EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-11-30 Aldizkari honetan argitaratua: 2017229

AGINDUA, 2017ko azaroaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren, BIOEF, neuroendekapenezko gaixotasunen ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia onesten duena.

Organo emailea: OSASUN SAILA
Xedapenaren data: 2017-11-22
Hurrenkenaren zenbakia: 201705804
Maila: Agindua
Aurrekoetan bezala, 2016ko EITB maratoia ekimenak, zeinetan modu aktiboan parte hartu duten hainbat elkarte, erakunde eta entitatek, zein pertsona askok beraien kontutik, ikerketa biomedikurako funts-kopuru nahiko handia lortu dute; aurten, neuroendekapenezko gaixotasunen inguruan ikertzeko. Ekimen solidario honen bitartez bilduko den dirua, behin antolaketaren eta EITBren ekoizpenaren gastuak, eta BIOEFeren kudeaketa-gastuen zati bat kenduta, neuroendekapenezko gaixotasunen ikerketa sustatzeko laguntzei gehituko zaie. Aurten, ikerketa-arlo hori sendotzeari eta bultzatzeari zuzendutako zenbatekoa ikerketa-proiektuak finantzatzeko izango dira. Laguntzen deialdi honen bitartez, BIOEFek neuroendekapenezko gaixotasunen ikerketan aurrera egiten jarraitu nahi du.
Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioa –BIOEF–, Euskadiko osasun sisteman ikerketa eta berrikuntza sustatzeko Osasun Sailak sortutako tresna da. Halaber, Fundazioak kolaborazio, kooperazio eta komunikazio esparru bat osatzen du osasunaren ikerketan eta berrikuntzan diharduten erkidego, estatu eta nazioarteko mailan dauden hainbat sektoreren artean. Gainera, BIOEFek osasun programa eta politikak zein intersektorialak oinarritzen laguntzen du, Osasun Sistemaren lehiakortasun eta kalitatea areagotzeko, eta baita Euskal Herrian aberastasuna sortu eta haren garapen sozioekonomikoan laguntzeko ere. Osasun Sailaren egitura organiko eta funtzionala zehazten duen apirilaren 11koa 80/2017 Dekretuaren arabera, BIOEF sail horren mendeko sektore publikoko fundazio bat da, zeinak Osasun Ikerketa eta Berrikuntza Zuzendaritzari laguntzen dion zuzendaritza horri dagozkion funtzioetan.
Xedapen hauek erreferentziarako esparru komuna eratzen dute osasun ikerketa sustatu eta haren funtzionamendu eraginkorragoa zehazteko: Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa; ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Euskadiko Antolamendu Sanitariokoa; 14/2007 Legea, uztailaren 3koa, Ikerketa Biomedikoari buruzkoa, eta 14/2011 Legea, ekainaren 1ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzakoa.
Esparru horretan, Osasun Sailak osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia 2020 ere atera du, BIOEFrekin batera, hura hedatu eta inplementatzeko. Agindu hau bi ardatz estrategikoren ildo berean dago: batetik, Pertsonen Ardatza, zeinak «osasun sistemako profesionalen ikerketa eta berrikuntza-jarduerak piztea eta gaixoen zein hiritarren esku-hartzean aurrera egiten jarraitzea» baitu helburu; bestetik, Baliabideen Ardatza, «Osasun arloan ikertzeko eta berritzeko finantzazioa hobetzea, barne- zein kanpo-baliabideekin».
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluan zehaztutakoaren arabera, aurreikusten zen Osasun Sailaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onesten duen Osasuneko sailburuaren 2017ko ekainaren 29ko Aginduaren aurretik ematea agindu honetan aurreikusitako diru-laguntzak.
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren hamaseigarren xedapen osagarrian zehaztutakoaren arabera, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak aldatua (azken xedapenetatik zazpigarrena, bi), sektore publikoko fundazioek diru-laguntzak eman ahal izango dituzte haiei atxikitako administrazio-organoaren baimenarekin.
Deialdiaren zenbatekoari dagokionez, apirilaren 11ko 2/2017 Legearen arabera, zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko 2017rako Aurrekontu Orokorrak onesten diren, eta haren barruan, BIOEF ustiatzeko aurrekontuan ikusten denez, behar adinako aurrekontua dagoela egiaztatu da.
Deialdi honek, eta haren izapidetze- eta ebazpen-ekintzek, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko azaroaren 11ko Legearen testu bategina onesten duen 1/1997 Lege Dekretuak eratutako esparru juridikoari jarraitzen diote, eta baita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrari ere, zeinak diru-laguntzen Lege Orokorraren Araudia onesten baitu 887/ 2006 Errege Dekretuaren bidez.
Deialdi honetarako ez da ezer egin beharko Europar Batasuneko erakundeetan, diru-laguntzak jaso ahal izango dituzten jardueren izaera ekonomikorik ez egoteak Estatuko laguntzei buruzko europar araudiaren aplikazio-esparrutik at geratzen baitira, I+G+b arloko Erkidegoko Esparruak biltzen duen bezala.
Hori guztia dela eta, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren hamaseigarren xedapen gehigarriko 1. atalean zehazten dena beteaz, apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 2.2.b) eta 4.2 artikuluekin lotuta, non Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala zehazten baita, hau
EBAZTEN DUT:
1. artikulua.– Xedea.
Agindu honen xedea da neuroendekapenezko gaixotasunei buruzko osasunaren inguruko ikerketa-proiektuentzako laguntza ekonomikoaren deialdia arautzea, objektibotasun, lehiakidetasun- eta publizitate-printzipioak beteaz.
Deialdi honetarako, ikerketa eta garapena ordaingabeko jardueratzat hartuko dira, eta Europar Komisioak ezarritako baldintzak bete beharko dira Ikerketako eta Garapen eta Berrikuntzako Estatuko Laguntzei buruzko Erkidegoko Esparruan (EBren Egunkari Ofiziala, C 198, 2014-06-27koa); guzti hori, agindu honen 2.3 eta 2.4 ataletan aurreikusitakoari jarraikiz.
2. artikulua.– Diru-laguntzak jaso ahalko dituzten proiektuak.
1.– Diru laguntzak jaso ahalko dituzten proiektuak neuroendekapenezko gaixotasunetan ikerketa biomedikoko proiektuak izango dira.
Deialdi honetarako, neuroendekapenezko gaixotasun gisa hartuko dira OSNren Lurraldeen Arteko Kontseiluak 2016ko apirilaren 13an onetsitako Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioaren Nazioko Sistemaren Neuroendekapenezko Gaixotasunen Estrategiaren barruan daudenak, (dokumentua eskuragarri hemen: http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Est_Neurodegenerativas_APROBADA_C_INTERTERRITORIAL.pdf). Deialdi honetan baliaezintasuna eragiten duten beste gaixotasun neurologiko batzuk ere sartu dira (neuroimmuneak, neuromuskularrak), zenbait kasutan elementu komunak dituztelako.
Deialdi honi dagokionez, oinarrizko ikerketa (gaixotasunera zuzendua), klinikoa (gaixoari zuzendua), epidemiologikoa, osasun publikokoa eta osasun zerbitzuetakoa, da ikerketa biomedikoa. Baita osasuna edo ikerketa biomedikoko prozesu eta teknologiak hobetzeari zuzendutakoak garatzea ere.
2.– Diru-laguntzei dagozkien proiektuek ikertzaile nagusi bat izan behar dute, proiektuaren exekuzio zientifiko eta teknikoaren arduraduna izango dena. Laguntza deialdi honetarako diru-laguntzak eskatzen dituzten erakunde ezberdinetako ikertzaileek parte hartzen duten proiektuetan, proiektu bakoitzean parte hartzen duten erakunde bakoitzeko ikertzaile nagusietako bat Proiektuaren Koordinatzailea izango da eta hau izango da BIOEFekiko hizketakidea; halaber, horrek burutuko du eskakizuna, erakundeko ordezkariarekin batera, 9. eta 10. artikuluetan ezarritakoaren arabera.
3.– Laguntzek ekonomikoa ez den erako jarduerak finantzatuko dituzte, Europar Komisioak ezarritako baldintzei jarraiki Ikerketako eta Garapen eta Berrikuntzako Estatuko Laguntzei buruzko Erkidegoko Esparruan (2014-06-27ko EBren Egunkari Ofiziala, C 198), 19. puntuan (ikerketa erakundeen eta ikerketa azpiegituren jarduera nagusiak, eta ezagutza transferentzia jarduerak).
4.– Beraz, jarduera ekonomikoaren finantzaketa deialdi honetatik kanpo gelditzen da. Horretarako, jarduera ekonomikotzat hauxe ulertzen da:
a) I+G zerbitzuak ematea eta enpresek burututako I+G.
b) Ikerketa azpiegituren alokairua.
c) Beste era ekonomikoko edozein jarduera, eskatutako baldintzak eta Ikerketako eta Garapen eta Berrikuntzako Estatuko Laguntzei buruzko Erkidegoko Esparruan (2014-06-27ko EBren Egunkari Ofiziala, C 198) jasotakoak betetzen ez dituena.
5.– Aurkeztuko diren ikerketa proiektuek Helsinkiko Aitorpenean zehaztutako funtsezko printzipioak beteko dituzte, eta baita ikerketa biomedikoko eremuan indarrean dagoen legeria ere. Ikerketa proiektuak burutzeko lagin biologikoak erabili behar direnean, hurrengo arauak jarraitu beharko dira: 135/2015 Dekretua, uztailaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa xedeekin erabiltzea baimentzeko eta funtzionamendua arautzen duena, eta Osasuneko sailburuaren 2015eko uztailaren 13ko Agindua, zeinaren bitartez Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren zuzendaritza organoak euskal Biobankuaren inguruan hartutako erabakiak jakitera ematen dituen.
6.– Pertsonekin esperimentatzea edo giza jatorria duten lagin biologikoak erabiltzen duten proiektuetan erakundeko Ikerketarako Etika-Batzordeak bidalitako baimena ere aurkeztu beharko dute, indarrean dagoen akordioak osatutakoa. Batzordearen baimen horrekin batera, baimen informatua eta gaixoari informatzeko orria ere aurkeztuko dira.
3. artikulua.– Erakunde onuradunak.
1.– Deialdi honetan jasotako laguntzen onuradun izan ahalko dira, izaera publiko edo pribatuko erakundeak Europar Batasuneko edozein estatu kideko nazionalitatea dutenak edo bertan haien egoitza soziala dutenak, edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioaren Estatu sinatzaileetan, eta deialdiak berak adierazten dituen ikerketa jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publiko edo pribatuetan burutzen dituztenak.
Kasu honetan erakunde onuradunak hauek izango dira: osasun entitate edo erakunde publikoak, unibertsitate publikoak, ikerketa erakunde publiko onartuak, herri administrazioaren mendeko I+G erakundeak, Osasun Ikerketa Institutuak, osasun entitate eta erakunde pribatuak, unibertsitateak eta beste erakunde pribatuak, berariazko pertsonalitate juridikoa dutenak eta I+G jarduerak burutzen dituztela edo buru ditzaketela egiaztatzen dutenak.
2.– Ezingo dituzte agindu honen bitartez araututako laguntzak eskatu hurrengo egoeraren batean dauden erakundeek:
a) Ebazpen irmo bitartez diru-laguntza publikoak eskuratzeko aukera galdu dutenean, edo prebarikazio, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoen bidegabeko eralgitze, eragimen-trafikoa, lege-ordainarazpen edo hirigintza-delituagatik zigortu zaienean.
b) Konkurtso adierazpena nahita eskatu izana, prozedura batean kaudimenik gabeko aitortuak izatea, konkurtsoan egotea, hartan hitzarmen bat adostu denean izan ezik, esku-hartze judizialaren mende egotea edo Konkurtsoei buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legea beteaz gaitasungabetuak izan direnean konkurtsoaren sailkapen-epaian oraindik gaitasungabetze-epea bukatu ez denean.
c) Kausa batean erruduntzat jotzea, Administrazioarekin egindako kontratu baten ebazpen irmoan.
d) Pertsona fisikoa, merkataritza sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridikoen legezko ordezkariak Estatuko Administrazio Orokorraren goi karguen jardutea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legeak, abenduaren 26ko 53/1984 Legeak (LBK 1985, 14), Herri Administrazioko Zerbitzurako Langileen bateraezintasunena biltzen dituzten kasuetako batean egotea, edo 5/1985 Lege Organikoan, ekainaren 19koa (LBK 1985, 1463 eta LBK 1986, 192), Hauteskunde-araubide Orokorrarena, arautzen dituzten hautatutako karguren bat denean.
e) Indarrean dauden xedapenen agintze duten zerga betebeharrak edo Gizarte Segurantzakoak egunean ez edukitzea.
f) Legearen arabera zerga-paradisuak diren herrialde edo lurraldeetan edukitzea zerga-egoitza.
g) Diru-laguntzen itzulera obligazio guztiak bete ez izana.
h) Eskuratzeko galera eragingo duen ebazpen irmoarekin zigortua izana.
3.– Aurreko puntuetan adierazitako apreziazioa, justifikazioa, adierazpena eta irismena eta, oro har, deialdi honetan onuradunen baldintzei buruz bildu ez denarentzat, Diru-laguntzen Lege Orokorraren (DLO) 13. artikuluan bildutakoa aplikatuko da, oinarrizkoa delako.
4.– Erakunde onuradunek zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzaren aurrekoetan egunean daudela frogatu beharko dute, horretarako erakunde eskudunak igorritako egiaztagiri administratibo positiboak aurkeztuz. Dokumentu hauek aurkezteko betebeharrik ez dagoenean, erakunde onuradunaren erantzukizun aitorpena aurkeztu beharko da, baita administrazio publiko eta hauen erakundeen kasuan eta erakunde publiko eta fundazioenetan. Erakunde onuradunek aitorpen horretan jasotako egoeran egon daitezken aldaketak organo kudeatzaileari jakinarazi beharko dizkiote. Halaber, erantzukizunpeko aitorpen baten bitartez frogatu beharko dute ez direla zordunak diru-laguntzen itzultzea ezartzen duen ebazpen baten arabera.
Diru-laguntza ezin izango da ordaindu erakunde onuradunak arestiko betebeharrak betetzen ez dituen bitartean.
5.– Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren sinadurak entitateak (laguntza jasotzen duenean) jarduera behar bezala burutzeko konpromisoa hartu duela esan nahi du, eta baita eskakizunean datozen datuak egiazkoak direla egiaztatu eta baieztatu duela ere. Gainera, eskatutako betekizunak betetzen dituela ere esan nahiko du, ikerketa jarduerei aplikatzen zaien araudia betetzeaz gain.
4. artikulua.– Laguntza emateko prozedura.
Laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira. Horretarako, aurkeztuko diren eskakizunak konparatu egingo dira 11. artikuluan biltzen diren irizpideak jarraituz, haien lehentasunaren arabera sailkatzeko, eta laguntzak agortu arte banatuko dira, deialdian esleitu diren kredituen arabera.
5. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.
Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa, jatorria Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako zuzendutako aurrekontuen kredituetan duena, hirurehun eta hirurogeita hamasei mila bederatziehun eta berrogeita zortzi euro eta laurogei (376.948,80) zentimokoa da.
6. artikulua.– Dirua jaso dezaketen proiektuen eskakizunak.
1.– Diru-laguntzak jaso ahalko dituzten proiektuetan, nahitaezko baldintza da Euskal Osasun Sistemako erakunde batek, gutxienez, parte hartzea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen, 5. artikuluak ezarritakoa ulertuko da Euskal Osasun Sistematzat.
2.– Ikerketa biomedikoko proiektuek gutxienez bi urte eta gehienez hiru urte iraungo dute.
3.– Ikerketa biomedikoko proiektuak banaka burutu ahalko dira edo erakunde ezberdinen arteko elkarlanean, erakunde horietako bat koordinatzaile eta entitate antolatzailearekiko hizketakide izango delarik.
7. artikulua.– Ikertzaile nagusia izateko baldintzak.
Ikertzaile nagusiak ondorengo baldintza hauek beteko ditu:
a) Lotura funtzionariala, estatutarioa edo kontratu bidezkoa formalizatuta edukitzea proiektuaren eskaera egin edo proiektua burutu duen erakundearekin, gutxienez laguntza eskatu den unetik diru-laguntza emateko datara arte. Osasun Ikerketako Institutuei dagokienez, ikertzaile nagusien lotura eskaera egin duen erakundearekin izango da, edo bestela, ikertzailearen lotura hartzen duen eta indarrean dagoen hitzarmena duten erakundeekin.
b) Deialdi honetara ikertzaile nagusiak soilik aurkeztu ahalko du proiektu bat.
8. artikulua.– Finantza daitezkeen gastuak.
1.– Kasu bakoitzean emandako laguntza jarraian aipatuko diren gastuak ordaintzeko izango dira, betiere proiektua burutzearekin lotuta badaude eta aurretik Eskakizunaren memorian sartu badira.
2.– Agindu honen bitartez araututako laguntzak beste diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin bateragarriak izango dira, helburu bera dutenean, herri administrazio edo erakunde batek ematen dituenean, publikoa edo pribatua, naziokoa zein Europar Batasunekoa, edo beste diru-laguntzekin, diru-sarrerekin edo baliabideekin batera, laguntza jasoko duen jardueraren kostua gainditzen ez duen bitartean.
3.– Langileen gastuak. Proiektua burutzeko behar diren pertsonen kontratazioa. Ez lukete lanaldi osoko erlazio funtzionariala, estatutarioa edo lan-harremana edukiko erakunde onuradunekin edo kontratua egiteko unean proiektua burutuko duenarekin.
Halaber, atal honetan ere sartuko dira ikertzaileen taldearen kide den osasun profesionalaren laguntza-jardueraren liberaziotik eratorritako kostuak, proiektuan parte har dezan, bere lanaldiaren % 50 arte. Proiektuak deialdiak finantzatuko duena baino ikertzaileen lan gehiago behar badu, erakunde onuradunak jarriko du dirua.
4.– Ondasunak erostearen eta zerbitzuak kontratatzearen ondoriozko gastuak. Proiektua burutzeko nahitaezko materiala sartzen da hemen, eta ez dira kontuan hartuko altzariak eta instalazioak.
Material suntsikorra eta gastu osagarriak, material bibliografikoa eta proiektua jakitera emateko gastuak ere sartuko dira hemen (argitalpenak, etab.). Behar bezala arrazoituta badago, eta proiektua burutzeko beharrezkoa denean.
Bulegoko material orokorraren finantzazioa ez da hemen sartuko: fotokopiak, laserra, telefono-gastua, etab.
Memorian azalduko da proiektua garatzeko espero den kanpo zerbitzuen kontratazioa, eta zerbitzu horien ezaugarriak eta kontratuaren kostua adieraziko dira. Dirua jasoko duen jardueran parte hartzen duten proiektuko jarduerak azpikontratatu ahal izango dira, baina ezingo ditu eragile onuradunak berez egin, eta hori egiaztatu beharko da proiektuaren memorian. Onuradunak azpikontratatutako jardueraren guztizko kostua ezingo da izan onuradun horren finantzatutako aurrekontuaren % 50 baino gehiago izan.
5.– Bidaia eta desplazamenduen ondoriozko gastuak. Landa-lanean eta koordinazio-bileretan sortutakoak eta kongresuetara, hitzaldietara eta halakoetara joateak sortutako gastuak, proiektuarekin harreman zuzena badute.
6.– Deialdi honekin ordaintzeko gastu finantzagarriak izango dira, kostu zuzenaren % 10 arte, proposatutako proiektuaren gastu zeiharrak. Hau da, proiektua burutuko duen erakundearen egitura gastuak (argia, ura, garbitasuna, mantentze-lanak edo antzerakoak), proiektu zehatz bati zuzenean esleitzen ez badira ere proiektua burutzeko beharrezkoak direnean.
7.– Aginte honen inguruan emango diren laguntzak bateragarriak izango dira xede berarekin lortu daitezkeen laguntza edo subentzioekin, gehiegizko finantzazioa ez bada. Gehiegi finantzatzea bada, diru-laguntzaren zenbatekoa dagokion gehienezko mugara arte emango da.
8.– Ikertzaileen taldea osatzen duten kideek, osasun trebakuntza espezializatze aldiko ikasketak dituzten pertsonak barne, ezingo dute proiektuan kargatzeko ordainsaririk jaso.
9.– Proiektua bukatutakoan, emandako laguntzarekin erosi den zenbatu daitekeen materiala eta bibliografikoa proiektua burutu duen erakundearena izango da etorkizunean, eta ikerketa jardueran erabiliko da printzipioz.
10.– Dena dela, ondorio horietarako, aplikagarriak izango dira Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren (DLO) 31. artikulua eta Diru Laguntzen Erregelamendu Orokorraren (DEO) 83. artikulua, oinarrizkoak baitira.
9. artikulua.– Eskakizunak aurkezteko modua eta epea.
1.– Eskakizun bakarra aurkeztuko da proiektu bakoitzeko. Koordinazio proiektuen kasuan, erakundea izango da koordinatzailea, eta eskakizuna bidaltzeaz arduratuko dena.
2.– Agindu honekin lotutako eskakizunak, errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzentzeak, justifikazioak eta gainerako kudeaketak baliabide elektronikoen bitartez egingo dira, Administrazio Elektronikoko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikulua beteaz (2012ko martxoaren 9ko EHAA, 50. zk.), Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 9., 10. eta 14. artikuluen arabera, eta baita 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena ere, non Informatika eta Telekomunikazioko Zuzendariak E-Administrazio-Platea Plataforma Teknologikoa onesten duen.
3. euskadi.eus egoitza elektronikoa erabiliko da eskakizunetan sartu eta betetzeko, hurrengo helbide hauetan, hain zuzen ere:
Gaztelania:
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/proyectos_investigación_enfermedades_neurodegenerativas/web01-a2ikerpr/es/
Euskara:
http://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2017/gaixotasun_neurodegeneratiboen_ikerketa_proiektuak/web01-a2ikerpr/eu/
4.– Betetako eskakizunak, erakunde eskatzaileak onetsitako sinaduraz gain, 9.6 artikuluak adierazten duen dokumentazioa ere hartuko ditu, Administrazio Elektronikoko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua beteaz. Aurkezpen-data gisa, sinadura elektronikoarena hartuko da.
5.– Erakundeek haien eskakizunak eskatuko zaizkien gainerako dokumentu guztiekin batera aurkeztu ahalko dituzte, aukeratutako hizkuntza ofizialean. Gainera, eskaeraren ondoriozko ekintzetan, eta prozedura osoan zehar, eskaera egin duen erakundeak aukeratutako hizkuntza bera erabiliko du, Euskararen Erabileraren azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 5.2) eta 6.1 artikuluek zehazten dutena beteaz.
6.– Honako dokumentazio hau entregatu beharko da:
a) Ikerketa proiektuaren memoria, eredu normalizatuan (I. eranskina), hala badagokio, parte hartzen duenaren erakunde bakoitzaren informazioarekin batera (I.a eta I.b eranskinak). Ingelesez ere onartuko da proiektuaren memoria.
b) Ikertzaile nagusien curriculum vitae-a (II. eranskina) eredu normalizatuan (Osasun Sailaren curriculumentzako ereduak eta Carlos III Osasun Erakundearenak onartuko dira, eta baita Zientzia eta Teknologiarako Espainiar Fundazioaren curriculum vitae-aren eredu normalizatua ere –FECYT–).
c) Proiektua proposatu duen ikerketa taldearen historial zientifiko-teknikoaren memoria (III. eranskina), eredu normalizatuan.
d) Erakunde eskatzaile bakoitzaren ordezkariaren adierazpena legezko ordezkariak sinatuta (IV. eranskina).
e) Jardueraren eskakizun gisa eta haren ezaugarriak kontuan hartuta, proiektuek legez ezarritako baimenak edo txostenak beharko dituzte:
1) Ikertzaile nagusiari dagokion erakundearen Ikerketa Batzordearen txostena, proiektuaren bideragarritasuna bermatzen duena.
2) Ikertzaile nagusiari dagokion Ikerketarako Batzorde Etikoaren txostena, beharrezkoa denean.
3) Euskal Biobankuaren Ziurtagiria, proiektuan giza jatorria duten lagin biologikoak erabili behar badira, ikertzaile nagusiak Biobankuari deialdi honetan eskatutako diru-laguntzaren xede izango den proiekturako lagin biologikoak eman edo lagatzea eskatu izana ziurtatzen duena.
Atal honetan aipatzen diren dokumentuak Erakunde onuradunen eskutan geratuko dira, erakunde emaileak egin ditzakeen egiaztatze-jarduerak edo kontroleko erakunde eskudunek egin ditzaketen egiaztapen eta kontrolei aurka egin gabe, eta aipaturiko jarduera horiek burutu ahal izateko beharrezkoa den informazio guztia eman beharko da.
Atal honetan aipatzen diren a, b, c eta d dokumentuen eredu normalizatuak euskadi.eus egoitza elektronikoan daude.
7.– Hilabetekoa izango da laguntzak eskatzeko epea ebazpena, berau Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik.
10. artikulua.– Eskakizunean egon daitezkeen akatsak zuzentzea.
1.– Diru-laguntzen eskakizunetako eremu guztiak beteta ez baleude, edo eskatzen den dokumentazio guztia ez baditu, Erakunde eskatzaileari eskatuko zaio hamar egunetan hori zuzendu edo falta diren dokumentuak bidaltzea, eta hala egiten ez badu eskakizuna ukatuko zaio eta Administrazioak ebatziko du eskakizun horren inguruan eta hura jakinaraziko du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Komunaren inguruko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.
2.– Jakinarazpenak egiteko baliabide elektronikoak erabiliko dira.
3.– Jakinarazpenen sistemari esker jakinarazpenaren xede den ekintza pertsona interesdunari zein egun eta ordutan jakinarazi zaion jakin eta ziurtatu ahal izango da, eta baita haren edukietara noiz sartzen den ere. Une horretan emango da jakinarazpena jasotzat. Eman dela ziurtatuta badago eta hamar eguneko epean edukiak atzitzen ez badira, jakinarazpenari uko egin zaiola ulertuko da eta izapidea burututzat emango da, prozedurari jarraituz, ofizioz edo hartzaileak eskatuta, edukiak atzitzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen denean izan ezik.
4.– Lankidetzan egin behar diren proiektuetan, ekintza hori proiektuaren koordinatzaile lanetan diharduen erakundearekin egingo da.
11. artikulua.– Eskakizunen ebaluazioa eta hautaketa.
Ongi eta epearen barruan aurkeztutako edo zuzendutako eskakizunen ebaluazioa eta aukeraketa egiteko, aurreko artikuluaren arabera, Balorazio Batzordea sortzen da, artikulu honen 1. artikuluan zehaztu den bezala.
1.– Balorazio Batzordea osatuko dute:
a) Presidentea: Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioa-BIOEF fundazioaren I+G+b arloko kudeaketaren zuzendari eskuduna, Susana Belaustegi Ituarte.
b) Kideak:
– Osasun Saileko Osasun Ikerketa eta Berrikuntzaren zuzendaria, Maria Agirre Rueda.
– Osakidetzako Osasun-laguntzako zuzendariordea, Carlos Sola Sarabia.
– Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria, Javier Losa Ziganda.
– EITB - Euskal Irrati Telebista-ren ordezkari bat, Ainhoa Lodoso Andonegi.
– Neuroendekapenezko gaixotasunen bat duten gaixoen elkarteen ordezkari bat.
c) Idazkaria: BIOEFen I+Grako laguntzen deialdien kudeaketa-arduraduna, Olatz Sabas García-Borreguero.
2.– Balorazio Batzordeak proiektuak ebaluatuko ditu ondorengo balorazio irizpide hauen arabera:
a) Ikerketa proiektuen kalitate zientifiko-teknikoa deialdi honen 11. artikuluaren 3.b) puntuan zehazten dena beteaz: gehienez, 50 puntu.
b) Proiektuak deialdian zehaztu diren eremu eta ildo nagusietara egokitzea: gehienez 20 puntu. Puntu honetan, honako hauek baloratuko dira:
1) Proiektuak Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioaren Nazioko Sistemaren Neuroendekapenezko Gaixotasunen Estrategiaren barruan zehaztutako eremuei egokitzea, OSNren Lurraldeen Arteko Kontseiluak 2016ko apirilaren 13an onetsia (dokumentua eskuragarri hemen: http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Est_Neurodegenerativas_APROBADA_C_INTERTERRITORIAL.pdf). Gehienez, 10 puntu.
2) Lehentasuna edukiko dute gaixotasunaren prebentzioari, tratamenduari eta diagnosi goiztiarrari zuzendutako zentro edo diziplina anitzeko proiektuek, eta baita neuroendekapenezko gaixotasunak dituzten gaixoei laguntza ematea errazteari zuzendutakoak. Zentro anitzeko proiektuak dira deialdi honen 3. artikuluan adierazitako erakunde onuradunen arteko 2 edo gehiagok parte hartzen dutenak. Gehienez, 5 puntu.
3) Diziplina anitz jorratzen dituzten proiektuei emango zaie lehentasuna. Diziplina anitzeko proiektuak dira espezialitate mediko-kirurgiko ezberdinak dituzten osasun profesionalen parte-hartzea dakartzatenak edota ezagutza adar ezberdinetan espezializatutako profesionalenak. Gehienez, 5 puntu.
c) Euskal Osasun Sistemarentzako proposamenaren interesa: gehienez, 30 puntu. Puntu honetan honako hauek baloratuko dira:
1) Puntu honetan, proiektuak Osasun Sailaren 2017-2020 lerro estrategikoei eta Euskadiko 2013-2020 Osasun Planari, Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako 2020 Estrategiari egokitzen zaizkien ala ez ikusiko da, dokumentuak ikusgai hemen: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/publicaciones.html. Gehienez, 15 puntu.
2) Aintzat hartuko da puntu honetan osasun-arloko pertsona profesionalen parte-hartzea proiektuen ikertzaile eta ikertzaile nagusi gisa, bereziki ikertzaile nagusi gisa laguntza-jarduera duten profesionalak. Gehienez, 15 puntu.
3.– Proiektuen ebaluazioa egin aurretik, Balorazio Batzordeak Ikerketako Estatuko Agentziaren laguntza eskatuko du, Koordinazioko eta Ebaluazioko Azpisailaren bitartez, zeinek proiektuen kalitate zientifiko-teknikoari buruzko txostenak ekarriko dituen, eta ondorengo alderdi hauek ebaluatu eta baloratuko baititu:
Ikerketa proiektuen ebaluazio zientifiko-teknikoa ondorengo irizpide hauen arabera burutuko da:
a) Ikerketa taldearen balorazioa: garapen klinikoaren, asistentzialaren edota Osasun Sistema Nazionalaren garapen teknologikoarekin lotutako ikerketa proiektuen, saiakuntza klinikoen, ikerketa jardueren ekarpenak, argitalpenak, patenteak eta jabetza industrialeko beste hainbat erregistro, ikertzaile nagusiarena eta proiektuaren gaiarekin lotuta, ikerketa taldearen historialarena. Ikertzaileen taldea proiektuarentzat egokia den ere baloratuko da. Gehienez, 18 puntu.
b) Proiektuaren balorazio zientifikoa: ikertzaileen taldeak duen gaiaren ezagutza-mailaren eta hipotesiaren balorazioa. Proiektuaren xedeen garrantzia zientifiko-sanitarioa. Proposamenaren bideragarritasuna eta arriskuak. Analisi metodologikoa eta lan-egitasmoa. Genero-ikuspuntua proiektuan integratzearen alderdiaren arreta. Gehienez, 27 puntu.
c) Proiektuaren balorazio ekonomikoa. Proiektua burutzeko eskatu diren baliabideen egokitasuna. Eskatu diren baliabideen justifikazioa. Gehienez, 5 puntu.
Proiektuaren balorazio zientifikoan 15 puntu edo gehiago lortzen ez duten proiektuak ez finantzagarri izendatuko ditu Balorazio Batzordeak.
4.– Balorazio Batzordeak laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko hau hartuko du kontuan: aurkeztutako aurrekontua, deialdia finantzatzeko dauden baliabide ekonomikoak, eta aurkeztutako aurrekontua egokia den aurkeztu diren helburuentzat Ikerketako Estatuko Agentziak Koordinazio eta Ebaluazio Azpisailaren bitartez egindako txosteneko oharrak kontuan hartuta eta 4. artikuluan bildutakoa aplikatuz.
5.– Emandako zenbatekoek eskatutako zenbateko osoa edo haren zati bat estali ahal izango dute, eta, ez dute inola ere ez, izan dezaketen elkarrekin finantzatutakoa kontuan hartuta, diru-laguntzaren xedearen kostu erreala gaindituko.
12. artikulua.– Ebazpena, jakinarazpena eta errekurtsoak.
1.– Aurkeztutako eskakizunak prozeduraren bidez tramitatuko dira, eta Osasuneko sailburuordeak ebatziko ditu, Balorazio Batzordeak proposatuta, eskaera egin duten erakundeek planteatutako galderen inguruan erabakitzeko.
2.– Ebazpenak esleipena zehaztuko du, eta, eskatutako laguntzak ukatzen badira, lehenengoen kasuan, erakunde onuraduna, diru-laguntza jasoko duen proiektua eta laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, urtean zenbatekoa izango den adierazita. Ukatu direnetan, ukatze horren arrazoiak zehaztuko dira.
3.– Emango den ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian jakinaraziko da agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita sei hileko epean. Epea igarotakoan ebazpenik argitaratu ez bada, eskatzaileek eskakizuna baliogabetzat eman ahal izango dute Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 25.5 artikuluaren arabera, eta baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 25.1.a) artikuluen arabera ere.
4.– Ebazpenak ez dio bukaera ematen bide administratiboari, eta, beraren aurka, ager daitezke Osasun Sailari gora jotzeko errekurtsoa jarri nahi dioten erakunde eskatzaileak, Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluak beteaz.
5.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 15 laneguneko epean, erakundeek hari uko egingo diotela adierazi ahal izango dute. Uko-egite hori adierazitako epean aurkezten ez bada, deialdiari dagokionez, laguntza onartu dela ulertuko da.
13. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.
Diru-laguntzaren erakunde onuradunek ondorengo betebehar hauek bete beharko dituzte, nahitaez:
a) Diru-laguntza xede zehatzerako eta eman den helburuetarako erabiltzea.
b) Deialdiaren organo kudeatzaileari deialdi honen bitartez jasoko den diru-laguntzaren inguruan eskatuko dion informazioa erraztea.
c) Deialdiaren organo kudeatzaileari eskakizunean adierazitako datuetan edo egoeretan egon diren aldaketak jakinaraztea haiek gertatu eta hilabete bateko epean gehienez.
d) Egin nahi den laguntza-eskakizunean azaldutako aldaketa oro aurretik eta arrazoituta eskatu beharko zaio deialdiaren organo kudeatzaileari. Deialdi honen ondorioetarako, laguntza-eskakizunean aurreikusitako kontzeptuekiko gastu-desbideratzeak ez dira aldaketatzat jotzen, baldin eta % 20 gainditzen ez badute.
e) Gainera, erakunde onuradunek proiektuen finantzazioaren izaera publikoa hedatzeko neurriak hartu beharko dituzte. Beraz, ikerketaren ondorioz atera daitezkeen argitalpen, tesi, karrera bukaerako proiektu eta kongresuetarako komunikazio guztietan EITB Maratoia aipatu beharko da finantzazio-iturri gisa.
f) Erakunde onuradunek kontabilitate-liburuak, arreta-erregistroak eta gainerako dokumentu ikuskatuak eduki beharko dituzte, merkataritza eta onuradunari dagokion sektoreko legeriak eskatzen dituzten baldintzetan, egiaztatze eta kontroleko ahalmenak behar bezala gauzatzen dituela bermatzeko.
g) Erakunde onuradunek DLO Legearen 14. artikuluan zehazten diren gainerako baldintzak bete beharko dituzte, oinarrizkoak direlako.
h) Erakunde onuradunak memoria ekonomikoan datozen gastuen faktura eta agiri guztiak gordeko ditu nahitaez 5 urteko epean.
14. artikulua.– Laguntzen ordainketa eta kudeaketa.
1.– BIOEF da laguntzaren organo kudeatzailea.
2.– Laguntzaren organo kudeatzailek berehala transferituko dio laguntzaren onuradun diren erakundeei proiektuaren lehenengo urteari dagokion laguntza. Haien ikerketa jarduerak zuzenbide pribatuko fundazio bidez kudeatzen dituzten erakunde onuradunetan edo zuzenbide publiko edo pribatuko beste erakundeetan laguntza organo kudeatzaileak emandako laguntza haien eskura jarriko du, lotura hori egiaztatzen duen egiaztagiria aurkezten badute.
3.– Gainerako urteei dagokien dirua osasun-ikerketa arloan eskudun den Zuzendaritzak memoria zientifikoa onartu eta proiektuan sortutako gastuen dokumentuen justifikazioaren ondoren jasoko da (V. eta VI. eranskinak).
4.– Erakunde onuradunek euren memoria zientifikoak eta ekonomikoak laguntzaren organo kudeatzaileari bidaliko dizkiote eta, haien oniritzia lortutakoan osasun-ikerketa arloan eskudun den zuzendaritzaren eskutik, gainerako urtekoen finantzazioa gaituko du.
5.– Erakunde onuradunak, arrazoi sendoengatik, finantzatutako ikerketa proiektua bukatzerik ez badu, berehala jakinaraziko dio laguntzaren organo kudeatzaileari eta proiektuaren garapen zientifikoaren eta balantze ekonomikoaren egoerari buruzko txostena ere bidaliko dio.
Laguntzaren organo kudeatzaileak espedientea aztertuko du, eta Osasuneko sailburuordeari proposatuko dio laguntza kitatzeko ebazpena onartzea eta itzuli beharreko kantitateak zehaztuko ditu.
6.– Komenigarria iruditzen zaionean, laguntzaren organo kudeatzaileak Proiektua nola doan ikusteko baliagarria izan daitekeen informazio osagarria aurkeztea eskatu ahalko du.
15. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.
1.– Erakunde onuradunak urtero arrazoitu beharko du burututako lana eta laguntza zertarako erabili duen, eta horretarako ondorengo dokumentuak aurkeztuko dizkio erakunde kudeatzaileari:
a) Memoria zientifiko arrazoitua, V. eranskineko eskemaren arabera egina. Memoria zientifikoak proiektuaren egoera, burututako jarduerak eta lortutako helburu partzialak deskribatuko ditu, eta gauzatze ekonomikoaren laburpena ere bilduko du. Ikertzaile nagusiak edo proiektuaren koordinatzaileak sinatu beharko dute memoria, koordinazioko proiektuak direnean.
b) Erakunde parte-hartzaile bakoitzaren memoria ekonomiko arrazoitua (Excel) erakunde onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatuta (V. eranskina). Memoria ekonomikoarekin batera ordaindu diren faktura guztien kopiak ere bidaliko dira, eta, daudenean, langile ikertzaileek proiektuan jardundako orduen ziurtagiria ere, non justifikatu beharreko aldian egindako gastuen egiaztagiriak sartuko diren. Erakunde onuradunek jatorrizko fakturak gordeko dituzte, justifikazio-epetik hasita bost urtez gehienez, eta laguntzaren organo kudeatzaileak nahi duenean egiaztatu ahal izango ditu.
Azken memoria zientifiko eta ekonomikoak proiektua gauzatzeko epea bukatu eta hurrengo hiru hileetan aurkeztu beharko dira.
2.– Jarraipen-memorien aldeko ebaluazioak eta hurrengo urteko laguntzaren ondorengo igorpenak ez dakar egindako gastuak onartzea eta azken memoria ekonomikoan oro har baloratuko den aurrekontuak egoztearekin bat egitea.
3.– Memoria finalarekin batera, dagokionean, ikerketaren emaitzen ondoriozko argitalpen, tesi, karrera bukaerako proiektu eta kongresuetarako jakinarazpen guztien kopia ere aurkeztuko da.
16. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzen aldaketa.
1.– Laguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan egon daitezkeen aldaketak, haien xedea bete denean, eta dagokionean, beste erakunde publiko edo pribatuk emandako beste diru-laguntzak aldi berean lortzeak, laguntzaren kantitatea aldatzea eragin dezake. Ondorio horietarako, laguntzaren organo kudeatzaileak izango du zenbatekoa murrizteko espedientea hasteko eta tramitatzeko eskumena, eta Osasuneko sailburuordeak horren gaineko ebazpena ematekoa.
2.– Proiektua burutzen ari denean beharrezkoa bada, laguntzaren zenbateko osoa gainditu gabe, hainbat gasturi zuzendutako zatikako zenbatekoetan aldaketak barneratu nahi badira, idatziz, aurretik eta arrazoituta eskatu beharko du proiektuaren ikertzaile nagusiak, erakunde onuradunaren legezko ordezkariaren oniritziarekin.
Laguntzaren organo kudeatzaileari egingo zaio eskaera.
3.– Proiektuaren bukaera erakunde onuradunaren errua ez den eta dagokion bezala justifikatutako arrazoiren batengatik atzeratzen bada eta idatziz eskatuz gero proiektua burutzeko epea bukatu aurretik, eskatutako epea zehaztu eta Osasuneko sailburuordeak proiektua bukatzeko epea luzatu ahalko du.
Deialdi honen ondorioetarako, laguntza-eskakizunean aurreikusitako kontzeptuekiko gastu-desbideratzeak ez dira aldaketatzat jotzen, baldin eta % 20 gainditzen ez badute.
17. artikulua.– Urratzeak eta dirua itzultzea.
1.– Betekizunak betetzen ez dituen erakunde onuradunak eman zaion laguntza jasotzeko eskubidea galduko du. Eskubidearen galeraren adierazpenak Euskal Diruzaintza Nagusiari jasotako dirua gehi ordaindu denetik itzuleraren jatorria adosten den arteko atzerapenak eragindako interesak itzultzea eragingo du.
2.– Agindu honen 13. artikuluan aipatzen diren betebeharren bat beteko ez balitz, dirua itzuliko da. Aginduan aurreikusita dagoenez, Euskal Ogasun Orokorraren printzipio arautzaileen Legearen testu berretsiaren 53.1 eta 53.2 artikuluetan xedatutako diru-itzulera kausak aplikatuko dira; baita Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluarekin lotutako kausak, diru-laguntzen Lege Orokorraren Araudia onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91. eta 93. artikuluen bitartez garatzen diren kausak ere.
3.– Agindu honen 8. artikuluan zehaztutakoaren arabera, emandako laguntzak, beste diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin batera edo bakarrik, diruz lagundutako proiektuaren kostua gainditzen duenean ere itzuli beharko da laguntza. Kasu horretan, itzultzeko obligazioa kostu hori gainditzen duen gehiegizko zenbatekoa izango da, gehi dagokion atzerapen-interesa.
4.– Diru-laguntza emateko aintzat hartu diren baldintzak aldatzea, 16. artikuluaren arabera, diruaren zati bat itzultzea eragingo du, erakunde onuradunak erabilitakoa guztizkoaren oso antzerakoa izatea, eta erakundeak bere konpromisoak betetzeari zuzendutako jarduera egiaztatzen denean. Aldaketak ezingo du 1. artikuluaren deialdiaren xedearekin lotura galdu, ezta proiektuaren xedea bukatu gabe utzi ere.
Kasu horretan, laguntzari esleitutako zenbatekoa gainditzen duen gehiegizko zenbatekoa itzuli beharko da, haren aldaketa-ebazpenaren arabera, zeina 11. artikuluko eskakizunen balorazio-irizpideetan oinarrituko den.
5.– Osasuneko sailburuordeak abiaraziko eta ebatziko du dirua itzultzeko prozedura, aurretik beharrezkoak diren izapideak beteta. Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako diru-laguntzen bermeen eta itzuleren erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera izapidetuko da prozedura, zeinak bere kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen eskakizunak, erregimena eta obligazioak zehazten baititu.
18. artikulua.– Datu pertsonalak.
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babesekoa, eta otsailaren 25eko 2/2004 Legea, Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen fitxategiena eta Datuak Babesteko Euskal Agentziaren sorrerakoa beteaz, deialdi hau izapidetzeko bildu diren datu pertsonalak, hartan parte hartu duten pertsonen erabiltzeko eta argitaratzeko baimena dutenak, «Ikerketa biomedikoko proiektuak» Fitxategian gordeko dira, zeinaren helburua ikerketa biomedikoko proiektuen segimendua eta kontrola egin eta helburu estatistikoekin emaitzak argitaratzea baita.
Atzitze-, zuzentze-, baliogabetze- eta aurkaratze-eskubideak idatziz eskatu ahal izango dira agindu honen 21.3 artikuluan zehazten diren laguntzarako erakunde kudeatzailearen bulegoetako batean.
Gainera, deialdi honetara aurkeztuko diren pertsonek baimena ematen diote laguntzaren organo kudeatzaileari aurkeztutako dokumentuak egiazkoak diren ala ez beste herri erakundeetan egiaztatzeko.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Agindu honetan aurreikusi ez den guztirako, honako hauetan ezarritakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren Erregelamenduan, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartuta, oinarrizkotzat jotako manuen aplikazioari dagokionez.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Diru-laguntzen izapidearen ondoriozko isunak jartzea edo bestelako jarduerak, administrazioaren eskumenak erabiltzea eragiten dutenean, Osasun Sailaren administrazio organoaren edo organoen bitartez burutuko da, edo, dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskumena duten beste sailen bitartez.
AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
Agindu honen aurka, zeinak bide administratiboa agortzen duen, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osasuneko sailburuari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko buruzko 39/2015 Legearen 112. artikulua eta hurrengoak beteaz, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien salan, bi hileko epean, EHAAn argitaratu den egunetik hasita, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1999 Legearen 10.1.a) eta 46.1 artikuluak beteaz.
AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du eragina.
Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 22a.
Osasuneko sailburua,
JON DARPÓN SIERRA.
I. ERANSKINA
ESKAKIZUN MEMORIA NORMALIZATUA
I-A ERANSKINA
ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IKERTZAILEEN TALDEA
I-B ERANSKINA
ERAKUNDE ESKATZAILEAREN MEMORIA EKONOMIKOA
II. ERANSKINA
CURRICULUM NORMALIZATUA
III. ERANSKINA
HISTORIA ZIENTIFIKO ETA TEKNIKOAREN MEMORIA NORMALIZATUA
IV. ERANSKINA
MEMORIA EKONOMIKOA
PROIEKTUA BURUTZEKO GASTUAK
V. ERANSKINA
MEMORIA ZIENTIFIKOA
VI. ERANSKINA
MEMORIA EKONOMIKOA
PROIEKTUA BURUTZEKO GASTUAK