EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-12-19 Aldizkari honetan argitaratua: 2017240

IRAGARKIA, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuarena, «BioCruces Osasun Ikerketako Instituturako mikroskopioen horniketa» kontratatzeko espedientea prozedura ireki bidez lizitatzeari buruzkoa.

Xedapenaren data: 2017-12-01
Hurrenkenaren zenbakia: 201706100
Maila: Iragarpena
Sekzioa: IRAGARKIAK (Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak)
1.– Erakunde esleitzailea: datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak:
a) Erakundea: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua, Osasun Sailari atxikitako Ente Publikoa, Zuzendaritza Nagusia, Araba kalea, 45 - 01006, Vitoria-Gasteiz (Araba). Posta elektronikoa: contrata@osakidetza.eus. Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.osakidetza.euskadi.eus
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zuzendaritza Nagusia – Erosketa, Obra eta Zerbitzu Estrategikoen Zuzendariordetza.
c) Dokumentazioa eta informazioa lortzea: Zuzendaritza Nagusia, Araba kalea, 45, 01006, Vitoria-Gasteiz (Araba).
d) Espediente-zenbakia: G/130/20/0/1753/O661/0000/112017.
2.– Kontratuaren xedea:
a) Mota: hornidurak.
b) Azalpena: mikroskopioak hornitzea BioCruces Osasun Ikerketako Instituturako.
c) Loteak eta kopurua: bai, 2.
d) Gauzatu eta entregatzeko lekua: BioCruces Osasun Ikerketako Institutua.
e) Gauzatu eta entregatzeko epea: destinoko zentroaren eskariaren araberakoa eta, dena dela ere, 2018ko abenduaren 31 baino lehen.
f) Luzatzeko aukera: ez.
g) Esparru-akordio bat ezartzea (hala dagokionean): ez.
h) CPV (Nomenklatura Erreferentzia): 33100000-1.
3.– Izapideak eta prozedura:
a) Izapidetzea: ohikoa.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko irizpideak: Klausula Administratibo Partikularren Pleguko Karatulan ezarritakoaren arabera:
c.1.– Balio-judizioetan oinarritutako irizpideak: % 65:
c.1.1.– Baldintza teknikoak: 55 puntu.
c.1.2.– Euskarri planaren proposamena: 5 puntu.
c.1.3.– Prestakuntza planaren proposamena: 5 puntu.
c.2.– Formulen bidez ebaluatu beharreko irizpideak: % 35:
c.2.1.– Prezioa: 29 puntu.
c.2.2.– Bermea: 6 puntu.
4.– Kontratuaren balio zenbatetsia: 49.500,00 euro, BEZik gabe.
5.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 49.500,00 euro, BEZik gabe.
6.– Eskatutako bermeak: behin betiko bermea: esleipenaren zenbatekoaren % 5.
7.– Kontratugilearen berariazko betebeharrak:
a) Sailkapena: ez dagokio.
b) Bestelako ekonomia- eta finantza- kaudimenak eta gaitasun tekniko edo profesionala Espainiako enpresentzat, Europar Batasuneko Estatu kideetako atzerriko enpresentzat eta Europar Batasuneko kide ez diren Estatuetako atzerriko enpresentzat.
b.1.– Ekonomia- eta finantza-kaudimena:
b.1.1.– Betekizunak: enpresa lizitatzaileek azken hiru urte bukatuetan negozio-bolumenik altuena izan duen urteko negozio-bolumena ziurtatu beharko dute, eta bolumen hori lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoari (BEZik gabe) dagokiona izan beharko da. Lote bakarra lizitatzen bada, lote horretako zenbatekoa gutxienez lizitazioko oinarrizko aurrekontuko zenbateko berekoa izan beharko da (BEZik gabe).
b.1.2.– Agiriak edo/eta ziurtagiriak: urteko negozio-bolumena (zenbatekoa) onartutako eta Merkataritzaren Erregistroan jasotako urteko kontuen bidez egiaztatuko da, enpresarioa erregistro horretan inskribatuta balego eta, horrela ez balitz, inskribatuta egon behar den erregistro ofizialetan jasotakoen bidez. Merkataritzako Erregistroan inskribatuta ez dauden enpresari indibidualek beren inbentarioen eta urteko kontu legeztatuen liburuekin egiaztatuko dute beren urteko bolumena.
b.2.– Gaitasun teknikoa edo profesionala:
b.2.1.– Betekizunak: enpresa lizitatzaileek azken 5 urteetan kontratuaren xede direnen antzekoak diren edo pareko ezaugarriak dituzten zerbitzuak egin izana ziurtatu beharko dute, eta zenbateko metatua lizitatzen den loteko lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa edo hori baino handiagoa izan beharko da.
b.2.2.– Agiriak edo/eta ziurtagiriak: azken bost urtean gauzatu diren eta lizitazio-kontratu honetakoen berdinak edo antzekoak izan diren hornikuntza nagusien zerrenda; bertan adieraziko dira haien zenbatekoa, datak eta hartzailea (publikoa zein pribatua). Hartzailea sektore publikoko erakundea denean, organo eskudunak jaulkitako edo ontzat emandako ziurtagiri bidez kreditatu beharko dira egindako hornidurak; hartzailea subjektu pribatu bat denean, berorrek emandako ziurtagiriaren bitartez, eta, halakorik ezean, enpresaburuaren adierazpen baten bidez.
8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkezteko era:
a) Aurkezteko azken eguna: 2018ko urtarrilaren 4a, 13:00etan.
b) Aurkezteko era: Klausula Administratibo Partikularren Pleguan eskatutakoa.
c) Aurkezteko lekua: ikusi 1-a) puntua.
d) Prozedura mugatua izanez gero eskaintzak aurkezteko deia egingo zaien enpresen kopurua: ez dagokio.
e) Aldagaiak onartzea: ez.
d) Lizitatzaileak zenbat denboran mantendu beharko duen eskaintza: bi hilabete, eskaintza ekonomikoaren gutun-azala irekitzen denetik kontatzen hasita; hamabost egun baliodun gehiagoz luzatu ahal izango da epe hori, SPKLTBaren 152.3 artikuluak aipatzen dituen izapideak egin beharra dagoenean (balio anormal edo neurrigabeak).
9.– Eskaintzak irekitzea:
a) Eskaintzak irekitzea, balio-judizioa egiteari lotutako irizpideei dagokienez: Erakundea: Zuzendaritza Nagusia, Araba kalea 45, 01006, Vitoria-Gasteiz (Araba). Data: 2018ko urtarrilaren 11, 13:00etan.
b) Aplikatzeko formulak kalkulatzea eskatzen duten irizpideen gutun-azala irekitzea: Erakundea: Zuzendaritza Nagusia, Araba kalea 45, 01006, Vitoria-Gasteiz (Araba). Data: 2018ko otsailaren 1a, 12:45ean.
10.– Publizitate gastuak: esleipendunaren kontura (466,14 euro).
11.– Iragarkia «Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera» bidali den eguna (halakorik bada): ez dagokio.
12.– Bestelako informazioa: pleguetan. Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo pleguak eskuratzeko web orria: www.osakidetza.euskadi.eus
Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 1a.
Kontratazio Mahaiko ordezko presidentea,
ENEKO ZARRAOA GARMENDIA.