrabismoaren miaketa, klinika, diagnostikoa eta tratamendua.
20.– Neuroftalmologia.
21.– Begiko traumatismoak.
22.– Gaixotasun sistemikoen begiko agerpenak.
23.– Espezialitatearen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.
24.– Oftalmologiari aplikatutako teknologia berriak. OCT, BMU aurreko poloa, korneako topografia, etab.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Tasman W et al. Duane´s Clinical Ophthalmology (6 bol.). Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 15344312.
2.– Tasman W et al. Duane´s Foundations of Clinical Ophthalmology (3 bol.). Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 15344339.
3.– Ryan Stephen. Retina (3 bol.). 4. ed. St Louis: Mosby; 2006. ISBN: 0323025986.
4.– American Academy of Opthalmology. Basic and Clinical Science Course (BCSC) (13 bol.). San Francisco, 2006-2007. ISBN: 1560556277.
5.– Krachmer J et al. Cornea. 2. ed. Elsevier– Mosby; 2005. ISBN: 0323023150.
6.– Jack J Kansky. Clinical Ophtalmology. Elsevier España.
7.– Los requisitos en Oftalmología. Ed. Harcourt España (Elsevier) 2001-2002. Glaucoma, Neurooftalmología, Segmento Anterior, Pediatría y Estrabismo, Retina Coroides y vítreo, Refracción, Cirugía Oculoplástica.
8.– Estrabismo. Prieto – Diaz. Ed Arquitras. 2005.
9.– Curso de Ciencias Básicas y Clínicas. Academia Americana de Oftalmología. 2007-2008. Argit. Elsevier.
10.– Enfermedades de la Cornea. Grayson. Ed Harcourt Grace 1994 4. edizioa.
11.– Uveitis. Fundamentals and clinical practice. Nussenblat. Argit. Mosby. 2004.
12.– Stereoscopic Atlas of macular diseases. Diagnosis and treatment. J Donald M Gass. Argit. Mosby 1987.
13.– Estrabismos. José Perea. 2. edizioa. 2008. Argit. Artes gráficas. Toledo J.A.V.
14.– Pediatric Ophtalmology. Leonard B. Nelson. ScottE Olitsky. 5. edizioa. 2005. Argit. Lippincott Williams & Wilkins.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf