EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2015-12-23 Aldizkari honetan argitaratua: 2015244

HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «203/2015 Dekretua, urriaren 27koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen duena».

Organo emailea: OGASUN ETA FINANTZA SAILA
Xedapenaren zenbakia: 201500203
Xedapenaren data: 2015-10-27
Hurrenkenaren zenbakia: 201505380
Maila: Dekretua

Aurreko erreferentziak:
  • 2015/12/09an argitaratutako 2015/10/27ko 201500203 DEKRETUA akatsen zuzenketa

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria, testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.
Modu horretako hutsak atzeman dira urriaren 27ko 203/2015 Dekretuan, zeinaren bitartez Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen baita (2015eko abenduaren 9ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 234. zenbakia). Hona hemen zuzenketa:
AZKEN XEDAPENETAKO BOSGARRENA [2015/5200 (4/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«Se añaden un último...»
hau esan behar du:
«Se añade un último...»
30.1 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (17/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...y la gran invalidez Para la determinación...»
hau esan behar du:
«...y la gran invalidez. Para la determinación...»
31.3.a artikulua [eranskinean, 2015/5200 (17/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«a) Integrase como...»
hau esan behar du:
«a) Integrarse como...»
40.2.a artikulua [eranskinean, 2015/5200 (20/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...conforme a lo previsto anteriormente solo podrán generar...»
hau esan behar du:
«...conforme a lo previsto anteriormente, solo podrán generar...»
44.8 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (23/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«De la misma manera si la junta de gobierno decide...»
hau esan behar du:
«De la misma manera, si la junta de gobierno decide...»
45.2.b artikulua [eranskinean, 2015/5200 (51/23) orrialdean]
Euskarazko bertsioan, hau dioenean:
«b) Aldaketa egin aurretik, erakundearen edo helburuko erakundearen onarpen-erabakia eskatu beharko da.»
hau esan behar du:
«b) Aldaketa egin aurretik, helburuko erakundearen onarpen-erabakia eskatu beharko da.»
46.b) eta c) artikuluak [eranskinean, 2015/5200 (51/24) orrialdean]
Euskarazko bertsioan, hau dioenean:
«b) Argi idatziko da, hizkera laburra eta ulerterraza erabiliz, jargoirik eta termino teknikorik sartu gabe horren ordez eguneroko hizkerako hitzak erabil daitezkeenean;
c) Ez da engainagarria izango eta koherentzia bermatu beharko da hiztegiaren eta edukiaren aldetik;»
Hau esan behar du:
«b) Argi idatziko da, hizkera laburra eta ulerterraza erabiliz, jargoirik eta termino teknikorik sartu gabe horren ordez eguneroko hizkerako hitzak erabil daitezkeenean.
c) Ez da engainagarria izango eta koherentzia bermatu beharko da hiztegiaren eta edukiaren aldetik.»
55.1 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (27/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«1.– La junta de gobierno de las entidades adoptarán políticas escritas...»
hau esan behar du:
«1.– La junta de gobierno de las entidades adoptará políticas escritas»
59.1 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (29/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«y notificar de forma continua los riesgos a los que, estén o puedan estar expuestas.»
hau esan behar du:
«y notificar de forma continua los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas.»
66. artikulua, azken paragrafoa [eranskinean, 2015/5200 (33/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«La sustitución de las entidades depositaria procederá por disolución...»
hau esan behar du:
«La sustitución de la entidad depositaria procederá por disolución...»
68.1.d) eta e) artikuluak [eranskinean, 2015/5200 (34/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«d) Velar porque las disposiciones de fondos se corresponden con pagos derivados de prestaciones y demás operaciones y gastos de las EPSV.
e) Velar porque las inversiones se adecúen a lo establecido en la declaración de principios de inversión de la EPSV.»
Hau esan behar du:
«d) Velar por que las disposiciones de fondos se corresponden con pagos derivados de prestaciones y demás operaciones y gastos de las EPSV.
e) Velar por que las inversiones se adecúen a lo establecido en la declaración de principios de inversión de la EPSV.»
80.3 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (39/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«Asimismo podrá pedir que les sea presentada...»
hau esan behar du:
«Asimismo podrán pedir que les sea presentada.»
91.2 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (51/42) orrialdean]
Euskarazko bertsioan, hau dioenean:
«2.– BGAEek datu hauek emango dituzte Bazkideen Fitxategi Orokorrerako:
Erakundeak Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan duen inskripzio-zenbakia.
Erakundearen izena.
Aurreikuspen-planen izena.
Aurreikuspen-plan bakoitzeko bazkide guztien Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia edo identitatea egiaztatzeko egokia den beste dokumentu batena.»
Hau esan behar du:
«2.– BGAEek datu hauek emango dituzte Bazkideen Fitxategi Orokorrerako:
a) Erakundeak Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan duen inskripzio-zenbakia.
b) Erakundearen izena.
c) Aurreikuspen-planen izena.
d) Aurreikuspen-plan bakoitzeko bazkide guztien Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia edo identitatea egiaztatzeko egokia den beste dokumentu batena.»
91.3 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (51/42) orrialdean]
Euskarazko bertsioan, hau dioenean:
«3.– Bazkideen Fitxategi Orokorra publikoa da, eta kontsulatu ahal izango du:
Hildako bat BGAE bateko bazkide ote zen jakin nahi duen edonork.
Bere bazkide pasibo bat hil ote den jakin nahi duen edozein BGAEk.»
Hau esan behar du:
«3.– Bazkideen Fitxategi Orokorra publikoa da, eta kontsultatu ahal izango du:
a) Hildako bat BGAE bateko bazkide ote zen jakin nahi duen edonork.
b) Bere bazkide pasibo bat hil ote den jakin nahi duen edozein BGAEk.»
94.3 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (45/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«3.– La extensión de los asientos en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi se practicarán...»
Hau esan behar du:
«3.– La extensión de los asientos en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi se practicará...»
112. artikulua [eranskinean, 2015/5200 (49/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...acompañando en todo caso de los documentos necesarios.»
hau esan behar du:
«acompañando en todo caso los documentos necesarios.»
114.2 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (50/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...en la denominación, con la expresión »garantizado« No se podrá...»
hau esan behar du:
«en la denominación, con la expresión »garantizado«. No se podrá...»
115.1 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (50/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos...»
hau esan behar du:
«...Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal...»
118.2.g artikulua [eranskinean, 2015/5200 (51/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...y de los correspondientes órganos de la Administraciones públicas,...»
hau esan behar du:
«...y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas,...»
118.5 artikulua (2015/5200 (52/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«5.– En la Composición del Consejo Vasco...»
hau esan behar du:
«5.– En la composición del Consejo Vasco...»
121.5 artikulua [eranskinean, 2015/5200 (53/53) orrialdean]
Gaztelaniazko bertsioan, hau dioenean:
«...podrán utilizar en sus reuniones bien el euskara, bien el castellano...»
hau esan behar du:
«...podrán utilizar en sus reuniones bien el euskera, bien el castellano...»