EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2016-10-27 Aldizkari honetan argitaratua: 2016204

IRAGARKIA, helburu hau duen hornidura-kontratu administratiboa lizitatzeko dena: Bilboko Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko anatomia patologikoaren laborategian porta-muntatzaile bat eta konexio-modulu bat hornitzea, tindaketa- eta muntaketa-lanak automatizatzeko.

Xedapenaren data: 2016-10-18
Hurrenkenaren zenbakia: 201604558
Maila: Iragarpena
Sekzioa: IRAGARKIAK (Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak)
1.– Entitate esleitzailea.
a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza, Herri Administrazio eta Justizia Saila.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu Zuzendaritza. Herri Administrazio eta Justizia Saileko Kontratazio Mahaia.
c) Agiriak eta argibideak:
1) Bulegoa: Herri Administrazio eta Justizia Saileko Kontratazio Mahaia.
2) Helbidea: Donostia kalea 1.
3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.
4) Telefonoa: 945 018 496.
5) Telefaxa: 945 019 029.
6) Posta elektronikoa: b-ortiz@euskadi.eus
7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: www.contratacion.euskadi.net
8) Agiriak eta argibideak eskuratzeko azken eguna: 2016-11-09.
d) Espedientearen zenbakia: S-019-DAPJ-2016.
2.– Kontratuaren ezaugarriak.
a) Mota: hornidurak.
b) Helburua: Bilboko Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko anatomia patologikoaren laborategian porta-muntatzaile bat eta konexio-modulu bat hornitzea, tindaketa- eta muntaketa-lanak automatizatzeko.
c) Loteak eta kopurua: ez.
d) Gauzatzeko lekua: Bilboko Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen Auzitegiko Laborategia.
e) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: bi hilabete.
f) Luzapena onartzea: ez.
g) CPV (nomenklaturaren erreferentzia): 33950000-4.
3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era:
a) Izapideak: ohikoak.
b) Prozedura: irekia.
c) Esleitzeko era: eskaintzak baloratzeko irizpide bakarra prezioa izango da, administrazio-klausula zehatzen pleguko karatulan xedatutakoaren arabera.
4.– Kontratuaren balio zenbatetsia: 47.000 euro.
5.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
a) Zenbateko garbia: 47.000 euro. Zenbatekoa, guztira: 56.870 euro.
6.– Eskatutako bermeak:
● Behin-behinekoa: ez.
● Behin betikoa: esleipen-zenbatekoaren % 5, BEZik gabe.
7.– Kontratistaren betebeharrak.
Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa. Betekizunak: enpresa lizitatzaileek egiaztatu beharko dute urteko negozio-bolumena gutxieneko 47.000 eurokoa (BEZik gabe) izan dela azken hiru urteetan. Gaitasun teknikoa eta profesionala. Betekizunak: kontratu honetako antzeko eta berdinak diren zerbitzuetan, azken bost urteetarik exekuzio handienekoan 47.000 euro hornitu izana, gutxienez; halako horniduratzat jotzen dira ekipamendu eta artikulu medikoak, farmazeutikoak eta higiene pertsonalekoak.
8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: 2016ko azaroaren 14a, 12:00ak arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: «A» eta «B» gutun-azalak aurkeztu beharko dira, administrazio-klausula zehatzen pleguan adierazitako edukia dutela.
c) Aurkezteko lekua:
1) Erakundea: Kontratazio Mahaia. Herri Administrazio eta Justizia Saileko Zerbitzu Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.
2) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua, erdiko eraikina, M gunea, 2. solairua.
3) Herria eta posta-kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Lizitatzaileak zenbat denbora eutsi behar dion bere eskaintzari: hamabost egun, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko 161. artikuluaren arabera.
e) Aldaerak: ez.
9.– Eskaintzak irekitzea.
a) «B» gutun-azalak irekitzea: formulak aplikatuz ebalua daitezkeen irizpideak:
Erakundea: Herri Administrazio eta Justizia Saileko Kontratazio Mahaia.
– Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua IIko 1. bilera-gela.
– Udalerria: Vitoria-Gasteiz 01010.
– Eguna eta ordua: B gutun-azala: 2016-11-22ko 10:00ak.
10.– Publizitate-gastuak. esleipendunak ordaindu beharko ditu.
11.– Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: ez da behar.
12.– Deialdiari buruzko argibideak lortzeko edo pleguak eskuratzeko informatika-ataria edo web-orria: http://www.contratación.euskadi.net //www.contratacion.info
Vitoria-Gasteiz, 2016ko urriaren 18a.
Zerbitzu zuzendaria,
JUAN M.ª ZUBELDIA ARRIETA.