EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-03-05 Aldizkari honetan argitaratua: 2018045

122/2018 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez onetsi dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo mediko eta teknikoen Lanbide-taldeko Farmazialari kategorian (Ospitaleko Farmaziako FE Teknikoaren lanpostu funtzionala) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak.

Xedapenaren zenbakia: 201800122
Xedapenaren data: 2018-02-14
Hurrenkenaren zenbakia: 201801149
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2018/02/08an argitaratutako 2018/02/05eko 201800103 EBAZPENA

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren otsailaren 5eko 103/2018 Ebazpenaren bitartez onetsi ziren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura estatutario finkoa eskuratzeko 2016 eta 2017 urteetan deitutako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.
Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.
Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea, ekainaren 26koa; Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru-estatutuaren 55/2003 Legea, abenduaren 16koa; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak.
EBATZI DUT:
Lehenengoa.– Oinarri hauei dagozkien hautaketa-probetarako deia egitea.
Bigarrena.– I. eranskinean jasotako oinarri espezifikoak onartzea; horien bidez arautuko da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo Mediko eta Teknikoen Lanbide-taldeko Farmazialari kategorian (Ospitaleko Farmaziako FE Teknikoaren lanpostu funtzionala) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua.
Hirugarrena.– Ebazpen honekin batera argitaratutako II. eranskinean eskainitako destinoen zerrenda onartzea.
Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean jasotako merituen baremoa onartzea.
Bosgarrena.– Kategoriako gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.
Seigarrena.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak ezartzen dutenaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 14a.
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,
MARÍA JESÚS GEMMA MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKOEN LANBIDE-TALDEKO FARMAZIALARI KATEGORIAN (OSPITALEKO FARMAZIAKO FAK. ESP. TEKNIKO LANPOSTU FUNTZIONAL) LOTURA ESTATUTARIO FINKOA ESKURATZEKO HAUTAKETA-PROZESUA ARAUTZEN DUTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK
1.– Deialdiko destinoak.
1.1.– Deialdi honetan sartzen dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten Fakultatibo Mediko eta Teknikoen Lanbide-taldeko Farmazialari kategoriako (Ospitaleko Farmaziako Fak. Esp. Tekniko lanpostu funtzional) destinoak, II. Eranskinean jasotakoak.
1.2.– Deitutako destinoen artean, II. eranskinean jasotakoak, % 7 gordeko da desgaitasun bat duten langileek bete ditzaten, oinarri orokorren 1.3 oinarrian ezarritako banaketaren arabera.
2.– Izangaien eskakizunak.
Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan aurreikusitako salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, oinarri orokorretan jasota daudenak eta kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte bete beharrekoak, beste eskakizun hauek ere bete beharko dituzte:
a) Oinarri orokorretako 6.2.c) atalean adierazitakoari jarraiki, Farmazian lizentziatua izatea edo titulu baliokide bat izatea eta Ospitaleko Farmazia espezialitatearen titulazioa izatea, eskuratzen den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.
b) Kasu orotan bete beharko dira eskuratu nahi den lanpostuaren eskakizunak, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera, bai eta indarrean dagoen legeriak ezarritako beste edozein.
c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa ordaindu izana, eskainitako destinoen Lanbide-taldearen arabera:
A1 taldea (A taldea zena): 25 euro.
3.– Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.
3.1.– Oposizioaldia.
1.– Oposizioaldian bi ariketa egin beharko dituzte:
a) Lehenengo ariketa: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAPi) egokituko zaio proba teorikoa egitea eta epaimahaiari iraupena zehaztea. Idatzizko proba izango da; zehazten den gehieneko denbora-tartean, izangaiek gai-zerrenda orokor eta komuneko IV. eranskineko programako gaiei buruzko galdetegi bat erantzun beharko dute.
Esandako eranskinean, gainera, proba prestatzeko beharrezkoa den bibliografia agertzen da.
b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketak egin beharko dituzte, galdetegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.
Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea izango da.
Oposizioaldian bi ariketa egingo dira proba berean; ariketa teoriko bat eta praktiko bat, biak eskainitako destino ezberdinetako funtzio espezifikoekin lotuta. Probaren azken emaitza bi ariketen batez besteko haztatua izango da, % 65 proba teorikoarena eta % 35 ariketa praktikoarena. Horretarako, batez besteko haztatua formula honekin lortuko da:
Oposizioaldia gainditutzat emateko, bi ariketen batez besteko haztatua gutxienez 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko da.
3.2.– Oinarri orokorren 14. atalean aurreikusitako puntuazio-ordenaren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ostean, I. eranskinean proposatutako izangaiek, 14.2 oinarrian zehaztutako dokumentazioaz gain, beste hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute:
– Farmaziako lizentziatu tituluaren fotokopia konpultsatua edo notario-lekukotza edo titulu baliokidearena eta Ospitaleko Farmazia espezialitatearen titulazioarena, eskuratzen den lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.
3.3.– Lehiaketaldia.
Egiaztatutako merituak III. eranskineko merituen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.
3.4.– Lanpostuaz jabetzea.
Oinarri orokorretako 17. atalean aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honetako destinoren batez jabetzen direnek lanpostuaren jabetze-ekitaldian honakoa aurkeztu beharko dute:
– Elkargoko kide izatearen ziurtagiria.
II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: TEKNIKARIA LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP.OSPITALEKO FARMAZIAKO TEKNIKARIA
Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oinarrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:
● Txanda irekiaren deialdia: 7 destino.
Sarbide orokorra: 6.
Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 1:
– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.
– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 1.
Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.
Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
III. ERANSKINA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU-ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKOEN LANBIDE TALDEKO FARMAZIALARI KATEGORIAREN (OSPITALEKO FARMAZIAKO FAKULTATIBO ESPEZIALISTA TEKNIKOAREN LANPOSTU FUNTZIONALA) MERITUEN BAREMOA
1) Lan esperientzia: 60 puntu, gehienez.
Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenbatuko da.
Dagokion espezialitateko etengabeko arretako behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren % 50 aplikatuko zaio.
Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituta egingo da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Honetarako, hilabetetzat 30 egun naturaleko multzoa hartuko dugu.
1.– Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan ere Ospitaleko farmazialari gisa edo medikuntza arloko kudeaketa-lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,30 puntu.
2.– Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan, edozein herri administraziotan Administrazio sanitarioko edota Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetako lehen mailako arretako osasun-zerbitzuetan ere Farmazialari gisa lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,12 puntu.
3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan edota beste edozein herri administrazioetan, edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako ikerketa zentro ofizialetan edo erakundeetan, zein Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoan asistentzia sanitarioko Farmazialari gisa edo Langile Ikertzaile gisa lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,055 puntu.
4.– Erakunde sanitario publikoetan kudeaketa eta zerbitzu orokorren alorrean goi-mailako kudeaketako lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,05 puntu.
Zerbitzu-eginkizunean edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak egondako lanpostuaren arabera zenbatuko dira.
Era berean, jatorrizko lanpostuan zerbitzu berezietako egoeran emandako zerbitzuak zenbatuko dira.
2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (20 puntu, gehienez).
Atal honen barruan ondokoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:
a) Graduatu aurreko prestakuntza:
Espediente akademikoaren balorazioa honela lortuko da ondorengo hipotesien kasuan:
Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira zatitzailean agertuko ondorengo ikasgaiei dagozkien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, heziketa fisikoa, hizkuntzak, edo deitutako lanpostu funtzionala eskuratzeko eskatzen den titulazioaren ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.
b) Gradu ondoko prestakuntza:
– Cum laude doktorea: 10 puntu.
– Doktorea: 9 puntu.
– Gradu ondoko masterra: 6 puntu.
– Unibertsitate-aditua edo –espezialista: 5 puntu.
– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.
– Lizentziaturako gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): 3 puntu.
– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (10 ikastaro gehienez): 0,25 puntu.
– Lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk: 2,5 puntu.
Cum laude doktorearen puntuazioa esleitzen bada, ez da Doktorearen puntuazioa esleituko. Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.
c) Prestakuntza espezializatua:
1.– Legez aitortutako espezialitate bateko edo batzuetako titulua edo tituluak (kategorian sartzeko eskatutakoa ez direnak) dituzten izangaiak, betiere titulu horiek ofizialki onartutako fakultatiboentzako prestakuntza espezializatuko programa egoiliar gisa bete ondoren lortu badituzte: 2 puntu.
2.– Kategorian sartzeko eskatutakoa ez den espezialistaren titulua edo tituluak dituzten izangaiak (BAME bidez ez): puntu 1.
d) Etengabeko prestakuntza:
Eskatutako destinoko kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:
– 9 ordura arte: 0,25 puntu.
– 10-19 ordu: 0,75 puntu.
– 20-29 ordu: 1,25 puntu.
– 30-49 ordu: 2 puntu.
– 50-99 ordu: 3 puntu.
– 100-249 ordu: 4 puntu.
– 250-599 ordu: 5 puntu.
– 600 ordu edo gehiago: 6 puntu.
Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua besterik adierazten ez den kasuetan, puntuazioa emateko orduan, era honetan erabakiko da kreditu eta orduen arteko baliokidetasuna:
– ECTS Europako kreditu sistemako kreditu bakoitzeko: 25 ordu.
– Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen kreditu bakoitzeko: 10 ordu.
Alderantziz, kreditu eta orduen arteko baliokidetasun hori bestelakoa denean, edo ikastaroaren ziurtagirian adierazitako kredituak ez direnean aurreko atalean zehaztutako berak, edota agirian ez bada zehazten ikastaroaren iraupena edo kreditu kopurua, epaimahaiak, aurkeztu zaizkion ziurtagiriak eta ikastaroaren edukiak aztertu ondoren, dagokion puntuazioa emango dio izangaiari; betiere, 0,25ekoa edo hortik gorakoa.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/ziurtatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako/ziurtatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.
e) Irakaskuntza jarduera.
Fakultateko / Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): Puntu 1.
Fakultateko / Unibertsitate Eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.
Hala denean, dena delako espezialitatean egoiliarrentzako irakaskuntzan akreditatutako tutorea (urteko): 0,750 puntu.
Irakaskuntza etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.
f) Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak.
Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak, txosten-aurkezpenak, komunikazioak, hitzaldiak edo mahai-inguruak egiteagatik:
– Eskualde mailako txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.
– Estatu mailako txosten bakoitzeko: 2 puntu.
– Nazioarte mailako txosten bakoitzeko: 3 puntu.
– Eskualde mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 0,30 puntu.
– Estatu mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 1,20 puntu.
– Nazioarte mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 2 puntu.
– Eskualde mailako mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.
– Estatu mailako mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.
– Nazioarte mailako mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.
– Argitalpen bakoitzeko (lehen egilea): 2 puntu.
– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): Puntu 1.
– Liburu bakoitzeko (lehen egilea): 4 puntu.
– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.
– Kapitulu bakoitzeko (lehen egilea): 2 puntu.
– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): Puntu 1.
– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.
Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den meriturik.
g) Hizkuntzak (3 puntu, gehienez).
Ingelesa: 1,5 puntu, gehienez.
Frantsesa: 1,5 puntu, gehienez.
Alemana: 1,5 puntu, gehienez.
h) Informatika ezagutzak (2 puntu, gehienez).
3) Euskara.
– 2. HE: 18 puntu.
– 1. HE: 9 puntu.
IV. ERANSKINA
OSPITALEKO FARMAZIAKO FAK. ESP. TEKNIKOA
I.– Gai-zerrenda orokorra.
1.– Farmazia Zerbitzuak eta sendagai-gordailuak. Lege-esparrua. Farmazia Zerbitzua planifikatu eta antolatzea: kokapena, lan-esparruak, funtzioak, prozedura-eskuliburuak, baliabide materialak eta giza baliabideak.
2.– Farmazia Zerbitzuaren kudeaketa ekonomikoa. Erosketak kudeatzea. Izakinak kudeatzea. Kontsumoen analisi ekonomikoa. Aurrekontuen jarraipena. Indikazioak.
3.– Sendagaia, 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera (sendagaien eta osasun-produktuen erabilera arrazionala bermatzeko legearen testu bategina onartzen duena).
4.– Kalitatea Kudeatzeko Sistema. Adierazleak. Jardueren plangintza: etengabeko hobekuntza-plana, urteko kudeaketa-plana. Kalitatearen plan integrala. Farmazia Zerbitzuaren memoria.
5.– Sendagaiak hautatzea. Farmazia eta Terapeutikako Batzordea. Sendagaiak hautatzeko irizpideak. Farmako berrien onarpena baloratzeko gida (GINF). GENESIS eredua ebaluatzeko txostena. MADRE programa. Hautatutako sendagaien jarraipena eta ebaluaketa. Protokolo farmakoterapeutikoak: osasunean ematen dituzten emaitzak eta efizientziaren ebaluaketa.
6.– Gida farmakoterapeutikoa. Ezaugarriak eta edukiak. Baliokidetasun terapeutikoa. Baliokidetasun terapeutikoaren ebidentzia-mailak. Elkartruke terapeutikoa egiteko prozedurak. Elkartruke terapeutikoko programa baten kalitate-irizpideak.
7.– Ospitaleko Farmazia eta Lehen Mailako Arreta. Pazientearen etxeko jarraipenerako jarduerak eta trantsizio asistentzialetan sendagaiak uztartzea. Adierazleak.
8.– Farmakoteknia. 175/2001 Errege Dekretua. Espainiako Errege Farmakopea. Formulario Nazionala. Lokalaren eta ekipamenduaren gutxieneko baldintzak. Lehengaiak eta egokitzapen-materiala. Prestatzeko jardunbide egokiak. Forma farmazeutiko ez-esterilak prestatzea. Forma farmazeutiko esterilak prestatzea: nutrizio parenterala, zain barneko nahasketak, sendagai zitotoxikoak. Bateragarritasuna, egonkortasuna, kontserbazioa. Unitate zentralizatuak eta prestaketa automatizatua. Sendagaiak dosi unitarioetan ontziratzea. Kalitate-kontrola. Adierazleak.
9.– Sendagaiak eman eta banatzea. Sendagaiak eman eta banatzeko sistemak. Teknologia berriak aplikatzea (sendagaiak emateko sistema automatizatuak, etab.). Teknologia berriak ebaluatzeko irizpideak. Trazabilitatea.
10.– Kontrol bereziko sendagaiak ematea. Estupefazienteak eta psikotropoak.
11.– Egoera berezietan sendagaiak ematea. Atzerriko sendagaiak kudeatzea. 1015/2009 Errege Dekretua.
12.– Kanpoko pazienteei sendagaiak emateko unitatea. Unitatearen eginkizunak. Legedia. Farmazialariaren eginkizunak eta elkarrizketa klinikorako teknikak. Kanpoko pazienteen jarduketa farmazeutikoko programa. Kalitatearen adierazleak.
13.– Sendagai biosimilarrak. Definizioa. Garapena eta baimena. Lege-esparrua.
14.– Gas sendagarriak. Lege-alderdiak: 1345/2007 Errege Dekretua. Araudi espezifikoak. Farmazialariaren erantzukizuna.
15.– Osasun-produktuak. 1591/2009 Errege Dekretua.
16.– Sendagai umezurtzak. Gaixotasun arraroak. Lege-esparrua.
17.– Farmazia Zerbitzuetako sistema informatikoak. Preskripzioa eta tratamenduak baliozkotzeko sistemak. Segurtasuna. Preskripzio elektronikoan agertzen diren akats berriak.
18.– Farmakoepidemiologia eta sendagaiak erabiltzeko azterketak. Sendagaiak sailkatzeko sistemak. 1348/2003 Errege Dekretua. Neurri kuantitatiboko unitateak. Eguneko dosi zehaztua. Azterketa kualitatiboak: adierazleak.
19.– Tratamendu farmakologikoa indibidualizatzea. Farmakozinetika klinikoa. Farmakogenetika eta farmakogenomika.
20.– Sendagaien inguruko informazioa. Informazio-iturriak. Datu-basea. Informazioaren ebaluazioa. Protokolo terapeutikoak eta praktika klinikoko gidak. Internet eta informazio-bilaketa. Sendagaien segurtasun-alertak. Pazientearentzako informazioa. Heziketa sanitarioan, farmazialariak sendagaien inguruan duen papera.
21.– Farmakoekonomia. Sendagai eta osasun-produktuen ebaluazio ekonomikoa. Azterketa farmakoekonomikoetan ziurgabetasuna egokitu eta tratatzea. Azterketa farmakoekonomikoa egiteko gida.
22.– Toxikologia klinikoa. Intoxikazioak eta eragile toxikoak. Intoxikazioen tratamendua.
23.– Zaintza farmakologikoa. Zaintza farmakologikoko metodoak. Prozedurak eta emaitzen ebaluazioa. Kontrako ondorioen egozgarritasuna. Zaintza farmakologikoko zentroen sarea. 577/2013 Errege Dekretua.
24.– Saiakuntza klinikoak. Saiakuntza klinikoaren alderdi etikoak. Sendagaien inguruko ikerketaren Etika Batzordea. 1090/2015 Errege Dekretua.
25.– Nutrizio artifiziala eta fluidoterapia. Nutrizio parenterala eta enterala. Nutrizio-egoera baloratzea. Nutrizioaren eta sendagaien arteko elkarreraginak. Monitorizazioan eta jarraipenean farmazialariak duen papera.
26.– Medikazio-akatsak. Terminologiaren estandarizazioa eta sailkapena. Detekzio-metodoak. Medikazio-akatsak prebenitzea.
27.– Prestakuntza, Ikerketa eta Irakaskuntza Farmazia Zerbitzuan.
28.– Monitorizazio eta jarraipen farmakoterapeutikoa. Sendagaiekin lotutako arazoak. Farmakoterapiaren emaitzak ebaluatu eta erregistratzea.
29.– Arreta farmazeutikoa ospitale-eremuan. Kontzeptua. Garapena. Antolaketa eta metodologia. Pazienteen jarraipena.
30.– Arreta farmazeutikoa paziente kronikoari. Pluripatologia. Polimedikazioa. Sendagaiak kentzea.
31.– Farmazia onkologikoa. Kimioterapiaren printzipioak. Eragile antineoplasikoak. Kimioterapiaren toxikotasuna. Tumore solido eta tumore onkohematologikoen farmakoterapia. Arreta farmazeutikoa paziente onkologikoari.
32.– Arreta farmazeutikoa paziente immunodeprimituari. Infekzioaren prebentzioa eta tratamendu enpirikoa. Immunoterapia, immunoezabatzaileak eta antigorputz monoklonalak. Birusen kontrako terapia.
33.– Arreta farmazeutikoa paziente geriatrikoari. Zaharren terapeutikarekin lotutako arazoak. Farmakoterapia geriatrikoa.
34.– Farmazia pediatrikoa. Haurren ezaugarri bereizgarriak. Arreta farmazeutikoa pediatrian eta neonatologian. Dosifikazioaren arazo espezifikoak.
35.– Arreta farmazeutikoa GIBa duen pazienteari. Erretrobirusen kontrako farmakoterapia. Tratamenduetarako protokoloak. Pazienteen jarraipena.
36.– Arreta farmazeutikoa VHC eta VHB duten pazienteei. Hepatitis birikoen farmakoterapia. Tratamenduetarako protokoloak. Pazienteen jarraipena.
37.– Arreta farmazeutikoa esklerosi anizkoitza duten pazienteei. Esklerosi anizkoitzaren farmakoterapia. Tratamenduetarako protokoloak. Pazienteen jarraipena.
38.– Arreta farmazeutikoa larrialdietako zerbitzuan. Jarduketak. Lehentasunak.
39.– Arreta farmazeutikoa kritikoen unitateetan. Jarduketak eta lehentasunak.
40.– Infekzioen Batzordea. Politika antibiotikoa. Mikrobio-aurkakoen erabilera eta kontsumoaren inguruko azterketa. AEOP programak.
41.– Farmakoterapia antiinfekziosoa. Infekzio nosokomiala kontrolatzeko planak. Profilaxi antibiotiko kirurgikoa.
42.– Heste-gaixotasun inflamatorioaren farmakoterapia. Tratamenduetarako protokoloak. Erabilitako farmakoen ezaugarriak. Pazienteen jarraipena.
43.– Farmakoterapia gaixotasun inflamatorio erreumatikoetan. Tratamenduetarako protokoloak. Erabilitako farmakoen ezaugarriak. Pazienteen jarraipena.
44.– Farmakoterapia kardiologian. Fibrilazio aurikularra. Sindrome koronario akutua. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Ezaugarri farmakozinetiko, farmakodinamiko eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta eraginkortasuna. Aurkako erreakzioak.
45.– Farmakoterapia gaixotasun mentalean. Eskizofreniaren tratamenduan erabilitako farmakoak. Ezaugarri farmakozinetiko, farmakodinamiko eta klinikoak. Indikazioak. Aurkako erreakzioak. Efikazia, segurtasuna eta eraginkortasuna.
46.– Hemostasiaren farmakoterapia. Koagulazioaren faktoreak. Sailkapena. Hemofiliak. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Profilaxi tronboenbolikoa. Ezaugarri farmakozinetiko, farmakodinamiko eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta eraginkortasuna. Aurkako erreakzioak.
47.– Biriketako hipertentsioaren farmakoterapia. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Ezaugarri farmakozinetiko, farmakodinamiko eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta eraginkortasuna. Aurkako erreakzioak.
48.– Fibrosi kistikoaren farmakoterapia. Erabilitako farmakoak: sailkapena. Ezaugarri farmakozinetiko, farmakodinamiko eta klinikoak. Indikazioak. Efikazia, segurtasuna eta eraginkortasuna. Aurkako erreakzioak.
49.– Organo-transplantearen farmakoterapia: parte-hartzea eta jarraipena.
50.– Sendagaiak egoera berezietan erabiltzea: haurdunaldian, edoskitzaroan, eta giltzurrun- eta gibel-gutxiegitasunean.
51.– Sendagaien arteko elkarreraginak. Farmakoen elkarreraginen larritasun-sailkapenak. Interakzio ohikoenak praktika klinikoan: mekanismoa, larritasuna, ebidentzia eta erabilera.
52.– Bioetika eta ospitaleko farmazialaria.
II.– Gai-zerrenda komuna.
1.– Osasun-lanbideen Antolamendurako arau orokorrak. Osasun-lanbideetan aritzea. Profesionalen parte-hartzea.
2.– Osasun Sistema Nazionalaren kohesioko eta kalitateko xedapen orokorrak. Prestazioak. Kalitatea. Parte-hartze soziala.
3.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Eskubideak eta betekizunak. Estatutupeko langile finko izaera eskuratzea eta galtzea. Ordainsariak. Lanaldiak, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.
4.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen xedapen orokorrak. Euskadiko Osasun Sistema: Araudia eta Herritarren eskubideak eta betekizunak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Antolaketa gidaria. Kudeaketa-erregimena.
5.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Antolaketa gidaria: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: lege-aitorpena.
6.– Pertsonen eskubideak eta betekizunak Euskadiko osasun sisteman.
7.– Pazientearen autonomiaren gaineko printzipio orokorrak eta eskubideak eta betekizunak informazio eta dokumentazio klinikoko gaietan. Osasun-informazioaren eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.
8.– Aurretiazko borondateak osasun-eremuan.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. Xedapen orokorrak. Datuen babesaren printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen sexista.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
16.– Jardun-eremuak eta euskararen erabilera normalizatzeko neurriak Osakidetzan: 2013-2019 Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Planaren Irudia eta Komunikazioa eta Kanpo harremanak.
GAI-ZERRENDA OROKORRAREN BIBLIOGRAFIA
1.– Ospitaleko Farmaziako Espainiako Elkartea (SEFH). Hemen eskuragarri:
www.sefh.es
2.– Gamundi, MC (koordinatzailea). Farmacia Hospitalaria (I. eta II. liburukiak). 3. edizioa. Fundación española de farmacia hospitalaria. 2002. Hemen eskuragarri:
https://www.sefh.es/biblioteca-cursos-formacion.php
3.– Bermejo MT (koordinatzailea). Manual del residente. 2. edizioa. Madril: Ospitaleko Farmaziako Espainiako Elkartea. 2007. Hemen eskuragarri:
https://www.sefh.es/biblioteca-cursos-formacion.php
4.– Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentzia (AEMPS). Hemen eskuragarri:
https://www.aemps.gob.es
5.– UpToDate. Waltham, MA. Hemen eskuragarri:
http://www.uptodate.com
6.– Micromedex® (Healthcare Series). Thomson Reuters (Healthcare) Inc., Greenwood Village, Colorado, AEB. Hemen eskuragarri:
http://www.micromedexsolutions.com/home/dispatch
7.– Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentzia. Espainiako Errege Farmakopea. (5. edizioa); eta Formulario Nazionala (2. edizioa). Madril: Osasun eta Kontsumo Ministerioa, 2015.
8.– Di Piro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG eta Posey LM. Pharmacotherapy. A Pathophysiologic Approach 10. edizioa). McGraw-Hill. 2017.
9.– Manual Washington de Terapéutica Médica (35. edizioa). 2017.
10.– Remington: The Science and Practice of Pharmacy (22. edizioa). 2013.
11.– Nutrizio Klinikoko ikastaroa. Hemen eskuragarri:
http://formacion.sefh.es/dpc/sefh-curso-nutricion-2da-edicion/info-general.php
12.– AIDSinfo. U.S. Department of Health and Human Services (HHS).
Https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv/0
13.– HIV InSite. Kaliforniako Unibertsitatea. Hemen eskuragarri:
http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=KB
14.– Burton ME, Shaw LM, Schentag JJ, Evans WE. Applied Pharmacokinetics & Pharmacodynamics. Principles of Therapeutic Drug Monitoring (4.edizioa). Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins. 2006.
15.– Winter ME. Basic Clinical Pharmacokinetics (5.edizioa). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 2010.
16.– Ospitaleko Farmazia Zerbitzuan sendagaiak prestatzeko jardunbide egokien gida. 2014ko ekaina. Hemen eskuragarri:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/GuiaBPP3.pdf
17.– SEFH elkartearen GEDEFO lantaldea. Hemen eskuragarri:
http://gruposdetrabajo.sefh.es/gedefo/
18.– Valverde Molina E. Farmacia Pediátrica Hospitalaria 1. edizioa). Madril: Elsevier España. 2011. Hemen eskuragarri:
http://gruposdetrabajo.sefh.es/gefp/images/stories/documentos/LIBRO_FARMACIA_PEDIATRICA/LIBRO_FARMACIA.pdf
19.– SEFH elkartearen GENESIS lantaldea. Hemen eskuragarri:
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/
20.– Sendagaien Erabilera Segururako Institutua (ISMP). Hemen eskuragarri:
http://www.ismp-espana.org
21.– Hansten PD, Horn JR. Top 100 Drug Interactions 2017: A Guide to Patient Management. H&H Publications. 2017.
22.– Mensa J, et al. Guía terapéutica antimicrobiana 2017. Antares argitaletxea. 2017.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFIA
1.– 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa.
2.– 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesio eta kalitateari buruzkoa.
3.– 55/2003 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutukoa.
4.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
5.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituena.
6.– 147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sistemako pertsonen Eskubideei eta Betekizunei buruzko Adierazpena onartzen duena.
7.– 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei dagokiena.
8.– 7/2002 Legea, abenduaren 12koa, Aurretiazko Borondateena.
9.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko: Xedapen orokorrak. Datuen babesaren prìntzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publikoko fitxategiak.
10.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako dena.
11.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/eu_def/adjuntos/stp/ildo-estrategikoak.pdf
12.– Osasun Plana. Euskadirako Osasun Politikak 2013-2020.
Http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_salud_2013_2020/eu_def/adjuntos/Osasun_plana_2013_2020%20Euskera.pdf
13.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/buen_gob_planes/eu_def/adjuntos/PE_2017_2020_web_EUS.pdf
14.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/eu_argital/adjuntos/publikoa/SeguridadPacienteEu.pdf
15.– 2017-2020 Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak.
Http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/eu_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20_eus.pdf
16.– Osakidetzan Euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana 2013-2019.
Https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/eu_osk/adjuntos/euskararenPlanaEu.pdf