EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-01-19 Aldizkari honetan argitaratua: 2017014

1764/2017 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) zuzendari gerentearena. Honen bidez, aldi baterako izendatzen da, erakunde horretan, María Fátima Mendoza Gutiérrez andrea, Barne medikuntza osasun ataleko burua, lau urteko eperako eta luzatzeko aukerarekin.

Xedapenaren zenbakia: 201701764
Xedapenaren data: 2017-12-12
Hurrenkenaren zenbakia: 201800277
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Izendapenak, egoerak eta gorabeherak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2017/09/26an argitaratutako 2017/07/19ko 201701181 EBAZPENA

EGITATEAK
1.– Barrualde-Galdakao ESIko zuzendari gerentearen uztailaren 19ko 1181/2017 Ebazpenaren bidez, Barrualde-Galdakao ESIn Barne medikuntzako atalburuaren lanpostua lehiaketa bidez betetzeko dei egin da. Ebazpena EHAAn (2017ko irailaren 26an), BOEn (2017ko urriaren 6an) eta Osakidetzaren web orrian argitaratu zen.
2.– Deialdi-ebazpen hori aipatu aldizkari ofizialetan azken aldiz argitaratu zen hurrengo egunetik hasita, interesdunak 15 egun balioduneko epean aurkeztu zuen eskaera; 2017ko urriaren 30ean amaitu zen aurkezteko epea.
3.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, eta parte hartzaileak bete beharreko baldintzak aztertu ondoren, Osakidetzaren web orrian onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu zen 2017ko azaroaren 2an.
4.– Erreklamazioak aurkezteko epea amaituta 2017ko azaroaren 16an, ez denez erreklamazio bat ere aurkeztu, behin betiko zerrendak onartu ziren 2017ko azaroaren 17an, dagokion eran argitaratzeko.
5.– Behin betiko zerrendak, Balorazio Batzordeko kideek izendapenarekin batera, baita kudeaketaren memoria-proiektua jendaurrean jartzeari buruzko iragarpena ere, Osakidetzako web-orrian argitaratu ziren, 2017ko azaroaren 20an. Jakinarazi zitzaion ere hautagaiari aipatu deialdia.
6.– Kudeaketa memoria-proiektua jendaurrean jarrita, eta Balorazio Batzordeak aurkeztutako eskabidea baloratuta (2017ko abenduaren 12an), baita dagokion izendapen-proposamena eginda ere (2017ko abenduaren 12koa), eta María Fátima Mendoza Gutiérrez andreak dauzkan ezagutza akademiko eta profesionalak kontuan hartuta, zera erabaki da: pertsona hori izendatzea Barne Medikuntzako osasun atal-buru Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barrualde-Galdakao ESIn.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
1.– Barrualde-Galdakao ESIko zuzendari gerentearen uztailaren 19ko 1181/2017 Ebazpenaren 7. oinarriak ezartzen du Kudeaketa Zuzendaritzak, egindako proposamena ikusita, proposatutako izangaia deialdian eskainitako lanpostua betetzeko izendatzeko edo deialdia hutsik uzteko ebazpen bat emango duela.
2.– Ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioko 8/97 Legearen 28. Artikuluaren 3. Arau komuna; uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, lanpostu funtzionalak arautzen dituena; eta azaroaren 11ko 255/97 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren estatutu sozialak ezartzen dituena, bereziki, zerbitzu-erakundeetako zuzendari gerenteen eskumenei buruzko 15. Atalak jasotakoak eta aplikatu beharreko arauei buruzkoak.
Aurreko guztia aintzat harturik, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– María Fátima Mendoza Gutiérrez andrea Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Barrualde-Galdakao ESIko Barne Medikuntzako osasun ataleko buru izendatzea aldi baterako.
Bigarrena.– Aldi baterako izendapen honek lau urteko indarraldia izango du, luzatzeko aukerarekin, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legeko 28. artikuluaren hirugarren arau komunean xedatutakoarekin bat etorriz, eta data honetatik aurrera ondorioak izango ditu: 2018ko urtarrilaren 1a.
Hirugarrena.– Izendatutako pertsonak aipatutako epea amaitutakoan lanpostua utziko du, ezpada luzapena onartzen, betiere, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legeko 28. artikuluaren hirugarren arau komunean ezarritakoaren arabera.
Laugarrena.– Izendapenaren indarraldia amaitu aurretik ere kargutik kendu ahal izango dute, aldez aurretik kontrako espedientea dagoela, eta ekainaren 26ko 8/1997 Legeko 28. artikuluaren hirugarren arau komunaren 6. atalean aurreikusitako lekualdatze-kausak direla medio.
Bosgarrena.– Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea.
Seigarrena.– Ebazpen hau argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Osakidetzaren web-orrian.
Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiari, jakinarazpena jasotzen den hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera.
Galdakao, 2017ko abenduaren 12a.
Barrualde-Galdakao ESIko zuzendari gerentea,
JON GUAJARDO REMACHA.