EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2016-07-01 Aldizkari honetan argitaratua: 2016125

EBAZPENA, 2016ko ekainaren 10ekoa, Joko eta Ikuskizunen zuzendariarena, zeinaren bidez ezartzen baita ausazko post-mortem analisiak egitea zezenketa-abelburuei 2016ko zezenketa-denboraldian.

Organo emailea: SEGURTASUN SAILA
Xedapenaren data: 2016-06-10
Hurrenkenaren zenbakia: 201602865
Maila: Ebazpena
AURREKARIAK
Lehenengoa.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak, bere eskumenen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren ikuskizunen osotasuna zaindu eta ikusleen eskubideak defendatu behar ditu.
Bigarrena.– Zezenketa-gaien Euskal Batzorde Aholku-emaileak, zezen-ikuskizunei buruzko kontsulta- eta aholkularitza-organoa den aldetik, 2015eko otsailaren 25eko ohiko bileran eztabaidatu zuen komenigarria izango zen ala ez zezenketa-abelburuei ausazko post-mortem analisiak egitea, ikuskizunaren osotasuna zaindu eta haren kalitatea hobetze aldera.
Hirugarrena.– 2015eko zezenketa-denboraldiko emaitzak ikusita, kontuan harturik ikuskizun mota hauetan ikusleen eskubideen errespetua bermatu behar dela eta ikuskizuna bera zorrotz egiten saiatu behar dela, egokia da 2016ko zezenketa-denboraldian administrazio-kontrol berdinak egitea.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
Lehenengoa.– Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 8.b) artikuluak hauxe ezartzen du: «...honako eskubide hauek izango dituzte ikuskizunen eta jolas-jardueren ikusleek: a) ................, b) Ikuskizuna ikusteko eskubidea edo jolas-jardueran parte hartzekoa; horiek guztiak, gainera, osorik eta enpresak iragarritako moduan eta baldintzetan jasotzeko eskubidea.»
Bigarrena.– Euskadiko Zezen-ikuskizunei buruzko Araudiaren 55.10 artikuluak ezartzen du, ikuskaritzari eta kontrolari dagokienez, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak ausazko post mortem azterketak egin litzakeela; 57.10 artikuluan, aukera ematen du ausazko azterketak pikatzeko zaldiei ere egiteko. Hau da, Euskadiko Zezen-ikuskizunei buruzko Araudiak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari, berariaz, horrelako analisiak egin daitezela agintzeko ahalmena ematen dio. Ausazko lagin horiek hartzeak ez ditu kaltetzen ikuskizunaren presidenteak erregelamendu bidez ezarrita dituen ahalmenak.
Agindu horiek eta aplikatu beharreko gainerako araudia ikusita, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuak aitortzen dizkidan eskuduntzez baliatuz, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Ausaz laginak hartzea 2016ko zezenketa-denboraldian Euskadiko zezen-plazetan toreatzen diren abelburu batzuei. Laginak hartu ondoko post mortem analisiek ikuskaritza eta kontrola egitea izango dute helburu.
Bigarrena.– Laginak hartu eta gero, aztertu egin behar dira, Euskadiko Zezen-ikuskizunei buruzko Araudiaren 55. artikuluaren 4. eta 5. zenbakietan ezarritakoa eragotzi gabe.
Hirugarrena.– Ebazpen honek ezartzen dituen ausazko laginak hartzeko orduan, zehaztapen hauek kontuan hartu behar dira:
1.– 2016. urtean Euskadiko zezen-plazetan egiten den zezenketa bakoitzean toreatuko diren abelburuetako bakar bati hartu ahal zaizkio laginak.
2.– 2016ko zezenketa-denboraldian ausazko laginak adarrei baino ez zaizkie hartuko.
3.– Laginak hartu ahal zaizkie 4 urteko edo 4 urtetik gorako zezenketa-abelburuei (arrak).
4.– Zezenketa bakoitzean lehenengo, eta zozketa hutsez, ezarriko da laginak hartuko diren ala ez, baldintza hauen arabera:
a) Ikuskizunak egin behar diren egunetan, goizean, lehenengo, loteak, zozketa eta abereen banaketa egingo da, zezenketa-ordena zehaztuko da eta abereak bakartuko dira; eta, gero, zozketa hutsa egingo da.
b) Zozketan hauek egon behar dira: plaza-burua edo ikuskizun-burua, abeltzaintza-etxeko ordezkaria, enpresa antolatzailearen ordezkaria, ikuskizunerako izendatu den abelburuen albaitaria eta plaza-ordezkaritza. Esandako pertsonak bertaratu ez arren, zozketa egin egingo da.
c) Zozketa horrela egingo da: poltsa opaku baten barruan itxura bereko bi bola sartuko dira, bata gorria eta bestea zuria. Plaza-ordezkaritzak bi boletako bat aterako du eta, bola gorria ateraz gero, ikuskizun horretan toreatuko diren abelburuetako bati laginak hartuko zaizkio; bestela, bola zuria ateraz gero, ez zaizkio hartuko.
5.– Lagina hartuko dela ezarri bada, bigarren zozketa bat egingo da laginak zein abelbururi hartuko zaizkion zehazteko. Horretarako, zaku opaku batean ikuskizunean toreatuko diren abelburu adina bola sartu behar dira. Bola guztiak berdinak izango dira eta ondoz ondoko zenbakiak izango dituzte, «1»etik hasita, ikuskizunean toreatuko diren abelburuen kopurura heldu arte. Orduan, plaza-ordezkaritzak, berriz ere, bola bat aterako du eta bola horrek daraman zenbakia zein den, ordenan leku horretan dagoen abelburuari hartuko zaio lagina.
6.– Plaza-ordezkaritzak zozketen emaitzak akta berriemaile batean jasoko ditu, eta bertan egon diren guztiek sinatuko dute.
7.– Abelburua hil ostean, laginak hartu eta analisiak egingo dira, Segurtasuneko sailburuaren 2015eko abuztuaren 3ko Aginduan ezarritakoaren arabera; agindu horretan arautzen dira zezen-ikuskizun orokorretan lagin biologikoak hartzeko eta aztertzeko prozedura, eta lagin horien analisiak egiten dituzten laborategiak homologatzeko prozedura.
Laugarrena.– Ebazpen hau jakinarazi behar zaie Zezen-ikuskizunetako Antolatzaileen Elkarte Nazionalari, zezenketa-abelburuak hazten dituzten abeltzaintza-etxeak ordezkatzen dituzten elkarteei, zezen-plazetako buruei, Euskal Autonomia Erkidegoko zezen-plazetako titularrei, Foru Aldundien Abeltzaintza Zerbitzuei eta plaza-ordezkaritzari.
Bosgarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzea.
Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen. Beraz, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal zaio Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Segurtasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, horrela ezarrita baitago azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107. artikuluan eta hurrengoetan; 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori.
Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekainaren 10a.
Joko eta Ikuskizunen zuzendaria,
AITOR MIKEL URIARTE UNZALU.