EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-07-24 Aldizkari honetan argitaratua: 2017140

EBAZPENA, 2017ko uztailaren 11koa, Garraio Azpiegituren zuzendariarena, Donostialdeko Metroko Lugaritz-Mirakontxa tartea eraikitzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda onartzen duena, eta titularrei ondasunak okupatu aurreko aktak egiteko ekitaldirako deia egiten diena.

Xedapenaren data: 2017-07-11
Hurrenkenaren zenbakia: 201703733
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2017/04/04an argitaratutako 2017/03/23ko EBAZPENA [201701725]

Garraio Azpiegituren zuzendariaren 2017ko martxoaren 20ko ebazpenaren bidez, «Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Mirakontxa tartea eraikitzeko proiektua» onartu zen.
Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Mirakontxa tartea eraikitzeko proiektuaren helburua linearen tarte hori ezartzeko behar diren obra zibilak definitu, baloratu eta planifikatzea da.
Proiektu horren xede den tarteak, 2,1 km-ko luze, Lugaritz geltokiaren eta Mirakontxa inguruaren artean izango du ibilbidea. Tarte hori trenbide bikoitzeko tunela izango da, eta lurpeko geltoki bat egongo da: Bentaberri.
Tunel berria egiteko lanak egungo Lugaritz-Amara tunelarekiko loturarekin hasiko dira, Lugaritz geltokiaren irteeratik 90 metro ingurura. Teleskopioaren ondoren, metroaren tunel berria irekiko da ipar-mendebalderantz. Tunel hori, beheranzko kurba -eta kontrakurba- trazaketaren ostean, Bentaberri geltoki berriko nasen leizera helduko da.
Bentaberri geltokiak bi sarbide izango ditu: bat Xalbador Bertsolariaren eta Pedro Ugartemendia kaleen arteko elkargunean, eta bestea Bentaberri enparantzan, hots, Antigua (Matia kalearen bukaera) eta Bentaberri auzoen arteko mugan. Halaber, konexio-igogailu bat ere izango du, kaleko sarbidea Zarautz kaleko espaloian izango duena, 35. zenbakiaren aurrean.
Geltokiaren ondoren, ibilbideak berriro egiten du behera, milako 23,5eko maldarekin, eta berriro egiten du gora ondoren, milako 17,25eko maldarekin, PK 2+144,41eraino. Hori da ibilbidearen amaiera eta hurrengo tartearekiko konexioa.
Lana gauzatzeko, bi eraso-arrapala daude proiektatuta. Lehenak Zarautz kalean du sarbidea, geltokiaren hegoaldean. Bigarrenak, Sanserreka pasealekuaren azpiko ezpondan du ahokatzea, Pio Baroja pasealekuaren 47. zenbakiaren parean. Azken hori izango da, behin lanak amaitutakoan, larrialdietarako irteera eta haizeztatzeko galeria.
Proiektuak ukitutako lurrak eskuratzeko eta ondasunak eta eskubideak behar bezala kudeatu ahal izateko, ondasun horiek guztiak identifikatzeko zerrenda zehatz bat eta desjabetze-eranskineko partzela-planoak jaso dira proiektuan.
2017ko martxoaren 23ko Ebazpenaren bidez, proiektua burutzeko behar ziren ondasun eta eskubideak jabeei nahitaez kentzeko prozedura abiaraztea eta desjabetzeei buruzko eranskina jendaurrera ateratzea erabaki zen. Interesdunei jakinarazi zitzaien eta 2017ko apirilaren 4an hainbat aldizkaritan ere argitaratu zen: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (66. zk.), Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (66. zk.) «Noticias de Gipuzkoa» eta «El Diario Vasco» egunkarietan. Era berean, Donostiako udaletxeko iragarki-oholean jarri zen.
Tramite horretan, argitaratutako ondasun eta eskubideen zerrenda dela-eta, hainbat alegazio aurkeztu dira. Alegazioak aztertu dira, eta banan-banako erantzunak eman dira.
Organo honek eskumena du Gobernu Kontseilurako gordeta ez dauden garraio-azpiegituraren arloko jarduerak gauzatzeko beharrezkoak diren desjabetze-espedienteak izapidetzeko, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari buruzko eta horren egitura organiko eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko 174/2017 Dekretuaren 22.1.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.
Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legearen 6.2 artikuluak ezartzen du ezen trenbideak jarri edo lineak zabaltzeko proiektuak ofizialki onartzeak berekin ekarriko duela proiektuaren eraginpeko eta identifikaturiko ondasunak okupatzea onura publikokotzat eta lehenbailehen egin beharrekotzat jotzea; eta horrek ahalmena ematen dio Administrazioari Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan aurreikusitako jardunbidera jotzeko eta, hortaz, proiektuaren eraginpeko lurrak okupatu edo ondasunak eskuratzeko; horretarako, lehenbizi, desjabetu beharreko ondasun eta eskubideak zehaztu, titularrak identifikatu eta baloraziorako behar diren datu eta azalpenak jasoko dira aktan, eta perituak ezarritako diru kopurua, ordaindu edo okupatu aurretiko gordailu gisa utzi beharko da; eta, bidezko bada, premiazkotasunak ekarritako kalteen ordaina ere eman beharko zaie.
Beraz, aurrekariak, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 20., 21. eta 52. artikuluetan eta haren erregelamenduaren 56. artikuluan xedatutakoa, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainontzekoak ikusirik,
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Mirakontxa tartea eraikitzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda onartzea, eta lehenbailehen okupatu beharrekotzat jotzea, Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legearen 6.2 artikuluan xedatutako ondorioekin.
Bigarrena.– Zerrenda horretan agertzen diren ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, bertan adierazitako egunean eta orduan Donostiako Udalera ager daitezen ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko, eta, hala badagokio, ondasun eta eskubide horiek formalki okupatzeko. Beharrezkoa izanez gero, eta interesdunak hala eskatzen badu, lur eremura bertara joateko aukera ere izango da.
Ekintza horretara interesdunek berek edo haien izenean jokatzeko behar bezalako baimena jaso duten ordezkoek joan beharko dute, eta ondasunen titular direla egiaztatzen duten agiri-paperak (eskritura publikoak, Jabegoaren Erregistroko ziurtagiria edo informazio-oharrak, etab.) eta eskubideak egiaztatzen dituzten beste edozein agiri-paper aurkeztu beharko dute. Nahi izanez gero, perituak eta notarioa ere eraman ahal izango dituzte, beren kontura.
Era berean, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Erregelamenduaren 56.2 artikuluan xedaturikoari jarraituz, interesdunek zerrendako okerrak zuzentzeko alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte aktak egiteko egunera arte. Alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Garraio Azpiegituren Zuzendaritzan, Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 1ean (Lakua I)
Ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Garraio Azpiegituren zuzendariari edo Azpiegitura eta Garraioetako sailburuordeari, ebazpena jakinarazi edo argitaratu ondorengo egunetik aurrera eta hilabeteko epean.
Eta hala jakinarazten da, guztiek horren berri izan dezaten.
Vitoria-Gasteiz, 2017ko uztailaren 11.
Garraio Azpiegituren zuzendaria,
MIKEL GURUTZEAGA ZUBILLAGA.